Co znamená pravidlo 871(m)?

V americkém daňovém zákoníku, známém jako US Internal Revenue Code (IRC), je mimo jiné uvedeno ustanovení §871 (m), které má (ve stručnosti řečeno) zabránit občanům jiných států, aby se vyhýbali srážkové dani u amerických akcií prostřednictvím finančních derivátů. Tato daň se vztahuje k hotovostním dividendám a běžná sazba činí 30 %. Formulář W-8BEN však umožňuje snížit tuto sazbu na 15 %.

Srážková daň v USA se nyní vztahuje i na příjem ekvivalentní dividendě (dividend equivalent income) u produktů, jejichž podkladovým aktivem jsou americké akcie. Jedná se například o warranty, diskontní certifikáty nebo futures.

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ

Obchodování se strukturovanými produkty, jako jsou např. warranty a certifikáty, je v současné době omezeno.

Omezení obchodování

Podle výše uvedeného ustanovení 871(m) jsou emitenti výše zmíněných produktů povinni správně evidovat daňovou situaci jejich držitelů. To však není v praxi proveditelné. Kvůli snaze zabránit obcházení americké srážkové daně je obchodování s těmito nástroji nyní zakázáno. Podle nařízení IRS se to týká i derivátů, jejichž podkladové aktivum nevyplácí nebo nevyplatilo dividendu. Obchodování není možné ani v případě, že pouze jedna složka podkladového aktiva je americkou akcií.

Ovlivněné produkty

 • Warranty
 • Konvertibilní dluhopisy
 • Certifikáty
 • Strukturované směnky
 • Indexy
 • Půjčování cenných papírů
 • Deriváty kótované na burze

Tyto produkty jsou ovlivněny za následujících podmínek:

 1. Podkladové cenné papíry jsou americkými akciemi – bez ohledu na zemi sídla emitenta.
 2. Americké akcie vyplácejí dividendu během životního cyklu derivátů.
 3. Deriváty s deltou vypočtenou emitenty rovnající se 1 (deriváty vydané 1. ledna 2019 nebo později s deltou větší nebo rovnou 0,8 jsou rovněž zahrnuty).

Zamítnutí příkazu

Při pokusu o přenesení příkazu vám platforma zobrazí chybovou hlášku s upozorněním na obchodní omezení kvůli ustanovení 871(m).

INFORMACE
Upozornění:

Informace na této stránce slouží především jako zjednodušená pomůcka a nezahrnují všechna možná kritéria ust. §871(m) IRC.

Často kladené dotazy

Nikoliv, obchodování s warranty a certifikáty je v současné době omezeno.

Ustanovení §871(m) IRC bylo USA navrženo k zabránění občanům jiných států vyhýbat se srážkové dani u amerických akcií prostřednictvím derivátů.

Ustanovení §871(m) IRC se vztahuje na warranty, konvertibilní dluhopisy, certifikáty, strukturované dluhopisy, indexy, půjčování cenných papírů a deriváty kótované na burze, pokud:

 • Podkladové cenné papíry jsou americkými akciemi – bez ohledu na zemi sídla emitenta.
 • Americké akcie vyplácejí dividendu během životního cyklu derivátů.
 • Deriváty s deltou vypočtenou emitenty rovnající se 1 (deriváty vydané 1. ledna 2019 nebo později s deltou větší nebo rovnou 0,8 jsou rovněž zahrnuty).

Disclaimer:
LYNX neposkytuje žádné (kvalifikované) daňové ani právní poradenství. Informace na této webové stránce byly připraveny pouze pro informativní účely a nepředstavují tak žádné daňové ani právní poradenství a neměli byste se na ně spoléhat. Jste proto výhradně zodpovědní za příslušné a korektní posouzení, zdali se na vás daná informace na této webové stránce vztahuje a zdali je správná. Přestože LYNX věnuje přípravě a údržbě této webové stránky profesionální péči a vynakládá veškeré možné úsilí, které lze spravedlivě požadovat, využívá zdroje, které jsou považovány za spolehlivé, nemůže však zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací.

Zobrazit celý disclaimer Sbalit disclaimer