Margin trading:
Maximum z investic

Obchodování na páku, short selling nebo výpis opcí. Získejte s maržovým účtem nové příležitosti pro dosahování zisků.

Online broker LYNX vám nabízí možnost zaujmout větší pozice díky pákovému obchodování, spekulovat na pokles ceny akcií či zaujmout negativní měnovou pozici a vyvarovat se tak kurzovému riziku. To vše s maržovým účtem.

Co maržový účet vše nabízí?

Obchodování na páku

Zaujměte větší pozici, než je váš vlastní kapitál. Díky obchodování na páku máte možnost vypůjčit si od brokera na nákup akcií nebo ETF a dosáhnout tak vyšších potenciálních zisků.

 

Short selling

Spekulujte na pokles cen akcií. S maržovým účtem máte možnost prodávat na krátko, tedy vypůjčit si akcie na prodej, které následně při poklesech odkoupíte. Velikost poklesu je váš zisk.

 

Obchodování futures kontraktů

Obchodujte snadno a rychle indexy, komodity, měny, ale i pohyby úrokových sazeb nebo volatility. Futures kontrakty vám dávají novou možnost, jak investovat do mnoha podkladových aktiv.

 

Výpis opcí

Prodej neboli výpis opcí je doprovázen zajištěním brokera a nutností poskynutí kolaterálu investorem. V případě maržového účtu se váš kolaterál zvyšuje a můžete tak vypsat více opcí.

 

Negativní měnová pozice

Kurzové riziko trápí každého investora obchodujícího v zahraničních měnách. Díky maržovému účtu můžete nakoupit akcie nebo ETF bez nutnosti vlastnění samotné měny.

 

Přístup k nevypořádané hotovosti

Využijte vaši hotovost z obchodu ihned po jeho uskutečnění. Maržový účet vám dává možnost obchodovat bez nutnosti čekání na vypořádání hotovosti z prodeje.

 

Poznámka: Obchodování na marži je pouze pro zkušené investory s vysokou tolerancí rizika. Vaše ztráta může převýšit počáteční kapitál.


Podmínky pro otevření maržového účtu

Maržový účet a minimální podmínky

Obchodování na páku je umožněno všem klientům, kteří si prostřednictvím LYNX otevřeli maržový účet. Pro otevření maržového účtu je ale nutné, aby klient splnil některé požadavky. Mezi ně patří například prokázání potřebných znalostí o finančních instrumentech a minimální vklad 2000 USD (nebo ekvivalent v jiné měně).

Maržový účet se dočasně změní na hotovostní, pokud zůstatek na maržovém účtu bude nižší než 2000 USD. Pro klienty s hotovostním účtem není margin trading dostupný. Změna z hotovostního na maržový účet je ale při splnění podmínek kdykoliv možná.

Více informací o minimálních požadavcích a srovnání hotovostního a maržového účtu najdete zde.

Obchodování na páku a úroky

Úroky platíte pouze tehdy, když půjčku na cenné papíry skutečně využijete. Úrok se počítá ve stejný den a závisí na měně vypůjčených peněz. Půjčku zajišťuje náš partner Interactive Brokers.

Vypůjčený kapitál podléhá reálným debetním úrokovým sazbám založeným na referenční sazbě příslušné měny. Aktuální sazby naleznete zde.


Margin trading a jeho výhody a rizika

Výhody

  • Zvýšená kupní síla
  • Vyšší zisky díky pákovému efektu
  • Možnost obchodování na krátko (short selling)
  • Lepší ochrana proti měnovému riziku
  • Vyšší kolaterál na vypisování opcí
  • Pákový efekt mohou klienti LYNX s maržovým účtem využívat kdykoliv bez dalších požadavků

Nevýhody

  • Vyšší ztráty v důsledku pákového efektu
  • Při poklesu hodnoty aktiv může dojít k výzvě k vložení finančních prostředků, nebo likvidaci pozic pro zachování dostatečného kolaterálu
  • Výpůjční úroková sazba se odvíjí od referenční úrokové sazby vypůjčené měny. Je proměnlivá a může se kdykoliv změnit
  • Obchodování na marži zahrnuje vysokou míru rizika a může mít za následek větší ztrátu, než byl počáteční vklad na účet