Odchozí převody pozic

Na následující stránce naleznete detailní návod, který popisuje přesný postup pro žádost o převod pozic z obchodního účtu vedeného přes LYNX do jiné finanční instituce.

Přihlášení

Údaje o brokerovi

V horním panelu zvolte Transfer & Pay a následně klikněte na Transfer Positions.


V dalším kroku vyberte Outgoing transfer.


Zvolte lokalitu vašeho brokera. Pokud je z USA či Kanady vyberte možnost United States nebo Canada, v opačném případě zvolte All Other Regions. Následně vyberte metodu převodu a potvrďte tlačítkem Select.


Následně vyplňte následující údaje:

 • Financial Institution – Vyberte finanční instituci, ke které chcete převod provést.
 • Your Account Number at Broker – Zadejte číslo vašeho obchodního účtu u finanční instituce, ke které chcete převést pozice.
 • Name of Account Holder at Financial Institution – Zde musí být uvedeno vaše jméno.
 • Account Type – Vyberete typ obchodního účtu, který máte u dané finanční instituce.
 • Country of Financial Institution – Zvolte zemi této finanční instituce.
 • Contact email of your Financial Institution – Uveďte kontaktní e-mail používaný danou finanční institucí pro případy převodu.
 • Save Broker Information – Pokud budete chtít v budoucnu provést další odchozí převody do dané finanční instituce, můžete si údaje o této finanční instituci uložit, abyste je příště nemuseli vyplňovat znovu.

Přidání aktiv

V dolní části stránky vás systém požádá o doplnění údajů o pozicích, které chcete převést. Pro přidání aktiv klikněte na tlačítko Add Asset.

Upozornění
UPOZORNĚNÍ:

Pokud si přejete převést celé portfolio, klikněte u položky “Transfer all assets?“ na tlačítko Yes v pravém dolním rohu. V případě, že si přejete převést jen část portfolia, zvolte No.

Zobrazí se nové okno, ve kterém musíte najít aktivum, které chcete převést.

Akcie lze vyhledávat podle tickeru, ISIN, CUSIP nebo názvu společnosti.


Po přidání aktiva, které chcete převést, musíte ještě vybrat, zda máte krátkou (short) nebo dlouhou (long) pozici, a také je zapotřebí zadat počet cenných papírů či kontraktů.


Poté potvrďte kliknutím na tlačítko Save and Finish.

Verifikace převodu

V posledním kroku budete požádáni o ověření. Do prázdného pole zadejte své jméno a příjmení a potvrďte stisknutím tlačítka Continue.


Na další stránce se zobrazí potvrzení o dokončení žádosti o odchozí převod.

Upozornění
UPOZORNĚNÍ:

Doba zpracování převodu se může různit od několika pracovních dnů až po několik týdnů v závislosti na složitosti převodu a koordinaci s vaší finanční institucí.

Často kladené dotazy

Na obchodním účtu vedeném přes LYNX máte možnost provádět převody různých finančních nástrojů, včetně akcií, ETFs a dluhopisů.


Společnost LYNX a její partner, společnost Interactive Brokers, jsou zavázáni striktně dodržovat platné zákony a předpisy. V rámci tohoto procesu proto pečlivě prověřujeme, zda převody plně vyhovují veškerým právním požadavkům a standardům. V této souvislosti kontrolujeme určité náležitosti:

· Majitel obchodního účtu, ze kterého budou aktiva převedena, se shoduje s majitelem obchodním účtem, na který budou převedena.
· Strukturované produkty, podílové fondy a americké akcie obchodované na mimoburzovním trhu (OTC), jako jsou penny stocks nebo US micro caps, nelze převádět.
· Vlastnictví musí zůstat nedotčeno. Nelze je převést z osoby A na osobu B. Tzv. převod na třetí osobu není povolen.


Pokud máte pochybnosti o tom, zda je převod v souladu s těmito podmínkami, kontaktujte prosím naši klientskou podporu.

Zpracování převodu trvá obvykle 2 až 3 týdny. Ve výjimečných případech může být doba zpracování delší. Než požádáte o odchozí převod, ujistěte se, že váš broker převod vybraných pozic umožňuje.

Ne, to není možné. Peněžní prostředky můžete vybrat z obchodního účtu pouze na bankovní účet vedený na vaše jméno. Chcete-li provést výběr, vytvořte žádost o výběr ve Správě účtu. Více informací naleznete zde.

FOP zkratka označuje Free Of Payment a jedná se o celosvětově uznávanou metodu pro převod cenných papírů. Pro převody od amerických brokerů nebo k nim je třeba využít metody převodu jako ACATS, DRS nebo FOP (USA).

Z naší strany jsou převody obvykle zdarma. V případě převodu asijských/australských cenných papírů nebo specifických metod převodu (např. DRS převody) mohou být účtovány poplatky.

Upozorňujeme, že protistrana (cílový broker) může za převody účtovat poplatky. Společnost LYNX tyto náklady nehradí.

Jakmile uvidíte, že jsou pozice na cílovém účtu viditelné, můžete převod považovat za dokončený. Případně by vás o tom měl informovat cílový broker.

Pokud máte ve svém portfoliu cenný papír kótovaný v EUR nebo v USD a chcete jej přesunout na jinou burzu, je zapotřebí iniciovat změnu depozitáře. Stejně tak můžete převést cenné papíry, jejichž obchodování bylo pozastaveno na určitém segmentu trhu, na jiný depozitář a obchodovat s nimi na jiné burze a v jiné měně.

Je třeba upozornit, že za změnu depozitáře se účtuje poplatek ve výši 10 USD za každou pozici, který je účtován v základní měně vašeho účtu.

Během procesu změny depozitáře není navíc možné obchodovat s převáděnou pozicí po dobu přibližně 2 až 3 týdnů.

Pro převod cenných papírů kótovaných v USD nebo EUR k jinému depozitáři postupujte podle následujících kroků:

 • Přihlaste se do Správy účtu.
 • V horním panelu klikněte na Transfer & Pay > Transfer Positions. Poté vyberte možnost Depository / Trading Currency Change.
 • Podle zvoleného typu vyhledávání (Search Type) zadejte do dalšího pole symbol, ISIN, CUSIP nebo název společnosti.
 • V poli Exchange zadejte burzu, na které v současné době držíte cenný papír a klikněte na tlačítko Search.
 • Následně se zobrazí příslušná pozice. Do pole Quantity zadejte množství a do pole Change Symbol To zadejte požadovanou měnu.
 • V posledním kroku potvrďte svou identitu a klikněte na tlačítko Continue.

V případě, že se vám nepodaří zadat změnu depozitáře podle výše uvedených pokynů, obraťte se, prosím na naši klientskou podporu.