Intermarket analýza

Žádný obchodník nedokáže se 100% jistotou předvídat, jak se budou vyvíjet ceny akcií nebo jak budou trhy reagovat na aktuální zprávy z burzy. Za účelem zvýšení šance na ziskovost na burze a minimalizaci rizika ztráty je vhodné obchodování doplnit analýzou konkrétních faktů a čísel. 

Pro oceňování akcií se primárně využívá buďto fundamentální analýza, která se zaměřuje hlavně na klíčové údaje o společnosti, nebo technická analýza, ve které jsou interpretovány historické cenové pohyby cenných papírů. Pro analýzu portfolia se využívá analýza rizik, ve které jsou cenné papíry v portfoliu hodnoceny na základě jejich současných čísel a historických údajů o výkonnosti. Další analýzou v obchodování, která je u soukromých investorů stále oblíbenější, je tzv. intermarket analýza.

Intermarket analýza zkoumá vztahy mezi různými třídami aktiv. Hlavními instrumenty pro intermarket analýzu jsou akcie, dluhopisy, komodity a měny. Teorie předpokládá, že kapitál se pohybuje v cyklu a v závislosti na výkonnosti se v rámci jednoho směnného cyklu pohybuje mezi akciovým, dluhopisovým, komoditním a devizovým trhem. Jen zřídka se stává, že se tyto trhy pohybují synchronně. Tyto vztahy mezi jednotlivými trhy jsou základní ukazatele pro intermarket analýzu. 

Pokud například akciový trh prudce poklesne, může být kapitál převeden do dluhopisů nebo do tzv. “bezpečných přístavů”, za které je tradičně považováno například zlato nebo švýcarské franky. Správné rozdělení investičního kapitálu může omezit potenciální ztrátu během turbulentních období, a může vám tak zajistit ziskovost v dlouhodobém horizontu. Vzhledem k tomu, že online brokeři nabízejí přístup na velký počet trhů, mají dnes i soukromí investoři příležitost těžit z intermarket analýzy a snadno změnit diverzifikaci kapitálu v rámci svého investičního portfolia.

Zajímavá fakta o intermarketové analýze

Omlouváme se. Aktuálně pro tuto kategorii nemáme žádné příspěvky.