Opční strategie Jade Lizard pro mírně rostoucí trhy
Jade Lizard je opční kombinace, která se skládá ze 3 kontraktů (nohou). Obchodníci tuto strategii používají tehdy, když očekávají pohyb do strany nebo nepatrný růst podkladového aktiva a chtějí se pro jistotu ochránit proti případnému náhlému růstu.

V článku si tuto opční kombinaci představíme na teoretickém i praktickém příkladu. Poznejte výhody a rizika Jade Lizard opční strategie. Pokud hledáte brokera pro obchodování opcí, klikněte zde.

Co je Jade Lizard strategie?

Jade Lizard se je opční strategie pro netrendující nebo mírně rostoucí trhy. Je složena z vypsané put opce, vypsané call opce a nakoupené call opce. Obchodníci využívají tuto opční kombinaci, pokud očekávají pohyb podkladového aktiva směrem do strany nebo mírný růst. Cílem je tedy omezit riziko v případě náhlého růstu ceny podkladového aktiva.

Toho je dosaženo tím, že získané premium za vypsanou put opci je v ideálním případě vyšší, než šířka vertikálního call spreadu. Vertikální call spread zahrnuje výpis call opce za určitou cenu a nákup call opce za vyšší strike cenu.

Pro silné býčí pohyby existují lepší strategie, jako jsou například Straddle nebo Strangle. Důležité je také aplikovat tuto strategii v období zvýšené implikované volatility, aby premium, které obdržíme, bylo dostatečně vysoké.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Výhody Jade Lizard

  • Kladná theta
  • Mnoho možností řízení pozice
  • Eliminace rizika v případě neočekávaného růstu ceny podkladového aktiva
  • Možnost kombinovat s Wheel strategií

Nevýhody Jade Lizard

  • Strategie není zajištěná proti silnému poklesu ceny podkladového aktiva
  • Vysoké požadavky na marži v poměru k potenciálnímu zisku
  • Maximální možný zisk je omezen na získané premium za celou kombinaci

Jade Lizard: Význam realizační ceny opce a doby expirace

Při obdržení opčního premia hraje plynutí času v náš prospěch. Chceme tedy, aby co nejdříve vypršela co největší časová hodnota. Ideálním scénářem by tedy bylo, kdyby naše opce vyexpirovaly jako bezcenné. To je zásadní pro výběr splatnosti a strike ceny.

Výběr strike ceny

Všechny tři opce jsou v ideálním případě mimo peníze. Jejich cena je tedy tvořena pouze vnější hodnotou a neobsahuje vnitřní hodnotu. Vnitřní hodnota opce se vypočítá na základě rozdílu mezi realizační cenou opce a aktuální cenou podkladového aktiva.

Pro kombinaci Jade Lizard je obzvláště důležité, aby opční premium, které získáme za výpis put opce, bylo dostatečně vysoké, aby případně pokrylo vzniklou ztrátu na call spreadu.

Příklad: Předpokládejme, že máme akcie, které jsou kótovány za cenu 50 USD. Náš kreditní spread se skládá z:

  • Výpis call opce na ceně 57,5 USD
  • Nákup call opce na ceně 60 USD

Rozpětí je tedy 2,5 USD a potenciální ztráta 250 USD (opce mají standardní násobek 100). Od toho odečteme získané premium ve výši 0,5 USD. To znamená, že potenciální ztráta je 200 USD. Potřebujeme tedy obdržet premium alespoň 2 USD za vypsanou put opci, abychom eliminovali riziko růstu ceny podkladového aktiva.

Výběr expirace

Výběr expirace je o něco jednodušší než výběr realizační ceny, jelikož naším cílem je, aby z opce co nejrychleji zmizela co největší časová hodnota. Ztráta časové hodnoty je největší v posledním měsíci před expirací. Jako orientační dobu expirace opce pak můžeme zvolit přibližně 30-45 dní.

Opční strategie Jade Lizard: Řízení pozice

Jak už bylo řečeno, cílem strategie Jade Lizard je eliminovat riziko v případě silného růstu ceny podkladového aktiva. Celkové získané premium by mělo převyšovat případnou ztrátu na call spreadu. Pokud tedy cena poroste nad naše očekávání, budeme v mírném zisku.

