Rolování opcí

Všechny opční kontrakty ve svém portfoliu můžete pohodlně rolovat před uplynutím jejich expirace. To vám umožní pokračovat v konkrétní strategii i po původním datu expirace daných opčních pozic. Dovolte nám vás tímto procesem provést.

Rolovaní opcí v LYNX+

Rolování opce zahrnuje uzavření stávajícího opčního kontraktu a otevření nového s pozdějším datem expirace nebo jinou realizační (strike) cenou.


Chcete-li uzavřít opční kontrakt(y) v obchodní platformy LYNX+, přejděte do části Portfolio. Klikněte na tři vodorovné tečky napravo od opční pozice, kterou chcete rolovat, a vyberte možnost Zavřít pozici. Následně nastavte parametry příkazu a příkaz odešlete.


Poté vyhledejte podkladové aktivum opce pomocí vyhledávacího panelu vpravo nahoře. Po zvolení tohoto aktiva se zobrazí stránka s jeho podrobným přehledem, kde je třeba kliknout na záložku Opční řetězec, aby se vám zobrazily obchodované opce pro dané podkladové aktivum.


Zvolte požadovanou opci a klikněte vedle ní na tlačítko K (Koupit) nebo na tlačítko P (Prodat).


Chcete-li vytvořit opční kombinaci, klikněte na tlačítko VYTVOŘIT OPČNÍ KOMBINACI nacházející se pod opčním řetězcem. Kliknutím na tlačítko PŘIDAT vedle jednotlivých opcí zahrnete tyto opce do opční kombinace. Jakmile přidáte požadované opční kontrakty, naleznete opční kombinaci pod opčním řetězcem. Nakonec pomocí tlačítka VYTVOŘIT PŘÍKAZ otevřete příkazový lístek pro danou opční kombinaci.

Rolovaní opcí v TWS

V obchodní platformě TWS jednoduše klikněte na Obchodní nástroje a ze zobrazeného seznamu vyberte Rolovaní opcí. Zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém můžete nastavit vše potřebné pro rolování opcí.


V horní části tohoto okna lze vybrat, které opční kontrakty se mají zobrazovat. Zároveň můžete specifikovat typ kontraktu (call nebo put). Po nastavení vašeho výběru klikněte na tlačítko Obnovit seznam, aby se zobrazily všechny kontrakty, které odpovídají vašim kritériím.

Ve výsledném seznamu zaškrtněte ve sloupci Rolovat k pozici, kterou si přejete rolovat. Pro výběr opce, na kterou má dojít k přerolování, klikněte na ikonu tužky vedle dané opční pozice, čímž otevřete opční řetězec. Po zvolení opce svůj výběr potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Nakonec klikněte na tlačítko Vytvořit příkazy. Platforma automaticky vytvoří potřebnou kombinaci pro uzavření stávající opční pozice a otevření nové. Nastavte parametry příkazu a následně můžete příkaz odeslat na příslušnou burzu kliknutím na tlačítko Přenést.

Rolovaní opcí v mobilní aplikaci LYNX Trading

Přejděte do hlavní nabídky a klepněte na Option Exercise/Roll.


Jednoduše klepněte na opční pozici, kterou chcete přerolovat, a poté zvolte možnost Roll Position v dolní části mobilní aplikace.


Po klepnutí na Roll Position se Vám zobrazí opční řetězec. Zde vyberte vámi požadovanou opci.


Kliknutím na tlačítko Roll Options ve spodní části aplikace, se zobrazí příkazový lístek, který vám umožní nastavit parametry příkazu. Chcete-li příkaz odeslat, jednoduše použijte posuvník.

Často kladené dotazy

Ano, při rolovaní opcí jsou účtovány standardní poplatky jak za uzavření stávajících opcí, tak za otevření nových.

  • TWS: Příkazy na rolování opcí naleznete v okně ROLOVÁNÍ OPCÍ pod záložkou Příkazy. Kliknutím na tlačítko Zrušit pod sloupečkem Stav dojde k zrušení daného příkazu.
    Alternativně příkaz na rolování opcí taktéž naleznete v Classic Trading rozložení v panelu Portfolio v sekci Příkazy, kde je pro zrušení daného příkazu také zapotřebí kliknout na tlačítko Zrušit.
  • Mobilní aplikace: Přejděte do hlavní nabídky a zvolte možnost Transactions. Následně na kartě Orders vyhledejte konkrétní příkaz, který si žádáte zrušit. Klepnutím na daný příkaz otevřete příkazový lístek. Zde pomocí posuvníku Slide to Cancel Order můžete tento příkaz zrušit.

Informace o opcích, které byly během posledních sedmi dní přerolovány, jsou snadno dostupné v desktopové platformě TWS a mobilní aplikaci LYNX Trading.

  • TWS: Pro získání těchto informací klikněte na horní liště na tlačítko Obchodní historie. Zde naleznete všechny provedené obchody, včetně těch, které souvisejí s rolováním opcí pro zvolené období.
  • Mobilní aplikace: Přejděte do hlavní nabídky a zvolte možnost Transactions. Poté přejděte na kartu Trades a zvolte požadované datum. Zde naleznete všechny provedené obchody, včetně těch, které souvisejí s rolováním opcí k zadanému datu.
  • Výpis z účtu: Pro získání delší historie je zapotřebí si vygenerovat výpis z účtu, kde v sekci Trades naleznete informace o všech provedených obchodech na vašem účtu za dané období, včetně těch spojených s rolováním opcí.