Technické indikátory

Při technické analýze akcií, indexů a jiných cenných papírů se často používají tzv. technické indikátory. Existují různé typy technických indikátorů, které jsou vypočteny různým způsobem a mají různou vypovídací hodnotu. 

Nejdůležitější technické ukazatele jsou tzv. trendové ukazatele, mezi které patří například klouzavé průměry, convergence / divergence nebo MACD. Dalším typem technických indikátorů jsou tzv. oscilátory, mezi které patří například RSI, Stochastic indikátor nebo Bollingerovy křivky. Technické indikátory jsou základem technické analýzy.

V analýze akcií slouží technické ukazatele k předpovídání budoucího vývoje ceny akcií na základě pravděpodobností. Trendové ukazatele, jako je například MACD, lze použít k predikci dalšího směru trendu. Oscilátory a indikátory hybnosti jsou vhodné pro určení síly aktuálního trendu. RSI lze například použít k posouzení, zda je daná akcie momentálně překoupena nebo přeprodána a zda můžeme v dohledné době očekávat obrat trendu. Bollingerovy křivky zase poskytují informace o volatilitě a jedná se o jeden z nejčastěji používaných a nejrelevantnějších technických indikátorů.

Technické indikátory snadno a přehledně

Zde vysvětlujeme všechny důležité technické ukazatele, které vám pomohou obchodovat na burze

Technické indikátory nabízejí celou řadu možných aplikací pro analýzu cenových pohybů na trhu a predikce budoucího vývoje trendů. Zejména pokročilé technické ukazatele jsou obvykle založeny na složitých výpočetních vzorcích. Ty však dnes nemusíte znát, protože u profesionální obchodní platformy, jako je Trader Workstation, tyto technické ukazatele implementujete do grafu jedním kliknutím myší. 

Dále zjistíte, jak správně interpretovat klíčové technické ukazatele a následně je kombinovat pro co nejpřesnější predikci vývoje trendu cenných papírů. Zkušení obchodníci se zpravidla nespoléhají na jediný indikátor, ale k potvrzení svých obchodních rozhodnutí používají kombinaci několika technických ukazatelů.

Vše o technických indikátorech