Osobní údaje

Změna e-mailové adresy

Chcete-li změnit e-mailovou adresu spojenou s vaším obchodním účtem, postupujte podle pokynů uvedených na následující stránce.

Změna adresy

Pokud došlo ke změně adresy vašeho pobytu, můžete ji aktualizovat ve Správě účtu podle pokynů uvedených na následující stránce.

Změna jména

Jestliže došlo ke změně vašeho jména, je důležité tuto informaci aktualizovat ve Správě účtu. Na této stránce vám poskytneme návod, jak postupovat při této aktualizaci.

Změna telefonního čísla

V případě, že chcete změnit své telefonní číslo, je důležité jej aktualizovat v sekci Settings nacházející se ve Správě účtu.