Korporátní akce

Korporátní akce představují jakoukoliv činnost, která přináší podstatné změny v akciové společnosti a má dopad na zúčastněné strany, včetně akcionářů a držitelů dluhopisů. Dividendy, splity akcií, fúze a akvizice jsou běžnými příklady korporátních akcí.

Přihlášení

Přejděte do Corporate Action Manager

Po přihlášení klikněte v pravém horním rohu na tlačítko nápovědy (ikona s otazníkem). Následně se zobrazí Support Center stránka, kde v seznamu možností zvolte Corporate Action Manager.

Zvolte požadovanou korporátní akci

Nyní se nacházíte na stránce Corporate Action Manager, můžete přepínat mezi nadcházejícími a probíhajícími korporátními akcemi, uplatňovat předkupní práva či nahlížet do již proběhlých akcí. Kliknutím na požadovanou korporátní akci tedy budete moci na další stránce zadat svou volbu.

Detaily korporátní akce

Po rozkliknutí konkrétní korporátní akce se vám zobrazí okno s jejími detailními informacemi, včetně lhůty pro hlasování, podmínek, počtu předkupních práv a obchodního účtu, pro který chcete provést svou volbu.


V případě dividend je obvykle ve výchozím nastavení zvolena volba pro výplatu dividendy v hotovosti. Chcete-li obdržet hotovostní dividendu, zadejte počet práv do prvního volného pole. Pokud dáváte přednost akciové dividendě, zadejte počet práv do druhého pole.

Potvrďte svou volbu

Nakonec musíte potvrdit svou volbu zaškrtnutím rámečku Terms and Agreement v levém dolním rohu okna.
Poté se zobrazí vyskakovací okno s názvem Confirmation Needed. Pro uložení své volby zvolte možnost Yes.

Často kladené dotazy

Lhůta pro podání Corporate Actions je obvykle stanovena dva dny před oficiální lhůtou, kterou vymezí společnost, která danou akci iniciuje. To poskytuje dostatek času na zpracování a podání potřebných pokynů jménem našich klientů.

Upozorňujeme, že konkrétní lhůty se mohou lišit v závislosti na povaze korporátní akce a dalších faktorech.

Již obdržené dividendy či proběhlé korporátní akce naleznete ve výpisu z obchodního účtu. Podrobný návod na vygenerovaní výpisu z účtu včetně vysvětlení jednotlivých položek naleznete zde.

Chcete-li být informováni o korporátních akcích, doporučujeme používat buď nástroj Corporate Action Manager ve Správě účtu nebo sekci Corporate Action v rámci Secure Message Center. Obojí je dostupné kliknutím na tlačítko nápovědy (ikona s otazníkem) v pravém horním rohu. Spolehlivé informace můžete také nalézt na webových stránkách příslušné společnosti v sekci Investor Relations.

Upisovací poměr udává, v jakém poměru jsou práva uplatnitelná vzhledem k počtu nových akcií. Například poměr 10:1 znamená, že 10 předkupních práv umožňuje nákup 1 nové akcie. Tyto informace lze obvykle nalézt v sekci Corporate Actions ve výpisu z obchodního účtu, kde je uveden jak počet, tak i poměr předkupních práv.

Využití předkupních práv, a tím i nákup akcií, je obecně dobrovolné. Zpravidla platí, že pokud nejsou předkupní práva využita, ztratí svoji hodnotu a stanou se bezcennými.

Datum vypršení platnosti předkupních práv a (případné) výnosy z nich jsou uvedeny v sekci Corporate Actions ve výpisu z obchodního účtu.

Korporátní akce jsou události iniciované veřejně obchodovanou společností, které mohou přinést změny ve struktuře společnosti nebo ovlivnit její akcionáře. Tyto akce obvykle schvaluje představenstvo společnosti a v některých případech mohou vyžadovat souhlas akcionářů.

Způsob vyplacení dividendy je stanoven samotnou akciovou společností. Některé společnosti umožňují investorům vybrat si mezi hotovostní a akciovou dividendou.

Tyto akce mohou mít pro investory několik důsledků:

 1. Změny ve vlastnictví nebo hlasovacích právech: Vedou ke změnám ve vlastnické struktuře společnosti, což může ovlivnit hlasovací práva a rozhodovací pravomoci.
 2. Dopad na cenu akcií: V závislosti na povaze nadcházející korporátní akce může být ovlivněna cena akcií. Například rozdělení akcií (split) obvykle vede k nižší cenám akcií dané společnosti.
 3. Příležitosti a rizika: Korporátní akce mohou pro investory představovat různé příležitosti, například možnost získat další akcie za výhodnou cenu. Mohou však s sebou nést i rizika, a proto je nezbytné před investičním rozhodnutím vyhodnotit jejich potenciální dopad.

Náš partner IB vám zašle e-mail s názvem Annual Meeting Notice, kde naleznete odkaz, přes který budete moci hlasovat v zastoupení na valné hromadě. Nezapomeňte si také zkontrolovat nevyžádanou poštu, zda tam nenaleznete tento typ e-mailů.

Pokud Vám tento typ e-mailů nepřichází, tak k nim můžete získat přístup ve Správě účtu pomocí následujících kroků:

 • Po přihlášení do Správy účtu klikněte v pravém horním rohu na Help
 • Následně zvolte Support Center. Na další stránce vyberte možnost Corporate Action Manager.
 • Na stránce Corporate Action Manager zvolte kartu Proxy Vote na pravé straně a poté klikněte na tlačítko Proxy Vote.  
 • Budete přesměrováni na webovou stránku, kde si můžete prohlédnout nadcházející valné hromady

Na této stránce naleznete následující sekce:

 • Upcoming Actions: Podrobnosti o nadcházejících korporátních akcích nebo oznámeních o valných hromadách, u kterých můžete hlasovat. Naleznete zde i datum ukončení hlasování.
 • Decisions: Pokyny k hlasování odešlete zde kliknutím na tlačítko Vote. Projděte si jednotlivé formuláře a u jednotlivých položek zaškrtněte, zda hlasujete pro (For), proti (Against) nebo, že se zdržíte hlasování (Abstain). Vaši volbu následně potvrďte kliknutím na tlačítko Confirm Vote na konci stránky. Na následující stránce naleznete shrnutí vašich voleb. Pokud je vše v pořádku odešlete formulář kliknutím na tlačítko Submit Vote.
 • Delivery Preferences: Zde uveďte nebo změňte preferovaný způsob komunikace týkající se korporátních akcí.
 • Communications: Přístup k předchozím sdělením týkajícím se korporátních akcí, které vám byly doručeny.

Po hlasování obdržíte od IB potvrzovací e-mail o své účasti.