Short Selling

Prostřednictvím LYNX máte možnost spekulovat na pokles cen akcií (short selling). To znamená, že můžete prodávat akcie, které aktuálně nevlastníte. Tuto strategii však nelze použít u všech obchodovaných titulů. Běžným příkladem jsou akcie společností s nízkou likviditou nebo nízkou tržní kapitalizací. Prodej nakrátko je možný pouze na maržovém účtu.

LYNX+

Po vyhledání konkrétního titulu a zobrazení příkazového lístku zvolte prodejní typ příkazu (tlačítko Prodat). Následně nastavte zbývající parametry příkazu  a odešlete jej na příslušnou burzu kliknutím na tlačítko Odeslat příkaz.


Podrobnější informace naleznete v článku Zadávání příkazů.

Trader Workstation

Po přihlášení do obchodní platformy TWS klikněte v levém horním rohu na tlačítko Příkaz. Otevře se vám příkazový lístek, kde je zapotřebí vyplnit několik údajů jako ticker, typ příkazu a cenu. U typu příkazu je zapotřebí zvolit možnost Sell. Po konfiguraci příkazu klikněte na tlačítko Přenést.


Podrobnější informace naleznete v článku Zadávání příkazů.

V platformě TWS lze snadno zjistit, které akcie lze shortovat a které naopak nelze. Tyto informace naleznete ve speciálním sloupci, který si můžete zobrazit následovně:


Po otevření platformy TWS klikněte v levém horním rohu na tlačítko Editovat, a poté na položku Globální konfigurace v rozbalovacím menu. Následně se otevře nové okno, kde je zapotřebí rozbalit položku Obchodní nástroje a poté zvolit Monitor kotací. Poté klikněte na Výchozí rozvržení. Ujistěte se, že v pravé půlce stránky máte otevřenou záložku Sloupce tržních údajů. V seznamu Dostupné sloupce přejděte na položku Short Selling a klikněte na Shortable Shares. Následně klikněte na tlačítko Přidat. Potvrďte změny kliknutím na Použít a následně na OK v dolní části okna.

Prostřednictvím obchodní platformy TWS si můžete zkontrolovat podmínky pro otevření short pozice. Ve sloupci Shortable Action naleznete následující typy barev:

 • Světle zelená: Pro short selling jsou k dispozici minimálně 1000 akcií.
 • Tmavě zelená: Short selling je možný, ale v současné době nejsou k dispozici žádné akcie pro shortování.
 • Červená: Short selling není pro vybraný titul dostupný.

Po otevření platformy TWS klikněte v levém horním rohu na tlačítko Editovat, a poté na položku Globální konfigurace. V nově otevřeném okně klikněte položku Obchodní nástroje a následně zvolte Monitor kotací. Poté klikněte na Výchozí rozvržení. Ujistěte se, že v pravé půlce stránky máte otevřenou záložku Sloupce tržních údajů. V seznamu Dostupné sloupce rozbalte položku Short Selling a zvolte možnost Sazba poplatku. Následně klikněte na tlačítko Přidat. Potvrďte změny kliknutím na tlačítko Použít a následně na OK v dolní části okna.


Upozornění: Úroky jsou denně aktualizovány a obvykle se pohybují mezi 1 a 2 % ročně. Mějte na paměti, že mohou existovat případy, kdy úrokové sazby dosahují vysokých hodnot (stovek procent ročně). Pokud máte otevřenou short pozici, pravidelně sledujte změny úroků u daného titulu, abyste předešli nečekaným problémům.

Mobilní aplikace LYNX Trading

Po výběru obchodního instrumentu a vytvoření prodejního příkazu (Sell) se všemi jeho potřebnými parametry posuňte tlačítko Preview Order ve směru šipky v dolní části obrazovky. Příkaz následně odešlete na příslušný trh opětovným posunutím tlačítka Submit order.


Podrobné informace naleznete také v článku Zadávání příkazů.

