James O’Shaughnessy

Od dubna roku 2008 je O’Shaughnessy správcem fondu O’Shaughnessy Asset Management (OSAM). Předtím pracoval pro Bear Stearns Asset Management. Vlastní také několik kanadských podílových fondů, které se specializují na americké akcie. Kromě své pozice v OSAM je také předsedou správní rady Komorní hudební společnosti Lincoln Center a členem správní rady Lincoln Center for Performing Arts.

Důležité je přesně a disciplinovaně dodržovat zásady investiční strategie.

Výkon jeho fondů je působivý:

 • Za období 10 let RBC US Growth Fund překonal index Russell 2000 více než čtyřnásobně.
 • RBC US Value Fund vygeneroval průměrný výnos 4,5 % za desetileté období. Za stejné období dosáhl index S&P 500 průměrného výnosu 0,2 %.

Své nejdůležitější poznatky O’Shaughnessy popsal v knize „What Works on Wall Street“ (1996). Analýza popsaná v této knize spočívá v opakovaném testování konkrétních strategických portfolií. Jsou vybírána různá akciová kritéria a na historických cenových údajích se testuje, jak by různé strategie a portfolia fungovaly.

O’Shaughnessy je nejlépe známý svými 3 typy srategií. Jedná se o Cornerstone Value Strategy, Cornerstone Growth Strategy a kombinaci obou zmiňovaných: the United Cornerstone Strategy. V období od roku 1954 do roku 1996 tyto tři strategie v průměru překonaly index S&P 500. Nejlépe si z nich vedla United Cornerstone Strategy, která dosahovala průměrného ročního výnosu 17,1 % ve srovnání s průměrným výnosem 11,5 % u S&P 500.

Tento 6% rozdíl se může zdát relativně malý. Avšak po dobu 42 let jde o obrovský rozdíl. Vezměte si jako příklad počáteční investici $ 10 000. Pokud byste investovali do indexu S&P 500, do konce této doby byste skončili s 1 milionem dolarů. Určitě si říkáte, že to není špatné že? Pokud byste však použili O’Shaughnessyho portfolio, získali byste za stejnou dobu výnos $ 7,6 milionu. A $ 6,6 milionů to už je pořádný rozdíl!

Ke svému testování používal počítačovou databázi Compustat. Šlo o historickou cenovou databázi z amerických trhů za období 40 let.

Svou investiční strategii si také nechal patentovat (patent č. 5978778, Automated Strategies for Invest.

O’Shaughnessy nepřikládá (podobně jako ostatní guru) trhu příliš velký význam. Lidé dle něj jednají stádovitě a nelogicky. Namísto toho se soustředil na disciplinované provádění obchodů dle pravidel investiční strategie. Cílem bylo eliminovat emoce.

O’Shaughnessy rád používal indikátor Relative Strength Index (RSI). Jedná se o indikátor hybnosti, který ukazuje rychlost a velikost cenového pohybu. O’Shaughnessy tvrdil, že vítězům se obecně nadále daří, zatímco ti, co ztrácí zpravidla budou ztrácet i nadále. Vysokou hodnotu RSI tedy považuje za příznivý ukazatel, nikoliv za přehřátí. Pochopitelně se však nikdy nespoléhal jen na indikátor RSI.

O’Shaughnessy také vyvrací tvrzení, že strategie, které mají vysokou návratnost, jsou více rizikové. Díky svému výzkumu O’Shaughnessy dospěl k závěru, že strategie s vysokou návratností byly méně riskantní než strategie, které přinášely nižší výsledky.

Jeden ze zakladatelů kvantitativní analýzy akcií

James O’Shaughnessy je považován za jednoho ze zakladatelů kvantitativní analýzy akcií. Jeho zájem o kvantitativní výzkum vzrostl během studií. Nejprve vystudoval mezinárodní ekonomii a obchodní diplomacii na Georgetown University. Poté pokračoval ve studiu ekonomie na University of Minnesota. Jeho kvantitativní analýza akcií je založena na portfoliích, která využívají různé strategie. Tato portfolia jsou poté testována na základě různých kritérií. Poté se vyberou ta portfolia, která se osvědčí.

