Specifikace příkazu

Při obchodování na kapitálových trzích je klíčové porozumět specifikacím příkazů pro provádění obchodů podle vašich preferencí a strategií. V tomto článku si přiblížíme různé specifikace, včetně časové platnosti, metody spuštění a přidání přidružených příkazů.

Čas platnosti

Čas platnosti určuje časový rámec, během kterého je obchodní příkaz platný.

 • DAY (Day Order): Příkaz je platný pouze pro aktuální obchodní seanci. Pokud není příkaz proveden do konce obchodního dne, bude automaticky zrušen.
 • GTC (Good ‘Til Canceled): Takto nastavený příkaz má dlouhodobou platnost, která se obvykle pohybuje kolem 30 dní nebo déle v závislosti na podmínkách stanovených brokerem.
 • GTD (Good ‘Til Date): Příkaz je platný do data stanoveného obchodníkem. Pokud není příkaz proveden do tohoto data, bude automaticky zrušen.
 • DTC (Day ‘Til Canceled): Je podobný DAY příkazu, s tím rozdílem, že místo zrušení a odstranění z obchodní platformy je pouze deaktivován.

Metody aktivace příkazů

Spouštěče (Triggers) lze charakterizovat jako podmínky nebo události, které na trhu spustí příkazy typu Stop, Stop Limit, Trailing Stop a Trailing Stop Limit. Níže naleznete popis jednotlivých metod aktivace příkazů:

 • Last: Pro aktivaci nákupního (prodejního) příkazu musí hodnota poslední ceny finančního instrumentu dosáhnout nebo překročit (klesnout pod) spouštěcí cenu.
 • Double Last: Pro spuštění nákupního (prodejního) příkazu musí být dvě po sobě jdoucí hodnoty poslední ceny finančního instrumentu buď vyšší (nižší) nebo rovny spouštěcí ceně, a zároveň musí být velikost poslední ceny (Last Price Size) zvýšená.
 • Bid/Ask: Aby byl příkaz k nákupu (prodeji) aktivován, musí být poptávková (nabídková) cena vyšší (nižší) nebo rovna spouštěcí ceně.
 • Double Bid/Ask: Aby byl prodejní příkaz aktivován, musí být dvě po sobě jdoucí nabídkové ceny nižší nebo rovny spouštěcí ceně, nebo musí být nabídková cena nižší nebo rovna spouštěcí ceně, přičemž velikost nabídky (Ask Size) musí být zvýšená. Pro aktivaci nákupního příkazu musí být dvě po sobě jdoucí poptávkové ceny vyšší nebo rovny spouštěcí ceně, nebo musí být poptávková cena vyšší nebo rovna spouštěcí ceně, přičemž velikost poptávky (Bid Size) musí být zvýšená.
 • Last or Bid/Ask: Pro spuštění nákupního (prodejního) příkazu musí být poslední cena vyšší (nižší) nebo rovna spouštěcí ceně.  
 • Mid-point: Pro spuštění nákupního (prodejního) příkazu musí být střední hodnota (midpoint) poptávkové/nabídkové ceny vyšší (nižší) nebo rovna spouštěcí ceně.

Výchozí spouštěcí metody

V závislosti typu finančního instrumentu je mu přidělena defaultní spouštěcí metoda. Níže naleznete výchozí spouštěcí metody pro jednotlivé instrumenty:

 • Akcie: Výchozí spouštěcí metodou pro akcie je poslední cena (Last Price).
 • Opce: Pro opce na US trzích a pro opce denominovaných v USD na evropských trzích je výchozí spouštěcí metodou Double Bid/Ask.
 • Forex: Pro měnové páry na spotovém FX trhu je výchozí spouštěcí metodou Bid/Ask.
 • Futures: Pro futures kontrakty je výchozí spouštěcí metodou Bid/Ask.

Doplňky k příkazům

 • Ohraničené příkazy (Bracket Orders): Skládají se ze tří částí – rodičovského příkazu, Take-Profit a Stop-Loss příkazu. Po provedení rodičovského příkazu dojde k automatickému přesunutí ohraničených příkazů na trh.
  Ohraničené příkazy umožňují předem nastavit omezení ztrát a stanovit úroveň výběru zisků. Přidání ohraničených příkazů má výhodu, že po provedení jednoho z těchto příkazů dojde k automatickému zrušení toho druhého.
 • Fill or Kill (FOK): Tento typ příkazu musím být okamžitě celý vyplněn, jinak dojde k jeho zrušení. Obvykle je používán obchodníky pro minimalizaci rizika částečného vyplnění a případné volatility na trhu, které by mohly nechtěným způsobem ovlivnit obchod.
 • All or None (AON): Vyžaduje, aby byl celý příkaz vyplněn v rámci jednoho obchodního dne. Pokud příkaz nelze zcela vyplnit, dojde k jeho zrušení. Na rozdíl od FOK příkazů, příkazy typu AON umožňují částečné vyplnění, avšak pouze pokud je nakonec celý příkaz úplně vyplněn.

Často kladené dotazy

Ano, příkaz i jeho nastavení můžete zrušit nebo upravit, dokud nedošlo k jeho vyplnění. Více informací ohledně této problematiky naleznete zde.

 • Pokud chcete, aby byl váš příkaz aktivní pouze během probíhající obchodní seance, zvolte možnost DAY.
 • Pro dlouhodobější příkazy použijte GTC (Good ‘Til Canceled).  
 • Chcete-li pro svůj příkaz nastavit konkrétní datum expirace, zvolte GTD (Good ‘Til Date).
 • Pokud dáváte přednost dennímu příkazu, který se místo zrušení na konci dne deaktivuje, zvolte DTC (A Day ‘Til Canceled).

V závislosti na obchodovaném produktu, existuje výchozí spouštěcí metoda, která aktivuje příkaz. Více informací ohledně spouštěcích metodách naleznete výše na této stránce.

Nastavení konkrétní spouštěcí metody lze provádět pouze v obchodní platformě TWS.

V příkazovém lístku přejděte do karty Různé, kde naleznete položku Metoda spouštění. Zde vyberte požadovanou spouštěcí metodu, jak je zobrazeno na obrázku níže.

Pokud v platformě TWS zadáváte příkaz pomocí příkazového řádku, je nejprve nutné přidat do této platformy sloupec Metoda spuštění. Postupujte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na název jakéhokoliv sloupce. Následně z nabídky zvolte Vložit sloupec > Atributy příkazu > Metoda spuštění. Následně budete moci vybrat spouštěcí metodu přímo v příkazovém řádku.

 • LYNX+

V obchodní platformě LYNX+ je k rodičovského příkazu možné přidat Take-Profit a Stop-Loss a nastavit jejich parametry.  

 • TWS

V obchodní platformě TWS můžete přidat ohraničené příkazy kliknutím pravým tlačítkem myši na příkazový řádek a následným zvolením Připojit > Ohraničené příkazy.

 • Aplikace LYNX Trading

V obchodní aplikaci LYNX Trading je také možné k rodičovskému příkazu připojit ohraničené příkazy. To učiníte v příkazovém lístku kliknutím na možnost Attach/Bracet order.

GTC příkazy mohou být zrušeny za následujících předpokladů:

 • Korporátní akce jejíž předmětem je split, výměna nebo distribuce akcií.
 • Výplata dividendy přesahující výši 3 % závěrečné ceny akcie z předchozího dne, nebo pokud se jedná o mimořádnou/speciální dividendu bez ohledu na její výši.
 • Nepřihlásíte se ke svému účtu po dobu 90 dnů.
 • Konec kalendářního čtvrtletí následujícího po aktuálním čtvrtletí – např. příkaz zadaný během prvního čtvrtletí roku 2024 bude zrušen na konci (poslední obchodní den) druhého čtvrtletí roku 2023.

Ano, tzv. obchodování přes noc (02:00 – 9:50 CET) s americkými finančními instrumenty je možné. Kromě toho můžete také nepřetržitě obchodovat s opcemi na index S&P 500 od Cboe a futures opcemi na index S&P 500 od CME Group.

Seznam cenných papírů, u kterých je možný overnight trading, naleznete zde.

Pro obchodování přes noc jsou povoleny pouze Day Limit příkazy. Tyto příkazy budou aktivní během nočního obchodování a pokud nebudou realizovány, budou automaticky zrušeny v 09:50 CET.

Ujistěte se, že je v příkazovém lístku zaškrtnuto políčko Allow order to be filled during overnight session.