Daně

Formulář W-8BEN

Formulář W-8BEN je pro vás jako zahraničního investora nebo nerezidenta USA zásadním dokumentem. Tato stránka vás provede procesem vyplnění tohoto formuláře a pomůže vám získat nárok na případné výhody vyplývající ze smluv o zamezení dvojího zdanění.

Srážková daň v Irsku

Irský finanční úřad vyžaduje, aby Interactive Brokers strhával srážkovou daň z úroků získaných v Irsku. Tato daň činí 20 % a musí být stržena z přijatých úrokových plateb na vašem obchodním účtu. Je důležité poznamenat, že daň může být snížena nebo zrušena, pokud má země vaší daňové rezidence uzavřenou s Irskem dohodu o zamezení dvojího zdanění.