Portfolio a hodnoty účtu

Na této stránce se dozvíte, kde můžete sledovat své portfolio. Také vám vysvětlíme, co přesně znamenají jednotlivé hodnoty související s vaším účtem.

OZNÁMENÍ
Trader WorkStation a lynx Trading

Níže uvedené hodnoty také naleznete v obchodní platformě Trader Workstation (TWS) a mobilní aplikaci LYNX Trading. Pokyny, jak si je zobrazit, naleznete v sekci Často kladené dotazy.

Přehled Portfolia

Po otevření karty Portfolio v platformě LYNX+ se zobrazí přehled vašich otevřených pozic. U každé pozice uvidíte její velikost, aktuální vývoj a nerealizovaný zisk/ztrátu. Z přehledu portfolia lze také zadávat příkazy.

Můžete přepínat na různé karty, zobrazit si aktivní příkazy nebo nedávno zrealizované obchody.

Rozložení celkové hodnoty portfolia zobrazuje hodnoty Vašich pozic rozdělených do jednotlivých typů produktů.

Graf výkonnosti portfolia znázorňuje aktuální výkonnost vašeho portfolia. Podrobnější informace ohledně výkonnosti svého portfolia naleznete kliknutím na kartu Výkonnost v levé horní části platformy.

Zůstatky a dostupné prostředky

 • Čistý likvidační zůstatek: Celková hodnota vašeho účtu zobrazená v základní měně účtu (hotovost + akcie + opce + dluhopisy).
 • Majetek s hodnotou půjčky: Částka, kterou máte dostupnou k obchodování. U maržového účtu nesmí tato hodnota klesnout pod 2000 EUR, jinak se účet přepne do hotovostního režimu. U hotovostního účtu je tato částka rovna hodnotě vypořádané hotovosti.
 • Kupní síla: Teoretická celková výše hodnoty finančních instrumentů, které mohou být aktuálně nakoupeny při maximálním využití marže. Na maržovém účtu se kupní síla zvyšuje pomocí páky poskytované brokerem s využitím hotovosti a hodnoty cenných papírů, které jsou drženy jako kolaterál. U hotovostního účtu se kupní síla rovná výši vypořádané hotovosti.
 • Dostupné fondy: Výše dostupných prostředků pro otevření nových pozic. Vypočítáme je tak, že od Majetku s hodnotou půjčky odečteme Počáteční marži.

Maržové požadavky

 • Počáteční marže: Požadovaná výše marže potřebná pro otevření aktuálních pozic. Hodnota počáteční marže je vždy vyšší než hodnota udržovací marže, aby se předešlo okamžité likvidaci.
 • Udržovací marže: Požadovaná výše marže potřebná pro držení vašich současných pozic. Marže se může lišit v závislosti na produktu či době jeho expirace.
 • Dostupné fondy: Výše dostupných prostředků pro otevření nových pozic. Tato hodnota se vypočítá tak, že se od Majetku s hodnotou půjčky odečte Počáteční marže.
 • Nadměrná likvidita: Hotovost přesahující požadovanou částku pro držení současných pozic v portfoliu. Tato hodnota musí být vždy kladná, jinak hrozí možnost automatické likvidace. Jedná se o rozdíl mezi Majetkem s hodnotou půjčky a Udržovací marží.

Měnové pozice

V části Měnové pozice naleznete aktuální hotovostní zůstatky v jednotlivých měnách.

Hotovostní pozice můžete snadno konvertovat do jiných měn kliknutím na tlačítko Směnit.

Váš LYNX účet je víceměnový. Obchody jsou vždy provedeny v té měně, ve které je produkt kótován. Platforma tedy neumožňuje automatické konverze. U maržového účtu se můžete rozhodnout, zda chcete podstoupit měnové riziko, nebo si danou měnu zapůjčit.

Na hotovostním účtu si nelze měnu zapůjčit a je tedy zapotřebí provést konverzi do měny, ve které je finanční instrument obchodován. Pokyny pro provedení měnové konverze naleznete zde.

Přehled pohybů hotovosti

Ve spodní části stránky Portfolio naleznete Přehled pohybů hotovosti na vašem účtu.


Sloupec Zůstatek hotovosti zobrazuje celkový přehled všech přírůstků i úbytků na účtu, a zároveň zde naleznete informaci o počátečním a konečním zůstatku za vámi zvolené období.


Podrobný přehled všech přírůstků za zvolené období vzniklé při prodeji finančních instrumentů a obdržené hotovosti v rámci korporátních akcí se nachází v následujícím sloupci vpravo. Zde také naleznete připsané dividendy, úroky a vklady.


Ve sloupci Odchozí jsou zobrazeny čisté transakční náklady z nákupních transakcí. Poplatky jsou zobrazeny v samostatné položce. Také zde najdete i další náklady, jako například poplatky za předplatné živých dat, zaplacené úroky či transakční daně.

Často kladené dotazy

V obchodní platformě TWS si můžete zobrazit všechny důležité hodnoty svého účtu kliknutím na tlačítko Účet v levém horním rohu.

Informace o svém účtu a jeho hodnoty si můžete zobrazit kliknutím na ikonu účtu v dolní liště aplikace.

Toto upozornění obdržíte v případě, že je vaše nadměrná likvidita nižší než 10 % celkové hodnoty vašeho účtu. Jedná se o automatický e-mail, který může být vyvolán i náhlým nebo dočasným poklesem ceny držených finančních instrumentů.


Pokud klesne vaše nadměrná likvidita pod 5 % celkové hodnoty vašeho portfolia, bude toto políčko zvýrazněno oranžově.


Při poklesu nadměrné likvidity pod 0 % (negativní hodnota) celkové hodnoty vašeho portfolia se toto políčko zvýrazní červeně. Dojde tedy k margin callu a systém může uzavřít jednu nebo více pozic, aby tento deficit byl vyrovnán.

Pokud si přejete zvýšit nadměrnou likviditu, abyste se ochránili před dalšími budoucími poklesy, můžete podniknout několik kroků:

 • Převést finanční prostředky na svůj obchodní účet. K tomu můžete použít návod pro vklady.
 • Uzavřít nebo redukovat některé aktuálně otevřené pozice.
 • V obchodní platformě TWS můžete u konkrétní pozice aktivovat funkci pro likvidaci určité pozice jako poslední. Pro nastavení této volby klikněte pravým tlačítkem na název dané pozice a z následného seznamu zvolte Nastavit jako likvidovat poslední. Pokud je to možné, systém se pokusí tyto pozice ochránit v případě, že by mělo dojít k likvidaci některé z nich. Neexistuje však žádná záruka, že tyto pozice nebudou systémem zlikvidovány.

Návod pro provedení měnové konverze naleznete zde.