Nyní se podívejme na některá z kritérií, které O’Shaughnessy v rámci své investiční strategie používal:

 • Pozice držel dlouhodobě. Podle O’Shaughnessyho (a nejen dle něj) platí, že čím více se nakupuje a prodává, tím více klesá ziskovost strategie. O’Shaughnessy tedy zasahoval do svého portfolia pouze jednou za rok. Ale na rozdíl od Buffetta své akcie nehodlal držet do nekonečna.
 • Cornerstone Growth portfolio. Jedná se primárně o portfolio, které se skládá z menších společností (ale existuje i dostatek větších společností, které jsou k tomu vhodné). Kritériem je nepřetržitý růst EPS a RSI. Zde se používá hodnotové kritérium „poměr cena/prodej“; Podle O’Shaughnessyho je to nejlepší kritérium pro stanovení současné a budoucí hodnoty akcie. To vyžaduje kombinaci vysokého RSI a nízkého poměru cen /prodej.
 • Cornerstone Value portfolio. Portfolio, které se skládá z lídrů na trhu, kteří dosahují lepších výsledků, než je průměr na trhu. Sleduje zejména peněžní tok, prodeje, dividendové výnosy a počet akcií v oběhu.

 Zde jsou O’Shaughnessyho základní kritéria pro různé strategie:

Cornerstone Growth

 • Tržní kapitalizace nejméně $ 150 milionů
 • Zisk na akcii (EPS) se musí každý rok po dobu pěti let zvyšovat
 • Poměr ceny k prodeji musí být menší než 1,5
 • Relative Strength Index (RSI); z akcií, které splňují první tři kritéria, je vybráno 50 akcií s největším RSI

Pravděpodobně jste zvědaví, jak tato jednoduchá strategie fungovala za posledních 10 let. My také. Na webu American Association of American Investors, aaii.com, můžete vidět, že společnost Cornerstone Growth získala 16,4 %, zatímco index S&P 500 nezískal více než 4 %. To je samozřejmě vynikající. Posledních pět let proběhlo o trochu hůře. Průměrný výnos dosahoval hodnoty1,8 %. To je však stále velmi dobré, pokud se podíváme na S&P 500, který za stejné období dosáhl v průměru o 0,6 % méně.

Cornerstone Value

 • Tržní kapitalizace nejméně $ 1 miliarda
 • Počet akcií v oběhu musí překročit tržní průměr
 • Tržby za posledních 12 měsíců musí činit alespoň jeden a půlnásobek tržního průměru
 • Akcie, které splňují tyto kritéria, jsou seřazeny dle dividendového výnosu. Následně je vybráno 50 akcií s nejvyšším dividendovým výnosem.

A jak dopadla Cornerstone Value? Trochu hůře než Cornerstone Growth. Za posledních 10 let se jednalo o průměrný výnos 5,2 %. Za posledních 5 let se jednalo o průměrný roční výnos 5,1 %.

United Cornerstone

Jedná se o kombinaci dvou výše zmíněných strategií. Myšlenka sloučení těchto dvou strategií spočívá v tom, že jejich výkony nekorelují. Pokud se hodnotové strategii (Cornerstone Value) daří dobře, růstová strategie (Cornerstone Growth) se může trochu zhoršit a naopak. Což ukazují i výše zmíněné výsledky. Webová stránka Aaii.com bohužel nenabízí výsledky pro tuto strategii. Přesto jsme zjistili její výkon od roku 2003 do roku 2009. Zde portfolio 50 akcií United Cornerstone přineslo celkový výnos 109 % ve srovnání s výnosem 21 % u S&P 500. Opět je to samozřejmě skvělé.

Burzovní moudra

Nejoblíbenější citáty od Jamese O’Shaughnessyho

Quote mark