Výběry

Chcete-li vybrat prostředky ze svého obchodního účtu na váš bankovní účet, je zapotřebí ve Správě účtu vytvořit žádost o výběr. Níže naleznete pokyny, jak to provést.

Přihlášení

Volba výběru a bankovního účtu

V horní liště vyberte možnost Transfer & Pay a následně zvolte Transfer Funds.

Chcete-li vytvořit žádost o výběr, klikněte na Make a Withdrawal.

Po kliknutí na tlačítko Make a Withdrawal je zapotřebí zvolit bankovní účet, na který chcete peníze vybrat. Zde se zobrazí vaše dříve uložené bankovní účty. Požadovaný bankovní účet vyberete kliknutím na rámeček.


Pokud se jedná o první výběr na neuložený bankovní účet, zvolte možnost Use a new Withdrawal Method.

Vyplňte bankovní údaje

Pokud jste si vybrali dříve uložený bankovní účet, stačí do pole Withdrawal Amount zadat částku, kterou chcete vybrat.

Maximální částku, kterou lze vybrat, uvidíte vedle položky Cash available for Withdrawal.


Pokud zaškrtnete políčko Make this a recurring transaction, budete pravidelně vybírat peníze na vybraný bankovní účet v předem stanoveném období a s frekvencí, kterou jste si zvolili.


Poté můžete kliknout na tlačítko Create Withdrawal.

Pokud chcete použít nový bankovní účet pro Výběr, pokyny naleznete v sekci Často kladené dotazy.

Potvrzení žádosti o výběr

Po podání žádosti o výběr je zapotřebí tuto žádost potvrdit pomocí vašich přihlašovacích údajů:

Zadejte své uživatelské jméno a heslo.


Následně budete vyzváni k autorizaci pomocí dvoufaktorového ověřování.


Klikněte na tlačítko Continue.


Finanční prostředky budou připsány na váš bankovní účet do 1 až 3 pracovních dnů.

Pro zobrazení podrobností o této žádosti o výběr přejděte na záložku Transfer & Pay a zvolte možnost Transaction History.

Často kladené dotazy

Pokud se nacházíte v sekci pro výběr (po kroku 1 a 2), zvolte možnost Use a new withdrawal method. Následně je zapotřebí vybrat měnu, ve které chcete prostředky vybrat. Pote je zapotřebí vybrat metodu výběru právě pro tuto měnu. Tato volba bude také záviset na bance, kterou hodláte využit. V případě, že si nejste jisti, jakou metodu použít, obraťte se na svou banku. U výběrův EUR se většinou bude jednat o SEPA platbu.

Klikněte na Use this Method vedle metody výběru a vyplňte své bankovní údaje:

Bank Country – Vyberte zemi, ve které se nachází vaše banka.
International Bank Account Number (IBAN) – Vyplňte číslo IBAN svého bankovního účtu.

Po zadání IBAN čísla vám systém poskytne údaje o vaší bance. Zkontrolujte, zda jsou uvedené údaje uvedeny správně:

Bank Name – název banky
Bank Address –
adresa banky
SWIFT/BIC Code
– unikátní identifikační kód vaší banky
Account Nickname – Pod zadaným názvem budou uloženy údaje o vašem bankovním účtu.

Následně je zapotřebí uložit bankovní údaje pomocí tlačítka Save Bank Information. Tento požadavek je nutné potvrdit pomocí vašich přihlašovacích údajů:

Zadejte své uživatelské jméno

Zadejte své heslo


Poté budete vyzváni k autentizaci pomocí dvoufaktorového ověření.
V případě, že nový bankovní účet není totožný s bankovním účtem, který byl použit pro předchozí vklad, budete požádáni o předložení dokladu, že tento bankovní účet je veden na vaše jméno (například výpisem z účtu). Obdržíte e-mail s pokyny, jak tento doklad nahrát, nebo jej můžete nahrát sami v Klientské zóně obchodní platformy LYNX+.


Váš bankovní účet je nyní propojen. Na závěr se zobrazí souhrn konkrétních údajů, které jste zadali.

Finanční prostředky budou připsány na váš bankovní účet do 1 až 3 pracovních dnů.

Při výběru v jiné měně, než jste dosud používali, musíte zvolit možnost Use a new withdrawal method. Detailní postup naleznete na začátku této stránky, v prvním kroku.

Tento požadavek na výběr a všechny předchozí najdete, když kliknete na záložku Transfer & Pay a zvolíte možnost Transaction History.

Výběry jsou možné pouze na bankovní účet, který je veden na vaše jméno.
Převody na firemní bankovní účty z vašeho obchodního účtu rovněž nejsou povoleny, a to ani v případě, že je společnost plně ve vašem vlastnictví.

Ano, můžete. V sekci, ve které vyplňujete bankovní údaje, je zapotřebí zaškrtnout pole Make this a recurring transaction.


Zde pak naleznete možnost pravidelného výběru finančních prostředků na vámi zvolený bankovní účet pro požadované období a s vámi zvolenou frekvencí.

Výše výplat během jednoho obchodního dne nebo během pěti obchodních dnů je z bezpečnostních důvodů omezena na určité částky. Tyto částky se liší v závislosti na bezpečnostním zařízení, které používáte.

Bezpečnostní zařízeníMaximální částka výběru za obchodní denMaximální částka výběru během 5 obchodních dnů
Žádné50 000 USD100 000 USD
Bezpečnostní kartička 200 000 USD600 000 USD
SMS200 000 USD600 000 USD
Aplikace pro smartphony1 000 000 USD1 000 000 USD
Digitální bezpečnostní karta+Bez limituBez limitu

Upozorňujeme, že částky jsou uvedeny v amerických dolarech, což znamená, že limity pro výběry v jiných měnách mohou kolísat.

Termín SEPA označuje Jednotnou oblast pro platby v eurech (Single Euro Payments Area). Metodu SEPA lze využívat výhradně pro eurové převody mezi účty vedenými ve většině evropských zemí včetně Česka a Slovenska.

Výběr je možný pouze tehdy, pokud tím nevznikne záporný zůstatek v měně, která má být vybrána, nebo pokud by mělo dojít ke zvýšení záporného zůstatku v dané měně. Vezměte prosím na vědomí, že pokud budou vybrány veškeré prostředky a na účtu nebudou drženy žádné pozice, tak po čase může dojít k automatickému uzavření vašeho obchodního účtu.

To může být způsobeno tím, že příslušná banka není připojena k síti SWIFT. V takovém případě uveďte BIC/SWIFT kód mateřské banky.

Pokud zadáte několik různých účtů příjemců, finanční oddělení z bezpečnostních důvodů zablokuje jeden z těchto účtů pro výběry. Pokud je váš účet zablokován, kontaktujte prosím přímo naši klientskou podporu.