Měnová konverze

Obchodní účet vedený prostřednictvím LYNX je multiměnový, což vám umožňuje obchodovat v různých zemích a využívat různé měny. Na této stránce naleznete postup, jak provádět měnové konverze.

LYNX+

Přejděte na stránku Portfolio

Přejděte do horní části obchodní platformy LYNX+ a klikněte na kartu Portfolio. Následně na stránce Portfolio sjeďte dolů do sekce Měnové pozice.

Zvolte měnu

Klikněte na tlačítko Směnit (dvě opačné horizontální šipky) vedle měny, kterou chcete směnit. Poté zvolte měnu, do které chcete provést konverzi a zadejte požadovanou částku. Kliknutím na tlačítko Směnit se vám zobrazí příkazový lístek.

Informace
UZAVŘENÍ MĚNOVÉ POZICE

Pro převod pozice v cizí měně zpět do základní měny vašeho účtu, můžete využít funkci uzavření pozice. Nejprve klikněte na kartu Portfolio a následně přejděte do části Měnové pozice. Zde u měnové pozice, kterou chcete uzavřít, klikněte na tlačítko X. Následně se vám na pravé straně zobrazí příkazový lístek, který je předem vyplněn příslušnými údaji.

Poznámka: V příkazovém lístku je typ příkazu vždy defaultně přednastaven jako limitní a nemusí tedy dojít k jeho okamžitému vyplnění po přenesení na trh. Případně můžete typ příkazu před jeho odesláním upravit v příkazovém lístku.

Nakonfigurujte příkazový lístek

Na pravé straně se zobrazí příkazový lístek, který můžete upravit podle svých preferencí:

  • Množství: Zadejte požadované množství jednotek vybrané měny.
  • Typ příkazu: Vyberte typ příkazu, například Limit, Market, Stop nebo Trailing.
  • Čas platnosti: Určete dobu platnosti příkazu – GTC (Good-Til-Cancelled), DAY nebo GTD (Good-Til-Date).
  • Cena: V závislosti na zvoleném typu příkazu zadejte limitní cenu, stop cenu nebo velikost posunu.

Pokud jste s nastavením příkazového lístku spokojeni, klikněte na tlačítko Odeslat příkaz k jeho přesunutí na trh.

Trader Workstation

Přidejte měnový pár

Chcete-li provést měnovou konverzi, je nejprve nutné přidat daný měnový pár do watchlistu. Například pro převod eur na americké dolary do sloupce Financial Instrument zadejte “EUR.USD” a potvrďte klávesou Enter. Pamatujte, že jednotlivé měny v rámci měnového páru musí být odděleny tečkou místo lomítka.


Alternativně můžete měnový pár najít na kartě Forex, kde jsou vypsány všechny běžné měnové páry.

Nakonfigurujte příkaz

Po přidání měnového páru do watchlistu klikněte pravým tlačítkem myši na jeho název a vyberte možnost Koupit nebo Prodat. Tato volba se týká první měny uvedené v páru. Pokud například vyberete možnost Prodat, znamená to, že chcete prodat první měnu a koupit druhou.


Následně se zobrazí příkazový řádek, kde můžete nastavit jeho konkrétní parametry. Nakonec příkaz odešlete na trh kliknutím na tlačítko P (Přenést).


Tip: Pokud chcete příkaz nakonfigurovat podrobněji, můžete otevřít příkazový lístek. Za tímto účelem klikněte pravým tlačítkem myši na příkazový řádek, ze seznamu zvolte Změnit > Příkazový lístek. Po konfiguraci odešlete příkaz na trh kliknutím na tlačítko Přenést.

Informace
UZAVŘENÍ MĚNOVÉ POZICE

Pro převod pozice v cizí měně zpět do základní měny vašeho účtu, můžete využít funkci uzavření pozice. Klikněte v levém horním rohu na tlačítko Účet. Pokud toto tlačítko není viditelné, klikněte na kartu Účet a následně zvolte možnost Okno účtu. Odtud přejděte do části Tržní hodnota – Skutečný FX zůstatek. Zde klikněte pravým tlačítkem myši na pozici v cizí měně, kterou chcete uzavřít a převést do základní měny vašeho účtu a zvolte možnost Zavřít zůstatek v měně. Tato akce automaticky otevře příkazový lístek, který je předvyplněn příslušnými údaji.

Poznámka: V příkazovém lístku je typ příkazu vždy defaultně přednastaven jako limitní a nemusí tedy dojít k jeho okamžitému vyplnění po přenesení na trh. Případně můžete typ příkazu před jeho odesláním upravit v příkazovém lístku.

Mobilní aplikace LYNX Trading

Přejděte do sekce portfolio

Přejděte do hlavní nabídky a zvolte možnost Portfolio. V sekci Cash Balances klepněte na měnu, kterou chcete převést.

Konverze nebo uzavření hotovostního zůstatku

Aplikace LYNX Trading vám nabídne dvě možnosti: konvertovat (Convert) nebo uzavřít zůstatek (Close Balance). Pro převod veškeré hotovosti v určité měně do základní měny účtu vyberte Close Balance. Pokud máte v úmyslu převést pouze část hotovosti v dané měně do základní měny nebo pokud chcete provést konverzi do jiné než základní měny účtu, klepněte na tlačítko Convert.

Nakonfigurujte příkaz

V posledním kroku je třeba nastavit parametry příkazu pro měnovou konverzi a následně přenést příkaz pomocí posuvníku.

Často kladené dotazy

Tato situace je nejčastěji způsobena jedním z následujících čtyř scénářů:

  • Nemáte dostatečnou hotovost v základní měně účtu na zaplacení poplatku za měnovou konverzi

Poplatky za měnové konverze se vždy strhávají v základní měně účtu.

  • Použili jste tržní příkaz (Market) a chcete převést celou hotovost v dané měně

Pokud chcete konverzi provést příkazem typu market, tak systém automaticky blokuje přibližně 102 % částky, kterou chcete převést. Chcete-li směnit veškerou hotovost v dané měně, je vhodné zvolit limitní příkaz.

  • Vaše hotovost není vypořádaná

Vypořádání měnových konverzí trvá dva pracovní dny (T+2). Výjimku představuje měnový pár USD.CAD, kde je doba vypořádání stanovena na T+1. Pokud je měnová konverze uskutečněná přes obchodní systém IBFX, bude vypořádaná okamžitě.

Na hotovostním účtu není možné provádět nákupy finančních nástrojů s nevypořádanou hotovostí. Toto se netýká maržových účtů.

  • Máte aktivní další čekající příkaz(y)

Máte-li na účtu čekající příkaz(y), systém vám neumožní zadat nový příkaz, pokud kombinované požadavky čekajících a nových příkazů přesáhnou dostupnou hotovost v dané měně na vašem účtu.

Přejděte na stránku Portfolio a sjeďte dolů, až se dostanete do sekce Měnové pozice.

Klikněte na tlačítko Účet v levém horním rohu. Přejděte do sekce Tržní hodnota – Skutečný FX zůstatek, kde najdete informace o výši hotovostních zůstatků v jednotlivých měnách.

V hlavní nabídce klepněte na položku Portfolio. V sekci Cash Balances najdete seznam měn, které držíte na účtu.

Pákové obchodování na spotovém mezibankovním devizovém trhu není možné. Nicméně můžete obchodovat Forex s pákovým efektem pomocí finančních derivátů, jako jsou CFD nebo futures kontrakty.

U hotovostního účtu je nutné mít dostatek vypořádané hotovosti v měně, ve které je finanční nástroj kótován. Na maržovém účtu je možné si hotovost na nákup finančního instrumentu v dané měně vypůjčit. Mějte však na paměti, že za vypůjčení měny jsou účtovány úroky.

Pokud zůstatek v cizí měně klesne pod ekvivalent 5 USD, systém jej automaticky převede do základní měny účtu bez poplatků.

Obchodní účet především slouží pro obchodování s finančními instrumenty, a proto ho nelze primárně využívat k měnovým konverzím a následným výběrům. IBKR nabízí měnové konverze jako službu pro klienty, kteří převážně obchodují s cennými papíry nebo finančními deriváty.

Upozorňujeme, že pokud budete obchodní účet primárně využívat k měnovým konverzím a následným výběrům, IBKR vám může omezit možnost výběru konvertované měny.