Změna doby vypořádání na T+1

V USA, Kanadě a Mexiku se od května 2024 zkracuje doba pro vypořádání obchodů s akciemi a dalšími cennými papíry ze dvou pracovních dnů na jeden. Na této stránce vám blíže vysvětlíme, jaké dopady bude mít tato změna na váš obchodní účet vedený přes LNYX.

Definice: Vypořádání

Provedení obchodu se může zdát jako okamžitá záležitost. Ve skutečnosti je každý obchod spojen se dvěma důležitými termíny, které byste měli znát – a u jednoho z nich brzy dojde k významné změně.

Datum transakce:

Datum transakce je den, kdy jste úspěšně provedli obchod.

Datum vypořádání:

Datum vypořádání je den, kdy je obchod oficiálně uskutečněn.

Datum vypořádání vyjadřuje datum, ke kterému je splatná platba za nákup, ke kterému musí být prodané cenné papíry dodány a ke kterému depozitář ověřil nového akcionáře a odstranil původního.


Při nákupu nebo prodeji cenných papírů se vypořádáním rozumí oficiální převod cenných papírů na účet kupujícího a hotovosti na účet prodávajícího.

Co se změní?

V květnu 2024 se doba pro vypořádání obchodů s americkými, kanadskými a mexickými akciemi a dalšími cennými papíry zkrátí ze dvou dnů na jeden:

  • Počínaje 28. květnem 2024 dojde ke zkrácení doby pro vypořádání obchodů s americkými cennými papíry ze dvou pracovních dnů na jeden, tzv. T+1 (den obchodu plus jeden pracovní den).
  • Počínaje 27. květnem 2024 dojde ke zkrácení doby pro vypořádání obchodů s kanadskými a mexickými cennými papíry ze dvou pracovních dnů na jeden.

Co je příčinou zkrácení doby vypořádání?

Technologický pokrok umožňuje rychlejší vypořádání obchodů. Například vzhledem k tomu, že většina obchodních a bankovních činností dnes probíhá online, není již zapotřebí dodatečných dnů pro fyzické doručení cenných papírů nebo finančních prostředků. Zásadní předností kratší doby pro vypořádání je snížení rizika na trhu s cennými papíry. Čím kratší je interval mezi provedením obchodu a jeho vypořádáním, tím nižší je pravděpodobnost událostí, které mohou ovlivnit převod hotovosti nebo cenných papírů. To je důležité zejména v obdobích zvýšeného objemu obchodů a volatility na trzích, jak tomu například bylo po vypuknutí pandemie COVID-19 v březnu 2020. Tato změna navíc přináší výhody investorům, neboť umožňuje rychlejší přístup k jejich finančním prostředkům po provedení obchodu.

Kterých cenných papírů se to týká?

Americké produkty

Americké akcie, ETFs, korporátní dluhopisy atd.


Kompletní seznam produktů naleznete na stránkách společnosti Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).

Kanadské produkty

Kanadské cenné papíry obchodované na sekundárních trzích.


Viz seznam produktů na stránkách Canadian Capital Markets Association (CCMA).

Mexické produkty

Mexický akciový trh a cenné papíry kótované na International Quotation System (SIC).

Jak se změna z T+2 na T+1 projeví na mém účtu?

V závislosti na typu vašeho obchodního účtu dojde k určitým omezeným dopadům. Prostřednictvím LYNX můžete mít buď účet hotovostní nebo maržový. Nejste-li si jisti, jaký je typ vašeho obchodního účtu, přejdete do sekce Často kladené dotazy: Jaký typ účtu mám?

Hotovostní účet:

Současnost:

Před provedením nákupu se musíte ujistit, že na vašem účtu je dostatek hotovosti v kótovací měně cenného papíru, aby pokryl náklady na nákup v den vypořádání obchodu, v současné době T+2. V případě, že se na účtu nevyskytuje dostatek finančních prostředků, tak je zapotřebí provést měnovou konverzi do příslušné měny. Vzhledem k tomu, že standardní časový rámec vypořádání forexových obchodů je T+2, držitelům hotovostních účtů dosud stačilo provést měnovou konverzi alespoň ve stejný den, kdy dojde k nákupu cenných papírů, aby bylo zajištěno vypořádání ve stejný den.

Změna na T+1:

Po přechodu na vypořádání T+1 budou hotovostní účty fungovat stejně. Jen se před nákupem cenných papírů ujistěte, že máte dostatek hotovosti v kótovací měně. To může obnášet provedení měnové konverze alespoň jeden pracovní den před nákupem cenných papírů, aby bylo zajištěno vypořádání ve stejný den.

Následující animace znázorňuje nový proces vypořádání pro dotčené americké, kanadské a mexické produkty (po změně z T+2 na T+1). Je patrné, že doba vypořádání měnové konverze se nyní liší od doby nákupu cenných papírů:

Finanční nástroje zobrazené v animaci nepředstavují investiční doporučení.

