Fibonacci

Fibonacciho posloupnost je řada čísel, kterou ve 13. století objevil italský matematik Leonardo Fibonacci. 

Jedná se o nekonečnou řadu čísel, kde následující číslo je součtem 2 předchozích čísel: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144 atd. Na bázi Fibonacciho posloupnosti lze vytvořit konkrétní poměry, které lze využít při obchodování. Z Fibonacciho posloupnosti vychází několik ukazatelů, které se využívají při technické analýze. Nejdůležitějšími jsou Fibonacci Retracements, Fibonacci Extensions a Fibonacci Fans nebo Fans.

Nejdůležitějšími Fibonacciho poměry pro grafovou analýzu jsou: 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % a 100 %. V technické analýze se tato čísla používají k rozdělení grafu cenných papírů, jako jsou akcie nebo indexy, do různých oblastí. Toto rozdělení grafu má různé aplikace. Tzv. Fibonacci Retracements se používají k identifikaci supportů a rezistencí v grafu. Fibonacci extensions jsou zase založena na poměrech větších než 100 %, obvykle: 161,8 %, 200 %, 261,8 % a 423,6 % a využívají se pro stanovení ziskových cílů.

Fibonacciho posloupnost a investování

Obchodní strategie založené na Fibonacciho posloupnosti jsou vnímány sporně, protože je nelze vědecky a exaktně doložit a nevychází z reálné situace na trhu. Přesto se jedná o velmi často využívanou metodu a každý investor by měl tudíž porozumět alespoň základům Fibonacciho poměrů. 

Pro určení Fibonacciho úrovní však nemusíte rozumět samotnému vzorci, protože pokročilé obchodní platformy, jako je Trader Workstation, snadno mapují Fibonacciho úrovně v grafu jedním stisknutím myši. Ve většině případů stačí identifikovat počáteční bod a nejvyšší bod cenového pohybu u rostoucího trendu, nebo nejnižší bod cenového pohybu u klesajícího trendu, což jsou úrovně 0 % a 100 %. Ostatní úrovně se následně automaticky zobrazí do vašeho grafu. V následujících článcích vysvětlujeme vše, co byste měli vědět o Fibonacci posloupnosti, abyste ukazatele z ní vyplývající mohli efektivně implementovat do vaši obchodní strategie.

Jak aplikovat Fibonacciho posloupnost