Změna hesla

Z bezpečnostních důvodů se doporučuje čas od času změnit heslo k obchodnímu účtu. Níže naleznete návod, jak takovou změnu provést.

Přihlášení

V pravém horním rohu klikněte na záložku Welcome a následně zvolte Settings.

Zvolení možnosti pro změnu hesla

V sekci User Settings, umístěné v pravé polovině stránky, klikněte na možnost Password.

Zadání aktuálního a nového hesla

Na další stránce budete vyzváni k zadání aktuálního (Password) a také nového hesla (pole New Password), které následně budete muset ještě jednou potvrdit v poli Confirm New Password. Po vyplnění všech vyžadovaných údajů, klikněte na tlačítko Continue.

Často kladené dotazy

Pokud si již nepamatujete své aktuální heslo, je možné obnovit vaše uživatelské údaje pomocí následujícího článku.

Pro vytvoření hesla platí následující požadavky:

  • Nelze zadat uživatelské jméno
  • Musí obsahovat 8 až 40 znaků
  • Je vyžadováno alespoň 1 písmeno
  • Je zapotřebí zadat alespoň 1 číslo