Watchlisty

V tomto článku vám ukážeme, jak vytvářet nové watchlisty a upravovat stávající v jednotlivých obchodních platformách. V nabídce vlevo si můžete vybrat požadovanou platformu.

LYNX+

Vytvořit nový watchlist

V hlavní nabídce klikněte na záložku Indexy. Pro vytvoření nového watchlistu rozbalte pole Watchlist vlevo nahoře a vyberte možnost Přidat watchlist.

Poté budete vyzváni k pojmenování watchlistu.

Přidání instrumentu do watchlistu

Jednotlivé finanční instrumenty můžete přidávat pomocí panelu Přidat do watchlistu vpravo nahoře. Zde vyhledejte požadovaný instrument pomocí názvu, tickeru nebo ISIN kódu.

Úprava watchlistu

Chcete-li změnit název watchlistu, rozbalte pole Watchlist a klikněte na ikonu tužky vedle požadovaného watchlistu.

Pro odstranění určitého finančního instrumentu z vašeho watchlistu klikněte na ikonu koše, kterou naleznete u každého instrumentu vpravo.

Obchodování z watchlistu

V rámci LYNX+ je možné obchodovat přímo z watchlistu. K tomu slouží tlačítka K (Koupit) a P (Prodat), která se nachází u každého finančního instrumentu na pravé straně. Pokud si přejete zobrazit graf příslušného instrumentu, klikněte na tlačítko Trading vpravo nahoře.

Trader Workstation

Vytvořit nový watchlist

Pro vytvoření nového watchlistu klikněte na ikonu “+“, která se nachází na konci seznamu s jednotlivými watchlisty.

V poli Název pojmenujte watchlist a následně potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Přidání instrumentu do watchlistu

Zadejte jméno, ticker nebo ISIN finančního instrumentu do prázdného řádku v sloupci Financial Instrument a potvrďte klávesou Enter. Podrobnější postup naleznete zde.

Úprava watchlistu

Pro přejmenování watchlistu klikněte pravým tlačítkem myši na jeho název a zvolte možnost Přejmenovat stránku. V pravé části stránky naleznete pole Název. Zde zadejte nový název Watchlistu a potvrďte kliknutím na tlačítko Použít a následně OK.

Pokud si přejete odstranit finanční instrument, který jste si dříve přidali do watchlistu, klikněte na řádek s jeho názvem a stiskněte klávesu Delete.

Je také možné přidávat vlastní sloupce kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolný název sloupce. V nově zobrazené nabídce přejděte na Přidat sloupec před… a následně zvolte požadovaný sloupec.

Obchodování z watchlistu

Podrobný postup, jak obchodovat z watchlistu, naleznete zde.  

LYNX Trading App

Vytvořit nový watchlist

Po přihlášení mobilní aplikace LYNX Trading přejděte na kartu Watchlists ve spodní části obrazovky.

Zde můžete sledovat vaše watchlisty a vytvářet nové klepnutím na záložku +New Watchlist v horní části obrazovky.

Všechny watchlisty vytvořené v TWS a v mobilní aplikaci LYNX Trading se ukládají do cloudu a jsou tak k dispozici na obou platformách.

Přidání instrumentu do watchlistu

V sekci Watchlists klikněte vpravo nahoře na tři svislé tečky a zvolte možnost Add Instrument. Vyhledejte požadovaný finanční instrument pomocí vyhledávacího panelu.

Klepnutím na daný požadovaný instrument dojde k jeho přidání do watchlistu.

Úprava watchlistu

Watchlist můžete upravit klepnutím na tři svislé tečky vpravo nahoře. Zde můžete přejmenovat watchlist kliknutím na možnost Rename Watchlist.

Také je zde možné přidávat různé sloupce do watchlistu. To učiníte klepnutím na možnost Manage Columns.

Pro odstranění konkrétního instrumentu z watchlistu je zapotřebí klepnout na možnost Edit Instruments. Následně zaškrtněte instrumenty, které chcete odstranit a klepněte na ikonu koše.

Obchodování z watchlistu

Klepněte na požadovaný finanční instrument. Dalším klepnutím se vám zobrazí stránka s jeho přehledem, kde na spodní části stránky jsou tlačítka Buy a Sell. Bližší postup naleznete zde.

Často kladené dotazy

V současné době není možné importovat watchlisty mezi LYNX+ a TWS.

V TWS a v aplikaci LYNX Trading je možné přidávat do watchlistů vlastní sloupce. V LYNX+ tato funkce zatím není k dispozici.

Pro přizpůsobení sloupců můžete postupovat podle pokynů na této stránce v části Úprava watchlistu.

Pro uspořádání watchlistů podle určitých kritérií můžete kliknout na název sloupce, čímž dojde k automatickému seřazení jednotlivých položek.

V obchodní platformě TWS je také možné přidat záhlaví skupin a prázdné řádky pro dodatečné uspořádání položek ve watchlistu.