Jedna z velmi jednoduchých opčních strategií je výpis krytých opcí na akcie nebo jiná aktiva, která držíte ve svém portfoliu. Většina investorů drží portfolio svých akcií u investiční banky nebo brokera.  Část investorské veřejnosti drží své cenné papíry dlouhodobě, část je více spekulativní a vstupují do pozice častěji.

 

Pro zvýšení ziskovosti a generování vyššího cashflow je možné vypsat call na příslušné tituly, které v portfoliu držíte. Tím si zajistíte možnost „dodatečné dividendy“, o které jsem psali v tomto článku.

Výpis kryté call opce: Covered call

Předpokládejme, že držíte akcie společnosti Apple. Výpisem call opce s realizační cenou nad aktuální tržní můžete získat dodatečný příjem z dlouhodobě držených cenných papírů. Vzhledem k tomu, že akcie Apple ve svém portfoliu opravdu držíte, slouží tyto akcie jako kolaterál (záloha) pro případ, že trh bude i nadále růst a kupující protistrana uplatní své právo nakoupené call opce.

Kupující by v takovém případě využil právo vstoupit do nákupní pozice a vy byste museli zaujmout pozici opačnou, tedy prodejní, což jednoduše znamená, že byste prodali část svých akcií, které držíte. Vaše pozice je tedy krytá drženými akciemi, z toho taky vyplývá český název strategie: Výpis kryté opce.

Covered call, stejně jako naked call, je vhodnou opční strategií v případě, že v případě, že očekáváte pokles, stagnaci, nebo menší růst akcií. Vypisování krytých call opcí je mnohem bezpečnější, než vypisování call opcí nekrytých, protože v případě, že jde trh proti vám, jednoduše prodáte část své akciové pozice.

Covered call: teoretický náhled

Řekli jsme si, že covered call je vhodnou strategií pokud očekáváte pokles nebo stagnaci podkladového trhu. Vypíšete krytou opci, na vámi drženou akcii. Za to obdržíte opční  prémium a získáte pozitivní théta. To znamená, že čas poplyne ve váš prospěch. S jeho plynutím se snižuje časová hodnota opce. Cílem je, aby vámi vypsaná opce vyexpirovala jako bezcenná.

V příkladu nahoře jsou provedeny tyto transakce: Nákup 100 akcií na ceně $40 za kus, prodej call opce se strike $42

Za výpis call opce získáváte opční prémium $1, čímž se posunuje break-even bod (hodnota, od které začíná být pozice ztrátová) na cenu $39. V případě, že při expiraci bude cena podkladu vyšší než $39, dosahujete zisku. Maximálního zisku dosahujete nad úrovní $42, tedy nad úrovní realizační ceny opce, a odpovídá hodnotě $300.

Výběr call opce

S vypisovánm krytých opcí je spojena řada otázek, ale dá se říci, že hlavní důležité faktory, které je třeba brát v potaz, protože ovlivňují výši opčního prémia, jsou dva. Prvním z nich je vzdálenost realizační ceny opce od aktuální tržní ceny akcie.  Druhým faktorem, je čas do expirace opce.

Čím je vzdálenost realizační ceny vypisované opce od aktuální tržní ceny akcie větší (tedy čím je opce více mimo peníze), tím je opční prémium nižší. To je třeba brát v potaz, protože chcete vypisovat takové opce, za které nějaké to opční prémium dostanete.

Bavíme-li se o druhém faktoru, pak platí, že čím delší je čas do expirace opce, tím větší opční prémium dostanete. U opcí se stejnou realizační cenou dostanete vyšší opční prémium, pakliže expiruje za tři měsíce než v případě, kdy expiruje za měsíc.

Při výpisu call opcí je tedy důležité správně zvolit tyto dva faktory. Nemusí tedy být nejvhodnější vypisovat opce na penězích, mají-li velmi krátkou dobu expirace, protože v případě, že se cena akcií do expirace posune jen o kousek výš, dojde k uplatnění opce a budete muset své akcie dodat protistraně. Stejně tak nemusí být nejrozumnější vypisovat call opce, které jsou příliš mimo peníze, protože v takovém případě obdržené opční prémium je velmi nízké a nemusí stačit na pokrytí transakčních nákladů.

Rovněž je nutné brát v potaz thétu opce. Opce s expirací za 6 měsíců má výrazně nižší thétu než opce expirující za měsíc. Nezapomínejte, že cílem této strategie je získat opční prémium, které tvoří zisk (resp. dodatečný cashflow z držených akcií) a zároveň si chcete akcie udržet v portfoliu. Vybrat správnou call opci je otázka správného poměru mezi dobou expirace a realizační cenou call opce.

Tabulka níže zobrazuje prémia u call opcí na akcie Unilever s expirací za měsíc. Cena akcií Unilever v daný moment je €38,50. Théta je počítána na bázi 10 opcí.

Realizační cena Opční prémie Obdržené prémium za 10 call opcí Théta
€39,00 €0,47 470 -€9
€39,50 €0,30 300 -€8
€40,00 €0,18 18 -€6
€40,50 €0,10 10 -€5

Se vzdalujícími se realizačními cenami od tržní ceny klesá jejich opční prémium. Théta je v absolutním i procentuálním vyjádření nižší kvůli poklesu hodnoty opce. Zvolíme-li si realizační cenu opce na €40, bude opční prémium na roční bázi přesahovat €2,00 (€0,18 x 12). Při ceně akcie €38,50 jde o dodatečný příjem více než 5 % v případě, že nedojde k přiřazení. Bude-li mít taková opce deltu kupř. €0,20, je tu předpoklad, že k přiřazení dojde dvakrát za rok.

Tabulka dole ukazuje prémia call opce na akcie Unilever s realizační cenou €40 při různých expiracích, akcie Unilever se v daný moment obchodují za €38,50. Théta je kalkulována na bázi 10 opcí.

Čas do expirace Opční prémie Obdržené prémium za 10 call opcí Théta
1 měsíc €0,18 €180 – €6
2 měsíce €0,32 €320 – €5
4 měsíce €0,55 €550 – €4
7 měsíců €0,86 €860 – €3

Realizační cena call opce na €40 je 4% nad aktuální cenou akcie, se vzdalujícíc se dobou expirace prémium call opce roste. Ale théta se s rostoucím časem snižuje, protože ztráta časové hodnoty opcí s kratší expirací je rychlejší, než u opcí expirací delší. V uvedeném příkladu jsou atraktivní opce s expirací jeden nebo dva měsíce. Protože covered call správně reaguje na plynutí času, je vysoká théta žádoucí.

Řízení pozice

V případě, že se při expiraci call opce nachází v penězích, nastávají tři možnosti.

První z nich je vypsanou call opci rolovat do dalšího měsíce, tedy odkoupit zpět aktuálně vypsanou a vypsat novou opci na další expirační měsíc. Takový postup může zajistit, že nepřijdete o opční prémium, ale vše se pochopitelně odvíjí od ceny akcií.

Druhou možností je koupit zpět vypsanou opci a realizovat ztrátu, nerolovat. Obecně lze říci, že toto je nehorší z variant, ale samozřejmě záleží na vývoji ceny a na tom, zda jste přesvědčeni že podkladový trh bude i nadále růst.

Třetí možností je poskytnout akcie pro přirazení call opce a tím vypořádat pozici. Přirazení opcí je u LYNX zdarma takže vám nehrozí žádné dodatečné náklady.

Volba samozřejmě záleží na aktuálních tržních podmínkách, na očekávání investora i na jeho investiční strategii a povaze. Je-li například situace taková, že akcie silně vzrostly a investor uvažuje o realizování profitu, není na škodu nechat se přiřadit. V případě, že se ale očekává další růst cen akcií, pak může být vhodnější zpětně vypsanou opci odkoupit.

Závěrem

Vypisování krytých opcí může být velmi dobrý způsob, jak si zajistit dodatečný cashflow z držených titulů. To je primárním důvodem, proč se tato strategie využívá. Umožňuje generovat výnosy na měsíční bázi s limitovaným a regulovaným rizikem. Hlavní nevýhodou covered call je omezená výše zisku v případě, že akcie velmi strmě narostly. Tak jako každý strategie, i tato má své pro a proti a záleží na každém, jak s ní bude pracovat.

 

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

Obchodování opcí prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart