Stop-loss
V následujícím článku rozebereme různé příkazy stop-loss, které můžete použít k omezení (příliš) velkých ztrát.

Obecně platí pravidlo, že pro konzistentní zhodnocování peněz na kapitálových trzích je nezbytné občas přijímat řízenou ztrátu. To investorovi zajistí, že neztratí svoji disciplínu, a jeho ztráty mu tak nepřerostou přes hlavu.

Nicméně vám chceme také ilustrovat několik případů, při kterých je stop-loss ne zrovna dobrým přítelem, ale naopak.

stop-loss

V následujícím článku se dočtete:

  1. Co je to stop-loss?
  2. Co je to stop limit (STP LMT)?
  3. Co je to mailing stop (TRAIL)?
  4. Stop-loss a profit target
  5. Typy příkazů prostřednictvím platformy LYNX TWS

Co je to stop-loss?

Pomocí příkazu stop-loss (STP) můžete označit bod, ve kterém chcete aktivně přijmout řízenou ztrátu v rámci vaší investiční strategie. Pokud zadáte automatický stop-loss, nemusíte tak aktivně sledovat všechny vaše pozice – vaše pozice automaticky provede nákupní, či prodejní příkaz, pokud je daná cena na trhu proražena.

Co je to stop limit (STP LMT)?

Fungování příkazu stop limit (STP LMT) je stejné jako u příkazu stop-loss, s tím rozdílem, že po dosažení ceny stop, kterou určíte, se místo tržního příkazu zadá limitní. Výhodou tohoto příkazu je, že nebudete platit horší, než vámi stanovenou limitní cenu. Velkou nevýhodou je, že pokud je vámi nastavená limitní cena v danou chvíli nepřijatelná, váš příkaz se neprovede.

Co je to mailing stop (TRAIL)?

Trailing stop order (TRAIL) je příkaz, ve kterém je stopová cena předem stanovena pevnou částkou nebo procentem pod aktuální cenou (pro dlouhou pozici). Pokud cena vzroste, příkaz stop-loss se úměrně zvyšuje o pevnou částku / procentuální rozdíl. Pokud však cena klesne, příkaz k zastavení ztráty neklesne. Tento maximální limit objednávky omezuje maximální ztrátu, zatímco možný zisk je neomezený.

Stop-loss a profit target

Pro většinu investiční strategií platí, že investor předem definuje cílený zisk a případnou ztrátu. Tato je však snadněji vyslovena, než provedena. Mnoho investorů naopak v praxi drží ztráty příliš dlouho ve víře, že se trend otočí v jejich prospěch a naopak ziskové obchody uzavírají dříve, než je nutné.

Typy příkazů prostřednictvím platformy LYNX

V obchodní platformě LYNX můžete využívat celé řady typů objednávek. Při vytváření objednávky se zobrazí standardní LMT (limit order). Po kliknutí na tuto možnost máte na výběr z více typů objednávek.

Přečtěte si více o tom, jak funguje obchodní platforma LYNX.

Stop-loss v platformě TWS

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart