Inteligentní investor Benjamin Graham

Benjamin Graham je považován za otce hodnotového investování, jehož základem je důsledná analýza společností, do kterých se rozhodl investovat.

Celkem jednoduchá strategie tohoto inteligentního investora se ukázala jako mimořádně úspěšná. Svého času jeho metoda byla schopna generovat průměrný výnos až 20 % ročně. Grahamův přístup k investování si našel mnoho následovníků, mezi které se řadí i samotný Warren Buffett.

Přestože to bude brzy již 100 let od doby, kdy Benjamin Graham svojí strategií dokázal vydělat obrovské bohatství, jeho investiční postupy je možné efektivně uplatnit i v dnešní době a my si ukážeme jak.

Nejprve si však připomeňme významné okamžiky z Grahamova života, které pomohly formovat jeho investiční filozofii a strategii.

Ze života Benjamina Grahama

Benjamin Graham (1894-1976) se narodil do poměrně bohaté rodiny. Jeho otec byl úspěšným obchodníkem a vlastnil prosperující obchod s nábytkem. Když ale bylo Benjaminovi 9 let, jeho otec zemřel. Jeho matka se naneštěstí rozhodla zainvestovat rodinné úspory na akciový trh těsně před panikou v roce 1907, což vedlo ke značné ztrátě rodinného bohatství.

Následné dlouhodobé finanční problémy jeho rodiny měly zásadní vliv na formování základních pilířů jeho strategie hodnotového investování. Volil konzervativní přístup k investování a soustředil se na ochranu svého kapitálu, kdy vždy určitou část svého portfolia držel v dluhopisech.

Po úspěšném absolvování Kolumbijské univerzity, se budoucí autor veleúspěšného literárního díla, nesoucí název „Inteligentní investor“, rozhodl pokořit Wall Street. Přestože mu jeho univerzita nabídla možnost učitelské dráhy, mladý Benjamin se ve svých 20 letech rozhodl pro práci v investiční společnosti Newburger, Henderson & Loeb.

Z pomocného poslíčka, který zapisoval burzovní údaje na tabuli, se díky své píli a talentu postupem času vypracoval na úspěšného investora, který byl na danou dobu schopen zhodnotit nebývalé množství peněz. V roce 1925 prý byl schopen vydělat $500 000.

Tyto úspěchy vedly Benjamina Grahama k tomu, že se nadále rozhodl jít vlastní cestou. Za zmínku stojí zejména jeho investiční společnost The Graham Joint Account’s, kterou založil se svým obchodním partnerem Jeromem Newmanem.

Tato společnost vznikla v roce 1926 a během následujících tří let byla schopna generovat průměrné roční zhodnocení 25,7 %. Pak ale přišel rok 1929 a krach na burze a The Graham Joint Account’s přišla o 70 % kapitálu.

I přes tento drtivý propad se ale náš inteligentní investor nevzdal a jeho společnosti se podařilo danou ztrátu vyrovnat již v následujících pěti letech. Vzhledem k tomu, že samotný akciový trh se z tohoto krachu na burze vzpamatovával dlouhých 25 let, byl Grahamův návrat fenomenální.

O tom, že se nejednalo jen o štěstí či náhodu, nás přesvědčí následující tabulka. Podívejme se, jak si vedl nejen tento průkopník hodnotového investování, ale i studenti a následovatelé jeho investiční strategie.

Investiční úspěchy Benjamina Grahama a jeho následovatelů:

 Časové období
Průměrný výnos ročněPrůměrný S&P 500 ročně
Grahams Graham-Newman Corporation21 let20,0 %12,2 %
Walter J. Schloss, WSJ Partnership28 let21,3 %8,4 %
Tom Knapp & Ed Anderson16 let20,0 %7,0 %
Warren Buffett (pre Bershire Hathaway), Buffett Partnership13 let29,5 %7,4 %
Bill Ruane, Sequoia Fund14 let17,2 %10,0 %
Charles Munger’s, Overall Partnership14 let19,8 %5,0 %
Rick Guerin, Pacific Partners Overall Partnership19 let32,9 %7,8 %

Z tabulky je patrné, že Grahamovi i jeho studentům se dlouhodobě a opakovaně podařilo dosahovat průměrného výnosu nad 17 % ročně, přičemž přesvědčivě byli schopni pravidelně překonávat výsledky samotného S&P 500 indexu.

Jakými postupy a strategiemi ale Graham a jeho následovníci daných zhodnocení dosahovali? Na čem je tedy metoda „value investingu“ vlastně založená? Více nám prozradí jedna z nejznámějších knih o investování, která kdy byla napsána.

Inteligentní investor – bible hodnotového investování

Benjamin Graham nebyl jen úspěšným obchodníkem, ale naštěstí i nadaným spisovatelem. A je to právě jeho kniha „Inteligentní investor“ (v originále „The Intelligent Investor“) z roku 1949, která je dodnes povinnou četbou téměř pro každého, kdo to s investováním a obchodováním akcií myslí vážně.

V této knize nás autor seznamuje nejen s tajemstvím svých obchodních úspěchů a strategií, ale zejména i se svou investiční filozofií, která stojí za veškerými jeho úspěchy. Graham tvrdí, že talent a inteligence nejsou nejdůležitějšími vlastnostmi úspěšného investora.

Mnohem důležitější je v tomto ohledu disciplína, schopnost ovládat emoce a určitá dlouhodobá vize, která nám pomůže překonat nepříznivá období, kdy naše investiční strategie zrovna nepřináší očekávané výsledky. Na víru v investorovu obchodní metodu klade velký důraz.

Quote mark

Benjamin Graham věří, že akciový trh je z krátkodobého hlediska neefektivní a nepředvídatelný. Cena akcie se může v krátké době výrazně odchýlit od její reálné hodnoty, aniž by pro to byl nějaký reálný důvod.

Ve své knize „Inteligentní investor“ píše, že dlouhodobější vývoj ceny akcie je mnohem důležitější. I přes krátkodobé nepředvídatelné výkyvy, si v delším časovém horizontu cena akcie najde svou reálnou hodnotu. Tato myšlenka je základním stavebním kamenem, na kterém stojí hodnotové investování.

Pak už jen stačí provést důkladnou analýzu, která určí hodnotu společnosti, o jejíž akcie máme potenciální zájem. Příležitost k nákupu nastává tehdy, pokud je aktuální tržní hodnota společnosti podhodnocená. Díky našemu průzkumu tušíme, že v dlouhodobém horizontu by měla cena akcií růst a se „slevou“ je nakoupíme.

Navíc pokud je cena akcie již výrazně pod skutečnou hodnotou společnosti, existuje dle autora jen malé riziko, že bude cena ještě výrazněji klesat, i kdyby růst společnosti nedosahoval očekávání.

Graham však zdůrazňuje, že je důležité se i nadále o stav společnosti důsledně zajímat a sledovat faktory, které by mohly mít vliv na změnu její hodnoty.

Inteligentní investor – určování hodnoty společnosti

Níže zmíněná kritéria jsou tajemstvím Benjamina Grahama, díky kterému byl schopen efektivně určovat skutečnou hodnotu společností, do kterých investoval. A nyní je nabízíme i vám:

  • Aktuální ukazatel likvidity: 2 nebo vyšší
  • Dlouhodobé závazky: vyšší než oběžná aktiva
  • Průměrný zisk na akcii za poslední 3 roky: minimálně 1,3násobek průměrného desetiletého zisku na akcii
  • Poměr ceny a výnosů (P/E ratio) za poslední 3 roky: 15 a nižší
  • Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B ratio) x poměr ceny k výnosům: 22 a vyšší
  • Dvě desetiletí nepřetržitého vyplácení dividend

K poslednímu kritériu si je třeba říct, že je na dnešním trhu téměř nedosažitelné, proto ho mnoho příznivců „value investing“ metody při své analýze nezohledňuje.

Vyhledávejte akcie jako inteligentní investor

Zaujala vás filozofie Benjamina Grahama? Chtěli byste si vyzkoušet metodu jeho hodnotového investování v praxi?

Zkuste pak bezplatné vyhledávače akcií od Financial Times nebo Guru Focus. Akcie lze snadno třídit dle vámi zadaných kritérií, nebo využít zabudovaného filtru, který vám přímo zobrazí vybrané akcie dle kritérií od Benjamina Grahama.

Pokud vás hodnotové investování zajímá, jistě vás potěší i následující článek. Ten pojednává o nejslavnějším pokračovateli Grahamových myšlenek a postupů. O světoznámém investorovi, kterému se s jeho holdingovou společností Berkshire Hathaway podařilo dosáhnout průměrného ročního výnosu 24 % za období 32 let. Ano, tímto investorem je samotný Warren Buffett.

Benjamin Graham citáty

Nejoblíbenější citáty Benjamina Grahama

Quote mark