Covered call: Poznejte výhody této opční strategie
Covered call (výpis kryté call opce) je opční strategie, která umožňuje generovat zisky z akcií či jiných aktiv, které investor již aktuálně drží ve svém portfoliu.

Co je covered call a jak tuto strategii využít ke generování dalších profitů? To se dozvíte v tomto článku. Pokud hledáte brokera pro obchodování opcí, klikněte zde.

Výpis kryté call opce: Covered call

Předpokládejme, že držíte akcie společnosti Apple. Výpisem call opce s realizační cenou nad aktuální tržní cenou můžete získat dodatečný příjem z dlouhodobě držených cenných papírů. Vzhledem k tomu, že akcie Apple ve svém portfoliu opravdu držíte, slouží tyto akcie jako kolaterál (záloha) pro případ, že trh bude i nadále růst a kupující protistrana uplatní své právo nakoupené call opce.

Kupující by v takovém případě využil právo vstoupit do long pozice a vy byste museli zaujmout pozici opačnou, tedy prodejní. To znamená, že byste prodali část svých akcií, které držíte. Vaše pozice je tedy krytá drženými akciemi.

Covered call, stejně jako Naked call, je vhodnou opční strategií v případě, že očekáváte pokles, stagnaci, nebo menší růst ceny akcií. Vypisování krytých call opcí je mnohem bezpečnější, než vypisování nekrytých call opcí. V případě, že jde trh proti vám, jednoduše prodáte část své akciové pozice.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Covered call (výpis kryté call opce): Teoretický náhled

Řekli jsme si, že covered call je vhodnou strategií pokud očekáváte pokles nebo stagnaci podkladového aktiva. Vypíšete krytou opci, na vámi drženou akcii. Za to obdržíte opční prémium a získáte pozitivní théta. To znamená, že čas plyne ve váš prospěch. S jeho plynutím se snižuje časová hodnota opce. Cílem je, aby vámi vypsaná opce vyexpirovala jako bezcenná.

Výpis covered call opce: Názorný graf
Výpis kryté call opce: Nákup 100 akcií na ceně $40 za kus a výpis call opce se strike $42.

V příkladu nahoře jsou provedeny tyto transakce: Nákup 100 akcií na ceně $40 za kus, prodej call opce se strike $42

Za výpis call opce získáváte opční prémium $1, čímž se posunuje break-even bod (hodnota, od které začíná být pozice ztrátová) na cenu $39. V případě, že při expiraci bude cena podkladu vyšší než $39, dosahujete zisku. Maximálního zisku dosahujete nad úrovní $42, tedy nad úrovní realizační ceny opce, a odpovídá hodnotě $300.

Výběr call opce: Význam realizační ceny opce a doby expirace

Při vypisování krytých opcí je třeba zejména myslet na dva hlavní faktory, které ovlivňují výši opčního prémia. Prvním z nich je vzdálenost realizační ceny opce od aktuální tržní ceny akcie.  Druhým faktorem, je čas do expirace opce.

Čím je vzdálenost realizační ceny vypisované opce od aktuální tržní ceny akcie větší (tedy čím je opce více mimo peníze), tím je opční prémium nižší. To je třeba brát v potaz, protože chcete vypisovat takové opce, za které nějaké to opční prémium dostanete.

Dále platí, že čím delší je čas do expirace opce, tím větší opční prémium dostanete. U opcí se stejnou realizační cenou dostanete vyšší opční prémium, pakliže expiruje za tři měsíce než v případě, kdy expiruje za měsíc.

Při výpisu call opcí je tedy důležité správně zhodnotit tyto dva faktory. Nemusí tedy být nejvhodnější vypisovat opce na penězích, mají-li velmi krátkou dobu expirace. V případě, že se totiž cena akcií do expirace posune jen o kousek výš, dojde k uplatnění opce a budete muset své akcie dodat protistraně. Stejně tak nemusí být nejrozumnější vypisovat call opce, které jsou příliš mimo peníze, protože v takovém případě obdržené opční prémium je velmi nízké a nemusí stačit na pokrytí transakčních nákladů.

Rovněž je nutné brát v potaz thétu opce. Opce s expirací za 6 měsíců má výrazně nižší thétu než opce expirující za měsíc. Nezapomínejte, že cílem této strategie je získat opční prémium, které tvoří zisk (resp. dodatečný cashflow z držených akcií) a zároveň si chcete akcie udržet v portfoliu. Vybrat správnou call opci je otázka správného poměru mezi dobou expirace a realizační cenou call opce.

Příklad níže zobrazuje prémia u call opcí na akcie Unilever s expirací za měsíc. Cena akcií Unilever v daný moment je €38,50. Théta je počítána na bázi 10 opcí.

Realizační cenaOpční prémieObdržené prémium za 10 call opcíThéta
€39,00€0,47€470-9
€39,50€0,30€300-8
€40,00€0,18€180-6
€40,50€0,10€100-5

Se vzdalujícími se realizačními cenami od tržní ceny klesá jejich opční prémium. Théta je v absolutním i procentuálním vyjádření nižší kvůli poklesu hodnoty opce. Zvolíme-li si realizační cenu opce na €40, bude opční prémium na roční bázi přesahovat €2,00 (€0,18 x 12). Při ceně akcie €38,50 jde o dodatečný příjem více než 5 % v případě, že nedojde k přiřazení. Bude-li mít taková opce deltu kupř. €0,20, je tu předpoklad, že k přiřazení dojde přibližně dvakrát za rok.

Příklad níže ukazuje prémia call opce na akcie Unilever s realizační cenou €40 při různých expiracích. Akcie Unilever se v našem příkladu v daný moment obchodují za €38,50. Théta je kalkulována na bázi 10 opcí.

Čas do expiraceOpční prémieObdržené prémium za 10 call opcíThéta
1 měsíc€0,18€180– 6
2 měsíce€0,32€320– 5
4 měsíce€0,55€550– 4
7 měsíců€0,86€860– 3

Realizační cena call opce na €40 je 4% nad aktuální cenou akcie. Se vzdalující se dobou expirace prémium call opce roste. Ale théta se s rostoucím časem snižuje, protože ztráta časové hodnoty opcí s kratší expirací je rychlejší, než u opcí s expirací delší. V uvedeném příkladu jsou atraktivní opce s expirací jeden nebo dva měsíce. Protože covered call správně reaguje na plynutí času, je vysoká théta žádoucí.

Lynx opční broker
Opční platforma: co vše by měla nabízet?

Snadné vytváření kombinací opcí, rychlé zadávání příkazů nebo přehledný řetězec. Kvalitní platforma je základem pro úspěšné obchodování opcí. Tu pokročilou s nástroji jako OptionTrader či ComboTrader nabízí online broker LYNX. Objevte, co vše umí a jak dokáže zefektivnit trading.

Covered call strategie: Řízení pozice

V případě, že se při expiraci call opce nachází v penězích, nastávají tři možnosti.

První z nich je vypsanou call opci rolovat do dalšího měsíce, tedy odkoupit zpět aktuálně vypsanou a vypsat novou opci na další expirační měsíc. Takový postup může zajistit, že nepřijdete o opční prémium, ale vše se pochopitelně odvíjí od ceny akcií.

Druhou možností je koupit zpět vypsanou opci a realizovat ztrátu, nerolovat. Obecně lze říci, že toto je nehorší z variant, ale samozřejmě záleží na vývoji ceny a na tom, zda jste přesvědčeni že podkladové aktivum bude i nadále růst.

Třetí možností je poskytnout akcie pro přirazení call opce a tím vypořádat pozici. 

Volba samozřejmě záleží na aktuálních tržních podmínkách, na očekávání investora i na jeho investiční strategii a povaze. Je-li například situace taková, že akcie silně vzrostly a investor uvažuje o realizování profitu, není na škodu nechat se přiřadit. V případě, že se ale očekává další růst cen akcií, pak může být vhodnější zpětně vypsanou opci odkoupit.

Závěrem

Covered call strategie může být velmi dobrý způsob, jak si zajistit dodatečné cashflow z držených titulů. To je primárním důvodem, proč se tato strategie využívá. Umožňuje generovat výnosy na měsíční bázi s limitovaným a regulovaným rizikem. Hlavní nevýhodou covered call je omezená výše zisku v případě, že akcie velmi strmě narostly. Tak jako každá strategie, i tato má své pro a proti a záleží na každém, jak s ní bude pracovat.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

DHONDT, J. Covered call en covered put: gedekt opties schrijven. LYNX [online]. Vydáno 10. 5. 2022 [cit. 13. 12. 2022]. Článek naleznete zde.

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart