Warren Buffett

Warren Edward Buffett je jedním z šesti nejbohatších lidí na světě. I přestože je jeho bohatství odhadováno na více než 82 miliard dolarů, samotný Buffett žije relativně skromným stylem života, který má daleko k extravagantnímu životnímu stylu mnoha milionářů a miliardářů.

Nehledejte u něj honosné vily, luxusní jachty a tryskové letouny. Warren Buffett dodnes spokojeně bydlí v domě, který zakoupil před více než 50 lety za $31 500.

Investiční strategie Warrena Buffetta mu pomohly dosáhnout průměrného zhodnocení až 24 % za období 32 let. Proto je tento Věštec z Omahy právem považován za nejúspěšnějšího investora 20. století.

Než se seznámíme s jeho obchodní filozofií a tajemstvími jeho úspěšného investování, podívejme se nejprve na některé události z jeho života, které ukazují, že byl čilým obchodníkem již od útlého věku.

Quote mark

Zásadní zlom však přišel až ve chvíli, kdy se na půdě Kolumbijské univerzity setkává s Benjaminem Grahamem. Warren Buffett byl jeho myšlenkou hodnotového investování nadšený a knihou „Inteligentní investor“ byl doslova posedlý. Stal se tak Grahamovým nejpilnějším žákem a později jedním z jeho nejslavnějších následovatelů.

Krátký čas pro Benjamina Grahama dokonce pracoval jako analytik, ale v roce 1956 ve svých 25 letech zakládá investiční společnost Buffett Partnetship.  Ta až do roku 1969 generovala průměrný roční výnos 29,5 %, zatímco Dow Jones za stejné období dosahoval jen 7,4 %.

Svůj investiční talent dále zužitkoval v holdingové společnosti Berkshire Hathaway, kde dosáhl již zmiňovaného průměrného ročního výnosu 24 % po dobu 32 let. Berkshire Hathaway má k dnešnímu dni podíl více než v 60 společnostech na světě.

Warren Buffett – investiční filozofie

Není tajemstvím, že tento Věštec z Omahy byl silně ovlivněn svým učitelem Benjaminem Grahamem. Jejich investiční filozofie je tedy velmi podobná. I Warren Buffett se našel v hodnotovém investování.

Warren Buffett stejně jako Benjamin Graham věří, že krátkodobé pohyby na akciovém trhu jsou často nepředvídatelné a náhodné. Je důležité se soustředit na důkladnou hodnotovou analýzu společnosti a investice plánovat na delší časový horizont.

Základem je stanovení reálné hodnoty společnosti, která by v ideálním případě měla být vyšší, než je současná tržní hodnota. Pokud je aktuální cena nižší než odhadovaná reálná hodnota, jedná se o příležitost k nákupu akcií. Sám Buffett s nadsázkou říká, že všechny zakoupené akcie je připraven držet ideálně navždy.

„Základem investování je vybrat správné akcie ve správný čas a držet je tak dlouho, dokud se společnosti daří.“

I Warren Buffett je zastáncem spíše konzervativního stylu investování a vychází z tradičních hodnot kapitalismu jako je tvrdá práce, sebekázeň, šetrnost a reinvestování zisků.

Známý sociolog Daniel Bell ve své knize „Kulturní rozpory kapitalismu“ popisuje, že právě tyto vlastnosti, které činily kapitalismus pokrokový, ale byly v určité fázi společenského vývoje potlačeny hodnotami konzumní společnosti. Jinými slovy – kapitalisté si začali užívat plody své práce.

Podobný paradox pak často můžeme sledovat i na finančních trzích. Dle Buffetta úspěšné investování vyžaduje trpělivost, sebekázeň a dlouhodobou metodickou analytickou práci namísto rozhodování na základě emocí. Problémem mnoha investorů je ale to, že se až příliš často ženou za rychlými zisky a vidinou snadno vydělaných peněz. Z investorů se tak stávají spíše spekulanti, a to je špatně.

Ideální společnost dle Warrena Buffetta

Věštec z Omahy při výběru investičních příležitostí hledí samozřejmě na více kritérií a zde si uvedeme ty nejzásadnější:

  • Společnost musí být srozumitelná. Aby bylo jasné, co daná společnost nabízí, jaké jsou její hodnoty, cíle a kam dlouhodobě směřuje. Buffett každou investici považuje za počátek dlouhodobé spolupráce, a proto si zakládá na tom, aby se hodnoty společnosti shodovaly i s jeho hodnotami.
  • Warren Buffett své portfolio také rád rozšiřuje o firmy, které se soustředí na technologicky nenáročné produkty. Výrobky, které se často opotřebovávají nebo rychle spotřebují jako například holící strojky či pleny a zubní pasty.
  • Naopak technologickým společnostem se raději vyhýbá. Jejich produkty mají často krátký životní cyklus a jsou zde velké výdaje na investice do výzkumu a vývoje. Buffett se drží dále od společností s negativním cash flow a od společností, které musí dělat velké investice, aby zůstaly nad vodou.
  • Silná pozice na trhu je dalším důležitým měřítkem. Buffett preferuje firmy, které mají na trhu významné jméno a postavení. Tyto společnosti totiž dokážou lépe odolat nepředvídatelným událostem i konkurenčnímu boji. Příkladem takových společností je například Coca-Cola či McDonald's.
  • Warren Buffett rád investuje do společností se silným managementem. Není však příznivcem společností, které jsou postavené na jedné osobnosti (například Steve Jobs v Apple). Takovou závislost na jedné osobě považuje za riskantní.
  • Věštec z Omahy má rád, když společnosti odkupují vlastní akcie. Je to známkou toho, že management věří v budoucí růst společnosti. Zajímá se také o společnosti, které mohou růst nákladů promítnout do cen za účelem zachování stejných ziskových marží.
  • Překvapivě se Buffett nevyhýbá ani finančním institucím, které jsou pro něj i přes vysoký dluh zajímavé, protože jsou téměř nedotknutelné trhem.

I přes tato zmíněná kritéria je však nutné podotknout, že Warren Buffett často činí svá rozhodnutí na základě svého podnikatelského instinktu. O konkrétních investičních metodách se můžeme dozvědět více z knihy „Nová Buffettologie“ („Buffettology“), kterou sepsala Warrenova snacha Mary Buffettová.

Warren Buffett – výběr ideálních akcií

Při odhadování vnitřní hodnoty společnosti Věštec z Omahy používá tzv. metodu diskontovaných peněžních toků (metoda DCF) s ohledem na budoucích 10 let. Jelikož ani Warren Buffett nemůže vědět, jaká bude hodnota společnosti za 10 let, o to důležitější pro něj jsou jeho výběrová kritéria, která jsme si zmínili výše. Na jejichž základě je pak schopen alespoň nějaké smysluplné predikce.

„Akcie nejsou jen kousky papíru. Představují část vlastnictví společnosti. Při jejich koupi tedy uvažujte jako potenciální vlastník.“

Buffett při určování budoucí hodnoty společnosti zohledňuje zejména vývoj návratnosti kapitálu a vývoj zisku na akcii.

Při své analýze zohledňuje tato kritéria:

Zisk na akcii> 0
Zisk na akcii za posledních 10 letstabilní růst
Dlouhodobý dluh< 5x zisk (ideálně < 2x zisk)
Návratnost kapitálu (ROE) za posledních 10 let> 15%
Rentabilita aktiv (ROA) (vypůjčený kapitál + vlastní majetek)> 12%
Podnikání nesmí záviset na velkých kapitálových výdajích
Volný peněžní tok> 0%
(Zisk uplynulého roku po zdanění – zisk před 10 lety po zdanění) / celkový nerozdělený zisk> 15%

 I zde ale platí zlaté pravidlo Warrena Buffetta – pokud společnosti nerozumíte, neinvestujte do ní.

Vytvořte si portfolio jako Warren Buffett

Jsou vám obchodní metody tohoto světoznámého investora sympatické? Máte zájem o akcie, které splňují jeho kritéria?

V dnešní době již naštěstí existuje mnoho nástrojů, které vám usnadní vaší práci. Pokud vás zajímá portfolio Warrenna Buffetta, není nic jednoduššího, než se podívat na stránky gurufocus.com, kde naleznete jeho portfolio a poslední uskutečněné obchody.

Za zmínku stojí také stránky Financial Times, které mají přednastavený screener akcií, díky kterému se jediným kliknutím dostanete na výběr akcií, které splňují zmiňované požadavky.

Warren Buffett – portfolio v Berkshire Hathaway

Níže je uvedeno portfolio společností, které má holdingová společnost Berkshire Hathaway ve svém portfoliu. Pro více informací o Berkshire Hathaway doporučujeme formulář SEC 13F.

Jedná se o čtvrtletní dokument Komise pro cenné papíry (SEC), který se vztahuje na správce aktiv ve výši 100 milionů USD a více. V tomto dokumentu jsou společnosti povinny uvádět klíčové údaje a informace o aktuálním stavu společnosti, stejně jako zveřejnit své investice do společností kótovaných v USA k datu uzávěrky.

SpolečnostISINHodnota v USD (31.03.24)Akcie% portfolia
AmazonUS02313510671.803.800.00010.000.0000.54%
American ExpressUS025816109234.520.240.000151.610.70010.41%
AON PLC 0XHLIE00BLP1HW541.368.252.0004.100.0000.34%
AppleUS0378331005135.360.902.000789.368.45040.81%
Bank of AmericaUS060505104639.165.748.0001.032.852.00611.81%
Charter Communications - AUS16119P10841.112.805.0003.828.9410.34%
ChevronUS166764100519.398.898.000122.980.2075.85%
CitigroupUS17296742423.493.681.00055.244.7971.05%
Coca-ColaUS191216100724.472.000.000400.000.0007.38%
Floor & Decor HoldingsUS3397501012619.584.0004.780.0000.19%
KrogerUS50104410132.856.500.00050.000.0000.86%
Liberty Latin America - ABMG9001E102118.337.0002.630.7920.01%
Liberty Latin America - CBMG9001E12868.975.0001.284.0200.00%
Liberty Media CorpUS53122987071.945.597.00065.486.2880.59%
Liberty Media Formula OneUS5312298541506.593.0007.722.4510.15%
Liberty Sirius XM Group - CUS5312296073972.842.00032.755.6240.29%
MasterCardUS57636Q10401.919.850.0003.986.6480.58%
MoodysUS61536910599.695.962.00024.669.7782.92%
Nu HoldingsKYG6683N10341.277.927.000107.118.7840.39%
Occidental PetroleumUS674599105816.118.698.000248.018.1284.86%
Paramount GlobalUS92556H206788.649.0007.531.7650.03%
SnowflakeUS8334451098989.861.0006.125.3760.30%
SPDR S&P 500 ETFUS78462F103020.609.00039.4000.01%
T-Mobile USUS8725901040855.599.0005.242.0000.26%
The Kraft HeinzUS500754106412.015.925.000325.634.8183.62%
Vanguard S&P 500IE00B3XXRP0920.670.00043.0000.01%
VeriSignUS92343E10292.428.687.00012.815.6130.73%
VisaUS92826C8394$2.315.655.0008.297.4600.70%

Zastoupení sektorů v portfoliu

Graf zastoupení sektorů v portfoliu Warrena Buffetta

10 akcií s největším zastoupením v portfoliu Warrena Buffetta

SpolečnostISINHodnota v USD (31.03.24)Akcie% portfolia
AppleUS0378331005135.360.902.000789.368.45040.81%
Bank of AmericaUS060505104639.165.748.0001.032.852.00611.81%
American ExpressUS025816109234.520.240.000151.610.70010.41%
Coca-ColaUS191216100723.684.001.000400.000.0000.0716
The Kraft HeinzUS500754106411.690.290.000325.634.8180.0353
MoodysUS61536910599.635.522.00024.669.7780.0291
Verizon CommunicatiosUS92343V10448.252.525.000158.824.5750.0249
U.S. BancorpUS90297330487.100.894.000126.417.8870.0215
ChevronUS16676410054.488.055.00038.245.0360.0136
BNY MellonUS06405810074.202.522.00072.357.4530.0127

Citáty Warrena Buffeta

Nejznámější citáty od Warrena Buffeta

Quote mark