Často kladené dotazy

 1. Likvidita a dostupnost: Akcie, které se obchodují méně často, nemusí být snadno dostupné pro shortování. Pro tento obchodní styl je totiž potřeba, aby existovali investoři ochotní tyto akcie zapůjčit.
 2. Regulatorní restrikce: Regulatorní orgány v některých zemích nebo na některých burzách mohou uvalit omezení na shortování určitých akcií. Tyto restrikce jsou často zavedeny proto, aby se zabránilo nadměrné manipulaci s trhem, volatilitě nebo tlaku na pokles určité akcie.
 3. Tržní podmínky: V dobách extrémní volatility nebo nejistoty na trhu mohou burzy a brokeři omezit nebo pozastavit shortování určitých akcií, aby zabránili další nestabilitě trhu.
 4. Korporátní akce: Společnosti mohou požadovat, aby jejich akcie nebyly k dispozici pro shortování zejména v době důležitých událostí jako jsou fúze, akvizice, vyhlašování hospodářských výsledků nebo jiné korporátní akce. Důvodem je zabránit potenciální manipulaci s cenou jejích akcií v citlivých obdobích.
 5. Řízení rizik: Brokeři a clearingová centra mají zavedeny mechanismy řízení rizik. Pokud se domnívají, že shortování určité akcie s sebou nese příliš velké riziko v důsledku možných velkých cenových pohybů nebo jiných faktorů, mohou možnost shortování omezit.
 6. Právní a etické obavy: Některé akcie nemusí být pro shortování dostupné z právních nebo etických důvodů. Například shortování některých společností působících v sociálně citlivých odvětvích může být omezeno z důvodů zabránění negativních dopadů na jejich činnost.
 7. Schválení market makera: Některé akcie není možné shortovat bez schválení market makera. Market makeři jsou subjekty, které zvyšují likviditu a usnadňují obchodování s konkrétním cenným papírem. Pokud market makeři nesouhlasí se shortováním určité akcie, nemusí být tato akcie pro short dostupná.
 8. Technické faktory: V některých případech akcie držené na specializovaných účtech, jako například penzijní účty, nemusí být dostupné pro short s ohledem na povahu těchto účtů.

Příčinou je skutečnost, že danou akcii již není možné dále zapůjčit pro shortování. Dostupnost akcií pro půjčení není vždy zajištěna, zejména u těch akcií, u kterých není dostatečná nabídka pro jejich vypůjčení.

V kontextu shortování mohou výplaty dividend a další korporátní události mít specifické důsledky jak pro shortaře akcií, tak i pro vypůjčitele těchto akcií. V následujících scénářích si ukážeme, co se může stát:


Výplata dividend:

Pokud shortujete akcie, znamená to, že jste si je vypůjčili a následně je prodali, ačkoliv ve skutečnosti nevlastníte žádné akcie. V důsledku toho jste povinni v určitém okamžiku vrátit vypůjčené akcie.


Když společnost vyplatí dividendu, hodnota dividendy se odečte od ceny akcie. To znamená, že pokud shortujete akcie, budete dlužit dividendu majiteli akcií, který vám je půjčil. Musíte tedy majiteli akcií uhradit výši dividendy tzv. ze své kapsy.


V podstatě tak shortaři platí dividendu akcionářům, od kterých si půjčili akcie.


Jiné korporátní akce (např. splity akcií, fúze a akvizice):

Podobně jako u dividend mohou i další korporátní akce ovlivnit cenu akcií a tím i pozici shortaře. Například, když shortujete akcie společnosti, která prochází rozštěpením (splitem), zvýší se počet akcií, které máte povinnost vrátit. V důsledku toho budete muset zvýšit počet akcií pro pokrytí své short pozice.

Předtím než obchodníci vstoupí do short pozice, je důležité, aby pečlivě prostudovali podmínky a rizika spojená se shortováním akcií. Dále by měli být připraveni na případné změny v důsledku korporátních událostí.

Po vygenerování výpisu z účtu ve Správě účtu jej můžete zkontrolovat v sekci Interest.

Disclaimer:
Informace prezentované na této webové stránce nejsou (a v žádném případě ani nemohou být) považovány za investiční poradenství ani za investiční doporučení. Webová stránka zobrazuje údaje, jež LYNX připravil pouze jako všeobecné informace obchodního, příp. marketingové charakteru pro soukromé využití investory, ale v žádném případě není určena jako konkrétní personalizované doporučení finančních nástrojů nebo strategií a nezohledňuje nijak konkrétní finanční situaci, investiční znalosti a zkušenosti jednotlivých investorů, jejich investiční cíle a horizont nebo rizikový profil a jejich preference.

Zobrazit celý disclaimer Sbalit disclaimer