Joel Greenblatt

Investoři často hledají složité magické formule, přičemž často právě ty nejjednodušší obchodní strategie bývají nejefektivnější.

Snad ani neexistuje jednodušší způsob investování, než který používal Joel Greenblatt, zakladatel slavného investičního fondu Gotham Capital.

Jeho metoda je popsána v knize s názvem „The Little Book That Beats The Market“.

Kniha, která se stala bestsellerem, je psána snadným a čtivým jazykem, což není nijak překvapující vzhledem k faktu, že ji Greenblatt napsal pro svých pět dětí. Greenblatt v knize garantuje investiční úspěch za předpokladu, že jeho magická formule bude správně aplikována.

 Než se s jeho „magickou formulí“ ale blíže seznámíme, uveďme si nejprve něco ze života tohoto úspěšného investora, kterému ostatní přezdívají Joe.

Ze života Joela Greenblatta

Joel Greenblatt se narodil 13. prosince 1957 v New Yorku. Vystudoval vyhlášenou Wharton Business School, do které chodil například i další světoznámý investor Peter Lynch.

V roce 1985 zakládá investiční fond Gotham Capital, se kterým v následujících letech dosáhl fenomenálních úspěchů a zapsal se tak do povědomí široké veřejnosti.

Ačkoliv se Joel Greenblatt proslavil zejména jako investor, záběr jeho aktivit je široký. Jako profesor přednáší od roku 1996 na prestižní Kolumbijské univerzitě, kde učí své žáky zejména o hodnotovém investování.

Také je zakladatelem internetového klubu s názvem Value Investors Club, jehož limitované členství je prestižní záležitostí. Tento spolek se soustředí na sdílení a vymýšlení investičních nápadů a strategií.

Joel Greenblatt je i filantropem, který přispívá nejen financemi, ale i svými nápady zejména na rozvoj a podporu škol v chudinských čtvrtích v New Yorku. Jedná se tedy o člověka, který se snaží aplikovat jednoduché principy, které mu přinesly úspěch v investičním světě, i do jiných odvětví.

Joel Greenblatt – investiční filozofie

Podobně jako Warren Buffett nebo Benjamin Graham se i autor knihy „The Little Book That Beats The Market“ domnívá, že z krátkodobého hlediska se trh může chovat iracionálně a nepředvídatelně. Pro úspěšné investice je nutný delší časový horizont, kdy se cena vrací do svého rovnovážného stavu a odráží skutečnou hodnotu akcií.

Stejně tak zastává názor, že investoři by se při svém rozhodování měli soustředit spíše na vlastní investiční metodu a důkladnou analýzu společností, než na doporučení mediálních analytiků a tržní doporučení samozvaných odborníků.

„Většina akademiků a odborníků vám porazit trh nijak nepomůže“

Joel Greenblatt a jeho „magická formule“

Greenblatt se při investování do akcií soustředí na dvě věci:

  • Rentabilitu kapitálu
  • Rentabilitu zisku

Greenblatt se opravdu drží jednoduchých srozumitelných postupů. Pokud je strategie jednoduchá, je i obchodovatelná.

Cílem jeho strategie je nakupovat akcie za nízké ceny.  Má-li společnost vysokou rentabilitu kapitálu, znamená to, že má jasnou výhodu oproti konkurenci např. díky příhodné lokalitě, silnému jménu nebo možnosti nové a levné produkce.

Význam druhého kritéria Joel Greenblatt popisuje na příkladu s prodejem žvýkaček.

Na základní škole, do které chodí jeho syn, prodává chlapec jménem Jason žvýkačky. Za balení 5 žvýkaček v obchodě zaplatí 25 centů, ve škole pak prodá za 25 centů jeden kus. Na jednom balíčku tedy vydělá $ 1. Za předpokladu, že Jason za den prodá 4 balíčky a prodává je každý týden (36 školních týdnů), za rok vyinkasuje $ 720.

Během šesti let (do nástupu na střední) by tak Jason vydělal více než $ 4000! Poté se zeptal svého syna: „Synu, kdybys mohl u Jasona investovat $ 100 s návratností 50 %, udělal bys to?“

Samozřejmě že ano! Nemusíte být vysokoškolským profesorem ekonomie, abyste pochopili, že tu jde o výraznou slevu, a tedy příležitost. A to je přesně to, co Joel Greenblatt vyhledává na akciových trzích.

O tom, že jeho jednoduchá magická formule funguje, svědčí výsledky jeho investičního fondu Gotham. V letech 1985 až 2005 dosáhl tento investiční fond průměrného zhodnocení kapitálu ve výši 40 % ročně!

„Nevěřte nikomu, kdo je starší než 30 let. A nevěřte nikomu, komu je 30 let nebo méně.“

Joel Greenblatt a tajemství jeho „magické formule“

Greenblatt k výpočtu návratnosti kapitálu nepoužívá tradiční vzorec. Normálně se rentabilita kapitálu spočítá jako podíl čistého zisku vůči celkovým aktivům. Greenblatt ale k výpočtu používá zisk před úroky a zdaněním (tzv. EBIT, Earnings Before Interests and Tax), který pak nedělí celkovými aktivy, ale jen hmotným investovaným kapitálem. Ten je roven součtu čistého pracovního kapitálu s čistými aktivy. Tuto úpravu provedl proto, že jej primárně zajímá, kolik kapitálu je třeba pro každodenní chod firmy.

Pro výnos z akcie pak Greenblatt používá obrácenou hodnotu cena/zisk (P/E ratio). I zde používá EBIT namísto čistého příjmu. Obvykle se tento ukazatel počítá tak, že čistý zisk za posledních 12 měsíců vydělíme kurzem akcie a množstvím akcií v oběhu, avšak Greenblatt přináší několik změn. Používá hodnotu podniku, která se skládá z tržní kapitalizace plus podnikové dluhopisy. Zajímá ho totiž, jaký by byl výnos, kdyby byla společnost převzata jiným majitelem. Proto je potřeba do obrazu zahrnout i dluh. Můžeme to shrnout těmito vzorci:

Na základě těchto kritérií pak Joel Greenblatt sleduje a hodnotí 3500 největších amerických společností.

A jak z takového množství vybírá ty správné kandidáty do svého portfolia? Jeho metoda je opět velmi jednoduchá. U obou sledovaných kritérií si seřadí společnosti od nejvyšších hodnot po nejnižší (například společnost s nejvyšší rentabilitou kapitálu dostane pořadové číslo 1, druhá nejvyšší 2 atd.). Poté sečte tato pořadová čísla dohromady a zajímá se o ty společnosti s nejnižší hodnotou (společnost se, pokud možno v obou seznamech umisťuje na prvních pozicích).

Například pokud je společnost na 30 místě v rentabilitě kapitálu a na 80 místě na seznamu rentability zisku, dostane celkové hodnocení 30 + 80 = 110.

Z takto seřazených společností se poté zaměřuje na ty s nejnižším pořadovým číslem.

Sestavte si portfolio jako Joel Greenblatt

Pokud vás investiční metoda Joela Greenblatta zaujala a chcete si zkusit vytvořit vlastní portfolio, doporučujeme vám podívat se na jeho magicformulainvesting.com. Po bezplatné registraci je vám zde totiž nabídnuta možnost se jen pár kliknutími dostat na seznam 30 až 50 společností, které splňují výběrová kritéria, která používá sám autor knihy „The Little Book That Beats The Market“.

Za zmínku stojí také stránky gurufocus.com, kde naleznete přednastavený screener vyhledávající akcie přesně podle kritérií Joela Greenblatta.

Můžete samozřejmě využít i jiných akciových screenerů a vyhledávačů, například finviz.com.

Pokud u některých vyhledávačů akcií nemůžete nalézt potřebná kritéria, nezoufejte. Rentabilitu kapitálu lze nahradit rentabilitou aktiv (Return on Assets) a rentabilitu zisku lze nahradit poměrem ceny a zisku (P/ E ratio).

  • Vyberte akcie s rentabilitou aktiv vyšší než 25 %
  •       Poté vyhledejte akcie s nejnižším poměrem cena/zisk, ale vyhýbejte se společnostem, kde je cena/zisk menší než 5. Tohoto čísla bylo zřejmě dosaženo neobvyklými zisky v uplynulém roce.
  •       Mějte na paměti, že Joel Greenblatt se vyhýbal akciím finančních institucí a veřejných služeb. Hlavně z toho důvodu, že tato odvětví mají často specifický způsob financování s vyšším dluhem a menším vlastním kapitálem. Také si dával pozor na zahraniční společnosti, jelikož se obtížněji kontrolují.

 

„Čím více jsem schopen vybírat kvalitní kandidáty do svého portfolia, tím méně společností si ve svém portfoliu mohu dovolit.“

 

Joel Greenblatt opravdu klade důraz na kvalitní složení svého portfolia. Z toho důvodu nemusí být jeho portfolio složeno ani z velkého počtu společností. Často se stává, že 5 až 8 společností tvoří až 80 % jeho portfolia. Pokud objeví opravdu mimořádnou investiční příležitost, můžou akcie dané společnosti tvořit až 30 % jeho portfolia.

Joel Greenblatt – „magická formule“ vyžaduje trpělivost!

Autor knihy „The Little Book That Beats The Market“, zdůrazňuje, že trpělivost je pro úspěch jeho strategie nezbytná.

Často se jedná o investice, které jsou naplánovány na desetiletí. Nejedná se tedy rozhodně o investiční metodu pro netrpělivé obchodníky, kteří očekávají rychlé výsledky.

Přestože je strategie z dlouhodobého hlediska úspěšná, je nutné se připravit na slabší období, kdy se jí nebude zrovna dařit. Za období 17 let byla například tato strategie v průměru horší než trh 5 měsíců z roku a byly i období, kdy se strategii nedařilo celý rok. Investoři by měli být na taková období připravení a chápat je jako nezbytnost.

Sám Joel Greenblatt říká, že období, kdy se jednotlivým společnostem nedaří, jsou dokonce vítaná. Pokud by cena akcií jen stabilně rostla, znamenalo by to příliv nových a nových investorů, a ještě větší nárůst ceny. Magická formule by přestala fungovat, kdyby všichni účastníci na trhu měli zájem o stejné akcie.

Výkyvy a poklesy v ceně jsou důležité, protože často znamenají snížený zájem nebo dokonce odliv netrpělivých investorů. Přehlížené akcie s nízkou cenou často znamenají nejlepší investiční příležitosti.

Oblíbené citáty od Joela Greenblatta

Quote mark