Risk management a money management

Znalosti v oblasti řízení rizik a správy peněz jsou v obchodování důležité pro zamezení nadměrných ztrát.

V rámci strategického řízení rizik mají tradeři za cíl identifikovat a vyhodnotit možná obchodní rizika. Ta mohou vyplynout z obecné situace na trhu, z cenového vývoje cenného papíru nebo v důsledku zpráv o akciových trzích. Následně je nutné najít vhodná řešení. Účinnou metodou pro minimalizaci obchodních rizik je například použití vhodných typů příkazů, jako je stop loss nebo trailing stop. 

Zkušení tradeři také vyhodnocují příležitosti a rizika před obchodem, což je vyjádřeno v takzvaném poměru příležitostí a rizik (RRR). Pro výpočet rizika mohou být velmi užitečné vhodné obchodní nástroje. Zpravidla pouze v případě, že šance na dosažení zisku jsou vyšší než riziko ztráty, se zkušení tradeři rozhodnou otevřít pozici. Účinné omezení rizika však může také vyžadovat pozdější úpravu celkové obchodní strategie, například pokud obecné podmínky pro změnu trhu a ukazatele naznačují konec trendu.

S pomocí řízení rizik a peněz tradeři kontrolují svou frekvenci obchodování, dobu trvání svých obchodů a velikost svých pozic, přičemž berou v úvahu hodnocení trhu a toleranci osobních rizik. Proto profesionální risk management a money management vyžaduje vždy vzít v úvahu, co se v současné době děje na burze. Dalším důležitým bodem je psychologické riziko jako podoblast obchodní psychologie. To se zabývá psychologickými a emocionálními faktory. 

Správa peněz limituje kapitálové výdaje na každou pozici a vypočítává celkové riziko investičního portfolia. To zajistí, že ztrátová série obchodů nezruinuje vaše investiční portfolio. Cílem money managementu je zajistit, aby jednotlivé pozice byly adekvátně velké ve vztahu k celkové velikosti investičního portfolia.

Metody řízení rizik a správy peněz

Existuje celá řada modelů a metod řízení rizik a řízení peněz. Nejznámějším přístupem je model fixního poměru, ve kterém je pro každou pozici použito pevné procento celkového kapitálu.

Mnoho obchodníků se řídí základním pravidlem v řízení pozic, že ztráta na pozici by nikdy neměla být více než například jedno procento celkového portfolia. V zásadě je pro každý obchod důležité stanovit vhodnou velikost pozice na základě očekávání a rizika. Následné částečné prodeje pozice za účelem zisku nebo postupné budování pozice jsou pokročilé disciplíny řízení rizik a správy peněz.

Pochopte a využijte řízení rizik a správu peněz