Frakční akcie

Obchodujte americké, evropské a kanadské zlomkové akcie prostřednictvím online brokera LYNX.

Ceny některých oblíbených a hojně obchodovaných akcií (například Booking Holdings, Seaboard nebo International SCA) se často pohybují v čtyřciferných částkách. Pro drobné obchodníky i zkušené tradery tak může být problém zahrnout tyto akcie do svého portfolia. Naštěstí existuje řešení, jak i těmito akciemi můžete diverzifikovat své portfolio – frakční akcie (fractional shares). Díky nim mohou investoři do cenných papírů investovat i nižší částku a nakoupit tak jen část akcie (například polovinu).

Otevřít účet
Investor obchodující zlomkové akcie prostřednictvím online brokera LYNX

Nákup a prodej frakčních akcií

Jak obchodovat frakční akcie?

Existují dvě možnosti, jak nakoupit frakční akcie. Investor může zadat požadované množství akcií (například 0,2) nebo částku, ze které se počet akcií vypočítá. Pokud částka vydělená aktuální cenou akcie nedává celé číslo, do portfolia je připsána jen část dané akcie.

Obchodování zlomkových akcií funguje tak, že broker nakoupí celé akcie, které pak proporcionálně převádí na své klienty. Ti se tak stávají dílčími akcionáři. V případě vyplácení dividend je pak vyplacena část odpovídající drženému množství akcie.

Broker se zavazuje, že od něj akcie odkoupí za aktuální cenu. Za tuto službu obvykle není účtován žádný dodatečný poplatek. Důležité je si uvědomit, že zlomkové akcie se neobchodují na burze, ale jde o obchod mezi klientem a brokerem.

Frakční akcie: Jaké jsou hlavní výhody?

  • Nákup drahých akcií: Díky fractional shares mohou investoři obchodovat i s akciemi s vysokou tržní hodnotou, které by pro ně jinak byly příliš drahé.
  • Investování libovolné částky: Obchodníci mohou investovat požadovanou částku (např. 3000 USD) bez ohledu na to, kolik akcie na burze skutečně stojí.
  •  Diverzifikace portfolia: Díky zlomkovým akciím můžete efektivně diverzifikovat své portfolio i s menšími investicemi.
  • Investujte každý cent: Využijte i malé hotovosti na vašem investičním účtu a investujte ji do frakčních akcií za účelem maximalizace výnosů.
Fractional shares
Frakční akcie: Upozornění

Upozorňujeme, že při obchodování se zlomkovými akciemi (fractional shares) prostřednictvím LYNX je protistranou vaší transakce společnost Interactive Brokers, která se nákupem a prodejem frakčních akcií zabývá. Další informace o rizicích zlomkových akcií naleznete zde: Risk Notice Fractional Shares (česky) nebo Risk Notice Fractional Shares (anglicky).


Nákup frakčních akcií: Příklad

Nákupem zlomkových akcií můžete investovat i do akcií, jejichž tržní hodnota je aktuálně vyšší než investovaná částka. Při nákupu tak obdržíte část akcie s ohledem na vaší investici.

Prostřednictvím online brokera LYNX máte možnost nakupovat frakční akcie amerických, evropských, kanadských akcií a ETF. Na následujících příkladech si ukážeme, jak takové nákupy akcií mohou probíhat.

Zlomkové akcie: Nákup za předem stanovenou částku

US akcie

Představte si, že hodláte investovat 4000 USD rovným dílem do 4 různých amerických akcií (na každou vybranou akcii 1000 USD). Pokud za tuto částku nelze koupit celou akcii, obdržíte odpovídající část.

US akcieInvestice Cena akcie* Počet akcií
Netflix 1000 USD 394,40 USD 2,5355
Tesla 1000 USD 265,28 USD 3,7696
Seaboard 1000 USD 3 840,00 USD 0,2604
Booking Holdings Inc. 1000 USD 3 158,33 USD0,3166
* Závírací cena k 18. 9. 2023 – Výběr cenných papírů má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku, výzvu ani žádné doporučení k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv finančního nástroje.

Evropské akcie

Předpokládejme, že chcete investici ve výši 5000 EUR rozdělit rovnoměrně mezi čtyři různé evropské akcie. Jinými slovy, do každé z těchto čtyř evropských akcií chcete investovat 1250 EUR. Pokud částka v eurech nevyjde na celé akcie, budou do vašeho portfolia přidány odpovídající zlomky.

Evropské akcie Investice Cena akcie* Počet akcií
LVMH 1250 EUR 742,50 EUR 1,6835
Lotus Bakeries 1250 EUR 7 390,00 EUR 0,1691
Hermes 1250 EUR 1 874,40 EUR 0,6669
Adidas 1250 EUR 169,60 EUR 7,3703
* Závírací cena k 18. 9. 2023 – Výběr cenných papírů má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku, výzvu ani doporučení k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv finančního nástroje.

Zlomkové akcie: Nákup přesně daného množství akcií

US akcie

Hodláte do svého portfolia přidat US akcie, jejichž celková cena přesahuje váš rozpočet? Můžete nakoupit jen určitou část daných akcií (například polovinu) a snížit tak svou investici tak, aby odpovídala vašim finančním možnostem.

US akciePočet akcií Cena akcie* Investice
Microsoft 0,5329,06 USD 164,53 USD
Apple 0,5177,97 USD 88,99 USD
Walmart 0,5163,42 USD 81,71 USD
Boeing 0,5205,12 USD 102,56 USD
* Závírací cena k 18. 9. 2023 – Výběr cenných papírů má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku, výzvu ani doporučení k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv finančního nástroje.

Evropské akcie

Předpokládejme, že chcete do svého portfolia přidat evropské akcie, ale jejich cena je příliš vysoká. Díky fractional shares můžete například koupit pouze tři čtvrtiny z každé vybrané akcie a snížit tak výši své investice.

Evropské akcie Počet akcií Cena akcie* Investice
LVMH 0,75742,50 EUR 556,88 EUR
ASML 0,75557,50 EUR 418,13 EUR
Kering 0,75459,45 EUR344,59 EUR
SAP 0,75126,68 EUR95,01 EUR
* Závírací cena k 18. 9. 2023 – Výběr cenných papírů má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku, výzvu ani doporučení k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv finančního nástroje.

Frakční akcie: Výhody a nevýhody

Výhody zlomkových akcií

Frakční akcie umožňují sestavit portfolio i z takových cenných papírů, které by jinak byly pro investora příliš drahé. Do svého tradingu tak můžete zapojit i akcie, které pro vás byly doposud cenově nedostupné.

Frakční akcie představují zajímavou příležitost pro začínající investory s menším vstupním kapitálem. Začněte obchodovat i s menším množstvím peněz a najděte rychleji cestu k profitabilnímu obchodování.

Diverzifikace je jedním ze základů kvalitního portfolia. Díky fractional shares si můžete dovolit za stejnou částku do svého portfolia zahrnout více společností. Vybírejte akcie napříč sektory, rozložte si riziko a nenechte peníze na účtu ležet ladem.

Dollar-cost averaging (DCA) je investiční strategie, při které tradeři budují obchodní pozici pravidelným investováním fixního množství peněz. Vzhledem k tomu, že akcie se obvykle obchodují s přesností na dvě desetinná místa, je s fixní částkou zřídka možné vždy nakoupit celé akcie. Díky zlomkovým akciím však můžete investovat celou částku až do posledního centu.

Nevýhody zlomkových akcií

Fractional shares nejsou dostupné pro všechny akciové tituly. Výběr zlomkových akcií je tak menší, než když budete obchodovat celé akcie.

Likvidita u zlomkových akcií je nižší. Nemusí se obchodovat tak často jako celé akcie. Broker také může čekat, až se nahromadí dostatek příkazů k nákupu, aby mohl nakoupit celé akcie. To může snížit rychlost provádění příkazů a mohou být provedeny se zpožděním.

Držitelé zlomkových akcií nemají žádné hlasovací právo u společností, jejichž akcie vlastní.

Fractional shares nejsou převoditelné k jiné brokerské společnosti.Frakční akcie: Časté otázky

Jak fungují zlomkové akcie?

Frakční akcie umožňují investovat do akcií společností, které si investor nemůže dovolit za plnou cenu akcií. Zlomkové akcie také umožňují diverzifikaci portfolia. Díky nim je možné za stejnou částku zainvestovat do více společností.

Můžete si koupit zlomek akcie na základě výše hotovosti, kterou určíte. Pokud například chcete zainvestovat 500 USD, ale cena je aktuálně 1000 USD, můžete koupit polovinu akcie.

Mám zájem obchodovat frakční akcie. Musím někde tuto možnost aktivovat?

Každý klient, který má investiční účet prostřednictvím online brokera LYNX, může obchodovat zlomkové akcie bez nutnosti další aktivace.

Frakční obchodování: Jaké produkty lze obchodovat?

Online broker LYNX umožňuje frakčně obchodovat vybrané americké, kanadské a evropské akcie a ETF.

Lze obchodovat frakční akcie prostřednictvím LYNX+ nebo API?

Frakční obchodování je podporováno přes FIX/CTCI, ale v současnosti ne přes API a LYNX+. K obchodování zlomkových akcií je vyžadována verze TWS Build 979 nebo novější.

Jaké jsou poplatky spojené se zlomkovými akciemi?

Pro fractional shares platí stejná struktura poplatků jako pro běžné obchodování s akciemi. Všechny poplatky spojené s obchodováním s akciemi naleznete na našich webových stránkách Poplatky.

Jaké typy příkazů mohu použít při obchodování frakčních akcií?

Lze použít příkazy Limit, Limit if Touched, Market, Market if Touched, Stop, Stop Limit, Stop – Trailing Stop, Stop – Trailing Stop Limit, Trailing Limit if Touched and Trailing Market if Touched.
Poznámka: Přikazy typu At the Opening a At the Close nejsou u frakčních akcií možné.

Jak je to u frakčních akcií s dividendy?

I u zlomkových akcií máte nárok na dividendy. Vzorec pro výpočet vychází z počtu akcií x výše dividendy (např. 0,85 akcií x 0,75 = 0,6375 USD).

Více Méně