V minulém článku jsme rozebírali strategii naked call, neboli nekrytý výpis call opce. Dnes se podíváme na strategii naked put, tedy na nekrytý výpis put opce.

Podobně jako naked call má i naked put svá rizika, která je třeba dobře znát.

Mnoho investorů si neprávem myslí, že naked put je velmi riziková, ale na druhou stranu pomocí ní lze dobře redukovat riziko kupř. při nakupování akcií.

Vypisování put opcí se používá tehdy, chce-li investor nakoupit na lepší ceně, než je aktuální tržní.

V tomto článku se na tuto strategii podíváme blíže, popíšeme si teorii a vysvětlíme si ji na konkrétním příkladu.

Vypisování nekrytých put opcí: popis strategie

Tak jako je tomu u vypisování nekrytých call opcí, je i vypisování nekrytých put opcí mnohem rizikovější, než vypisování put opcí krytých. Na druhou stranu ale nesouhlasím úplně s tvrzením, že jde o extrémně riskantní strategii. To si objasníme dále.

Vypisování nekrytých opcí je velmi jednuché a v principu naprosto stejné jako vypisování nekrytých call. Nejde o žádnou opční kombinaci, jednoduše prostě vypíšete určitou put opci na určitý podklad na nějaké konkrétní ceně.

Dole máte příklad vypsané put opce. V tomto příkladu proběhly následující transakce.

Prodej: put opce na ceně $40, získání opčního prémia $1.

Kdy je tato strategie zajímavá?

Obecně lze říci, že put opce se vypisují ze dvou důvodů. Prvním z nich je, že investor chce nakoupit akcie na nižší ceně, než je cena aktuální. To redukuje risk z nákupu akcií.

Druhá situace, kdy se tato strategie užívá, je v případě, že cena akcie prudce spadla. Očekáváte, že akcie už dál (tak rychle) padat nebude? Pak je výpis put opce opce na místě.

Vysvětlení teorie vypisování nekrytých put opcí

Na zmíněném příkladu vidíme, že za výpis opce získáte opční prémium ve výši 1, což posune break-even bod (hodnotu, kde jste v bezrizikovém obchodu) na 39. V případě, že cena podkladu vyexpiruje pod touto cenou, je pozice ztrátová. Tato ztráta je maximálně do úrovně 0 na podkladovém aktivu.

Získané opční prémium 100 je zároveň maximální profit. Toho je dosaženo v případě, že cena podkladu vyexpiruje nad hladinou 40.

S touto strategií získáte opční prémium a máte pozitivníé théta (časová hodnota). To znamená, že čas plyne ve váš prospěch. S tokem času se totiž ztrácí hodnota vypsané opce a to i přesto, že se hodnota podkladu nemění. Protože jste opci vypsali, logicky profitujete i z toho, když ztratí na hodnotě díky pohybu podkladu výš.

Jaké jsou výhody vypisování nekrytých call opcí

  • Nízké transakční náklady
  • Pozitivní théta
  • Spousta prostoru pro řízení pozice

Jaké jsou nevýhody vypisování nekrytých opcí

  • Je daný maximální profit
  • Neomezeně velká možnost ztráty
  • Vysoké maržové nároky vzhledem k profitu

Jak zvolit nejlepší expiraci a strike cenu pro nekrytý výpis call?

K tomu abychom mohli tuto otázku zodpovědět je náležitě potřeba znát logiku toho, jak tato strategie funguje.

Podívejme se na ní.

Vypisujete-li put opci, získáte opční prémium. V ideálním případě opce vyexpiruje jako bezcenná a veškeré získané prémium je váš zisk. To je hlavní důvod proč se put opce vypisují.

Volba strike ceny

Nejprve se podíváme na strike cenu. Vypisujete-li put opci, vypisujete zpravidla takovou, která je mimo peníze. Takové opce nemají žádnou vnitřní hodnotu a jediné z čeho žijí, je hodnota časová.

T9m, jak ubíhá čas, ztrácí se hodnota vypsané opce, což je přesně to, co chcete. Ztrácí se dokonce i tehdy, když se podklad nikam nepohne, případně když se jen pomalu pohybuje proti vaší pozici.

Pro vybrání správné strike ceny na výpis put opce ale dbejte na to, že chcete získat nějaké opční prémium. Budete-li vypisovat put opci, která je až příliš daleko mimo peníze, pak bude i opční prémium naprosto zanedbatelné. Vyberte si takovou put opci, kde ještě nějaké to opční prémium získáte, protože jeho výše, je váš maximální zisk.

Pokud jde o volbu expirace, tak zde můžeme být konrkétnější. Pokud vypisujete nekryté put opce, nevolte dobu expirace větší než 2 měsíce. Čím kratší je životnost opcí, tím rychleji se ztrácí hodnota času (théta).

Ale opět je potřeba hledět na výši prémia. Za put opci, která vyexpiruje druhý den příliš zaplaceno nedostanete. Vybírejte tedy opce takové, které mají expiraci mezi 3 a 6 týdny. Takové opce nabízejí rozumné prémium a její hodnota bude díky toku času ztrácet dostatečně rychle.

Chcete vypsat put opci proto, abyste nakoupili akcie na lepší ceně?

Pak platí to stejné pokud jde o výběr expirace a strike ceny.

Řízení pozice

Pakliže jste správně odhadli budoucí vývoj trhu, vámi prodaná opce vyexpiruje jako bezcenná a vy se nemusíte o nic starat. Veškeré opční prémium si necháváte jako plný zisk.

Může se ale stát, že trh jde proti vám vypsaná put opce bude expirovat v penězích. Pakliže jste vypsali put opci za účelem nakoupení akcií, pak to není problém, jednoduše budete přirazeni na předem stanovené strike ceně a vstoupíte do nákupní pozice.

V případě ale, že jste prodali put opce čistě ze spekulativních důvodů a nemáte zájem obdržet akcie (nebo jiný podklad), máte možnost odrolovat vypsané put opce na další expirační termín. Pakliže neodrolujete, budete muset zaujmout long pozici na podkladu, který má aktuálně nižší cenu, než je vaše strike a vy tedy budete okamžitě ve ztrátě.

Podobně jako v případě rolování vypsaných call opcí, budete muset nejprve odkoupit zpět vámi vypsanou put opci. Taková opce nemá prakticky žádnou časovou hodnotu, protože se nachází blízko expirace. Má ale hodnotu vnitřní, protože je aktuálně v penězích. Protože ale koupíte zpět tuto opci a ihned vypíšete novou s expirací na několik dalších týdnů, tato nově vypsaná opce bude mít časovou hodnotu.  Za takovou opci můžete někdy dokonce dostat stejné opční prémium jako jste dostali za tu předcházející.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

Strategie výpisu put opce na praktickém příkladu

Příklad 1: předpokládejme, že chcete nakoupit podkladové akcie

Budete chtít nakoupit akcie za nižší cenu, než je cena aktuální. Předpokládáme, že jste vybrali kvalitní titul, který nabízí solidní dividendu a vámi zvolená strike cena je pro vás přijatelná. Jak to udělat? Podívejme se na příklad společnosti Allianz (ALV).

Graf trhu ukazuje, že akcie celkem stabilně roste a v posledních týdnech prochází fází konsolidace. Rádi byste tuto akcii nakoupili, ale současná cena €181,15 je pro vás příliš vysoká. Chcete tedy akcie nakoupit za cenu nižší. Vypsání put opce je možnost, jak to udělat.

Na obrázku výše vidíte výřez platformy, kde je put opce se strike cenou €176 a expirací 29. září 2017 (24 dní do expirace). Aktuální cena trhu je více než €181. Za výpis zmíněné put opce obdržíte €1,31.

Řekněme, že chcete nakoupit 500 akcií Allianz. Pakliže byste akceptovali aktuální tržní cenu, zaplatili byste za obchod 500 x €181 (nebere v potaz komise z obchodu). Druhou možností je vypsání 5 put opcí na zvolené ceně 176. Za to byste obdrželi opční prémium ve výši 5 x €1,31 a v případě, že cena do expirace klesne pod vaši strike, budete přiřazeni a dostanete 500 akcií za cenu €176/kus.

