Typy příkazů

Prostřednictvím LYNX máte k dispozici více než 60 různých typů obchodních příkazů. Níže naleznete bližší popis nejčastěji využívaných příkazů.

Market příkaz (MKT)

Market (tržní) příkaz, vám umožňuje obchodovat za aktuální tržní cenu v dostupném množství. Váš příkaz může být tedy vyplněn téměř okamžitě. Je nicméně důležité mít na paměti, že zejména při omezené likviditě může být příkaz vyplněn za méně výhodnou cenu.

Limitní příkaz (LMT)

Limitním příkazem stanovujete, za jakou nejhorší cenu chcete, aby byl váš příkaz vyplněn. Zejména při nízké likviditě však může nastat situace, že tento typ příkazu bude vyplněn částečně nebo vůbec.

Stop příkaz (STP)

Příkaz typu Stop především slouží k určení úrovně Stop-Loss, což je hladina, na níž jste připraveni akceptovat ztrátu. Po dosažení této úrovně je příkaz typu Stop aktivován jako Market příkaz, což znamená, že není zaručena konkrétní cena, za kterou bude příkaz vyplněn.

Stop Limit příkaz (STP LMT)

Příkaz typu Stop Limit se také zpravidla používá pro nastavení Stop-Loss úrovně. Jak název naznačuje, příkaz vyžaduje zadání stop ceny a limitní ceny. Když se cena finančního instrumentu dotkne zadané Stop ceny, příkaz se automaticky aktivuje a bude nejhůře vyplněn za vámi určenou limitní cenu.

Výhodou tohoto příkazu je, že předem víte, za jakou nejhorší cenou bude příkaz vyplněn. Nevýhodou pak je, že zejména při nízké likviditě může být tento typ příkaz vyplněn částečně nebo vůbec.

Trail Stop příkaz (Trail / Trail %)

Jedná se o typ příkazu, u kterého je stop cena buď pevně stanovena, nebo je vyjádřena procentuálně pod aktuální tržní cenou daného finančního instrumentu. Hlavním rozdílem mezi klasickým stop příkazem je, že pokud vzroste tržní cena finančního instrumentu, tak cena stop příkazu se automaticky o tuto hodnotu zvýší. Naopak, pokud tržní cena klesá, stop cena zůstane neměnná.


Výše zmíněné platí pro long pozice, ale tento typ příkazu lze samozřejmě použít i pro short pozice, avšak obráceně – Trail Stop příkaz musí být nastaven nad aktuální tržní cenou.


V okamžiku, kdy je stop cena aktivována, je odeslán tržní (market) příkaz k uzavření pozice za aktuální tržní podmínky.

Trailing Limit příkaz (TRAIL LMT)

Tento typ příkazu kombinuje vlastnosti Trailing Stop příkazu a Limit příkazu. Jakmile je dosaženo Stop ceny, spustí se limitní příkaz. Tento typ příkazu tak pomáhá řídit riziko a současně se snaží optimalizovat cenu, za kterou je příkaz realizován.

Market If Touched příkaz (MIT)

Tento typ příkazu je spuštěn za market, když je dosaženo definované cenové úrovně, aniž by bylo zapotřebí aktivně sledovat trh. Ve srovnání se STOP příkazem má MIT opačnou funkci. Například nákupní příkaz MIT čeká na pokles ceny aktiva, zatímco nákupní (buy) Stop příkaz se aktivuje, když tržní hodnota finančního instrumentu vzroste nad stanovenou úroveň.

Limit If Touched příkaz (LIT)

Tento typ příkazu plní stejnou funkci jako MIT příkaz, ale s tím rozdílem, že po dosažení stanovené cenové úrovně se tento typ příkazu aktivuje jako limitní příkaz.

Výběr typu příkazu

Dostupnost typů příkazů se může lišit v závislosti na používané obchodní platformě.

Níže uvádíme přehled různých typů příkazů dostupných v jednotlivých platformách:

V obchodní platformě LYNX+ máte možnost zadávat následující typy příkazů: MKT, LMT, STP, STP LMT a TRAIL / TRAIL %.


Typ příkazu lze měnit v příkazovém lístku kliknutím na pole Typ příkazu. Detailnější informace o zadávání příkazů naleznete zde.


Vedle toho je také možné přidat Take-Profit a Stop-Loss.

Obchodní platforma TWS vám umožňuje vybírat ze široké palety příkazů. Konkrétní typ příkazu můžete zvolit kliknutím na příslušné pole ve sloupci Typ, jak je zobrazeno na níže uvedeném obrázku.

Detailnější informace o zadávání příkazů naleznete zde.

Typ příkazu lze také zvolit přímo v příkazovém lístku. Tuto možnost naleznete v části Popis příkazu.

V obchodní aplikaci LYNX Trading máte možnost obchodovat s těmi samými typy příkazů jako v desktopové platformě TWS.

Typ příkazu můžete vybrat v příkazovém lístku jednoduchým kliknutím na položku Order type.

Detailnější informace o zadávání příkazů naleznete zde.

Často kladené dotazy

Ano, příkaz můžete upravit či zrušit, dokud nedošlo k jeho vyplnění. Stejně tak je možné změnit i typ příkazu.

Výběr typu příkazu závisí zejména na vaší obchodní strategii, aktuálních tržních podmínkách a vašich preferencích v oblasti řízení rizik. Porozumění těmto aspektům vám pomůže při rozhodování o vhodném typu příkazu.

V závislosti na produktu, se kterým obchodujete, existuje výchozí způsob aktivace příkazu.

Více informací naleznete zde.

Pokud si přejete zvýšit nadměrnou likviditu, abyste se ochránili před dalšími budoucími poklesy, můžete podniknout několik kroků:

  • Převést finanční prostředky na svůj obchodní účet. K tomu můžete použít návod pro vklady.
  • Uzavřít nebo redukovat některé aktuálně otevřené pozice.
  • V obchodní platformě TWS můžete u konkrétní pozice aktivovat funkci pro likvidaci určité pozice jako poslední. Pro nastavení této volby klikněte pravým tlačítkem na název dané pozice a z následného seznamu zvolte Nastavit jako likvidovat poslední. Pokud je to možné, systém se pokusí tyto pozice ochránit v případě, že by mělo dojít k likvidaci některé z nich. Neexistuje však žádná záruka, že tyto pozice nebudou systémem zlikvidovány.