Obchodování na páku

Využijte pákového efektu pro navýšení vašich zisků

Dosáhněte vyšších zisků díky možnosti půjčení si financí od brokera pro nákup vašich oblíbených akcií nebo ETF.

Pákový efekt umožňuje investorům zhodnocovat nejen své vlastní prostředky, ale také vypůjčené. Při navrácení půjčky si pak samotný zisk z ní investor ponechává pro svou potřebu nebo další investování. Využijte pákového obchodování s maržovým účtem založeným skrze LYNX.

Otevřít maržový účet

Jak obchodování na páku funguje?

V případě obchodování s maržovým účtem slouží vaše cenné papíry a hotovost jako kolaterál, tedy zajištění pro brokera. Od toho se vypočítává maximální částka, kterou si můžete půjčit. Ta se v čase mění na základě vývoje hodnoty vašeho portfolia (kolaterálu) a maržových požadavků na jednotlivá podkladová aktiva, ze kterých se portfolio skládá.

Pro intradenní obchodování můžete využít vyšší půjčky, než pro nákup aktiv držených přes noc či déle. Pro maržové požadavky platí, že čím konzervativnější, a tím méně volatilní, podkladová aktiva v portfoliu držíte, tím jsou nižší.

Aktuální hodnota částky, kterou si lze vypůjčit je vždy k vidění v obchodní platformě Trader Workstation.

Příklad obchodování na páku

Na svůj maržový účet vložíte 10 000 EUR a nakoupíte akcie společnosti Shell za 15 000 EUR. Díky možnosti obchodování na páku jste si vypůjčili 5 000 EUR proti vlastnímu kapitálu (kolaterálu) v hodnotě 10 000 EUR. Za tuto půjčku platíte úrok, který se vypočítá ve stejný den na základě referenční úrokové sazby měny, v tomto případě EUR, a spreadu brokera.

Za předpokladu aktuální sazby (leden 2023) ve výši 1,9 %, by debetní úroková sazba se spreadem 3,5 % za celý rok činila 5,4 %. Za půjčku 5 000 EUR tak v případě neměnné sazby zaplatíte 270 EUR ročně, což odpovídá odhadovaným nákladům na tuto pozici 74 centů denně.

Při zhodnocení pozice o 10 % získáváte hrubý zisk 1 500 EUR, a to konkrétně 1 000 EUR z vlastního kapitálu a 500 EUR z půjčky. Díky pákovému efektu jste tak navýšili svůj zisk o 50 %.

Pokud namísto zhodnocení dojde k poklesu hodnoty původní pozice, broker vás může vyzvat k vložení dodatečných financí na váš účet nebo automaticky odprodat část vaší pozice pro navýšení kolaterálu.

Ukázka pákového obchodování při 10% zhodnocení portfolia

Maržový účet a minimální podmínky

Obchodování na páku je umožněno všem klientům, kteří si prostřednictvím LYNX otevřeli maržový účet. Pro otevření maržového účtu je ale nutné, aby klient splnil některé požadavky. Mezi ně patří například prokázání potřebných znalostí o finančních instrumentech a minimální vklad 2000 USD (nebo ekvivalent v jiné měně).

Maržový účet se dočasně změní na hotovostní, pokud zůstatek na maržovém účtu bude nižší než 2000 USD. Pro klienty s hotovostním účtem není margin trading dostupný. Změna z hotovostního na maržový účet je ale při splnění podmínek kdykoliv možná.

Více informací o minimálních požadavcích a srovnání hotovostního a maržového účtu najdete zde.

Obchodování na páku a úroky

Úroky platíte pouze tehdy, když půjčku na cenné papíry skutečně využijete. Úrok se počítá ve stejný den a závisí na měně vypůjčených peněz. Půjčku zajišťuje náš partner Interactive Brokers.

Vypůjčený kapitál podléhá reálným debetním úrokovým sazbám založeným na referenční sazbě příslušné měny. Aktuální sazby naleznete zde.


Výhody a nevýhody obchodování na páku

Výhody

  • Zvýšená kupní síla
  • Vyšší zisky díky pákovému efektu
  • Možnost obchodování bez závislosti na výši hotovosti na účtu (v případě dostatečného kolaterálu)
  • Pákový efekt mohou klienti LYNX s maržovým účtem využívat kdykoliv bez dalších požadavků

Nevýhody

  • Vyšší ztráty v důsledku pákového efektu
  • Při poklesu hodnoty aktiv může dojít k výzvě k vložení finančních prostředků, nebo likvidaci pozic pro zachování dostatečného kolaterálu
  • Výpůjční úroková sazba se odvíjí od referenční úrokové sazby vypůjčené měny. Je proměnlivá a může se kdykoliv změnit
  • Obchodování na marži zahrnuje vysokou míru rizika a může mít za následek větší ztrátu, než byl počáteční vklad na účet