Diagonální spread a jeho význam, rizika a výhody
Diagonální spread reaguje na rozdíl v datu realizace a realizační ceně. Jedná se vlastně o kombinaci horizontálních spreadů a vertikálních spreadů. Protože datum i realizační cenu lze měnit, je možné vytvořit mnoho různých diagonálních spreadů.  

V tomto článku se budeme hlouběji zabývat teorií diagonálního spreadu, podíváme se na jeho výhody a nevýhody. Ukážeme si také názorný příklad této opční kombinace. Pokud hledáte brokera pro obchodování opcí, klikněte zde.

Co je diagonální spread? 

Diagonální spread je kombinací vertikálního a kalendářního spreadu. Stejně jako vertikální spread jej lze použít jak na prodejní, tak na kupní opce. Diagonální spread maximalizuje zisky, když je pohyb ceny malý. Důvodem je, že kalendářní spread profituje z pohybu ceny v určitém pásmu, zatímco vertikální spread reaguje na pokles nebo růst.

Zda je důležitější kalendářní nebo vertikální spread, závisí na konstrukci konkrétní kombinace. Zvyšuje-li se rozdíl v datu realizace, zvyšuje se význam kalendářního spreadu. Pokud je rozdíl v realizační ceně větší, bude to více vypadat jako vertikální spread. Kombinace vertikálního spreadu a kalendářního spreadu tak tvoří diagonální spread. 

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vysvětlení diagonálního spreadu

Díky diagonálnímu spreadu můžete do určité míry definovat rizika. Různými daty expirace a realizační cenou můžete určit, zda by měl být kladen větší důraz na vertikální nebo horizontální spread. Vklad je obvykle omezený a riziko je také poměrně dobře kryté. Díky kalendářnímu spreadu navíc můžete vydělat i v případě, že se cena akcie nepohne.

Existují však samozřejmě i nevýhody diagonálního spreadu. Konstrukce je totiž negativně ovlivněna rychlými změnami cen. Je dokonce možné, že cena překročí váš cíl, a vy tak přijdete o část zisku nebo dokonce o celý zisk. A konečně, mnoho možností tvorby diagonálního spreadu může také způsobit chyby při vytváření.

Pokud jste s obchodováním s opcemi méně obeznámeni, je rozumné nejprve začít se samostatnými vertikálními spready nebo kalendářními spready.

Výhody diagonálního spreadu:
• Omezený vklad u většiny typů těchto spreadů
• Zisk v případě malého pohybu nebo pohybu směrem k pozici
• Omezená ztráta

Nevýhody diagonálního spreadu:
• Citlivost na silné pohyby oběma směry
• Konstrukci ovlivňuje mnoho proměnných

Diagonální spread a jeho rizika

Dalším rizikem diagonálního spreadu je příliš rychlý růst cen. V takovém případě máte správný směr, ale přesto je vaše pozice ztrátová. To platí zejména v případě, že kalendářní spread má velký vliv na konečnou hodnotu a rozdíl mezi oběma realizačními cenami je relativně malý. 

V takovém případě je nutné krátkodobou opci odkoupit, přičemž zisk z vertikálního spreadu nestačí na pokrytí této ztráty. 

Reverzní diagonální spread

Méně využívané, ale u opcí také možné, je uzavření reverzního diagonálního spreadu. V tomto případě využíváte krátkodobého a rychlého pohybu v krátkém časovém horizontu, což by mělo snížit hodnotu opce s pozdějším datem expirace. Tuto inverzní konstrukci však komplikuje skutečnost, že větší pohyb naopak zvyšuje hodnotu dlouhodobější opce.

Lynx opční broker
Opční platforma: co vše by měla nabízet?

Snadné vytváření kombinací opcí, rychlé zadávání příkazů nebo přehledný řetězec. Kvalitní platforma je základem pro úspěšné obchodování opcí. Tu pokročilou s nástroji jako OptionTrader či ComboTrader nabízí online broker LYNX. Objevte, co vše umí a jak dokáže zefektivnit trading.

Příklad diagonálního spreadu

Při diagonálním spreadu kombinujete vlastnosti vertikálního spreadu s vlastnostmi horizontálního spreadu. To umožňuje například sestavit kupní spread s kladnou hodnotou theta. Spread můžete sestavit mnoha různými způsoby.

V příkladu jsou provedeny následující transakce:

Nákup: call opce s realizační cenou 40 EUR a expirací v červnu

Prodej: call opce s realizační cenou 39 EUR a expirací v dubnu

Diagonální spread a jeho výhody a rizika

Opce mají různé datum expirace i realizační cenu.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Diagonal spread: optiestrategie met veel mogelijkheden. LYNX [online]. Vydáno 30. 6. 2022 [cit. 6. 10. 2022]. Článek naleznete zde.

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart