Zadávání příkazů

V tomto článku vás provedeme kroky, jak vytvořit a odeslat obchodní příkaz na každé z námi nabízených platforem.

LYNX+

Vyhledání produktu

V platformě LYNX+ můžete snadno vyhledat konkrétní finanční instrument pomocí vyhledávacího panelu v pravém horním rohu. Stačí zadat název společnosti, kód ISIN nebo ticker.


Alternativně můžete vyhledat titul na stránce Indexy, kde naleznete seznamy akcií u nejznámějších akciových indexů. Přejděte do záložky Indexy, kde vyberte zemi a název požadovaného akciového indexu.


Pro obchodování finančních derivátů je nejprve zapotřebí si vyhledat jejich podkladové aktivum. Na stránce s přehledem podkladového aktiva následně naleznete záložky (nad grafem) pro nabízené finanční deriváty.

Vytvoření příkazu

Po vyhledání produktu, který chcete obchodovat, se zobrazí stránka s jeho přehledem. Kliknutím na tlačítko Koupit nebo Prodat v pravém horním rohu se vám otevře příkazový lístek.


Pokud plánujete obchodovat s finančními deriváty místo akcií, je nejprve nutné zvolit nad grafem typ derivátu. Následně v seznamu klikněte na konkrétní finanční derivát s požadovanými parametry, jako jsou například strike cena nebo datum expirace. Na stránce s přehledem tohoto derivátu v pravém horním rohu opět naleznete tlačítka Koupit nebo Prodat.


Níže naleznete popis všech parametrů, které lze v příkazovém lístku nastavit:

 • Burza: Rozhodněte se, zda chcete využít funkci Smart Routing, nebo chcete přenést příkaz na konkrétní burzu.
 • Množství: Zadejte velikost příkazu, tedy počet kusů daného finančního instrumentu.
 • Typ příkazu: Vyberte typ příkazu, například Limit, Market, Stop nebo Trailing. Pro více informací klikněte zde.
 • Čas platnosti: Určete dobu platnosti příkazu – GTC (Good-Til-Cancelled), DAY nebo GTD (Good-Til-Date).
 • Cena: V závislosti na zvoleném typu příkazu zadejte limitní cenu, stop cenu nebo velikost posunu.
 • Vyplnit/aktivovat mimo řádné obchodní hodiny: Pokud chcete nastavit, aby příkaz mohl být aktivován mimo běžné obchodní hodiny, zaškrtněte toto pole.
 • Přidat stop-loss a výběr zisku (volitelné): Zde si můžete nastavit cenové úrovně pro Stop Loss a Take Profit.

Po nastavení jednotlivých parametrů příkazového lístku podle vašich preferencí si můžete ve spodní části příkazového lístku zobrazit souhrn, kde naleznete následující údaje:

 • Množství
 • Typ příkazu
 • Cena
 • Volitelné parametry (Stop Loss a Take Profit)
 • Komise

Na svém účtu budete moci také zobrazit dopad tohoto příkazu na maržové požadavky. Další informace o maržovém obchodování naleznete zde.


Na konci příkazového lístku je také možné stáhnout ex-ante informace o nákladech pro daný obchod.

Odeslání příkazu

Jakmile jste s nastavením svého příkazu spokojeni, jednoduše klikněte na tlačítko Odeslat příkaz a váš příkaz bude odeslán na trh.

Kontrola aktivních příkazů

Na stránce Portfolio si můžete prohlédnout své čekající příkazy, které najdete pod záložkou Aktivní příkazy (nad seznamem pozic ve vašem portfoliu). Zde si také budete moci upravovat jednotlivé parametry příkazů. Provedené změny potvrdíte kliknutím na ikonu tužky na pravé straně daného příkazu. Pokud si přejete příkaz zrušit, klikněte na ikonu X.

Trader Workstation

Vyhledání produktu

V obchodní platformě TWS můžete vyhledat požadovaný produkt zadáním názvu společnosti, kódu ISIN nebo tickeru do prázdného řádku ve sloupci Financial Instrument a stisknutím klávesy Enter.


Pokud například zadáte ticker AAPL, zobrazí se následující seznam, kde si vyberete typ finančního instrumentu a burzu.

Vytvoření příkazu

Klikněte pravým tlačítkem myši na název finančního instrumentu. V nabídce klikněte na tlačítko Buy nebo Sell.


Tímto krokem se Vám otevře příkazový řádek, ve kterém budete moci nastavit parametry příkazu. Příkaz následně můžete přenést na trh kliknutím na tlačítko P (Přenést). Alternativně můžete kliknout na kotace (sloupeček Poptávka nebo Nabídka) daného finančního instrumentu, čím se vám opět otevře příkazový řádek.


Pro detailnější nastavení příkazu klikněte pravým tlačítkem myši na příkazový řádek a z nabídky zvolte Změnit > Příkazový lístek. V příkazovém lístku následně naleznete mnoho parametrů k nastavení. Níže jsou popsány nejzákladnější z nich:

 • Množství: Zadejte počet kusů daného finančního instrumentu.
 • Typ příkazu: Vyberte typ příkazu, například Limit, Market, Stop nebo Trailing. Pro více informací klikněte zde.
 • Čas platnosti: Určete dobu platnosti příkazu – GTC (Good-Til-Cancelled), DAY nebo GTD (Good-Til-Date).
 • Umožnit vyplnění příkazu mimo řádné obchodní hodiny: Pokud chcete nastavit, aby příkaz mohl být aktivován mimo běžné obchodní hodiny, zaškrtněte toto pole.


Na kartě Různé pak lze nastavovat další parametry příkazu:

 • Metoda spuštění: Vyberte preferovanou metodu spuštění. Pro více informací klikněte zde.
 • One Cancel Another Group: Slouží k propojení více příkazů, které budou zrušeny, pokud dojde k realizaci alespoň jednoho z nich. Pro správné fungování této funkce musí být příkazy pojmenovány shodně.

Připojit ohraničené příkazy

Pro připojení ohraničených příkazů (Stop Loss a Take Profit) klikněte pravým tlačítkem na příkazový řádek a v následné nabídce zvolte Připojit > Ohraničené příkazy. Pro více informací klikněte zde.

Odeslání příkazu

V levém dolním rohu příkazového lístku můžete kliknout na tlačítko Náhled, kde naleznete shrnutí příkazu spolu s informacemi o jeho dopadu na marži. Více informací o obchodování na marži naleznete zde.


Pro odeslání příkazu na trh stačí kliknout na tlačítko Nebrat v úvahu a přenést.

Kontrola aktivních příkazů

Všechny čekající příkazy naleznete v obchodní platformě TWS pod kartou Čekající (Všechny). Vaše čekající příkazy budou také viditelné pod jednotlivými tituly, pro které máte aktivní příkazy.


Karty, na kterých jsou aktivní příkazy, budou zvýrazněny červeně.

Mobilní aplikace LYNX Trading

Vyhledání produktu

V aplikaci LYNX Trading můžete najít požadovaný produkt klepnutím na ikonu lupy v pravém horním rohu a zadáním názvu společnosti, kódu ISIN nebo tickeru. Aplikace vám poté zobrazí všechny dostupné tituly a burzy spojené s hledaným názvem.


Klepnutím na šipku dolů vedle konkrétního titulu naleznete jednotlivé typy finančních instrumentů pro daný titul.

Vytvoření příkazu

Po klepnutí na požadovaný finanční instrument vám aplikace zobrazí jeho přehled, kde naleznete obchodní tlačítka, graf a základní fundamenty.


Klepnutím na tlačítko Buy nebo Sell ve spodní části okna s přehledem se zobrazí příkazový lístek, kde můžete nastavit jeho parametry. Pro více informací o jednotlivých typech obchodních příkazů klikněte zde.


Také můžete nastavit čas platnosti příkazu; podrobnosti naleznete zde.


V neposlední řadě si můžete zvolit, zda chcete aktivovat příkaz mimo řádné obchodní hodiny. Návod, jak toto provést, naleznete zde.

Odeslání příkazu

V příkazovém lístku nastavte parametry příkazu. Posunutím posuvníku Preview Order doprava se vám zobrazí jeho přehled.


Pokud je vše v pořádku, můžete příkaz odeslat opětovným posunutím posuvníku Submit Order.

Kontrola aktivních příkazů

Chcete-li zobrazit aktivní příkazy, přejděte do hlavní nabídky a vyberte možnost Transactions. Na kartě Orders pak naleznete všechny aktivní příkazy.

Kliknutím na konkrétní příkaz si budete moci upravit jeho parametry. Pro potvrzení provedených změn dvakrát posuňte posuvník Preview Order > Slide to Modify.


Chcete-li příkaz zrušit, klikněte na ikonu X a následně posuňte posuvník Slide to Cancel Order.

Často kladené dotazy

Pokud nemáte na hotovostním účtu dostatek hotovosti v měně, ve které je finanční instrument kótován, tak je zapotřebí před nákupem instrumentu provést měnovou konverzi.

Na maržovém účtu je možné obchodovat ve více měnách bez nutnosti je nejprve konvertovat. Může se však stát, že vám v určité měně zůstane záporná hotovostní pozice, což způsobí, že budete platit debetní úrok. Další informace o obchodování na marži naleznete zde.

Příkazy budou provedeny v měně, ve které je titul či podkladové aktivum kótováno:

Po vyhledání finančního instrumentu v obchodní platformě LYNX+ se vám zobrazí jeho přehled, kde pod jeho názvem naleznete kotace s uvedenou měnou.

V desktopové platformě TWS stačí kliknout dvakrát levým tlačítkem myši na název společnosti. Po levé straně pak naleznete měnu, ve které je titul kótován.

V mobilní aplikaci LYNX Trading je zapotřebí si zobrazit příkazový lístek s daným titulem, kde v položce Quantity naleznete kótovací měnu.

Ano, stačí vybrat požadovaný finanční derivát nad grafem titulu.

Po odeslání příkazu na trh můžete zkontrolovat jeho stav v obchodní platformě LYNX+ v sekci Portfolio. V mobilní aplikaci LYNX Trading přejdete do hlavní nabídky, kde zvolte možnost Transactions. Následně na kartě Orders naleznete všechny aktivní příkazy.


V desktopové platformě TWS přejděte na kartu Čekající (Všechny), kde naleznete všechny aktivní příkazy.


Níže naleznete popis jednotlivých barev příkazu:

BarvaPopis
Světle modrá
Příkaz byl odeslán na příslušnou burzu, ale ještě nebyl přijat a potvrzen.
Tmavě modrá
Příkaz byl zaznamenán a přijat serverem (nikoli burzou), ale ještě nebyl spuštěn, a proto nebyl odeslán na burzu.
Zelená
Příkaz byl odeslán na burzu, přijat a potvrzen.
Magenta
Podali jste žádost o zrušení příkazu. Zrušení bylo potvrzeno serverem, ale ještě ne burzou. Do té doby, než je příkaz zrušen, může stále dojít k jeho realizaci.
Červená
Žádost o zrušení příkazu byla akceptováno a potvrzeno burzou.
Hnědá
Připojené příkazy (např. ohraničené příkazy) byly serverem přijaty, ale stanou se aktivními až po realizaci předchozích příkazů.
Oranžová
Podali jste žádost o zrušení příkazu. Systém přijal žádost o zrušení, ale ještě ji nepotvrdil. Do té doby, než je zrušení potvrzeno, může být váš příkaz stále proveden.
Fialová
Příkaz byl přijat serverem nebo burzou, ale ještě není aktivní. Jakmile bude příkaz aktivován, dojde ke změně barvy.
Světle fialová
Příkaz byl odmítnut serverem z důvodu restrikcí (obvykle v souvislosti s příliš velkou velikostí příkazu). Příkaz můžete upravit a odeslat.
Šedá
Příkaz se právě vytváří, ale ještě nebyl odeslán.

Vhodný typ příkazu závisí na vaší obchodní strategii a preferencích. Podrobné informace o jednotlivých typech příkazů naleznete zde.

V případě částečného vyplnění zůstane zbývající množství jako otevřený příkaz až do doby jeho platnosti. Například, pokud jste nastavili čas platnosti DAY, tak po částečném vyplnění, bude příkaz na konci dne zrušen, pokud nedojde k jeho úplnému vyplnění dříve.  

Detailní informace ohledně specifikace příkazů naleznete zde.

Aktivní příkazy naleznete v platformě LYNX+ v sekci Aktivní příkazy, v TWS na kartě Čekající (Všechny) nebo v mobilní aplikaci po klepnutí na Transactions > Orders.

Existuje několik důvodů, proč k tomu mohlo dojít, včetně vypršení doby jeho platnosti, realizace jiného příkazu ve skupině JRV (OCA group) nebo nedostatku finančních prostředků. Za určitých okolností může být příkaz zrušen také burzou. Pro více informací o důvodech zrušení vašeho příkazu kontaktujte naši klientskou podporu.

Obchodní hodiny se u jednotlivých burz a tříd aktiv liší. Informace o obchodních hodinách naleznete v obchodní platformě LYNX+ na stránce s přehledem produktu nebo dvojím kliknutím v TWS na název produktu.

SMART je zkratka pro “Smart Market Routing Technology”. Jedná se o inteligentní systém směrování příkazů, který pomáhá zajistit, aby vaše příkazy byly provedeny za nejlepší dostupné ceny trhu.