Pokud se cena pohybuje směrem k realizační ceně naší vypsané put opce nebo pod ní, můžeme pozici rollovat dolů a získat vyšší premium. Samozřejmě zde vždy existuje nebezpečí, že začal klesající trend a původní hypotéza byla špatná. V takovém případě by bylo lepší put opci koupit zpět. Vypsáním put opce se totiž vystavujeme teoreticky riziku, že cena podkladového aktiva klesne až na nulu.

Vždy také můžeme uzavřít celou pozici, pokud cena příliš klesne nebo nadále roste. Příjemným doplňkem Jade Lizard je Wheel strategie, o které jsme hovořili dříve. V rámci Wheel strategie opakovaně prodáváte out of the money (OTM) put opce například na akcie, o kterých jste přesvědčeni, že budou posilovat, dokud vám nebudou přiděleny. Poté prodáváte OTM call opce na téže akcie, dokud nebudete muset dané cenné papíry prodat. Strategii Jade Lizard tedy můžete použít na akcie, které by vám nevadilo mít ve svém portfoliu a očekáváte mírný růst.

Jade Lizard strategie: Praktický příklad

Pro názornost si uvedeme příklad na akcii Docusign, kdy předpokládáme vysokou implikovanou volatilitu a má mírně býčí vyhlídky v horizontu 30-45 dní.

VýpisPut opce Sept’16’22 $60
VýpisCall opce Sept’16’22 $97,5
NákupCall opce Sept’16’22 $100

Celková prémie za vypsané a nakoupené opce ja následující:

AkceOpceZaplacenoPrémie
VýpisPut opce Sept’16’22 $60  $2,45
 VýpisCall opce Sept’16’22 $97.5  $1,92
NákupCall Option Sept’16’22 $100$1,60  
 Zaplaceno $1,60  
 Obdržené premium  $4,37
 Celková přijatá prémie $2,77  

Za celou kombinaci získáme premium 2,77 USD. To je vyšší hodnota než rozpětí call spreadu, které činí 2,5 USD. Znamená to tedy, že pokud cena podkladového aktiva nečekaně vyšplhá nad 100 USD, budeme stále v mírném zisku 27 USD ((2,77-2,5)*100).

Kdy je dosaženo maximálního zisku?

Maximálním možným ziskem u takto použité strategie Jade Lizard je získané premium za vypsané opce, které činí 2,77 USD. Můžeme tedy získat 277 USD. K tomu dojde v situaci, pokud se v době expirace bude cena podkladového aktiva pohybovat v rozmezí 60 USD až 97,5 USD.

Lynx opční broker
Opční platforma: co vše by měla nabízet?

Snadné vytváření kombinací opcí, rychlé zadávání příkazů nebo přehledný řetězec. Kvalitní platforma je základem pro úspěšné obchodování opcí. Tu pokročilou s nástroji jako OptionTrader či ComboTrader nabízí online broker LYNX. Objevte, co vše umí a jak dokáže zefektivnit trading.

Kde se nachází break-even?

Break-even je situace, kdy v době expirace naše strategie nebude ani zisková, ani ztrátová. Break-even při poklesu ceny podkladového aktiva zjistíme tak, že od hodnoty vypsané put opce 60 USD odečteme získané premium 2,77 USD. Pokud tedy v době expirace bude cena podkladového aktiva na úrovni 57,23 USD, zisk z naší strategie bude 0 USD. Jakýkoliv pokles pod tuto hodnotu pak pro nás znamená ztrátu.

Řecká písmena: Hodnota

Níže naleznete řecká písmena a hodnotu pro zmiňovaný příklad. Pokud se zajímáte o význam těchto opčních písmen více, doporučujeme náš článek Řecká písmena a opce: Delta, gamma, vega a théta.

DeltaGammaVegaThéta
0,143-0,013-0,0720,099

V platformě TWS je pak možné si zobrazit i výkonnostní profil zvolené kombinace.

Jade Lizard strategie: Výkonností profil v platformě TWS
Výkonnostní profil v platformě TWS. Zdroj: Trader Workstation (17. 8. 2022)

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

DHONDT, J. De Jade Lizard optiestrategie. LYNX [online]. Vydáno 17. 8. 2022 [cit. 20. 1. 2023]. Článek naleznete zde.

kschaeffer@sir-inc.com. Ultimate Guide to the Jade Lizard Options Strategy. Nasdaq.com [online]. Vydáno 11. 4. 2022 [cit. 20. 1. 2023]. Článek naleznete zde.

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart