Uplatnění opcí

Pokud jste v long pozici na call či put opci amerického typu, mate nárok si vyžádat přiřazení podkladového aktiva od protistrany, která vám dané opce prodala. Tento proces se označuje jako uplatnění opcí a na této stránce vám ukážeme, jak jej provést.

Uplatnění opcí v TWS

V obchodní platformě TWS jednoduše klikněte v horním panelu na položku Obchod. Poté zvolte Uplatnění opce.


V nově otevřeném okně v sekci Long Positions klikněte na tlačítko Select u opční pozice, kterou chcete uplatnit.


Po kliknutí na tlačítko Select se zobrazí dvě možnosti: Exercise Early – All a Exercise Early – Partial. Druhá možnost se zpřístupní, pokud držíte více než jeden opční kontrakt. Pokud zvolíte tuto možnost, budete muset zadat množství opčních kontraktů, které chcete uplatnit do určeného pole Uplatnit. Poté svoji volbu potvrďte kliknutím na tlačítko OK.


Máte-li jeden opční kontrakt, který chcete uplatnit, nebo chcete-li uplatnit všechny kontrakty v pozici, stačí kliknout na tlačítko Exercise Early – All.


V pravém sloupci se nyní zobrazí modré tlačítko T (Transmit). Kliknutím na toto tlačítko odešlete žádost o uplatnění zvolených opcí.

Uplatnění opcí v mobilní aplikaci LYNX Trading

Přejděte do hlavní nabídky mobilní aplikace LYNX Trading a klepněte na možnost Option Exercise/Roll. V sekci Long Positions klepněte na opční pozici, kterou chcete uplatnit a zvolte Exercise Options.


Pokud v rámci pozice držíte více opčních kontraktů, zadejte množství opcí, které chcete uplatnit do příslušného pole Exercise a klepněte na tlačítko Submit Instruction. Následně se Vám zobrazí stránka s potvrzením odeslaní žádosti k uplatnění opcí. Pokud vše vypadá správně, potvrďte tím, že klepnete na tlačítko Done.


V případě, že se opční pozice skládá pouze z jednoho opčního kontraktu, pro jeho uplatnění můžete jednoduše klepnout na tlačítko Submit Instruction.

Často kladené dotazy

V současné době není možné uplatnit opce prostřednictvím obchodní platformy LYNX+. Nicméně, opce lze uplatnit pomocí desktopové platformy Trader Workstation (TWS) nebo mobilní aplikace LYNX Trading.

  • TWS: Chcete-li zrušit pokyn k uplatnění opce, jednoduše klikněte na možnost Obchod a poté zvolte Uplatnění opce. Následně vyhledejte sloupec Exercise Action na pravé straně a klikněte na tlačítko C (Cancel).
  • Mobilní aplikace: Chcete-li zrušit pokyn k uplatnění opce, přejděte nejprve do hlavní nabídky a vyberte možnost Transactions. Odtud přejděte na kartu Orders a klepněte na konkrétní pokyn, který chcete zrušit. Nakonec pomocí posuvníku umístěného v dolní části zrušíte vaši volbu uplatnění dané opční pozice.

Informace o opčních kontraktech, které byly uplatněny za posledních sedm dní, jsou snadno dostupné jak v desktopové platformě TWS, tak v mobilní aplikaci LYNX Trading.

  • TWS: Pro přístup k těmto informacím přejděte na horní panel a klikněte na tlačítko Obchodní historie. Ve sloupci Akce naleznete potvrzení o uplatnění opce. Podrobnější informace o uplatnění opce získáte kliknutím na symbol + v příslušném řádku.
  • Mobilní aplikace: Přejděte do hlavního menu a zvolte Transactions. Poté přejděte do záložky Trades a zvolte požadované datum. Pokud byly v daný den uplatněny nějaké opce, naleznete tuto informaci ve sloupci Action.
  • Výpis z účtu: Informace o uplatnění opcí naleznete ve výpisu z účtu v sekci Trades. Ve sloupci Code naleznete zkratku Ex, která právě indikuje, že dané opce byly úspěšně uplatněny. Návod pro vygenerování výpisu z účtu naleznete zde.

Opce, které jsou v době expirace v penězích (ITM), budou automaticky uplatněny. V obchodní platformě TWS si však můžete manuálně nastavit, že nechcete uplatnit konkrétní opční pozice v penězích.

Stačí kliknout na záložku Obchod v horní liště a poté zvolit Uplatnění opce. V nově otevřeném okně ve sloupci Exercise Action vyberte možnost Lapse.

Tato funkce je k dispozici pouze v poslední obchodní den.

LYNX si neúčtuje poplatky za uplatnění či přiřazení opcí. U některých opcí však mohou být účtovány poplatky třetích stran. Informace související s těmito poplatky naleznete zde.

Standardní poplatky u indexových opcí v Evropě a futures opcí po celém světě jsou účtovány při expiraci kontraktu.

Za dodání či přijetí podkladového aktiva či hotovostního vypořádání po expiraci opce, vyplývající z uplatnění nebo přiřazení amerických indexových a akciových opcí v Evropě, nejsou účtovány žádné poplatky třetích stran.

V den expirace jsou opce vypořádány buď v hotovosti (opce evropského typu), nebo formou fyzického dodání podkladového aktiva (opce amerického typu). Hotovostní vypořádání se odvíjí od rozdílu mezi realizační (strike) cenou a cenou opce při expiraci. Tato částka bude buď připsána na váš obchodní účet, nebo naopak odečtena.

Na druhou stranu, fyzické vypořádání zahrnuje buď přijetí nebo dodání podkladového aktiva.

Podrobné informace o vypořádání jednotlivých finančních instrumentů naleznete zde.

Ano, v platformě TWS klikněte na tlačítko Editovat nacházející se v horní liště a poté vyberte možnost Globální konfigurace.

Na pravé straně přejděte na položku Příkazy a následně zvolte možnost Nastavení.

U položky Option exercise requests nacházející se na pravé straně okna je výchozím nastavením “editable until cutoff time“. Tato funkce vám umožňuje upravit nebo zrušit pokyn k uplatněním opcí do doby jejich expirace.

Chcete-li pokyn k uplatnění opce zpracovat okamžitě, zvolte možnost “final and cannot be cancelled”.

Svou volbu potvrďte kliknutím na tlačítko Použít.

Upozorňujeme, že po nastavení možnosti “final and cannot be cancelled” nebudete moci pokyn k uplatnění opcí později změnit ani zrušit.