Dividendy

Při investování do akcií sehrávají dividendy klíčovou roli, umožňují totiž investorům získat příjem i ze samotného držení akcií. Tento článek vám poskytne informace o tom, jak zjistit, zda máte nárok na vyplacení dividendy. Popřípadě, zda vám dividenda již byla připsána na váš obchodní účet.

LYNX+

 • Spusťte obchodní platformu LYNX+ a přejděte na stránku Portfolio.
 • Následně se posuňte na konec stránky do sekce Přehled hotovostních pohybů. V části Příchozí naleznete položku Dividendy.
 • Ujistěte se, že jste zvolili správné období pro zobrazení informací o připsaných dividendách.

Trader Workstation

 • V obchodní platformě TWS klikněte na tlačítko Účet v horním panelu.
 • Dosud nepřipsané dividendy naleznete v části Tržní hodnota – Skutečný FX zůstatek ve sloupci Přijaté dividendy.

Mobilní aplikace LYNX Trading

 • Přihlaste se do mobilní aplikace LYNX Trading.
 • Přejděte do hlavní nabídky a klepněte na položku Account.
 • Následně klepněte na kartu MKT. VALUE, kde vedle položky Dividends Receivable naleznete dosud nepřipsané dividendy.  

Správa účtu

 • Ve Správě účtu je také možné nalézt informace o již připsaných i dosud nepřipsaných dividendách, na které máte nárok.
 • K tomu je třeba vygenerovat výpis z účtu, kde najdete také informace o případných srážkových daních. Návod na vygenerování výpisu z účtu naleznete zde.

Často kladené dotazy

Informace o korporátních akcích naleznete ve Správě účtu na stránce Corporate Action Manager. Doporučujeme také navštívit webovou stránku příslušné společnosti, kde v sekci Investor Relations by měly být k dispozici veškeré potřebné informace.

Více informací ohledně korporátních akcích naleznete zde.

Informace o připsaných dividendách naleznete v záložce Dividends ve výpisu z obchodního účtu. V záložce Withholding Tax jsou pak uvedené srážené daně z těchto dividend. Více informací ohledně výpisu z účtu naleznete zde.

Způsob vyplacení dividendy je stanoven samotnou akciovou společností. Některé společnosti umožňují investorům vybrat si mezi hotovostní a akciovou dividendou. Pro podrobnosti o postupu při výběru způsobu vyplacení dividendy navštivte naši webovou stránku věnovanou problematice korporátních akcí.

Distribuce dividend existuje v různých formách a porozumění jejich typům může poskytnout užitečné informace o způsobech, jakými společnosti rozdělují své zisky mezi akcionáře. Níže jsou vysvětleny některé běžné varianty těchto distribucí:

 1. Dividendy v hotovosti: Představují nejběžnější typ dividend. Tento druh zahrnuje výplatu hotovostních prostředků akcionářům na jednu akcii. Společnosti obvykle stanoví určitou částku na jednu akcii a akcionáři poté obdrží dividendu ve formě hotovosti přímo na svůj investiční nebo bankovní účet. Tato forma dividend poskytuje investorům okamžitý příjem, který lze buď znovu investovat nebo použít pro osobní finanční potřeby.
 2. Dividendy v akciích: Zahrnují distribuci dalších akcií společnosti mezi stávající akcionáře. Místo vyplácení hotovostních dividend společnost vydává nové akcie v poměru k počtu akcií, které každý akcionář vlastní. Tyto dividendy zvyšují celkový počet akcií v oběhu, ale nemusí nutně znamenat zvýšení celkové hodnoty investice. Nicméně mohou akcionářům poskytnout příležitost akumulovat více akcií bez dalších investic.
 3. Mimořádné dividendy: Jedná se o jednorázové platby, které společnost vyhlašuje mimo svůj pravidelný dividendový program. Tyto dividendy jsou obvykle vypláceny v situacích, kdy společnost dosáhne mimořádných zisků nebo získá významné příjmy z události, jako je například prodej majetku.

Upisovací poměr udává, v jakém poměru jsou práva uplatnitelná vzhledem k počtu nových akcií. Například poměr 10:1 znamená, že 10 předkupních práv umožňuje nákup 1 nové akcie. Tyto informace lze obvykle nalézt v sekci Corporate Actions ve výpisu z účtu, kde je uveden jak počet, tak i poměr předkupních práv.

Využití předkupních práv, a tím i nákup akcií, je obecně dobrovolné. Zpravidla platí, že pokud nejsou předkupní práva využita, ztratí svoji hodnotu a stanou se bezcennými. Datum vypršení platnosti předkupních práv a (případné) výnosy z nich jsou uvedeny v sekci Corporate Actions ve výpisu z účtu.