Opční kombinace

LYNX nabízí nejen obchodování s jednotlivými opcemi na akcie, indexy a futures, ale umožňuje také vytvářet opční strategie složené z více noh. Opční kombinace vám umožňují dosáhnout zajímavých ziskových potenciálů při přiměřených rizikových poměrech.

INformace
poznámka

Opční kombinace se vždy skládají z více než jednoho opčního kontraktu, kterému se také říká noha.

LYNX+

Vyhledejte požadovaný produkt

Přihlaste se do obchodní platformy LYNX+. Vyhledejte podkladové aktivum pomocí vyhledávacího panelu vpravo nahoře zadáním názvu, tickeru nebo ISIN kódu.


Po nalezení podkladového aktiva na stránce s jeho přehledem klikněte na kartu Opční řetězec, kde naleznete call a put opce s jednotlivými strike cenami.

Zvolte kombinaci

Pod opčním řetězcem klikněte na tlačítko Vytvořit opční kombinaci. Následně u jednotlivých opcí naleznete tlačítko +Přidat, které vám umožní přidat je do opční kombinace.

Vytvořte příkaz

Po přidání jednotlivých noh do opční kombinace se pod opčním řetězcem zobrazí jednotlivé příkazy. Zde můžete nastavit, zda se bude jednat o nákupní či prodejní příkazy.

Kliknutím na tlačítko Vytvořit příkaz pod jednotlivými příkazy opční kombinace se na pravé straně zobrazí příkazový lístek, kde je zapotřebí nastavit jeho parametry. Kliknutím na tlačítko Odeslat příkaz jej odešlete na příslušnou burzu.

TWS

Vyhledejte požadovaný produkt

Do prázdného řádku v sloupci Financial Instrument zadejte název, ticker nebo ISIN kód podkladového aktiva a potvrďte klávesou Enter. Následně zvolte možnost Kombinace > Kombinace opcí.

Zde si můžete vybrat mezi funkcí SMART Routing nebo Směrovaný. Rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi naleznete zde.   

Zvolte kombinaci

V nově zobrazeném okně pak máte možnost přepínat mezi předdefinovanými strategiemi (karta Strategie) nebo přidávat nohu po noze do opční kombinace (karta Pár nebo Noha-po-noze).

Pokud chcete přidat jednotlivé nohy pro předdefinovanou strategii přejděte na kartu Strategie a v poli se shodným názvem zvolte požadovanou strategii. Poté nastavte parametry opčních kontraktů u jednotlivých noh.

Váš výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Přidat a OK.

Vytvořte příkaz

Nyní můžete vytvořit příkaz pro vámi vytvořenou strategii a odeslat jej na příslušnou burzu.

Aplikace LYNX Trading

Vyhledejte požadovaný produkt

Přejděte do hlavní nabídky a rozklikněte možnost Trade. Z následujících možností zvolte Options. Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte podkladové aktivum a následně vyberte Option Chain & Strategy Builder.

Zvolte kombinaci

V opčním řetězci označte jednotlivé opční kontrakty (nohy) vaší opční strategie. Po zvolení všech noh klepněte na tlačítko Order.

Vytvořte příkaz

V příkazovém lístku nastavte parametry příkazu. Posunutím posuvníku Preview Order doprava se vám zobrazí jeho přehled.

Pokud jsou parametry příkazu nadefinovány v pořádku, můžete jej odeslat opětovným posunutím posuvníku Submit Order.

Často kladené dotazy

Neváhejte vytvářet opční strategie pro akcie, indexy a futures. Je možné nastavovat strategie skládající se až ze 6 noh. Upozorňujeme však, že u opcí nelze vytvářet strategie napříč aktivy.

Ano, můžete uzavřít nebo rolovat libovolný počet nohou. Není tak zapotřebí uzavírat celou opční kombinaci.

Návod na rolování opcí v jednotlivých obchodních platformách naleznete zde.