Časté chyby při obchodování opcí
V tomto článku vám přinášíme časté chyby, kterých se zejména začínající opční obchodníci z různých důvodů dopouští. Poučte se z těchto chyb a urychlete tak svou cestu k ziskovému obchodování opcí.
 
 
Odhalte 5 častých chyb při obchodování opcí a tipy, jak jim předcházet. Pokud hledáte brokera, u kterého můžete obchodovat opce, klikněte zde.

Podceňování významu a neznalost řeckých písmen

Při obchodování opcí často nestačí jen správně odhadnout, kterým směrem se bude cena podkladového aktiva vyvíjet. Opční obchodník může v některých případech přijít o svou investici, přestože se mu povedlo správně určit směr podkladového aktiva. V úvahu je třeba totiž brát také volatilitu a čas do expirace. A právě řecká písmena delta, gamma, vega a théta dávají investorům možnost nahlédnout do tvorby cen opcí. Řecká písmena nám říkají, o kolik se změní opční prémie, změní-li se nějaká proměnná, která má na její tvorbu vliv.

Pokud patříte mezi ty, kteří se v řeckých písmenech zatím příliš neorientují, doporučujeme vám následující články:

Nákup vzdálených Out Of The Money put a call opcí

Při nákupu opcí musí obchodník učinit několik rozhodnutí. Jedním z nich je, zda nakoupit opce v penězích (In The Money) nebo opce mimo peníze (Out Of The Money). Opce je v penězích v takovém případě, kdy se tržní cena podkladového aktiva pohybuje nad realizační cenou dané opce (v případě nakoupených call opcí, u put opcí je tomu naopak). U opce mimo peníze je tomu naopak. Out Of The Money (OTM) jsou levnější zejména proto, že nemají žádnou vnitřní hodnotu. Pokud by se cena nezměnila, vyexpirovaly by jako bezcenné.

Čím dále je opce mimo peníze, snižuje se pravděpodobnost, že podkladové aktivum dosáhne vzdálené realizační ceny. Protože je malá pravděpodobnost, že by akcie mohla udělat tak dramatický pohyb před datem expirace opce, je prémie za nákup opce obvykle nižší.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Opce mimo peníze často přitahují zejména začínající investory, protože mají vidinu potenciálně vysokého zisku s malou počáteční investicí. Zdánlivě pozitivní RRR (Risk Reward Ratio) obchodu je ale často na úkor pravděpodobnosti, že investice bude zisková. Mnohokrát se totiž stane, že cena podkladového aktiva se k realizační ceně OTM opce do expirace nestihne dostat a obchodník tak utrží 100% ztrátu.

Nákup Out Of The Money opce je v době expirace ziskový tehdy, když se tržní cena podkladového aktiva dostane nad realizační cenu opce povýšenou o zaplacené prémium v případě nakoupené call opce. Break-even situace nastává v případě, když se v době expirace cena podkladového aktiva nachází na úrovni realizační ceny opce + zaplaceného premia. Pokud se cena podkladového aktiva v době expirace nachází pod touto úrovní, utržíme ztrátu.

V případě nakoupené Out Of The Money put opce je zisku dosaženo tehdy, když cena podkladového aktiva klesne pod realizační cenu nakoupené put opce sníženou o zaplacené prémium. Čím dále je tedy opce mimo peníze, tím menší je pravděpodobnost, že se cena podkladového aktiva pohne natolik, aby opce byla zisková.

Nákup Out Of The Money opcí se tedy hodí spíše pro situace, kdy je obchodník silně přesvědčen, že cena podkladového aktiva může v blízké době silně vzrůst (v případě nákupu OTM call opce) nebo prudce poklesnout (v případě nákupu OTM put opce). Je také nutné počítat s tím, že tato strategie může přinést mnoho ztrátových obchodů, než bude dosaženo takových zisků, které případně pokryjí dané ztráty.

A to právě bývá často problém zejména u začínajících obchodníků, kteří nejsou schopni se vyrovnat se sérií ztrátových obchodů. Nechceme v žádném případě říci, že nákup opcí je vždy špatná strategie. Bez dalšího řízení pozice a dobře zvoleného plánu se však jedná o strategii s nižší pravděpodobností úspěchu.

Spekulovat na růst nebo pokles ceny podkladového aktiva lze i za použití spreadů. Výhodou je, že riziko je předem jasně definované. Nevýhodou spreadu je maximalizace zisku. To však vůbec není závažný problém, protože velké pohyby se na burzách vyskytují obvykle mnohem méně často než pohyby malé. Ve výsledku tedy obětujeme určitou část možného profitu. Ten by ale nastal pouze v případě rychlého i výrazného pohybu podkladu. Jediný případ, kdy vás díky spreadu mine velmi pěkný zisk, pravděpodobně nepřeváží všechny případy, kdy spread funguje lépe.

  • Vertikální call a put spread: Nákup vertikálního call spreadu se používá při očekávání nárůstu ceny podkladového aktiva. Vertikální call spread vytvoříme tak, že vypíšeme i nakoupíme stejný počet call opcí. Nakoupené call opce mají ale nižší realizační cenu než vypsané call opce. Za danou kombinaci opcí zaplatí investor opční prémium, které představuje maximální možnou ztrátu. Riziko pozice je tedy omezeno a není blokována vysoká marže. U vertikální put spreadu je situace opačná. Pokud se chcete o vertikálních spreadech dozvědět více, doporučujeme náš článek: Vertikální spready: Vertikální call spread a put spread.
  • Kalendářní spread: Pokud očekáváme silný pohyb podkladového aktiva, lze využít i kalendářní spread. Opce mají stejnou realizační cenu ale různá data expirace. U bližšího termínu expirace opci vypíšeme a u vzdálenějšího nakoupíme. Pokud vás tato strategie zajímá, přečtěte si náš článek, ve kterém jsou uvedeny i praktické příklady: Co je kalendářní spread a jaké jsou jeho výhody a rizika?
  • Diagonální spread: Kombinací vertikálního a kalendářního spreadu dostaneme diagonální spread, který se hodí tehdy, když očekáváme pouze malý pohyb ceny podkladového aktiva: Diagonální spread: Opční strategie s mnoha možnostmi.

Podceňování rizik u výpisu nekrytých call a put opcí

Nekrytý výpis call opce (naked call) a put opce (naked put) je mezi mnohými investory oblíbená strategie. Jedná se totiž o strategie s velkým potenciálním zhodnocením. Hlavní výhodou výpisu opcí je, že časová hodnota pracuje ve váš prospěch a můžete vydělat peníze, pokud se cena podkladu vůbec nezmění. Můžete dokonce vydělávat na časovém rozpadu opce i když se hodnota podkladu nevyvíjí ve váš prospěch.

Za předpokladu, že je tento pohyb dostatečně pomalý a nedochází k nárůstu volatility. Nárůst volatility totiž opční prémia zvyšuje. Pravděpodobnost že opce vyexpiruje jako bezcenná (Out Of The Money), případně sice v penězích, ale stále v profitu, je tedy mnohem větší než u nákupu opcí.

U výpisu opcí na druhou stranu máte omezenou možnost profitu, kdy největší možný zisk je obdržené prémium za opci. Trik k pravidelné ziskovosti často spočívá ve včasném výběru zisků, protože velký pohyb (zvýšení volatility) může náhle způsobit, že opční prémium se opět navýší a smaže váš zisk z předešlého rozpadu opčního prémia.

 

Obchodníci by si ale měli naplno uvědomovat možná rizika. Teoreticky se může stát, že ztratíte celý účet. Váš zisk je přitom omezen obdržením hotovosti za výpis opce. Tuto strategii lze obtížně obchodovat na hotovostním účtu a rozhodně není ideální pro někoho, kdo neumí riziko řídit. Proto často není vhodná pro začínající obchodníky.

Požadavky na marži jsou navíc v poměru k potenciálu zisku vysoké. Musíme brát v potaz, že většina opcí na akcie se vztahuje na 100 kusů akcií a tím pádem přiřazení podkladu nám vytvoří větší pozici. Obzvláště, jedná-li se o dražší akcie. Díky těmto okolnostem využívají tuto strategii hlavně profesionální obchodníci se solidním řízením rizik.

  • Krytý výpis call opce: Pokud ve svém portfoliu již držíte vybrané akcie, řešením může být krytý výpis call opce. Výpisem call opce s realizační cenou nad aktuální tržní cenou můžete získat dodatečný příjem z dlouhodobě držených cenných papírů. Jelikož akcie ve svém portfoliu opravdu držíte, slouží tyto akcie jako kolaterál (záloha) pro případ, že trh bude i nadále růst a kupující protistrana uplatní své právo nakoupené call opce. Více o této strategii se můžete dozvědět v našem článku: Covered call opční strategie: Výpis kryté call opce.

Nákup nekrytých opcí těsně před důležitou událostí

Někteří obchodníci se uchylují k nákupu opcí před zveřejněním důležitých událostí (například earnings) s vidinou rychlého výdělku a v naději, že cena podkladového aktiva na zveřejněné informace prudce zareaguje a vydá se požadovaným směrem. Je důležité ale pamatovat na to, že implikovaná volatilita (IV) opcí se obvykle zvyšuje v důsledku nejistoty ohledně výsledku dané události, což vede často k tomu, že i ceny opcí jsou vyšší. Jakmile událost skončí, IV obvykle klesne, což vede k poklesu ceny opcí. I přesto, že se vám podaří správně odhadnout směr pohybu podkladového aktiva, pokles implikované volatility může vést k prudkému poklesu ceny opce.

Implikovaná volatilita je tedy klíčovým prvkem pro ocenění opčního prémia. Její hodnota je určena trhem na základě nabídky a poptávky. Jedná se o očekávání budoucího fluktuačního rozpětí ceny podkladového aktiva, která je již zahrnuta v aktuální hodnotě opce.

  • Pokud chcete zjistit více o volatilitě, doporučujeme náš článek Volatilita a její význam: Historická vs. implikovaná volatilita.
  • Chcete mít přehled, kdy společnosti zveřejňují své kvartální výsledky? Zde najdete náš kalendář: Earnings: Výsledková sezóna
  • V případě, že hledáte opční strategii pro období zveřejňování výsledků, mohl by vás zaujmout článek Earnings Play: Profitujte na výsledkové sezóně pomocí opcí. Mějte ale na paměti, že ceny akcií mohou v období ohlašování kvartálních výsledků dělat nepředvídatelné pohyby a u této strategie hrozí teoreticky neomezená ztráta. Proto je určená zejména pro zkušenější obchodníky, kteří dokážou dodržovat pravidla své obchodní strategie, a navíc plně rozumí tomu, jak opce fungují. 

Podceňování nízké likvidity u opcí

Vysoká likvidita obvykle zaručuje, že obchodník je schopen rychle na trhu nakoupit a prodat, aniž by se nákupní nebo prodejní cena ve výsledku příliš lišila od požadované ceny. Na trhu je mnoho aktivních kupujících i prodávajících. Vysoká likvidita znamená, že při vstupu nebo výstupu z pozice je obvykle snadnější najít protistranu na dané ceně.

Akciové trhy jsou zpravidla likvidnější než opční trhy. Je to dáno omezeným počtem akcií dané firmy se kterými lze obchodovat. Při obchodování s opcemi na danou akcii mají obchodníci na výběr nepřeberné množství opčních kontraktů s různými realizačními cenami a různými daty expirace.

Pokud je akcie nelikvidní, lze očekávat že opce na danou akcii budou pravděpodobně ještě méně likvidní a rozpětí mezi nabídkou a poptávkou (spread) bude o to větší. Z tohoto důvodu je dobrým vodítkem zajímat se zejména o opce na vysoce likvidní akcie, protože vaším cílem je obchodovat s co nejmenším spreadem. Obchodování s nelikvidními opcemi zvyšuje náklady a ty bývají procentuálně vyšší než náklady u akcií.

  • Opčním obchodníkům v tomto smyslu může pomoci Open Interest. Ten slouží jako ukazatel likvidity u opčních kontraktů. Vyšší hodnota Open Interestu často znamená vyšší likviditu. Pokud se chcete o OI dozvědět více, doporučujeme náš článek Open interest: Pomocník při obchodování futures a opcí.
  • Denní volume označuje počet opčních kontraktů, které jsou zobchodovány (nakoupeny a prodány) během jednoho obchodního dne. Každá transakce, ať už se jedná o nákup nebo prodej, přispívá k celkovému volume. Tato metrika je také významným ukazatelem aktivity a likvidity.

Obecně platí, že byste vždy měli obchodovat jen takové instrumenty a strategie, kterým plně rozumíte a uvědomujete si veškerá rizika. Pokud s obchodováním opcí teprve začínáte, doporučujeme náš článek Opce: Průvodce obchodování s opcemi pro začátečníky.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

Bankrate: 7 mistakes to avoid when trading options (18.10.2023); www.bankrate.com/investing/mistakes-to-avoid-when-trading-options/

Investopedia: Top 7 Mistakes When Trading in Cheap Options (18.10.2023); www.investopedia.com/articles/active-trading/012815/top-10-mistakes-when-trading-cheap-options.asp

LYNX: Put en call opties: de meest gemaakte fout bij opties (18.10.2023); www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/opties/optiehandel/de-meest-gemaakte-fout-met-opties/

The Economic Times: 5 common mistakes retail traders make while buying options (18.10.2023); economictimes.indiatimes.com/markets/

stocks/news/5-common-mistakes-retail-traders-make-while-buying-options/articleshow/97411591.cms?from=mdr

Nejlepší a nejhorší akcie významných indexů

Které akcie hlavních indexů v poslední době nejvíce vzrostly a které klesly? Jaké jsou nejlepší akcie v roce 2024? Které cenné papíry dosáhly za posledních 5 let nejlepší výkonnosti a které naopak zaznamenaly propad? Poznejte nejlepší a nejhorší akcie dle jejich cen u těchto indexů: DAX, MDAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones, Nasdaq 100.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart