Obchodování

Grafy

Zobrazte si grafy, ukládejte šablony, využívejte širokou škálu indikátorů a obchodujte přímo z grafu.

Portfolio a hodnoty účtu

Na této stránce vám ukážeme, jak si zobrazit své portfolio a objasníme význam různých hodnot na účtu.

Smart Routing

Při směrování příkazu máte možnost vybrat konkrétní burzu nebo využít metodu Smart Routing. Rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi je podrobně vysvětlen níže.

Obchodování za výjimečných okolností

Porozumějte volatilitě na trhu a jejího dopadu na vaše portfolio.

Watchlisty

V tomto článku vám ukážeme, jak vytvářet nové watchlisty a upravovat stávající v jednotlivých obchodních platformách.

Vypořádání

Vypořádání se v obchodním kontextu odkazuje na vyrovnání finančních závazků mezi kupujícím a prodávajícím. Tímto se rozumí provedení platby a dodání finančního instrumentu v rámci transakce na spotovém nebo derivátovém trhu. Úspěšné vypořádání zajišťuje převod vlastnictví a splnění smluvních závazků.

Maržové obchodování

Obchodování s marží zahrnuje využívání finanční páky, kdy platíte pouze určité procento (známé jako marže) z celkové hodnoty transakce. Tato možnost vám umožňuje otevírat větší pozice, než vám dovolí vaše dostupné prostředky.

Výkonnost

Sledujte výkonnost svého portfolia, pečlivě monitorujte své obchody, zisky/ztráty a celkové zhodnocení.