Nekrytý výpis put opce (naked put): Charakteristika a vysvětlení
Nekrytý výpis put opce je opční strategie, kterou investoři používají, pokud chtějí nakoupit podkladové aktivum na nižší ceně. Nebo pokud se domnívají, že cena podkladového aktiva již nebude nadále klesat.

V minulém článku jsme rozebírali strategii naked call, neboli nekrytý výpis call opce. Dnes se podíváme na strategii naked put. Podobně jako naked call má i naked put svá rizika, která je třeba dobře znát. Pokud hledáte brokera pro obchodování opcí, klikněte zde.

Co znamená nekrytý výpis put opce?

Vypisování nekrytých put opcí je mnohem rizikovější, než vypisování put opcí krytých. Obecně lze říci, že put opce se vypisují ze dvou důvodů. Prvním z nich je, že investor chce nakoupit akcie na nižší ceně, než je cena aktuální. Druhá situace, kdy se tato strategie užívá, je v případě, že cena akcie prudce spadla a my očekáváme, že (rychlý) pokles ceny už nebude pokračovat.

Vypisování nekrytých opcí není složité. Nejde o žádnou opční kombinaci. Jednoduše vypíšete put opci na určitý podklad na nějaké konkrétní ceně.

Opce význam
Co je opce?

Opce je smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Opce dává kupujícímu právo (nikoliv však povinnost) koupit nebo prodat podkladové aktivum za předem specifikovanou realizační cenu (strike cenu) k určitému datu. Call opce davá majiteli právo nakoupit podkladové aktivum, zatímco put opce právo prodat. Opce je finanční derivát a považuje se za komplexní produkt.

Nekrytý výpis put opce: Příklad

Obrázek zachycuje situaci, kdy vypíšeme put opci na strike ceně $40. Za tento výpis získáme opční prémium $1, což posune hranici break-even (hodnotu, kde jste v bezrizikovém obchodu) na úroveň $39. V případě, že cena podkladu vyexpiruje pod touto cenou, je pozice ztrátová. Cena podkladu může maximálně klesnout na nulu.

Nekrytý výpis put opce (naked put): Názorný příklad
Nekrytý výpis put opce na na strike ceně $40 a případy, kdy bude pozice zisková nebo ztrátová.

Pro opce na akcie platí, že jeden opční kontrakt umožňuje koupit nebo prodat 100 ks akcií. Získané opční prémium je tak nutné vynásobit hodnotou 100. V našem případě se tak jedná o opční prémium $100, což je zároveň také maximální profit, který výpisem nekryté put opce můžeme získat.

S touto strategií získáte opční prémium a máte pozitivní thétu (časová hodnota). To znamená, že čas plyne ve váš prospěch. S tokem času se totiž ztrácí hodnota vypsané opce a to i přesto, že se hodnota podkladu nemění. Protože jste opci vypsali, logicky profitujete i z toho, když ztratí na hodnotě díky pohybu podkladu výš.

Výhody vypisování nekrytých put opcí

  • Nízké transakční náklady
  • Pozitivní théta
  • Spousta prostoru pro řízení pozice

Nevýhody vypisování nekrytých put opcí

  • Je daný maximální profit
  • Riziko značné ztráty, pokud cena bude prudce klesat
  • Vysoké maržové nároky vzhledem k profitu

Jak zvolit datum expirace a strike cenu pro nekrytý výpis put opce?

Vypisujete-li put opci, získáte opční prémium. V ideálním případě opce vyexpiruje jako bezcenná a veškeré získané prémium je váš zisk. To je hlavní důvod proč se put opce vypisují.

Volba strike ceny

Nejprve se podíváme na strike cenu. Vypisujete-li put opci, vypisujete zpravidla takovou, která je mimo peníze. Takové opce totiž nemají žádnou vnitřní hodnotu, mají pouze časovou hodnotu. Tím, jak ubíhá čas, ztrácí se hodnota vypsané opce. Ztrácí se dokonce i tehdy, když se podklad nikam nepohne, případně když se jen pomalu pohybuje proti vaší pozici.

Důležité je si uvědomit, že při výběru strike ceny musíte dbát na výši opčního prémia, které získáte. Budete-li vypisovat put opci, která je až příliš daleko mimo peníze, pak bude i opční prémium naprosto zanedbatelné.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Volba expirace

Pokud vypisujete nekryté put opce, doporučujeme nevybírat dobu expirace větší než 2 měsíce. Čím kratší je životnost opcí, tím rychleji se ztrácí hodnota času (théta).

Ale opět je potřeba hledět na výši prémia. Za put opci, která vyexpiruje druhý den příliš zaplaceno nedostanete. Vybírejte tedy opce takové, které mají expiraci mezi 3 a 6 týdny. Takové opce nabízejí rozumné prémium a její hodnota bude díky toku času ztrácet dostatečně rychle.

Rolování vypsaných put opcí

Pakliže jste správně odhadli budoucí vývoj trhu, vámi prodaná opce vyexpiruje jako bezcenná a vy se nemusíte o nic starat. Veškeré opční prémium si necháváte jako plný zisk.

Může se ale stát, že trh jde proti vám vypsaná put opce bude expirovat v penězích. Pakliže jste vypsali put opci za účelem nakoupení akcií, pak to není problém, jednoduše budete přirazeni na předem stanovené strike ceně a vstoupíte do nákupní pozice.

V případě ale, že jste prodali put opce čistě ze spekulativních důvodů a nemáte zájem obdržet akcie (nebo jiný podklad), máte možnost odrolovat vypsané put opce na další expirační termín. Pakliže neodrolujete, budete muset zaujmout long pozici na podkladu, který má aktuálně nižší cenu, než je vaše strike a vy tedy budete okamžitě ve ztrátě.

Lynx opční broker
Opční platforma: co vše by měla nabízet?

Snadné vytváření kombinací opcí, rychlé zadávání příkazů nebo přehledný řetězec. Kvalitní platforma je základem pro úspěšné obchodování opcí. Tu pokročilou s nástroji jako OptionTrader či ComboTrader nabízí online broker LYNX. Objevte, co vše umí a jak dokáže zefektivnit trading.

Podobně jako v případě rolování vypsaných call opcí, budete muset nejprve odkoupit zpět vámi vypsanou put opci. Taková opce nemá prakticky žádnou časovou hodnotu, protože se nachází blízko expirace. Má ale hodnotu vnitřní, protože je aktuálně v penězích. Protože ale koupíte zpět tuto opci a ihned vypíšete novou s expirací na několik dalších týdnů, tato nově vypsaná opce bude mít časovou hodnotu.  Za takovou opci můžete někdy dokonce dostat stejné opční prémium jako jste dostali za tu předcházející.

Výpisem put opce omezujeme svůj maximální zisk na velikost opčního prémia. Maximální ztráta ale může být mnohonásobně vyšší. Teoreticky může totiž cena podkladového aktiva klesnout až na nulu.

Vypisování nekrytých opcí je strategie, kde je potřeba hlídat riziko velmi bedlivě. Tato strategie může být velmi profitabilní, ale přijde-li jedna velká nekontrolovaná ztráta, může to stát spoustu peněz.

Je tedy naprosto nezbytné, aby každý, kdo vypisuje nekryté opce, dobře věděl, jak se zachová v případě, že trh půjde proti jeho pozici. K tomu, aby člověk v investování na burze uspěl, musí především umět regulovat riziko, protože to je koneckonců to jediné, co v trhu lze řídit. Pokud se s obchodováním opcí teprve seznamujete, doporučujeme vám náš článek Opce: Průvodce obchodování s opcemi pro začátečníky.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

DHONDT, J. Put opties schrijven: uitleg, strategie en voorbeeld [online]. Vydáno 18. 5. 2022 [cit. 12. 12. 2022]. Článek naleznete zde.

Obchodování na burzách po celém světě

Investoři a obchodníci mají s investičním účtem prostřednictvím LYNX přímý přístup na národní a mezinárodní burzy v Evropě, USA a Asii. Obchodujte na 150 trzích, ve 33 zemích a v 24 měnách. Zjistěte více na Přehled produktů & burz.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart