Grafové formace

Pokud se podíváte na grafy různých akcií nebo indexů a porovnáte je, často se setkáte s typickými grafovými vzory. Tyto tzv. grafové formace mají tendenci se opakovat a zpravidla s vysokou pravděpodobností indikují určitý vývoj trendu daného trhu. Pro investory je tedy nesmírně důležité, aby uměli včas tyto grafové formace identifikovat.

Grafických vzorů existuje celá řada, od jednoduchých formací, jako jsou například trojúhelníkové, obdélníkové, praporové, nebo klínové, až po komplikovanější formace, jako jsou například pohárové, klikové nebo formace rameno-hlava-rameno. 

V zásadě se rozlišuje mezi inverzními formacemi a formacemi potvrzující nastavený trend. Názvy formací jsou zpravidla jednoduché a srozumitelně popisují tvar, který se v trendu vytvoří na základě určitého vývoje cen. Nicméně samotné formace nemusí být vždy zřetelné na první pohled a jejich identifikace vyžaduje občas určitou míru představivosti. Dnes však již existují technické nástroje a webové stránky, které automaticky grafové formace identifikují.

Rozpoznejte vzory v grafu a využijte je pro své obchodování

Investoři, kteří si dokáží efektivně identifikovat grafové vzory, mají na burze mnohem větší šanci na úspěch. Obchodování pomocí grafových vzorů často vede k lepším investičním rozhodnutím.

Využití grafových vzorů může značně zlepšit vaše obchodní výsledky. Proto se při obchodování prostřednictvím technické analýzy důrazně doporučuje umět identifikovat a správně interpretovat důležité grafové formace, jako je například dvojité dno, dvojitý strop, nebo vlajkové formace. Zde vám představíme nejčastější grafové formace a vysvětlíme vám, jak je správně analyzovat a interpretovat.

Vše, co potřebujete vědět o grafových formacích a grafových vzorech