Smart Routing

Prostřednictvím LYNX si můžete zvolit, zda chcete přenést obchodní příkaz na konkrétní burzu nebo využít funkci Smart Routing. Rozdíl mezi oběma možnostmi je vysvětlen níže.

UPOZORNĚNÍ
DOSTUPNost funkce SMArt ROuting:

Smart Routing je aplikovatelný pouze na dostupných elektronických burzách. Tato funkce není k dispozici pro některé burzy, například frankfurtskou (FWB), stuttgartskou (SWB) nebo italskou burzu (BVME). Když v platformě načtete titul se směrováním Smart, ceny z těchto burz budou zahrnuty do kotací, ale systém nebude schopen přesunout váš příkaz na žádnou z nich. Pro provedení příkazu na těchto burzách je nutné odeslat příkaz jako směrovaný (Directed).

Vysvětlení funkce Smart Routing

Akcie se často obchodují na více burzách a je na vás, abyste si zvolili, na kterou burzu chcete příkaz odeslat. Pokud zvolíte přímou metodu (Directed), příkaz bude přesunut pouze na vámi zvolenou burzu. Naopak při zvolení metody Smart, bude váš příkaz vyplněn na burze, která aktuálně kótuje nejlepší cenu v dané měně.

INFORMACE
výhody funkce Smart routing:

Smart Routing přináší výhodu v tom, že vám vždy zaručí nejlepší možnou cenu ze všech burz, na kterých se daná akcie obchoduje v dané měně. Tato výhoda však neomezuje provedení příkazu pouze na standardní obchodní hodiny; váš příkaz tak může být vyplněn i mimo běžné obchodní hodiny na některé z alternativních burz.

Níže naleznete pokyny k přepínání mezi metodami Smart a Direct v příkazovém lístku.

Smart Routing v LYNX+

Předpokládejme, že máte zájem o nákup akcií společnosti Activision Blizzard (ATVI) a pro provedení této transakce jste si otevřel příkazový lístek.


Jak je patrné z přiloženého obrázku vpravo, obchodní platforma LYNX+ vám ve výchozím nastavení nabídne funkci Smart Routing.

Pokud však upřednostňujete možnost odeslat příkaz přímo na specifickou burzu, jednoduše rozklikněte nabídku a vyberte konkrétní burzu dle svých preferencí.

Smart Routing v TWS

V rámci obchodní platformy TWS je také možné odeslat příkaz přímo na konkrétní burzu. V sloupci Financial Instrument zadejte jméno, ticker či ISIN daného titulu a stiskněte Enter. Obchodní platforma TWS následně zobrazí seznam dostupných produktů spojených s daným tickerem. U akcií budete mít na výběr dvě možnosti:

  • Akcie (Smart)
  • Akcie (Směrované)

Pokud zvolíte funkci Smart, systém automaticky vyhledá nejlepší dostupnou cenu pro daný titul napříč burzami a dark pooly. Alternativně můžete nastavit konkrétní burzu přímo v příkazovém lístku v poli Destinace, jak je ukázáno na obrázku níže.

Smart Routing v mobilní aplikaci LYNX Trading

Příkazy zadávané prostřednictvím aplikace LYNX Trading budou automaticky využívat funkci Smart Routing.

Pouze při vyhledávání titulu pomocí jeho kódu ISIN je možné vybrat konkrétní burzu pro váš příkaz.

Často kladené dotazy

Při přidání titulu do watchlistu v obchodní platformě TWS máte možnost si vybrat mezi možnostmi Akcie (SMART) a Akcie (Směrované). Akcie jsou často obchodovány na více burzách, a je na vás, na kterou burzu chcete odeslat svůj příkaz.

Pokud zvolíte možnost Akcie (Směrované), můžete si vybrat konkrétní burzu, na kterou bude váš příkaz odeslán. Pokud zvolíte možnost Akcie (SMART), bude váš příkaz vyplněn na burze, která aktuálně nabízí nejlepší cenu.

Využití této funkce může přinést několik výhod, včetně možnosti efektivnějšího provedení obchodů, rozšířeného přístupu a schopnosti získat nejlepší možnou cenu ze všech burz, na kterých se daná akcie obchoduje v dané měně.

Potenciální nevýhody spočívají v tom, že váš příkaz nemusí být zahrnut do aukcí na burze Euronext a že může být proveden i mimo standardní obchodní hodiny na některé z alternativních burz.

Máte možnost volby mezi funkcí Smart Routing nebo přesunutím příkazu na konkrétní burzu podle svých preferencí.