Upozornění:
Bod 5 C klientské smlouvy IBIE pro klienty z EHP a bod A2.3 klientské smlouvy IBUK pro klienty mimo EHP se na klienty LYNX nevztahuje. To znamená, že na hotovostních účtech vedených přes LYNX nebude IBIE/IBUK automaticky převádět prostředky na pokrytí měnových závazků z nákupů. Proto se předem ujistěte, že máte na účtu dostatek příslušné měny.

Maržový účet:

Současné fungování maržového účtu bude zachováno i po změně doby vypořádání na T+1.

Pro nákup cenného papíru, který je denominován v měně, kterou nedržíte na vašem maržovém účtu, jsou k dispozici následující možnosti:

  • Konverze dostatečného množství do kotovací měny produktu.
  • Vstup do pozice bez předchozí měnové konverze – IBKR poskytne maržový úvěr na pokrytí nákladů spojených s obchodem. Upozorňujeme, že v případě využití této možnosti se po uzavření pozice ukončí i maržový úvěr.  

Pro některé obchodníky může jednodenní doba vypořádání znamenat větší pohodlí. Pro jiné může vypořádání T+1 vyžadovat zvýšenou pozornost k tomu, jak by kratší doba vypořádání mohla ovlivnit jejich investiční, obchodní nebo daňová rozhodnutí. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak by tento přechod mohl ovlivnit vaši individuální situaci, zvažte možnost obrátit se na kvalifikovaného poradce.

Často kladené dotazy

Abychom vám pomohli lépe se seznámit se změnou doby vypořádání, v následující části naleznete odpovědi na nejdůležitější dotazy týkající se této problematiky:

V květnu 2024 se období pro vypořádání obchodů s akciemi a dalšími cennými papíry v USA, Kanadě a Mexiku zkrátí ze dvou pracovních dnů na jeden, čímž dojde ke zvýšení efektivity daných trhů.


T+1 znamená, že vypořádání související s obchodem musí být provedeno do jednoho dne od dokončení transakce (T = datum transakce).

Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) schválila nařízení, kterým se zkracuje doba vypořádání pro obchody provedené přes americké brokery z T+2 na T+1, a to s účinností od 28. května 2024.


Canadian Capital Markets Association a Mexico’s Equities CCP, Contraparte Central de Valores (CCV) ve spolupráci s Mexican Association of Brokerage Firms (AMIB) rovněž přijaly pravidla pro přechod z T+2 na T+1. Tato změna bude vstoupí v účinnost o jeden den dříve než v USA, a to 27. května 2024, který připadá na pondělí (v USA je tento den svátek).

Americké produkty: Americké akcie, ETFs, korporátní dluhopisy atd.

Kompletní seznam produktů naleznete na stránkách společnosti Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).


Kanadské produkty: Cenné papíry obchodované na sekundárních trzích

Viz seznam produktů na stránkách Canadian Capital Markets Association (CCMA).


Mexické produkty: Mexický akciový trh a cenné papíry kótované na International Quotation System (SIC).

Tuto informaci naleznete ve Správě účtu na stránce Settings v části Account Type.

Bohužel to není možné, protože je nové pravidlo (T+1) uplatňováno ze strany SEC, CCMA, DTCC, CCV a AMIB.

Užitečné informace naleznete také na webových stránkách SEC, CCMA, AMIB, CCV a DTCC.

V současné době IB u hotovostních účtů vedených přes LYNX neprovádí automatické konverze měn na pokrytí měnových závazků z nákupu. Ujistěte se předem, že máte dostatek příslušné měny, jelikož se bod 5 C klientské smlouvy IBIE pro klienty z EHP a bod A2.3 klientské smlouvy IBUK pro klienty mimo EHP na klienty LYNX nevztahuje.


Návod na provedení měnové konverze naleznete zde.

Ano, očekává se, že obchody všech klientů obchodující americké, kanadské a mexické produkty, které podléhají nové době vypořádání, budou vypořádány v čase T+1.

USA:
První obchodní den s dobou vypořádání je stanoven na úterý 28. května 2024. Všechny provedené obchody v tento pracovní den budu vypořádány ve středu 29. května 2024.


Poznámka: Středa 29. května 2024 bude dvojím datem vypořádání – pro obchody uskutečněné v pátek 24. května 2024 a v úterý 28. května 2024.


Kanada:
Canadian Capital Market Association (CCMA) vyhlásila pondělí 27. května 2024 jako kanadské datum zahájení T+1.


Poznámka: Úterý 28. května 2024 bude dvojím datem vypořádání – pro obchody uskutečněné v pátek 24. května 2024 a v pondělí 27. května 2024.


Mexiko:
První obchodní den v Mexiku s vypořádáním T+1 je stanoven na pondělí 27. května 2024.


Poznámka: Úterý 28. května 2024 bude dvojím datem vypořádání – pro obchody uskutečněné v pátek 24. května 2024 a v pondělí 27. května 2024.