Roční výpis

Roční výpis shrnuje veškeré aktivity na vašem účtu za zvolené období, včetně provedených transakcí, změn hotovostních zůstatků, obdržených dividend a převodů cenných papírů.

Přihlášení

Vytvoření ročního výpisu

V horní nabídce klikněte na záložku Performance & Reports a následně zvolte možnost Statements.

Na nové stránce naleznete řadu výpisů, v nichž naleznete všechny relevantní obchodní aktivity, výkonnost, obdržené dividendy a mnoho dalších informací. Pokud si přejete stáhnout roční výpis, zvolte možnost Activity.


U položky Period vyberte Annual a u položky Date zvolte příslušný rok. Nakonec v části Select Format/Action vyberte preferovaný formát pro zobrazení (View) nebo stažení (Download) výpisu z obchodního účtu.

Často kladené dotazy

Ano, ale mějte na paměti následující:

Po migraci vašeho obchodního účtu do IBIE (irská pobočka IB) bylo jeho číslo změněno. Chcete-li získat přístup k výpisům před rokem 2021, klikněte na tlačítko Add/Edit nacházející vlevo nahoře vedle čísla vašeho obchodního účtu (začínající „U“). Na pravé straně stránky se Vám zobrazí nové okno, kde je zapotřebí kliknout na ikonu trychtýře. Zde zaškrtněte možnost Migrated a následně potvrďte kliknutím na tlačítko Apply.

Zaškrtněte políčko s číslem starého obchodního účtu a odškrtněte nový (migrovaný) účet, poté klikněte na tlačítko Continue. Nyní budete moci zobrazit výpisy z roku 2020 a starší.

Výpisy lze vytvářet za posledních 5 kalendářních let. V případě potřeby dřívějšího výpisu, kontaktujte naši klientskou podporu prostřednictvím e-mailu. Maximální časový rámec pro jeden report je 365 dní a čas uzávěrky je 20:30 EST (Východní standardní čas).

Chcete-li povolit upozornění na nově dostupné výpisy, postupujte podle následujících kroků:

  • Nejprve si ověřte, že máte nastavenou aktuální e-mailovou adresu.
  • Na stránce Settings přejděte do sekce Reporting a zvolte možnost Statements Delivery.
  • Na nově otevřené stránce klikněte na ikonu konfigurace (ozubené kolo).
  • Nastavte preferovaný způsob doručování výpisů (oznámení prostřednictvím Správy účtu, e-mailem nebo e-mailem s přílohou).
  • Potvrďte provedené změny kliknutím na tlačítko Continue.

Obvykle je roční výpis z obchodního účtu pro předchozí rok dostupný do konce ledna.

Pokud ho pro požadovaný rok nevidíte po zvolení Annual u položky Period, můžete jej získat přepnutím na možnost Custom Date Range a zvolením požadovaného časového úseku.