Formulář W-8BEN

Pro zahraniční investory nebo nerezidenty USA je formulář W-8BEN klíčovým dokumentem. Tato stránka vám poskytne nápomocné informace pro vyplnění formuláře W-8BEN a může vám tak pomoci uplatnit případné výhody vyplývající ze smluv o zamezení dvojího zdanění.

Přihlášení

Přejděte do sekce s vašim profilem

V pravém horním rohu klikněte na položku Welcome a následně zvolte Settings.

V sekci Account Profile klikněte na položku Profile a následně na ikonu “i” nalevo od vašeho jména.

Aktualizace formuláře W-8BEN

Ve vyskakovacím okně s údaji o vás klikněte vpravo dole na tlačítko Update Tax Forms.

Nejprve ověřte, zda jsou vaše osobní údaje aktuální, a poté pokračujte kliknutím na tlačítko Continue, dokud se vám nezobrazí formulář W-8BEN.

V části II formuláře uveďte zemi, ve které jste daňovým plátcem.

V části III formuláře se podepište zadáním křestního jména a příjmení bez diakritiky, jak je uvedeno v příslušném poli.

Nakonec klikněte na tlačítko Continue v pravém dolním rohu stránky, dokud se nezobrazí potvrzení, že vaše žádost o aktualizaci formuláře byla odeslána (Your tax form update request has been submitted).

Často kladené dotazy

Formulář W-8BEN je důležitý pro osoby, které získávají finanční prostředky z amerických zdrojů a nejsou občany USA ani rezidenty USA. Tento formulář prokazuje status cizince a umožňuje uplatnit výhody vyplývající ze smluv o zamezení dvojího zdanění a získat nárok na snížené nebo nulové daňové sazby.

Výhody spojené se smlouvami o zamezení dvojího zdanění se týkají ustanovení obsažených v těchto dohodách, které jsou uzavřeny mezi Spojenými státy a cizími zeměmi. Tyto výhody mohou zahrnovat snížené nebo nulové daňové sazby na určité druhy příjmů, jako jsou dividendy, úroky nebo licenční poplatky.

Platnost formuláře je po dobu tří kalendářních let, pokud nedojde k podstatné změně vašich údajů z daňového pohledu a dalších relevantních okolností.

Nepřesný nebo zastaralý formulář W-8BEN může vést k použití standardní sazby srážkové daně, což může zvýšit vaši daňovou zátěž.

Ano, pokud dojde k podstatné změně vašich údajů z daňového pohledu a dalších relevantních okolností, měli byste jej odpovídajícím způsobem aktualizovat.

Disclaimer:
V případě, že po přečtení této webové stránky potřebujete pomoci nebo poradit při vyplňování formuláře W-8BEN nebo při určení vaší konkrétní situace, odkazujeme vás na oficiálně zveřejněné pokyny IRS (https://www.irs.gov ),  které jsou vázány k formuláři W-8BEN a/nebo se obraťte na svého daňového či právního poradce.  Informace na webových stránkách LYNX nemají (a ani nemohou) sloužit jako konkrétní (a kvalifikované) daňové či právní poradenství, a proto je zcela nezbytné je chápat pouze a jenom jako podporu při vyplňování tohoto daňového formuláře. Za korektní posouzení, zdali je váš daňový status správný, a který konkrétní se na vás vztahuje, jste výhradně zodpovědní vy sami.

Zobrazit celý disclaimer Sbalit disclaimer