Obchodní psychologie

Strach, chamtivost, emoce – ti, kteří nedokáží ovládat sami sebe, nemohou ovládat burzu. Mnoho investorů podceňuje obchodní psychologii. Psychika člověka má totiž dalekosáhlý vliv na jeho obchodní chování. 

Strach může vést k unáhleným rozhodnutím o prodeji. Stejně tak může být nevýhodné kupovat akcie, které znovu a znovu prudce klesají, aby se snížila průměrná cena s cílem dostat se z původně ztrátové pozice se ziskem. Úspěšné obchodování vyžaduje jasnou hlavu. Potřebujete správný nos pro zisky a odolnost vůči ztrátám.

Bez potřebné duševní síly mohou ztráty vést ke frustraci a stresu, a tak mít dlouhodobý dopad na celkový stav jedince. Nekontrolované obchodování se může stát závislostí, kde investor již nedokáže dělat jasná a správná rozhodnutí. Poté už je jen krůček k tomu, aby se ze systematického investování stal pouhý hazard. Touha rychle zbohatnout může vést k riskantním obchodům. A pokud při nákupu akcií spoléháte pouze na svůj pocit, můžete snadno přehlédnout jasné signály, které by vám poskytlo správné použití technické analýzy.

Obchodní psychologie - Základ obchodního úspěchu

Disciplína, sebekontrola a obezřetnost jsou důležitými charakteristikami úspěšných obchodníků. A jsou stejně důležité jako analytické dovednosti a odborné znalosti toho, co se v současné době děje na burze. 

Ekonomika neustále prochází obrovskými změnami. Ti, kteří se z lásky nebo nostalgie drží svých tradičních akcií, riskují, že budou dlouhodobě ztrácet, nebo zaspí ziskové příležitosti v moderních sektorech, kterými jsou nyní například e-mobilita nebo vodíkové akcie. Mít pod kontrolou své ego, lámat návyky a učit se z chyb je tajným receptem nejúspěšnějších obchodníků. Každý, kdo se zabývá obchodní psychologií, má jasnou výhodu. S LYNX se dozvíte, jak ovládat své emoce jako expert a jak využívat efektivně psychologii pro váš úspěch.

Vše o psychologii obchodování v 2024