Key Information Document (KID)

Od 1. ledna 2023 byl KIID pro fondy (SKIPCP a investiční fondy) nahrazen KID (tj. Sdělení klíčových informací podle nařízení PRIIPs (“Key Information Document”)). Tento dokument (tj. KID) vám nyní poskytne ještě více informací o fondech, včetně možných rizik, očekávaných výnosů a dalších důležitých informací. V tomto článku vám vysvětlíme, jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Co KID obnáší?

KID vychází z evropských pravidel určených k ochraně drobných investorů. Drobným investorům musí být KID poskytnut. KID Vám poskytuje informace o investování do tzv. balíčků retailových investičních produktů a investičních produktů založených na pojištění (PRIIPs), jako jsou fondy, strukturované produkty a deriváty. KID Vám poskytuje náhled na fungování investičního produktu, ale také náhled na rizika, náklady a výnosy produktu. KID od různých poskytovatelů umožňuje porovnat různé investiční produkty.


Povinnost poskytovat KID se již od 1. ledna 2018 vztahuje na většinu investičních produktů, jako jsou strukturované produkty a deriváty. Od 1. ledna 2023 se tato povinnost bude vztahovat i na fondy.

Co je nařízení PRIIPs?

Zkratka PRIIPs znamená Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products. Jedná se tedy o strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou, které podléhají investičnímu riziku.


Primárně mezi ně patří:

 • Strukturované finanční produkty, jako jsou opce, které jsou součástí pojistných smluv, cenných papírů nebo bankovních produktů;
 • Finanční produkty, jejichž hodnota je odvozena od referenčních hodnot, jako jsou akcie nebo směnné kurzy (deriváty);
 • Uzavřené a otevřené investiční fondy;
 • Produkty pojištění investičního typu, jako je investiční životní pojištění a hybridní produkty;
 • Nástroje vydané SPV společnostmi (Special Purpose Vehicles);

PRIIPs nařízení se tedy nevztahuje pouze na ETFs, ale ve zbytku této stránky se zaměříme pouze na tento typ produktu.

Proč toto nařízení vzniklo?

Cílem bylo posílit ochranu a obnovit důvěru retailových investorů ve finanční trh zvýšením transparentnosti. Ustanovení mají být používána ve všech členských státech EU od 31. prosince 2016. Povinnosti vyplývající z nařízení platí od 1. ledna 2018 a týkají se pouze neprofesionálních investorů.


Jednou z klíčových součástí nařízení je způsob výpočtu a prezentace údajů v dokumentu s klíčovými informacemi (KID). Tento dokument má retailovým investorům v rámci EU umožnit lepší porozumění klíčových vlastností a rizik u výše uvedených investičních produktů. Kromě toho má KID usnadnit jejich srovnatelnost.

Kdo se musí tímto nařízením řídit?

Emitenti ETFs musí např. neprofesionálním zákazníkům (tj. např. retailovým klientům) poskytnout zvýšenou ochranu i potřebné dokumenty podle kategorie MIFIDII. Bez jejich včasného předložení k seznámení se s nimi nebudou jejich produkty zpřístupněny k obchodování neprofesionálním klientům.


Zdá se, že mimoevropští emitenti se nechtějí kvalifikovat jako “poskytovatelé“ pro evropské občany, jelikož by museli splnit všechny další související právní povinnosti. Právě tyto a další právní povinnosti brání neevropským emitentům v poskytování KID, neboť nic nenasvědčuje tomu, že by požadovaný překlad byl pro emitenty překážkou vstupu na evropský trh.

Praktické dopady

Jako neprofesionální klient nemůžete přímo obchodovat s americkými, kanadskými, mexickými, hongkongskými a australskými ETFs prostřednictvím LYNX. Podle nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) jsou tyto produkty dostupné pro obchodování pouze profesionálním klientům (např. jde o banky, úvěrové instituce, investiční instituce, pojišťovny aj.).


Klasifikace na profesionálního klienta nebo profesionálního klienta na žádost především závisí na znalostech produktů a rizik, množství provedených obchodů, hodnotě účtu a pracovních zkušenostech ve finančním sektoru.

Často kladené dotazy

K dokumentům KID můžete pohodlně přistupovat přímo ve webové platformě LYNX+. Jako investor nemusíte činit žádné kroky.

 • LYNX+

Přihlaste se do webové platformy LYNX+ pomocí svých přihlašovacích údajů. Po vyhledání konkrétního finančního instrumentu naleznete na pravé straně odkaz na tento dokument.

 • TWS

Přihlaste se do desktopové platformy TWS pomocí svých přihlašovacích údajů. Kliknutím pravým tlačítkem myši na název finančního instrumentu se zobrazí nabídka. Poté je zapotřebí najet myší na položku Financial Instrument Info a zvolit Podrobnosti.

 • Správa účtu

Přihlaste se do Správy účtu pomocí svých přihlašovacích údajů. Následně klikněte v pravém horním rohu na Help a zvolte Support Center. Nakonec je zapotřebí kliknout na položku PRIIPS Kid.

Obchodování s americkými, kanadskými, mexickými, hongkongskými a australskými ETFs je možné pouze pro profesionální klienty. Individuální investoři mohou nadále držet a/nebo uzavírat své pozice v těchto ETFs.

Nařízení PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products Regulation) vyžaduje, aby emitenti těchto produktů zveřejňovali pro každý nabízený produkt dokument nazvaný Key Information Document (KID) v úředním jazyce vaší země. Většina emitentů ETFs bohužel tyto dokumenty nezveřejňuje. V důsledku toho nemohou neprofesionální zákazníci, tj. např. retailoví klienti / investoři, tyto produkty přímo nakupovat.

 • LYNX+

V obchodní platformě LYNX+ se při pokusu o odeslání příkazu zobrazí upozornění, že daný produkt není možné v současné obchodovat, jelikož jeho emitent nezpřístupnil dokument s klíčovými informacemi (KID).

 • TWS

V obchodní platformě TWS naleznete vedle tickeru symbol NT. Při najetí myší na tento symbol se zobrazí chybové hlášení, že tento produkt není k dispozici pro obchodování.

 • LYNX Trading aplikace

Po vyhledání finančního instrumentu se v dolní části stránky naleznete tlačítko Trade Notice. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí shodné chybové hlášení jako v ostatních platformách.

Disclaimer:
Informace prezentované na této webové stránce nejsou (a v žádném případě ani nemohou být) považovány za investiční poradenství ani za investiční doporučení. Webová stránka zobrazuje údaje, jež LYNX připravil pouze jako všeobecné informace obchodního, příp. marketingové charakteru pro soukromé využití investory, ale v žádném případě není určena jako konkrétní personalizované doporučení finančních nástrojů nebo strategií a nezohledňuje nijak konkrétní finanční situaci, investiční znalosti a zkušenosti jednotlivých investorů, jejich investiční cíle a horizont nebo rizikový profil a jejich preference.

Zobrazit celý disclaimer Sbalit disclaimer