Margin trading:
Obchodování na páku

Využijte pákový efekt pro maximalizaci výnosů z investic.

Maržový účet vám umožňuje obchodovat na páku a poskytuje větší flexibilitu. Můžete investovat s větším objemem prostředků za účelem dosažení potenciálně vyšších zisků.


Maržový účet a jeho využití

Pákové obchodování

Maržové obchodování nabízí investorům možnost zaujmout větší pozice. Na investičním účtu máte 10 000 EUR a rozhodnete se koupit akcie za 15 000 EUR. Chybějících 5 000 EUR si vypůjčíte od svého brokera. Za to platíte úrok za vypůjčení. Při koupi zahraničních aktiv v jiné měně si navíc můžete potřebný obnos v dané měně vypůjčit a vyvarovat se tak měnovému riziku. Při obchodování na páku slouží cenné papíry a prostředky na účtu klienta jako kolaterál.

Short selling

Při obchodování na krátko spekulujete na pokles ceny. Prodáváte například akcie, abyste je následně mohli opět nakoupit ideálně za nižší cenu. Jelikož ale dané akcie nevlastníte, musíte si je nejprve vypůjčit a po ukončení obchodu opět vrátit. Maržový účet vám tak umožňuje obchodovat na stranu short s akciemi, které nevlastníte ve svém portfoliu.


Margin trading prostřednictvím LYNX

Otevřete si maržový účet a využijte pákový efekt k dosažení vyšších zisků z vašich investic.

Maržový účet vám umožní vypůjčit si dodatečný kapitál pro vaše obchodování a dosahovat tak vyšších zisků z vašich investičních nápadů.

Otevřít maržový účet

Podmínky pro otevření maržového účtu

Maržový účet a minimální podmínky

Obchodování na páku je umožněno všem klientům, kteří si prostřednictvím LYNX otevřeli maržový účet. Pro otevření maržového účtu je ale nutné, aby klient splnil některé požadavky. Mezi ně patří například prokázání potřebných znalostí o finančních instrumentech a minimální vklad 2000 USD (nebo ekvivalent v jiné měně). Maržový účet se dočasně změní na hotovostní, pokud zůstatek na maržovém účtu bude nižší než 2000 USD. Pro klienty s hotovostním účtem není margin trading dostupný. Změna z hotovostního na maržový účet je ale při splnění podmínek kdykoliv možná. Více informací o minimálních požadavcích a srovnání hotovostního a maržového účtu najdete zde.

Obchodování na páku a úroky

Úroky platíte pouze tehdy, když půjčku na cenné papíry skutečně využijete. Úrok se počítá ve stejný den a závisí na měně vypůjčených peněz. Půjčku zajišťuje náš partner Interactive Brokers.

Vypůjčený kapitál podléhá reálným debetním úrokovým sazbám založeným na referenční sazbě příslušné měny. Aktuální sazby naleznete zde.


Maržové obchodování a jeho výhody a nevýhody

Margin trading a jeho výhody a rizika

Výhody

  • Zvýšená kupní síla
  • Vyšší zisky díky pákovému efektu
  • Možnost obchodování na krátko (short selling)
  • Lepší ochrana proti měnovému riziku
  • Vyšší kolaterál na vypisování opcí
  • Pákový efekt mohou klienti LYNX s maržovým účtem využívat kdykoliv bez dalších požadavků

Nevýhody

  • Vyšší ztráty v důsledku pákového efektu
  • Při poklesu hodnoty aktiv může dojít k výzvě k vložení finančních prostředků, nebo likvidaci pozic pro zachování dostatečného kolaterálu
  • Výpůjční úroková sazba se odvíjí od referenční úrokové sazby vypůjčené měny. Je proměnlivá a může se kdykoliv změnit
  • Obchodování na marži zahrnuje vysokou míru rizika a může mít za následek větší ztrátu, než byl počáteční vklad na účet

Otevřete si účet prostřednictvím LYNX a obchodujte na páku