Cena zlata v roce 2021 dle mnohých nenaplnila očekávání. Současná nejistota na trzích a rostoucí geopolitické napětí by však mohly k tomuto drahému kovu přilákat investory nazpět. Jaká je tedy prognóza ceny zlata v roce 2022?

V článku se podíváme na aktuální cenový graf zlata a ukážeme si důležité oblasti pro další vývoj ceny tohoto drahého kovu. Uvedeme si hlavní důvody, proč se zajímat o obchodování zlata a prozradíme, jak lze do cenného kovu investovat.

Jaký bude vývoj ceny zlata v roce 2022?

Zlato je někdy označováno jako indikátor ekonomického strachu. Investoři se ke zlatu často obracejí v dobách nejistoty a nedůvěry na trhu. Navzdory všem předpokladům se zlatu v roce 2021 příliš nedařilo.

Ačkoliv je zlato často označováno jako dokonalé zajištění proti inflaci, v poslední době se mu tuto roli nedaří plnit. Může to být z několika důvodů. V USA je inflace na nejvyšší úrovni od roku 1982 a rostou i úrokové sazby. Americký 10letý výnos se nedávno vyšplhal nad 2 %, což je nejvyšší úroveň od léta 2019.

Vyšší úrokové sazby mají na cenu zlata obvykle negativní vliv, a to kvůli rostoucí konkurenci ze strany výnosnějších investic. Přesto se zdá, že investoři si postupně hledají ke zlatu opět cestu. Cena zlata v posledních týdnech také roste částečně kvůli geopolitickému napětí v Evropě a obav z válečného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.

Aktuální cenový graf zlata

Cena zlata je ovlivňována mnoha faktory, tudíž je velmi obtížné předvídat budoucí vývoj ceny tohoto drahého kovu. V tomto případě není od věci podívat se na cenový graf z hlediska technické analýzy.

Od počátku roku 2019 až do srpna 2020 došlo k velkému nárůstu ceny zlata z přibližně 1250 USD až nad hodnotu 2000 USD. Po takto silném rostoucím trendu přišla pochopitelně korekce. Pokles se zastavil až v březnu 2021. Od té doby se hodnota zlata pohybuje v cenovém kanálu.

Dlouhodobý výoj ceny zlata
Dlouhodobý vývoj ceny zlata na týdenním grafu od března 2017 do února 2022. Zdroj: Trader Workstation (21.02.2022)

Zdá se, že úroveň kolem 1700 USD funguje jako silný support, od kterého se cena zlata již několikrát odrazila nahoru. Za krátkodobou rezistenci lze považovat úroveň kolem 1900 USD. Cena se aktuálně pohybuje v této oblasti a bude zajímavé sledovat, zda dojde k přesvědčivému odrazu směrem vzhůru. V takovém případě se pak nabízí možnost otestování high ze srpna roku 2020.

5 důvodů, proč investovat do zlata

Historicky se zlato využívalo k tomu, aby krylo nějaké jiné ceniny – typicky peníze. Řada zemí při vydávání svých bankovek zavedla tzv. zlatý standard, který měl svázat hodnotu vydaných bankovek s hodnotou zlata.

Postupem času se od tohoto standardu stále více upouštělo, až jsme se dostali do bodu, kdy bankovky kryté zlatem nejsou. Ačkoliv zlato není předmětem každodenních transakcí, je stále důležité pro globální ekonomiku.

Pojďme se nyní podívat na 5 dobrých důvodů pro nákup zlata:

1. Zlato jako ochrana proti inflaci

Zatímco zlato je schopno zachovat bohatství po mnoho generací, o papírových penězích toto říct nelze. Investice do zlata může sloužit jako dobrá ochrana proti inflaci, která je schopna peníze znehodnotit.

2. Zlato jako ochrana proti klesajícímu dolaru

Zlato je globálně oceňované v amerických dolarech. Pokud dolar klesá, tento cenný kov z toho těží. Pro tento vztah existují dva důvody. Za prvé, ti, kteří investují do zlata, musí prodávat své americké dolary, což vede k poklesu této měny.

Druhý důvod má co do činění s tím, že oslabení dolaru činí zlato levnější pro investory, kteří drží jiné měny a o investování do zlata projeví zájem. To má za následek větší poptávku od investorů, kteří drží měny, které vůči americkému dolaru posílily.

3. Zlato jako bezpečný přístav v dobách nejistoty

Zlato má schopnost uchovat si hodnotu i v těžkých dobách. Historie je plná ekonomických krizí, politických sporů a burzovních krachů. V takových časech se mnoho investorů upírá ke zlatu. I to je důvod, proč v dobách nejistoty investice do zlata nabírají na síle.

4. Zlato jako prostředek diverzifikace

Zlato je obecně považováno za diverzifikační složku. Je zřejmé, že zlato historicky sloužilo jako investice, která může do portfolia přidat onen potřebný prvek zajištění. Bez ohledu na to, zda se obáváte inflace, klesajícího amerického dolaru nebo chráníte majetek před kolapsem.

Pokud se zaměřujete pouze na diverzifikaci, zlato nekoreluje s akciemidluhopisy, energiemi ani nemovitostmi.

5. Zlato jako dividendová investice

Zlaté akcie, o kterých bude řeč dále, obecně většinou rostou a klesají s cenou zlata jako takového. Jsou zde ale společnosti, které mohou vykazovat zisk i v dobách, kdy cena kovu klesá. Řada těchto společností navíc vyplácí dividendy a jedná se tak o další zajímavý zdroj příjmů.

I poměrně malé zvýšení ceny zlata může vést k významnému zisku na zlatých akciích. Jejich vlastníci tak obvykle získají mnohem vyšší návratnost svých investic, než držitelé fyzického zlata.

Co určuje cenu zlata?

Zlato je investory vnímáno jako forma zajištění v dobách nejistoty. Nabízí ochranu před inflací, měnovými riziky a poklesy akciových trhů. V zásadě je velmi těžké říct, jaká je skutečná hodnota zlata. Samozřejmě existují náklady spojené s jeho těžbou, ale kurz zlata je silně závislý na aktuální nabídce a poptávce.

Cena zlata je nejčastěji vyjádřena v dolarech, ačkoliv se poslední roky začíná více a více prosazovat euro. Směnný kurz eura k dolaru je také nestálý, což má často dopad i na samotnou cenu tohoto drahého kovu.

Hodnota zlata je vyjádřena v trojských jednotkách za unci a 1 trojská unce odpovídá 31,1034768 gramů. Například pokud je cena zlata na $ 1400, zaplatíte $ 1400 za něco málo přes 31 gramů zlata.

Cena zlata se odvíjí od mnoha různých faktorů. Jak už jsme si řekli, investoři vnímají drahé kovy jako bezpečnou investici v dobách nejistoty. V nejistých dobách tak často kurz zlata zažívá dobré časy, ačkoliv v době hospodářských krizí se nezřídka poptávka po tomto cenném kovu snižuje.

Jelikož je složité dlouhodobě předvídat světovou ekonomiku či události, je i dost ošidné předvídat dlouhodobý vývoj ceny zlata. Také mějme na paměti, že přestože cena často silně trenduje, intradenní pohyby mohou být velmi divoké.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jak obchodovat se zlatem?

Obchodování se zlatem má mnoho podob. Od nákupu zlatých šperků, mincí, či slitků čistého zlata, až po nákup burzovně obchodovaných futures, fondů nebo akcií zlatokopeckých firem.

Zlato lze tedy nakupovat, jak ve fyzické podobě, tak skrze pokročilejší finanční nástroje. Investice do zlata a dalších cenných kovů je pro průměrného člověka každopádně přístupnější, než investování do ostatních komodit. Na rozdíl od ropy lze do zlata investovat po malých částkách a fyzicky nakupovat slitky zlata např. po jednom gramu každý měsíc.

Takové investování jde ale mimo burzy a nebudeme se o něm v tomto článku příliš rozepisovat. Naopak se zaměříme na to, jak investovat do zlata na burze.

Investování do zlata (a do komodit obecně) lze přes řadu různých investiční instrumentů (jako jsou futuresopceETF, či akcie). Každý investiční instrument má jiné parametry, výnosnost, rizika a specifika.

Investice do zlata prostřednictvím futures

Nákup zlata ve fyzické podobě zdaleka není jedinou možností, jak investovat do zlata. Zlato se jako komodita často obchoduje přes burzovní termínované kontrakty, které označujeme jako futures. Futures je smlouva o budoucím dodání nějakého podkladového aktiva. Podkladovým aktivem je v tomto našem případě fyzické zlato.

Futures jsou kontrakty, které jsou standardizované a pákové. Standardizace nám říká, že nakoupíte-li futures, nakoupíte vždy stejné množství komodity ve stejné kvalitě.

Je-li něco pákové, pak to znamená, že se využívá k obchodování tzv. margin. Tyto specifikace určuje burza a jsou závazné pro všechny účastníky trhu. Margin lze chápat jako minimální zálohu, kterou je potřeba složit, abychom mohli koupit futures kontrakt. Bývá násobně menší než reálná cena podkladu.

Fyzické doručení komodity však u většiny brokerů není možné. Futures se tak obecně využívají spíše na zajišťování nebo na krátkodobé spekulace.

Výše jsme si řekli, že burza vždy stanovuje pravidla pro konkrétní kontrakty. Existuje několik futures kontraktů, které lze pro investování do zlata využít. Každý má jiná specifika.

Nejvíce využívaným je futures kontrakt, který se označuje jako GC (Gold Comex). Druhý futures kontrakt na zlato, který lze využít, je E-mini Gold, který se označuje jako QO. Tento kontrakt je „menší“ a má násobně menší likviditu než GC. Třetí futures kontrakt vhodný na obchodování zlata, je E-micro Gold (označuje jako MGC). Všechny tři výše zmíněné futures kontrakty se obchodují na americké burze NYMEX.

Investování do zlata prostřednictvím opcí

K investování do zlata je možno využít i opce, resp. opce na futures.  Existují dva typy opcí. Call opce (kupní) a put opce (prodejní). Kupní opce dává kupujícímu opce právo koupit určité podkladové aktivum (např. akcie) za určitou cenu (strike cena) až do data expirace opce. Za toto právo platí investor opční prémium. Prodejce kupní opce obdrží tuto prémii, a je proto při uplatnění opce povinen dodat podkladové aktivum za realizační cenu. U prodejních opcí je tomu naopak.

Put opce dává kupujícímu opce právo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou realizační cenu až do data expirace opce. Prodej (nebo vydání) opce bez jejího vlastnictví se označuje jako „vypsání opce“. Investoři, kteří vypisují opce za účelem získání prémie, se také nazývají vypisovatelé.

Opce je možné obchodovat ale i na řadu zlatých ETF a i na řadu zlatých akcií, o kterých si povíme dále.

Investování do zlatých ETF

Zkratka ETF označuje burzovně obchodované fondy, které sledují vývoj určitých podkladových aktiv. Zlatá ETF sledují vývoj ceny zlata, ať už spotového nebo přes nějaké finanční instrumenty.

Problematiku burzovně obchodovaných fondů rozebíráme v ETF průvodci. Jedná se o investiční fondy, které nakoupí finanční či nefinanční aktiva a následně vydají své vlastní akcie se kterými je možné obchodovat na burze. Zlaté ETF nakupují buď zmíněné futures kontrakty na zlato nebo fyzické zlato. Často také akcie firem, které jsou s těžbou zlata spojené.

Tím, že investiční fondy nakoupí a drží aktiva a následně vydají své cenné papíry, je zaručena velmi silná korelace. Pakliže bude cena fyzického zlata růst, bude růst i cena akcií fondů, které drží například fyzické zlato.

Výhodou takové investice do zlata je diverzifikace. Namísto koupě jedné zlaté akcie investujete do ETF, které ve svém portfoliu zpravidla drží akcie více společností z daného sektoru.

Obchodování ETF probíhá podobně jako u akcií. Nebývá u nich (většinou) žádný pákový efekt jako u futures.

Bohužel současná legislativa EU omezuje obchodování amerických ETF pro občany České republiky. Za zmínku ale stojí například tyto 3 zlaté ETF, které můžete obchodovat i prostřednictvím LYNX:

WisdomTree Physical Gold (PHAU)

Amundi Physical Gold ETC (GOLD)

Xetra-Gold (4GLD)

Investice do akcií těžařů zlata

Jedná se o akcie společností, které se aktivně podílejí zejména na lokalizaci zlatých ložisek v zemi. Těžba zlata je velmi nákladná. Společnosti musí běžně platit zaměstnance, stroje, zařízení, povolení, administrativu a mnoho dalších položek.

Příjmy firem těžících zlato pochází z produkce tohoto kovu samotného. Na cenu zlata však nemají vliv. Jediným způsobem, jakým může společnost zvýšit své zisky, je zvýšení objemu těžby zlata. Případně snížení nákladů na jeho těžbu.

Za účelem úspory nákladů jsou malé těžební společnosti neustále skupovány většími hráči. Tento trend vedl ke vzniku několika obrovských hráčů na trhu, kteří často pracují mnohem levněji a efektivněji než menší konkurenti.

Akcie těžařů zlata jsou na ceně tohoto drahého kovu do určité míry závislé. Pokud cena roste, roste i hodnota akcií. Pokud cena klesá, nedaří se obvykle ani akciím.

Ze zlatých akcií stojí za zmínku například:

AngloGold Ashanti Ltd. (AGG)

Goldcorp Inc. (GG)

Barrick Gold Corp. (ABX)

Newmont Mining Corp. (NEM)

Bitcoin jako alternativa ke zlatu?

Kryptoměny za posledních pár let nabírají na popularitě. Jednou z nejznámějších digitálních měn je bezesporu bitcoin. Ten začátkem roku 2021 zaznamenal silný růst a v listopadu 2021 dokonce zaznamenal nové historické maximum nad úrovní 68 000 USD. O bitcoinu se stále více hovoří jako o „digitálním zlatu“. Zejména mladší generace v něm vidí bezpečné útočiště v dobách nejistoty a v tomto ohledu by tato kryptoměna mohla stále více zastávat úlohu zlata.

Obchodování akcií prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Goudprijs verwachting 2022 – Waar gaat de goudprijs heen? LYNX [online]. Vydáno 15.2.2022 [cit. 22.2.2022]. Dostupné na: https://www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/grondstoffen/goudprijs-verwachting/

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart