Další uživatelský profil

Obchodní účet vedený prostřednictvím LYNX má defaultně nastavený přistup pouze pro jeden uživatelský profil – majitele účtu. Ve Správě účtu však lze vytvářet další uživatelské profily.

Přihlášení

V pravém horním rohu klikněte na záložku Welcome a z rozbalovací nabídky zvolte Settings.

Přechod k uživatelům a jejich přístupovým právům

Sjeďte dolu na konec stránky Settings a klikněte na položku Users & Access Rights.

Přidání nového uživatele

Chcete-li přidat dalšího uživatele, klikněte na ikonu Plus (+) na pravé straně sekce Users.

Zadání přihlašovacích a kontaktních údajů

Na následující stránce zadejte přihlašovací a kontaktní údaje nového uživatele.

Následně klikněte na tlačítko Continue.

Udělení přístupových práv

Na další stránce budete vyzváni k výběru přístupových práv, které chcete novému uživateli udělit. Jakmile výběr provedete, potvrďte jej kliknutím na tlačítko Continue.  

Kontrola udělených oprávnění  

Po udělení přístupových práv se vám zobrazí jejich přehled. Pokud je vše nastavené správně, potvrďte váš výběr kliknutím na tlačítko Continue.


Následně bude na e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu zaslán potvrzovací kód. Tento kód budete muset zadat do pole Confirmation Number a následně potvrďte kliknutím na tlačítko Continue.


Na závěrečné stránce se vám zobrazí potvrzení, že vaše žádost byla přijata.

Potvrzení dokumentu o oprávnění obchodníka

Nakonec je zapotřebí elektronicky podepsat potvrzení o oprávnění k obchodování (Proof of Trader Authority), které naleznete v notifikacích. Notifikace si zobrazíte kliknutím na symbol zvonečku, který se nachází v pravém horním rohu.


Po kliknutí na položku Proof of Trader Authority se vám zobrazí Pending Items (nevyřízené položky), kde je u položky Proof of Trader Authority zapotřebí kliknout na tlačítko View.

Potvrďte dokument pomocí elektronického podpisu zadáním svého jména a příjmení (bez diakritiky). Pro dokončení klikněte na tlačítko I Agree.


Následně se musí nový uživatel přihlásit vytvořenými přihlašovacími údaji do Správy účtu, kde bude vyzván ke změně hesla, potvrzení emailové adresy a dalších náležitostí.

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ:


Mějte prosím na paměti, že pokud budete vytvářet dalšího uživatele pro jinou osobu než majitele obchodního účtu, tak je zapotřebí nám dodat jeho občanský průkazdoklad o adrese a plnou moc s ověřenými podpisy od notáře nebo na Czech POINTu. Za tímto účelem kontaktujte naši klientskou podporu, která vám e-mailem zašle formulář plné moci. Následně také obdržíte e-mail s odkazem do Klientské zóny, kde budete moci daný formulář nahrát.

Často kladené dotazy

Žádosti přijaté do 17 hodin středoevropského času (CET) budou zpracovány následující pracovní den.

Pro jednu osobu můžete vytvořit maximálně 2 uživatele.

Uživatele můžete vytvořit maximálně pro 5 osob.

Ne, každý uživatel se musí k odběru tržních dat přihlásit individuálně ve Správě účtu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud uživatel není majitelem účtu, budou mu účtovány poplatky jako pro profesionálního klienta.