V případě, že cena pod váš strike neklesne, opce expiruje jako bezcenná a vy profitujete ze získaného opčního prémia, které činí 5 x €131.

Ještě jednou si projděme oba případy:

1)      Nakoupíte 500 kusů akcií AVL za aktuální trží cenu €181

2)      Vypíšete 5 put opcí na ceně €176

V případě výpisu máte mnohem nižší vstupní cenu a zároveň získáváte opční prémium ve výši 1,31, což znamená, že pakliže by cena AVL do doby expirace klesla ještě o €1,31, pořád na tom profitujete.

Nevýhodou výpis put opce je skutečnost, že v případě, kdyby cena výrazně narostla, zisk bude vždy omezen na výší obdrženého opčního prémia zatímco v případě nakoupených akcií je zisk teoreticky neomezený.

Příklad 2: Nechcete nakoupit podkladové akcie, ale spekulujete na to, že už dále nebudou klesat.

Předpokládejme, že cena určité akcie, nebo jiného instrumentu na které je možné obchodovat opce výrazně oslabila a vy chcete spekulovat na to, že dál už oslabovat nebude, případně že bude oslabovat jen velmi nepatrně. Akcie nakoupit nechcete, chcete jednoduše profitovat z obdrženého opčního prémia a z rozpadu času vypsané opce.

Tato strategie se využívá především práce po prudkých propadech, kdy výrazně vzrostla volatilita, zvýšila se Vega a put opce jsou drahé. Díky tomu, že jsou drahé, můžete jako vypisovatel získat solidní opční prémium, což je přesně důvod, proč se put opce vypisují.

Akcie společnosti Muenchener Rueckversicherungs jsou dobrým příkladem, kdy tato strategie může být použita. Vidíme celkem rychlý pokles ceny, implikovaná volatilita se zvyšuje put opce zdražují. Budeme-li spekulovat na to, že cena již příliš neklesne ale naopak se otočí a začne růst výš, pak dává výpis put opce dobrý smysl.

Na obrázku vidíme put opci s expirací 29. září 2017 na strike ceně €170. Aktuální cena trhu je €171,35 a díky opčnímu prémiu, které za výpis této put opce získáme a které činí €2,29, se cena může pohnout ještě €2,29 níž, než je náš strike a stále budeme v profitu. Trh tedy může jít až na €167,71 a teprve pod ním se naše pozice ocitá ve ztrátě.

V případě, že trh vyroste, bude opce expirovat mimo peníze, nedojde tedy ze strany kupce k uplatnění a my nebudeme přiřazeni. V takovém případě celé naše opční prémium (€229)  je naším ziskem. Problém samozřejmě nastane v případě, kdy trh prudce poklesne pod hodnotu €167,71, v takovém případě máme buď možnost opci odkoupit a vypsat novou na nižší strike a další expiraci, nebo přijmout řízenou ztrátu.

Výpisem put opce omezujeme svůj maximální zisk na velikost opčního prémia, svou maximální ztrátu ale máme mnohonásobně větší. Teoreticky může totiž akcie klesnout až na nulu.

Vypisování nekrytých opcí je strategie, kde je potřeba hlídat riziko velmi bedlivě. Tato strategie může být velmi profitabilní, ale přijde-li jedna velká nekontrolovaná ztráta, může to stát spoustu peněz.

Je tedy naprosto nezbytné, aby každý, kdo vypisuje nekryté opce, dobře věděl, jak se zachová v případě, že trh půjde proti jeho pozici. K tomu, aby člověk v investování na burze uspěl, musí především umět regulovat riziko, protože to je koneckonců to jediné, co v trhu lze řídit.

Obchodování opcí prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

Obchodování na burzách po celém světě

Investoři a obchodníci mají s investičním účtem prostřednictvím LYNX přímý přístup na národní a mezinárodní burzy v Evropě, USA a Asii. Obchodujte na 150 trzích, ve 33 zemích a v 26 měnách. Zjistěte více na Přehled produktů & burz.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart