Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je nedílnou součástí oceňování akcií, používá se pro predikci dlouhodobého vývoje. Za tímto účelem se obvykle využívají a porovnávají rozvahové údaje společnosti za několik období. Kromě rozvahových ukazatelů, klíčových ukazatelů výkonnosti a oceňovacích metrik, jako je dividendový výnos, jsou jedním z klíčových fundamentů používaných jako metrika oceňování hodnoty společnosti také ekonomická data z průmyslu, ve kterém společnost podniká.

Na základě fundamentálních ukazatelů, jako je například P/E poměr, růst výnosů nebo zisk na akcii, je predikována výkonnost společnosti a odhad budoucího vývoje ceny jejích akcií. Vedle technické analýzy, v rámci které jsou predikce budoucího vývoje ceny akcií prováděny na základě jejich historického vývoje v grafu, je fundamentální analýza nejdůležitějším nástrojem pro rozhodování při obchodování na burze.

Fundamentální analýza jednoduše

S LYNX se můžete naučit všechny základy fundamentální analýzy – od definice a vysvětlení každého kroku až po praktické obchodní tipy, které můžete implementovat do vaši obchodní strategie a zefektivnit tak vaše obchodování. 

Fundamentální analýza vyžaduje základní pochopení podnikových měřítek. I když nástroje v obchodních platformách poskytují přístup k mnoha podnikovým metrikám, každý investor je vždy musí vyhodnotit a dát do správného kontextu. Fundamentální data samy o sobě nemají příliš velkou vypovídací hodnotu, pokud je neporovnáte s historickými údaji. Často je také velmi přínosné porovnat data několika společností ze stejného oboru.

Průvodce fundamentální analýzou