Komodity

Zde najdete vše, co se týká obchodování s komoditami na burze. Většina investorů se věnuje obchodování s akciemi, ETF nebo jinými třídami cenných papírů. Obchodování s komoditami je obvykle obtížnější a obchod nejčastěji probíhá prostřednictvím futures

S komoditami však lze obchodovat i například prostřednictvím ETP, nebo v případě zlata a stříbra jsou možné i přímé investice. Představíme vám nejznámější komodity, prognózy cenového vývoje komodit, obchodní příležitosti i rizika. Nejdůležitější komodity také podrobíme technické analýze, která je pro obchodování s komoditami obzvláště důležitá.

Komodity: výhledy, návody a tipy na obchodování pro 2024Nejčastější otázky o komoditách

Co jsou to komodity?

Komodity jsou suroviny, které se vyskytují v přírodě a nejsou zpracovávány. Rozlišuje se mezi tvrdými komoditami, které zahrnují kovy – například zlato, stříbro, měď nebo hliník; fosilní paliva, kam patří například ropa, zemní plyn nebo uhlí a měkké komodity, které pocházejí ze zemědělství, lesnictví a rybolovu. Jedná se tedy o nezpracované suroviny, kterým se na burze obecně říká komodity.

Jaké jsou hlavní komodity?

Mezi nejdůležitější komodity patří kovy, jako je zlato, stříbro, platina, nikl, palladium, zinek nebo měď; ropa a zemní plyn; vzácné zeminy, ale také například zemědělské produkty, jako je pšenice, kukuřice, káva, kakao, rýže, cukr, bavlna, skot a vepřové. Očekává se, že v budoucnu získají na významu i další suroviny, které se používají k výrobě nových technologií. Zejména lithium, kobalt, fosfát, gallium nebo neodym, které mají obsáhlé využití v oblasti informační technologie, dopravy a zdravotnictví.

Patří kovy mezi komodity?

V zásadě lze kovy chápat jako suroviny. Mezi kovy se však počítá i například ocel, která z chemického hlediska není kov, ale slitina a tudíž se nejedná o surovinu v pravém smyslu slova. Mezi kovy patří také takzvané kovy vzácných zemin, jako je yttrium nebo neodym.

Jaké existují typy komodit?

Komodity lze rozdělit na různé kategorie: fosilní, neboli energetické komodity, kam řadíme ropu nebo zemní plyn. Dalším typem jsou kovy, kam řadíme například zlato, stříbro, platina atd. a dále průmyslové kovy, mezi které patří například měď, hliník, nikl, atd. Poslední kategorií jsou měkké komodity, které zahrnují zejména potraviny a krmiva ze zemědělské výroby, jako jsou obiloviny, kukuřice, káva, kakao, cukr, nebo maso. Patří sem však také například bavlna nebo guma.

Jak obchodovat s komoditami?

Obchod s komoditami probíhá přímo mezi prodávajícími a kupujícími. Navíc existují speciální komoditní burzy, kde se obchoduje s komoditami ve velkém množství. Obchodování s komoditami na burze obvykle probíhá prostřednictvím futures kontraktů. Pravděpodobně nejdůležitější komoditní futures burzou je New York Mercantile Exchange (NYMEX). Existuje však celá řada dalších významných komoditních burz, jako je například Chicago Board of Trade (CBOT) nebo Chicago Mercantile Exchange (CME).

Jak vzniká cena komodit?

Ceny komodit jsou vytvářeny na základě poptávky a nabídky na specializovaných burzách – takzvaných komoditních burzách, jako je New York Mercantile Exchange (Nymex). Cena komodit je obvykle uváděna v USD. Protože se komodity obvykle obchodují na burze prostřednictvím futures, jejich ceny často odpovídají cenám futures kontraktů. Komodity jsou zpravidla velmi volatilní a podléhají velkým cenovým výkyvům.

Jak můžete investovat do komodit?

Komodity se obchodují na termínových burzách prostřednictvím futures kontraktů. Obchodování s opcemi na tyto futures je ve většině případů take možné. Jelikož obchodování přímo s kontrakty je obvykle velmi nákladné, mohou soukromí investoří do komodit investovat prostřednictvím ETP, jako jsou například ETF nebo ETC. Kromě toho lze také investovat do akcií komoditních společností, jejichž vývoj hodnoty jde často ruku v ruce s vývojem hodnoty komodity, ke které se aktivity společnosti vztahují.