Co je dividenda a druhy dividend

V tomto článku si vysvětlíme, co je dividenda, jaké existují druhy a kdy se vyplácí. Poznejte, jaký přínos mají dividendy pro firmy i investory.

Pokud hledáte brokera, který vám umožní obchodovat s mnoha různými investičními produkty, klikněte sem.

Co je dividenda? 

Dividenda je část zisku, kterou společnost vyplácí svým akcionářům jako odměnu za držení akcií. Tato částka je obvykle vyplácena pravidelně (často jednou za čtvrtletí) a její výše závisí na finanční výkonnosti společnosti a rozhodnutí valné hromady. Dividendy mohou být vypláceny jak v hotovosti, tak v dalších aktivech (např. ve formě akcií).

Dividendy představují jednu z forem výnosu z investování do akcií. Pro investory mohou být atraktivní, protože poskytují pravidelný příjem, aniž by museli prodávat své akcie. Nicméně, je důležité si uvědomit, že výše dividend a jejich pravidelnost mohou být ovlivněny hospodářskými podmínkami a strategií společnosti, a proto by neměly být jediným faktorem při investičním rozhodování.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Druhy dividend

Hotovostní dividendy

Tento nejběžnější typ zahrnuje výplatu hotovostních prostředků akcionářům na jednu akcii. Společnosti obvykle stanoví určitou částku na jednu akcii a akcionáři poté obdrží dividendu ve formě hotovosti přímo na svůj investiční účet. Tato forma dividend poskytuje investorům okamžitý příjem, který lze buď znovu investovat nebo použít pro osobní finanční potřeby.

Akciové dividendy

Zahrnují distribuci dalších akcií společnosti mezi stávající akcionáře. Místo vyplácení hotovostních dividend společnost vydává nové akcie v poměru k počtu cenných papírů, které každý akcionář vlastní. Tyto dividendy zvyšují celkový počet akcií v oběhu, ale nemusí nutně znamenat zvýšení celkové hodnoty investice. Mohou ale akcionářům poskytnout příležitost akumulovat více akcií bez dalších investic.

Majetkové dividendy

I když je to méně běžné, některé společnosti vyplácejí dividendy tím, že namísto hotovosti dávají akcionářům aktiva nebo zásoby. K určení, kolik by měl každý akcionář dostat, používají reálnou tržní hodnotu aktiva, které může mít různou podobu (např. komodity, vzácné kovy, automobily, nemovitosti atd.).

Mimořádné dividendy

Jde o jednorázové platby, které společnost provádí mimo svůj pravidelný dividendový program. Obvykle jsou vypláceny v situacích, kdy společnost dosáhne mimořádných zisků nebo získá významné příjmy z události, jako je například prodej majetku.

Jak společnosti určují výši dividendy?

Dividenda je určována představenstvem podniku, ale nakonec ji schvalují akcionáři. Neexistují přesná pravidla, ale výše dividendy se obvykle určuje jedním z těchto tří způsobů:

Výši určuje management firmy

Management nemá pevně stanovenou politiku a při vyplácení dividend je flexibilní. To nabízí managementu největší svobodu, ale pro akcionáře to pochopitelně přináší více nejistoty.

Dividenda jako pevné procento ze zisku

V letech s velkým ziskem firmy vyplácejí více a v letech s menším ziskem samozřejmě méně. Někdy je stanovena určitá šířka pásma, ve kterém se dividenda pohybuje. U tohoto systému zůstává výplatní poměr stejný. Nevýhodou ale je, že fixní procento může být pro společnost v chudých letech příliš vysoké, přičemž pro akcionáře příliš malé. Akcionáři si ale mohou udělat lepší představu o vývoji dividendy.

Pevná a trvale rostoucí dividenda

To je atraktivní zejména pro akcionáře, protože vývoj dividendy lze předvídat i z dlouhodobého hlediska. Tuto strategii si ale mohou dovolit zpravidla jen zaběhlé stabilní společnosti se stabilními výsledky. Akcionáři na dividendu často spoléhají a její snížení se může setkat s nesouhlasem. V případě snížení dividendy pak často dochází i k prudkému poklesu ceny akcií.

Vyplácení dividend: 3 přínosy pro společnosti

Společnosti vyplácejí dividendy jako odměnu svým akcionářům z nabytých zisků. Existuje několik důvodů, proč společnosti volí tuto strategii. Nyní si uvedeme alespoň 3 z nich:

  • Odměna pro akcionáře: Vyplácení dividend je způsobem, jak odměnit akcionáře za jejich investici do společnosti. Poskytuje jim pravidelný příjem z investice bez nutnosti prodeje akcií.
  • Signalizace finančního zdraví: Stálé a rostoucí dividendy mohou být signalizací finančního zdraví společnosti. Když společnost vyplácí dividendy, naznačuje to, že má dostatek likvidity a důvěry ve svou budoucí výkonnost.
  • Zvýšení důvěry investorů: Stabilní vyplácení dividend může zvýšit důvěru investorů a přilákat nové investory. Investoři často hledají společnosti s dlouhodobě udržitelnými dividendami jako stabilní investiční příležitost.

Pro některé investory dividendy znamenají ujištění se o finančním blahobytu podniku. Vyplácení dividend vysílá jasnou a silnou zprávu o budoucích vyhlídkách a výkonnosti společnosti a její ochota a schopnost vyplácet stabilní dividendy v průběhu času poskytuje těmto obchodníkům solidní důkaz finanční síly.

 Společnosti, které pravidelně vyplácejí dividendy, jsou obvykle některé z nejstabilnějších firem za posledních několik desetiletí. Tím, že vyplácejí dividendu, mohou zaujmout i nové investory a zvýšit poptávku po svých akciích.

Je lepší dividenda nebo reinvestování zisků do rozvoje společnosti?

Někteří ale poukazují na to, že vyplácení dividend není nejlepší strategií. Investoři, kteří hledají stálý tok příjmů, totiž často mohou investovat spíše do dluhopisů. U dividendových akcií je třeba zmínit riziko kolísání ceny podkladové akcie.

Reinvestování prostředků do rozvoje společnosti je dle některých také lepší strategií než dividenda pro investora. Z dlouhodobého hlediska to může pomoci k vyšší hodnotě společnosti, což se pak může projevit i na vyšší tržní hodnotě akcií. Díky více financím je možné realizovat více projektů, akvizicí a rychleji tak dosáhnout dlouhodobých plánů firmy. Naopak vyplácení dividend může být pro některé investory i známkou toho, že management společnosti nemá jasné plány, jak přebytečného kapitálu využít k dalšímu rozvoji společnosti.


Jak funguje reinvestice dividend

Princip reinvestice dividend je relativně jednoduchý. Když investujete do akcií společnosti, která vyplácí dividendy, místo toho, abyste tyto dividendy stáhli a použili je na jiné účely, jsou dané peníze automaticky použity k nákupu dalších akcií firmy. Tím se váš vlastnický podíl v dané společnosti zvyšuje, což může vést k dalším dividendám v budoucnosti.

Reinvestice dividend může být výhodná zejména v dlouhodobém horizontu, protože umožňuje využít tzv. efektu složeného úročení. Tím, že se dividendy automaticky reinvestují, roste nejen počet akcií, které investor vlastní, ale také potenciální výnosy z těchto investic.

Tato strategie je často oblíbená u investorů, kteří hledají dlouhodobé zhodnocení svých investic a chtějí využít výhody dlouhodobého růstu a akumulace bohatství.

Proč se vyplácení dividendy týká jen některých společností?

Jistě jste si všimli, že vyplácení dividend se netýká každé společnosti. Často záleží na tom, v jaké pozici se firma nachází. Mladé růstové společnosti a start-upy, které si teprve budují svoji pozici na trhu, budou zřejmě více reinvestovat do svého rozvoje než stabilní zaběhlé společnosti, které již mají pevné místo na trhu a pro které je prostor pro další organický růst mnohem menší a nákladnější.

Společnost může výplaty dividend pozastavit nebo zcela zrušit. Takový krok bývá často spojen s finančními problémy firmy.

Může dividenda ovlivnit cenu akcie?

Snížení nebo zvýšení dividendy může ovlivnit cenu akcií daného podniku. Cena akcií společnosti, která má dlouhou historii vyplácení dividend, může být negativně ovlivněna, pokud firma své výplaty dividend sníží. Naopak společnosti, které zvýšily své dividendové výplaty (nebo společnosti, které zavedly novou dividendovou politiku), mohou zaznamenat vyšší zhodnocení svých akcií. Výše dividendy může motivovat investory k nákupu nebo naopak prodeji akcií, což může mít dopad na cenu.

Jak často se vyplácí dividendy?

Obvykle jsou dividendy vypláceny v pravidelných intervalech, například jednou ročně, nebo za kvartál. Pokud se rozhodnete investovat do dividendových akcií, je třeba správně porozumět třem důležitým termínům.

Declaration date (den oznámení)

Den, kdy vedení společnosti oznámí dividendu. Často také označovaný jako „announcement date“.

Ex dividend date

Jedná se o datum, ke kterému musí investor držet akcie společnosti, aby získal právo na dividendu.

Jde o první den, kdy se akcie obchodují, aniž by se do ceny akcie započítávala poslední dividenda. Jinými slovy, pokud koupíte akcie k tomuto datu nebo později, nedostanete další dividendu, kterou má společnost vyplatit.

Payment day

Jedná se o den, kdy probíhá výplata dividend. Payment day bývá od ex dividend data vzdálen zhruba jeden měsíc, ale není to vždy pravidlem. Každá společnost si sama určuje, kdy proběhne výplata dividend.

Jednotlivé společnosti si stanovují svou vlastní politiku vyplácení dividend a termíny, kdy se vyplácí dividendy, se tedy mohou lišit. Pro investory je tedy dobré zmíněné 3 termíny sledovat. Pokud vás zajímá, kdy se vyplácí dividendy jednotlivých společností, doporučujeme náš Dividendový kalendář.

Co je dividendový výnos (Dividend Yield)


Dividendový výnos je procentuální vyjádření části ceny akcie, která bude vyplacena ve formě dividendy v určitém časovém období. Tento ukazatel udává poměr mezi výší vyplácené dividendy a cenou akcií a reflektuje procentní část aktuální tržní hodnoty, která je předávána akcionářům. K výpočtu dividendového výnosu se používá vzorec, kdy se výše dividendy dělí cenou akcie. Tento ukazatel umožňuje snadnější porovnání výnosnosti jednotlivých akcií.

Mějte však na paměti, že investice pouze do akcií s nejvyšším dividendovým výnosem nemusí vždy být optimální, protože celkové zisky z investice do akcií nezávisí pouze na dividendách, ale také na růstu hodnoty společnosti na trhu. Navíc společnosti, které vyplácejí vysoké dividendy, nemusí vždy investovat dostatečné prostředky do dalšího růstu a rozvoje.

Kde koupit dividendové akcie: Pro přístup na burzu potřebujete brokera

Pokud se rozhodnete investovat do akcií, budete potřeba někoho, kdo vám pomůže uskutečnit vaše obchody – a tím je broker. Broker je klíčovým prostředníkem mezi vámi a burzou. Bez jeho pomoci není možné nakoupit žádné akcie, pokud nemáte k dispozici přímý přístup na burzu. Právě broker je tím, kdo vám umožní provádět obchody, za což si účtuje poplatky.

Poskytne vám přístup k investiční platformě, která vám umožní zadávání obchodních pokynů. Výběr brokera ale v žádném případě nepodceňujte. Připravili jsme pro vás podrobný článek, který vás celým procesem provede a vysvětlí vám důležité vlastnosti, které by měl kvalitní broker splňovat: Jak vybrat brokera? 10 tipů pro začínající investory a tradery.

Online broker LYNX vyplácí dividendy zdarma

Pokud ve svém portfoliu držíte dividendové akcie, tak za výplatu dividend nezaplatíte u LYNX žádné poplatky. Na účet standardně obdržíte dividendu poníženou o daně. Díky formuláři W8-BEN získáváte výhodnou daňovou sazbu.

LYNX webináře: Naučte se, jak analyzovat dividendové akcie a vytvořit výnosné portfolio

Pokud hledáte další informace o dividendách, připravili jsme pro vás vzdělávací webináře plné užitečných a zejména praktických informací na toto téma. Webináři provádí investiční experti, kteří vám poradí praktické tipy, jak vybírat správné dividendové akcie a jak na sestavení výnosného portfolia:

Pokud hledáte nejlepší dividendové akcie, doporučujeme články níže.

Přečtěte si také:

Použité zdroje:

Investopedia: How and Why Do Companies Pay Dividends? (25. 4. 2024); www.investopedia.com/articles/

03/011703.asp

Fortune: What are dividends? How they work and key terms you need to know before investing (25. 4. 2024); fortune.com/recommends/investing/what-are-dividends/

LYNX: Wat is een dividend? Betekenis dividend en berekenen dividendrendement (25. 4. 2024); www.lynx.nl/beurs/trading/leren-beleggen-traden/wat-is-dividend/

The Balance: Why Do Companies Pay Dividends? (25. 4. 2024); www.thebalancemoney.com/why-do-companies-pay-dividends-5185975#toc-why-do-companies-pay-dividends

The Motley Fool: How Often Are Dividends Paid on Stocks? (25. 4. 2024); www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/dividend-stocks/how-often-dividends-paid/

SeekingAlpha: Why Do Companies Pay Dividends? (25. 4. 2024); seekingalpha.com/article/4515214-why-companies-pay-dividends

Obchodování na burzách po celém světě

Investoři a obchodníci mají s investičním účtem prostřednictvím LYNX přímý přístup na národní a mezinárodní burzy v Evropě, USA a Asii. Obchodujte na 150 trzích, ve 33 zemích a v 24 měnách. Zjistěte více na Přehled produktů & burz.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart