Marže a
úrokové sazby

Obchodujte za výhodné finanční sazby: Využijte výhodných úrokových sazeb u maržových úvěrů již a plaťte úroky pouze tehdy, když úvěr skutečně využijete.

S maržovým účtem prostřednictvím LYNX máte možnost obchodovat na marži, což zahrnuje vložení vlastní hotovosti nebo cenných papírů jako kolaterálu. Můžete si například u společnosti IB půjčit peníze na nákup akcií nebo si můžete půjčit akcie na shortování. Vaše hotovost a vaše cenné papíry budou tedy považovány za kolaterál pro brokera (IB), který vede váš účet.

Naše aktuální debetní a kreditní úrokové sazby najdete v následujícím přehledu úrokových sazeb. Debetní úrokové sazby jsou relevantní pro maržové úvěry. V přehledu naleznete také informace o obecných kreditních úrocích z hotovostních zůstatků a o nákladech a kreditních úrocích v souvislosti s transakcemi prodejů na krátko. Najdete tu také informace o nákladech spojených s obchodováním CFD.

Marže a úrokové sazby

Debetní a kreditní úrokové sazby, náklady na krátký prodej, sazby financování CFD

Níže naleznete informace o kreditních a debetních úrokových sazbách. Při výpočtu sazeb mějte na paměti, že se používá smíšená sazba založená na úrovních níže. Úrovně, na kterých je úrok založen, se mohou čas od času změnit bez předchozího upozornění klientů. Tyto úpravy se provádějí pravidelně, aby se přizpůsobily změnám měnových kurzů.

Debetní úrok
Efektivní debetní úrokové sazby se počítají přičtením spreadu k příslušné referenční úrokové sazbě (benchmarku) a počítají se takto:

Debetní úroková sazba = Referenční hodnota (BM) + spread

Spread se vypočítá následovně: spread = spread IBKR + spread LYNX. Spread LYNX je 2 % a zahrnuje dodatečný spread IBKR ve výši 0,25 %. Při stanovení debetního úroku se použije stanovená referenční sazba nebo referenční sazba 0 pro všechny referenční sazby nižší než 0. Úrok bude připisován denně a skutečný úrok bude zaúčtován měsíčně třetí pracovní den následujícího měsíce.

Kreditní úrok
Účty s čistou hodnotou aktiv (Net Asset Value) od 100 000 USD (nebo ekvivalentem) jsou úročeny plnou sazbou, na kterou mají nárok. Účty s čistou hodnotou aktiv nižší než 100 000 USD (nebo ekvivalent) jsou úročeny sazbami úměrnými velikosti účtu. Efektivní kreditní úrok vyplývá z odečtení spreadu od příslušné referenční úrokové sazby a vypočítá se takto:

Kreditní úroková sazba = Referenční hodnota (BM) – spread

Spread se vypočítá následovně: spread = spread IBKR + spread LYNX. Spread LYNX je 2 %.
Pro zůstatky držené v CHF, JPY nebo RUB, IBKR v současné době používá efektivní zápornou sazbu na držené hotovostní zůstatky. Záporná sazba aplikovaná na účty držící tyto měny je stejná bez ohledu na velikost účtu. Pro ostatní měny, pro které je referenční sazba plus placená úroková sazba nižší než nula, je placený úrok 0 %. Úroky nabíhají a jsou splatné denně. Úrokové platby budou zaúčtovány měsíčně třetí pracovní den následujícího měsíce.

Vezměte prosím na vědomí, že kreditní úroky na účtech u Interactive Brokers Ireland Limited obecně podléhají srážkové dani ve výši 20 % zaplacené částky úroku. Z této povinnosti jsou k dispozici výjimky a slevy v závislosti na právním postavení klienta nebo zemi daňové rezidence. Pro více informací klikněte sem.

MěnaSazby BM od 25/05/2023Benchmark (BM)Debetní sazbaÚroková sazba
Flag us
USD
5.080%Reference Benchmark USD0 ≤ 100,000: 8.580%
100,000 ≤ 1,000,000: 8.080%
1,000,000 ≤ 50,000,000: 7.830%
50,000,000 ≤ 200,000,000: 7.580%
> 200,000,000: 7.580%
0 ≤ 10,000: 0.000%
> 10,000: 2.580%
Flag eu
EUR
3.128%Reference Benchmark EUR0 ≤ 90,000: 6.628%
90,000 ≤ 900,000: 6.128%
900,000 ≤ 44,000,000: 5.878%
44,000,000 ≤ 180,000,000: 5.628%
> 180,000,000: 5.628%
0 ≤ 10,000: 0.000%
> 10,000: 0.628%
Flag ae
AED
5.051%Reference Benchmark AED0 ≤ 350,000: 9.551%
350,000 ≤ 3,500,000: 9.051%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.551%
> 350,000,000: 8.551%
0 ≤ 35,000: 0.000%
> 35,000: 2.301%
Flag au
AUD
3.791%Reference Benchmark AUD0 ≤ 140,000: 7.291%
140,000 ≤ 1,400,000: 6.791%
1,400,000 ≤ 70,000,000: 6.541%
70,000,000 ≤ 280,000,000: 6.291%
> 280,000,000: 6.291%
0 ≤ 14,000: 0.000%
14,000 ≤ 140,000: 1.291%
> 140,000: 1.541%
Flag ca
CAD
4.386%Reference Benchmark CAD0 ≤ 130,000: 7.886%
130,000 ≤ 1,300,000: 7.386%
1,300,000 ≤ 64,000,000: 7.136%
64,000,000 ≤ 260,000,000: 6.886%
> 260,000,000: 6.886%
0 ≤ 13,000: 0.000%
> 13,000: 1.886%
Flag ch
CHF
1.259%Reference Benchmark CHF0 ≤ 90,000: 4.759%
90,000 ≤ 900,000: 4.259%
900,000 ≤ 46,000,000: 4.009%
46,000,000 ≤ 180,000,000: 3.759%
> 180,000,000: 3.759%
0 ≤ 10,000: 0.000%
> 10,000: 0.000%
Flag cn
CNH
3.155%Reference Benchmark CNH0 ≤ 650,000: 9.155%
650,000 ≤ 6,500,000: 8.155%
6,500,000 ≤ 300,000,000: 7.655%
> 300,000,000: 7.155%
0 ≤ 65,000: 0.000%
> 65,000: 0.000%
Flag cz
CZK
6.801%Reference Benchmark CZK0 ≤ 400,000,000: 11.801%
> 400,000,000: 11.801%
0 ≤ 250,000: 0.000%
> 250,000: 2.801%
Flag dk
DKK
2.757%Reference Benchmark DKK0 ≤ 120,000,000: 7.757%
> 120,000,000: 7.757%
0 ≤ 75,000: 0.000%
> 75,000: 0.257%
Flag gb
GBP
4.398%Reference Benchmark GBP0 ≤ 80,000: 7.898%
80,000 ≤ 800,000: 7.398%
800,000 ≤ 38,000,000: 7.148%
38,000,000 ≤ 150,000,000: 6.898%
> 150,000,000: 6.898%
0 ≤ 8,000: 0.000%
> 8,000: 1.898%
Flag hk
HKD
3.345%Reference Benchmark HKD0 ≤ 780,000: 7.845%
780,000 ≤ 7,800,000: 7.345%
7,800,000 ≤ 780,000,000: 6.845%
> 780,000,000: 6.845%
0 ≤ 78,000: 0.000%
> 78,000: 0.595%
Flag hu
HUF
16.341%Reference Benchmark HUF0 ≤ 4,500,000,000: 23.341%
> 4,500,000,000: 23.341%
0 ≤ 3,000,000: 0.000%
> 3,000,000: 11.341%
Flag il
ILS
3.885%Reference Benchmark ILS0 ≤ 80,000,000: 10.885%
> 80,000,000: 10.885%
All: 0.000%
Flag in
INR
9.100%Reference Benchmark INRAll: 14.100%All: 0.000%
Flag jp
JPY
-0.136%Reference Benchmark JPY0 ≤ 11,000,000: 3.500%
11,000,000 ≤ 114,000,000: 3.000%
114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 2.750%
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 2.750%
> 23,000,000,000: 2.750%
0 ≤ 5,000,000: 0.000%
> 5,000,000: -0.386%
Flag kr
KRW
3.500%Reference Benchmark KRW0 ≤ 120,000,000: 7.500%
120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 7.000%
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 6.500%
> 24,000,000,000: 6.500%
0 ≤ 12,000,000: 0.000%
> 12,000,000: 0.000%
Flag mx
MXN
14.514%Reference Benchmark MXN0 ≤ 2,000,000: 19.514%
2,000,000 ≤ 20,000,000: 18.514%
20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 18.014%
> 2,000,000,000: 18.014%
0 ≤ 200,000: 0.000%
> 200,000: 8.514%
Flag no
NOK
3.145%Reference Benchmark NOK0 ≤ 900,000: 6.645%
900,000 ≤ 9,000,000: 6.145%
9,000,000 ≤ 450,000,000: 5.895%
450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 5.645%
> 1,800,000,000: 5.645%
0 ≤ 100,000: 0.000%
> 100,000: 0.000%
Flag nz
NZD
5.145%Reference Benchmark NZD0 ≤ 150,000: 8.645%
150,000 ≤ 1,500,000: 8.145%
1,500,000 ≤ 150,000,000: 7.895%
> 150,000,000: 7.895%
0 ≤ 15,000: 0.000%
> 15,000: 0.645%
Flag pl
PLN
7.198%Reference Benchmark PLN0 ≤ 70,000,000: 12.198%
> 70,000,000: 12.198%
0 ≤ 400,000: 0.000%
> 400,000: 3.198%
Flag ru
RUB
7.220%Reference Benchmark RUB0 ≤ 660,000,000: 14.220%
> 660,000,000: 14.220%
0 ≤ 750,000: -11.000%
> 750,000: -11.000%
Flag sa
SAR
5.773%Reference Benchmark SAR0 ≤ 350,000: 10.273%
350,000 ≤ 3,500,000: 9.773%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 9.273%
> 350,000,000: 9.273%
0 ≤ 35,000: 0.000%
> 35,000: 3.023%
Flag se
SEK
3.310%Reference Benchmark SEK0 ≤ 900,000: 6.810%
900,000 ≤ 9,100,000: 6.310%
9,100,000 ≤ 454,000,000: 6.060%
454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 5.810%
> 1,820,000,000: 5.810%
0 ≤ 110,000: 0.000%
> 110,000: 0.810%
Flag sg
SGD
4.067%Reference Benchmark SGD0 ≤ 140,000: 7.567%
140,000 ≤ 1,400,000: 7.067%
1,400,000 ≤ 68,000,000: 6.817%
68,000,000 ≤ 270,000,000: 6.567%
> 270,000,000: 6.567%
0 ≤ 14,000: 0.000%
> 14,000: 1.067%
Flag tr
TRY
43.084%Reference Benchmark TRY0 ≤ 90,000,000: 50.084%
> 90,000,000: 51.084%
0 ≤ 90,000: 0.000%
> 90,000: 3.000%
Flag za
ZAR
7.850%Reference Benchmark ZAR0 ≤ 1,500,000: 11.350%
1,500,000 ≤ 15,000,000: 10.850%
15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 10.600%
> 1,500,000,000: 10.600%
0 ≤ 150,000: 0.000%
> 150,000: 4.850%

Při určování úroků, které jsou majitelům účtů vypláceny z hotovostních kreditních zůstatků a účtovány z debetních zůstatků, je každé měně přiřazena referenční hodnota (BM). Referenční hodnotu určuje společnost Interactive Brokers (IBKR) z krátkodobých tržních sazeb, ale je omezena nad/pod široce používané externí referenční sazby nebo případně sazbami bankovních vkladů.

Aktuální referenční hodnoty (BM) naleznete v tabulce níže:

MěnaBenchmark (BM)Sazby BM od 25/05/2023
Flag us
USD
Reference Benchmark USD5.080%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR3.128%
Flag ae
AED
Reference Benchmark AED5.051%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD3.791%
Flag bg
BGN
Reference Benchmark BGN2.605%
Flag br
BRL
Reference Benchmark BRL13.650%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.386%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF1.259%
Flag cn
CNH
Reference Benchmark CNH3.155%
Flag cz
CZK
Reference Benchmark CZK6.801%
Flag dk
DKK
Reference Benchmark DKK2.757%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP4.398%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD3.345%
Flag hu
HUF
Reference Benchmark HUF16.341%
Flag il
ILS
Reference Benchmark ILS3.885%
Flag in
INR
Reference Benchmark INR9.100%
Flag jp
JPY
Reference Benchmark JPY-0.136%
Flag kr
KRW
Reference Benchmark KRW3.500%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN14.514%
Flag no
NOK
Reference Benchmark NOK3.145%
Flag nz
NZD
Reference Benchmark NZD5.145%
Flag pl
PLN
Reference Benchmark PLN7.198%
Flag ro
RON
Reference Benchmark RON6.155%
Flag ru
RUB
Reference Benchmark RUB7.220%
Flag sa
SAR
Reference Benchmark SAR5.773%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK3.310%
Flag sg
SGD
Reference Benchmark SGD4.067%
Flag tr
TRY
Reference Benchmark TRY43.084%
Flag za
ZAR
Reference Benchmark ZAR7.850%

Metodika pro stanovení efektivních sazeb

Vysvětlení
Při určování úroků, které jsou majitelům účtů vypláceny z hotovostních kreditních zůstatků a účtovány z debetních zůstatků, je každé měně přiřazena referenční hodnota (BM) IBKR. Referenční hodnota (BM) IBKR se určuje z krátkodobých tržních sazeb, ale je omezena nad/pod široce používané externí referenční sazby nebo případně sazbami bankovních vkladů. Tato stránka vysvětluje, jak se určují referenční hodnoty IBKR.

Referenční sazby
Referenční sazby jsou stanoveny pomocí třístupňového procesu. Sazby jsou omezeny nad/pod tradiční externí referenční sazby. U měn a přidružených společností IBKR, kde tržní ceny forexových swapů neovlivňují sazby, které platíme a účtujeme našim zákazníkům, je krok 1 z konečného stanovení sazby vynechán.

  1. Tržní implikované sazby
    Pro tržní oceňování využíváme krátkodobé forexové swapové trhy. Vzhledem k tomu, že většina transakcí zahrnuje americký dolar, jsou forexové swapové ceny měn oproti americkému dolaru vybírány během předem stanoveného časového období označovaného jako „Fixing Time Window“, které má být reprezentativní pro likvidní obchodní hodiny a primární obrat. Konkrétní doba swapu do expirace (tenor) a použitá fixační okna závisí na měně. Pro výpočet implikované krátkodobé sazby mimo USD použijeme nejlepší bid a ask ze skupiny až 12 největších bank zabývajících se obchodováním na forexu – obecně přes noc (T/T+1), Tom Next (T+1/T +2) nebo Spot Next (T+2/T+3)). Při uzavření „Fixing Time Window“ se tyto výpočty seřadí, přičemž nejnižší a nejvyšší sazby se neberou v úvahu a zbytek se zprůměruje, aby se určila tržní implikovaná referenční sazba.
  2. Tradiční externí referenční sazby
    Pro tradiční benchmarky používáme zveřejněné referenční sazby a případně sazby bankovních vkladů. Tyto sazby jsou obecně určeny buď bankovním průzkumem, nebo skutečnými transakcemi. Hongkongská mezibankovní nabízená sazba (HIBOR) se například určuje na základě panelového průzkumu bank z hlediska sazby, za kterou by si mohly půjčovat prostředky od jiných bank v konkrétní čas každý den. Naproti tomu efektivní sazba Fed Funds v amerických dolarech se vypočítá jako vážený průměr úrokových sazeb mezibankovních půjček obchodovaných na trhu Fed Funds.Reforma referenčních úrokových sazeb (reforma IBOR), kterou v roce 2013 zahájily země G20 a kterou provedly regulační orgány a pracovní skupiny veřejného a soukromého sektoru, postupně nahrazuje sazby založené na bankovních průzkumech novými referenčními sazbami. Například sazby LIBOR přestanou existovat na konci roku 2021 a budou nahrazeny novými, trhem akceptovanými benchmarky.
  3. Referenční hodnoty IBKR
    Konečné referenční hodnoty IBKR jsou pak určeny pomocí referenční sazby implikované z trhu, jak je popsáno v bodě 1. ale omezené určitou částkou nad/pod tradiční externí referenční sazbou, jak je popsáno v 2. výše. Pro měny a přidružené společnosti IBKR, kde není tržní cena forexových swapů relevantní, se konečné referenční hodnoty IBKR určují pomocí tradičních referenčních sazeb nebo sazeb bankovních vkladů, které jsou omezeny způsobem uvedeným výše. Limity se mohou kdykoli změnit bez výslovného předchozího upozornění a jsou uvedeny v tabulce níže spolu s příslušnými referenčními měnami a referenčními hodnotami.

Příklady A
Předpokládejme, že tržní implicitní sazba přes noc (overnight) pro GBP je 0,55 %. Referenční sazba Sterling Overnight Index Average (SONIA) je 0,65 %. Efektivní sazba se pak rovná tržní implicitní sazbě 0,55 %, protože je stále v mezích 1,00 % kolem referenční sazby SONIA na 0,65 %.

Příklady B
Pokud by například tržní implicitní sazba pro CNH byla 4,5 %, ale referenční sazba přes noc (overnight) CNH za stejné období byla 1,0 %, efektivní sazba by byla omezena na 2,0 % nad referenční sazbou CNH, neboli 3,0 % (1,0 % referenční sazba sazba + 2,0% strop).

MěnaPopis referenční úrovněSpodní hranice1Horní hranice1
USDFed Funds Effective (Overnight rate)0,00%0,00%
AEDEIBOR, Emirates Interbank Offered Rate 3,00%3,00%
AUDRBA Daily Cash Rate Target1,00%1,00%
CADBank of Canada Overnight Lending Rate1,00%1,00%
CHFSwiss Average Rate Overnight (SARON)1,00%1,00%
CNY/CNHCNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)2,00%2,00%
CZKPrague ON Interbank Offered Rate1,00%1,00%
DKKDanish Tom/Next Index1,00%1,00%
EUREuro Short-Term Rate (€STR)1,00%1,00%
GBPSterling Overnight Index Average (SONIA)1,00%1,00%
HKDHKD HIBOR (Overnight rate)1,00%1,00%
HUFBudapest Interbank Offered Rate1,00%1,00%
ILSTel Aviv Interbank Offered O/N Rate1,00%1,00%
INRCentral Bank of India Base Rate0,00%0,00%
JPYTokyo Overnight Average Rate (TONAR)1,00%1,00%
KRWKorean Won KORIBOR (1 week)0,00%0,00%
MXNMexican Interbank TIIE (28 day rate)3,00%3,00%
NOKNorwegian Overnight Weighted Average1,00%1,00%
NZDNew Zealand Dollar Official Cash Daily Rate1,00%1,00%
PLNWIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)1,00%1,00%
RUBRUONIA (Ruble Overnight Index Average)3,00%3,00%
SARSAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate3,00%3,00%
SEKSEK STIBOR (Overnight Rate)1,00%1,00%
SGDSingapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate1,00%1,00%
TRYTRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate)100,00%100,00%
ZARSouth Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)3,00%3,00%

1 Stropy nebo odchylka pro efektivní sazbu povolená nad nebo pod fixací benchmarku se mohou kdykoli změnit bez výslovného předchozího upozornění.

Náklady spojené s prodejem na krátko (akcie, dluhopisy atd.) se odvíjejí od 2 faktorů: 

– Výpůjční poplatek (Borrow fee) 

– Úroky z krátkého prodeje, které vám byly vyplaceny

Výpůjční poplatek (Borrow fee)
Pokud obchodujete cenné papíry nakrátko, musíte zaplatit poplatek za výpůjčku. Náklady na výpůjčku se u jednotlivých akcií liší a záleží zejména na dostupnosti těchto akcií. Z toho důvodu jsou poplatky u tzv. „hard to borrow“ akcií vyšší než u běžně dostupných akcií. Tyto dodatečné náklady se promítnou ve formě nižších úroků z krátkých úvěrů na akcie. Upozorňujeme, že pokud náklady na výpůjčku převýší získaný úrok, může to vést k čistému debetnímu úroku. Společnost LYNX účtuje svým klientům přirážky na základě výpůjčních sazeb IBKR, které se zadávají jako variabilní a fixní procento výpůjční sazby IBKR. Fixní rozpětí LYNX je 1 % a variabilní rozpětí LYNX je 20 %. Celkové náklady se vypočítají takto: Celkové náklady = Max (Výpůjční úroková sazba IBKR + fixní LYNX Spread; Výpůjční úroková sazba IBKR x (1 + variabilní LYNX Spread)). Pro zobrazení orientačních krátkých úrokových sazeb pro konkrétní akcie doporučujeme klientům použít nástroj „Short Stock Availability“ (SLB) ve Správě účtu. 

Úroky z krátkého prodeje, které vám byly vyplaceny
Pro účely připisování úroků z peněžních prostředků rovnajících se hodnotám zajištění krátkých akcií budou mít nárok na připisování úroků z těchto peněžních prostředků pouze účty s čistou hodnotou aktiv (NAV) vyšší než 100 000 USD. 

Kreditní úroky z peněžních zůstatků z výnosů z krátkých prodejů naleznete v níže uvedené tabulce a vypočítávají se následovně: 

Kreditní úroková sazba z výnosů z krátkých prodejů = Benchmark (BM) – Spread
Rozpětí se vypočítá takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1 %.  

MěnaBenchmark (BM)Sazby BM od 2023-05-25Úroková sazba
Flag us
USD
Reference Benchmark USD5.080%0 - 100,000: 0.000%
100,000.01 - 1,000,000: 2.830%
1,000,000.01 - 3,000,000: 3.580%
3,000,000.01 +: 3.830%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR3.128%0 - 90,000: 0.000%
90,000.01+: 0.000%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD3.791%0 - 140,000: 0.000%
140,000.01 +: 0.541%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.386%0 - 130,000: 0.000%
130,000.01 - 1,300,000: 1.636%
1,300,000.01 - 3,000,000: 2.286%
3,000,000.01 +: 2.486%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF1.259%0 - 90,000: 0.000%
90,000.01 +: 0.000%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP4.398%0 - 80,000: 0.000%
80,000.01+: 1.148%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD3.345%0 - 780,000: 0.000%
780000.01: 0.095%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN14.514%0 - 2,000,000: 0.000%
2,000,000.01+: 9.514%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK3.310%0 - 900,000: 0.000%
900,000.01+: 0.060%

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 68.6% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Smluvní úrok se počítá denně ze všech otevřených pozic CFD držených na konci obchodní seance. Smluvní úroky pro akciové CFD jsou založeny na referenční hodnotě (BM) a spreadu a počítají se následovně:

Smluvní úroková sazba na dlouhých pozicích = Referenční hodnota (BM) + spread

Smluvní úroková sazba u krátkých pozic = Referenční hodnota (BM) – spread

Spread se vypočítá následovně: Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Spread LYNX je 1 %.
U otevřených dlouhých pozic vám bude úrok naúčtován. U otevřených krátkých pozic je úrok obvykle připisován na váš účet, s výjimkou případů, kdy existuje negativní smluvní úroková sazba. Pokud je smluvní úroková sazba záporná, bude vám úrok naúčtován. Smluvní úrok se účtuje jako smíšená sazba na základě pomyslných zůstatků, jak je uvedeno níže.

Na krátké pozice CFD je účtován dodatečný poplatek za výpůjčku, který je stanoven pro každou akcii individuálně na základě tržních úrokových sazeb. IBKR poskytne klientům nezávazné, orientační úrokové sazby. Výpůjční sazby se mohou bez předchozího upozornění v průběhu trvání krátké pozice změnit na základě tržních podmínek.

MěnaPoziceÚroveň IÚroveň IICFD na akcie pod úrovní 1CFD na akcie mezi Tier 1 a Tier 2CFD na akcie nad úrovní 2
AUDLong/Short14000014000007.291% / 0.291%, (BM +/- 3.5%)7.291% / 0.291%, (BM +/- 3.5%)7.291% / 0.291%, (BM +/- 3.5%)
BRLLong/Short500000500000017.65% / 9.15%%, (BM + 4% / -4.5%)17.4% / 9.65%%, (BM + 3.75% / -4%)17.15% / 10.15%%, (BM + 3.5% / -3.5%)
CHFLong/Short900009000004.759% / -2.241%, (BM +/- 3.5%)4.259% / -1.741%, (BM +/- 3%)3.759% / -1.241%, (BM +/- 2.5%)
CZKLong/ShortN/AN/A11.801% / 1.801%, (BM +/- 5%)11.801% / 1.801%, (BM +/- 5%)11.801% / 1.801%, (BM +/- 5%)
DKKLong/ShortN/AN/A6.257% / -0.743%, (BM +/- 3.5%)6.257% / -0.743%, (BM +/- 3.5%)6.257% / -0.743%, (BM +/- 3.5%)
EURLong/Short900009000006.628% / -0.372%, (BM +/- 3.5%)6.128% / 0.128%, (BM +/- 3%)5.628% / 0.628%, (BM +/- 2.5%)
GBPLong/Short800008000007.898% / 0.898%, (BM +/- 3.5%)7.398% / 1.398%, (BM +/- 3%)6.898% / 1.898%, (BM +/- 2.5%)
HKDLong/Short78000078000006.845% / -0.155%, (BM +/- 3.5%)6.845% / -0.155%, (BM +/- 3.5%)6.845% / -0.155%, (BM +/- 3.5%)
JPYLong/ShortN/AN/A3.5% / -3.636%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -3.636%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -3.636%, (BM +/- 3.5%)
NOKLong/Short90000090000006.645% / -0.355%, (BM +/- 3.5%)6.145% / 0.145%, (BM +/- 3%)5.645% / 0.645%, (BM +/- 2.5%)
RUBLongN/AN/A14.22%%, (BM + 7%)14.22%%, (BM + 7%)14.22%%, (BM + 7%)
SEKLong/Short90000090000006.81% / -0.19%, (BM +/- 3.5%)6.31% / 0.31%, (BM +/- 3%)5.81% / 0.81%, (BM +/- 2.5%)
SGDLong/Short14000014000008.067% / 0.067%, (BM +/- 4%)8.067% / 0.067%, (BM +/- 4%)8.067% / 0.067%, (BM +/- 4%)
USDLong/Short10000010000008.58% / 1.58%, (BM +/- 3.5%)8.08% / 2.08%, (BM +/- 3%)7.58% / 2.58%, (BM +/- 2.5%)
ZARLong/Short15000001500000011.85% / 3.35%%, (BM + 4% / -4.5%)11.6% / 3.85%%, (BM + 3.75% / -4%)11.35% / 4.35%%, (BM + 3.5% / -3.5%)

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 68.6% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Smluvní úroky se počítají denně ze všech otevřených pozic CFD držených na konci obchodní seance. Kontraktní úroky pro CFD na indexy a kovy jsou založeny na referenční hodnotě (BM) a spreadu a vypočítávají se následovně:

Smluvní úroková sazba pro dlouhé pozice = referenční hodnota (BM) + spread

Smluvní úroková sazba pro krátké pozice = referenční hodnota (BM) – spread

Spread se vypočítá takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1 %.
U otevřených dlouhých pozic je vám úrok naúčtován. U otevřených krátkých pozic se úrok obvykle připisuje na váš účet, s výjimkou případů, kdy je smluvní úroková sazba záporná. Pokud je smluvní úroková sazba záporná, bude vám tento úrok naúčtován. Smluvní úrok se uplatňuje jako smíšená sazba na základě pomyslných zůstatků, jak je uvedeno níže.

MěnaPoziceSmluvní úroky odepsané/vyplacené za otevřené pozice CFD
AUDLong/Short7.291% / 0.291, (BM +/- 3.5%)
CHFLong/Short4.759% / -2.241, (BM +/- 3.5%)
EURLong/Short6.628% / -0.372, (BM +/- 3.5%)
GBPLong/Short7.898% / 0.898, (BM +/- 3.5%)
HKDLong/Short6.845% / -0.155, (BM +/- 3.5%)
JPYLong/Short3.5% / -3.636, (BM +/- 3.5%)
USDLong/Short8.58% / 1.58, (BM +/- 3.5%)

Smluvní úrok se vždy uplatňuje ve smluvní měně CFD a vypočítává se podle vzorce:

KONTRAKTNÍ ÚROK = I x UPV x N/360 (365 PRO GBP)

I = smluvní úroková sazba

UPV = Hodnota podkladové pozice vypočtená jako denní vypořádací cena CFD x počet kontraktů

N = Počet dní, pro které se počítá úrok kontraktu

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 68.6% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Transakční úrok u Forex CFD je založen na referenční hodnotě pro konkrétní měnový pár a spreadu:

Kontraktní úroková sazba pro dlouhé pozice = specifický benchmark (BM) měnového páru – spread

Smluvní úroková sazba pro krátké pozice = specifický benchmark (BM) měnového páru + spread

Specifická referenční hodnota pro měnový pár je rozdíl mezi referenčními sazbami pro dvě měny. Vypočítá se jako: BM = BM základní měny – BM měna kotace.

Spread se vypočítá takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX činí 1 %.
Platný kurz pro klienta je BM měnového páru – IBKR spread pro dlouhé pozice a BM měnového páru + spread pro krátké pozice. Je důležité si uvědomit, že sazba pro dlouhé pozice se uplatňuje jako kreditní, sazba pro krátké pozice jako debetní. Z toho vyplývá, že pro dlouhou pozici znamená kladná sazba kredit, záporná sazba poplatek. Pro krátké pozice však kladná sazba znamená poplatek, záporná sazba kredit.

Úroky ze zůstatků forexových CFD se počítají na samostatném základě a nekombinují se ani se nezapočítávají s jinými měnovými expozicemi, včetně spotového FX. Ačkoli IBKR přímo neodkazuje na swapové sazby, vyhrazuje si právo uplatnit vyšší spready za výjimečných tržních podmínek, například při prudkých nárůstech swapových sazeb, ke kterým může docházet kolem konce fiskálního roku.

Úrok se počítá z hodnoty kontraktu vyjádřené v měně kotace a připisuje se nebo odepisuje v této měně.

Měnový párPoziceÚroveň IÚroveň IIBM na měnový párCFD na forex pod úrovní 1CFD na forex mezi Tier 1 a Tier 2CFD na forex nad úrovní 2
AUD.CADLong/Short130000013000000-0.60%-3.595% / 2.405%, (BM +/- 3%)-3.345% / 2.155%, (BM +/- 2.75%)-3.095% / 1.905%, (BM +/- 2.5%)
AUD.CHFLong/Short1000000100000002.53%-0.468% / 5.532%, (BM +/- 3%)-0.218% / 5.282%, (BM +/- 2.75%)0.032% / 5.032%, (BM +/- 2.5%)
AUD.CNHLong/Short6500000650000000.64%-2.864% / 4.136%, (BM +/- 3.5%)-2.614% / 3.886%, (BM +/- 3.25%)-2.364% / 3.636%, (BM +/- 3%)
AUD.HKDLong/Short8000000800000000.45%-3.054% / 3.946%, (BM +/- 3.5%)-2.804% / 3.696%, (BM +/- 3.25%)-2.554% / 3.446%, (BM +/- 3%)
AUD.JPYLong/Short11000000011000000003.93%0.927% / 6.927%, (BM +/- 3%)1.177% / 6.677%, (BM +/- 2.75%)1.427% / 6.427%, (BM +/- 2.5%)
AUD.NZDLong/Short130000013000000-1.35%-4.354% / 1.646%, (BM +/- 3%)-4.104% / 1.396%, (BM +/- 2.75%)-3.854% / 1.146%, (BM +/- 2.5%)
AUD.SGDLong/Short130000013000000-0.28%-3.275% / 2.725%, (BM +/- 3%)-3.025% / 2.475%, (BM +/- 2.75%)-2.775% / 2.225%, (BM +/- 2.5%)
AUD.USDLong/Short100000010000000-1.29%-4.289% / 1.711%, (BM +/- 3%)-4.039% / 1.461%, (BM +/- 2.75%)-3.789% / 1.211%, (BM +/- 2.5%)
AUD.ZARLong/Short14000000140000000-4.06%-7.559% / -0.559%, (BM +/- 3.5%)-7.309% / -0.809%, (BM +/- 3.25%)-7.059% / -1.059%, (BM +/- 3%)
CAD.CHFLong/Short1000000100000003.13%0.127% / 6.127%, (BM +/- 3%)0.377% / 5.877%, (BM +/- 2.75%)0.627% / 5.627%, (BM +/- 2.5%)
CAD.CNHLong/Short6500000650000001.23%-2.27% / 4.731%, (BM +/- 3.5%)-2.02% / 4.481%, (BM +/- 3.25%)-1.77% / 4.231%, (BM +/- 3%)
CAD.HKDLong/Short8000000800000001.04%-2.46% / 4.54%, (BM +/- 3.5%)-2.21% / 4.29%, (BM +/- 3.25%)-1.96% / 4.04%, (BM +/- 3%)
CAD.JPYLong/Short11000000011000000004.52%1.522% / 7.522%, (BM +/- 3%)1.772% / 7.272%, (BM +/- 2.75%)2.022% / 7.022%, (BM +/- 2.5%)
CHF.CNHLong/Short650000065000000-1.90%-5.396% / 1.604%, (BM +/- 3.5%)-5.146% / 1.354%, (BM +/- 3.25%)-4.896% / 1.104%, (BM +/- 3%)
CHF.DKKLong/Short650000065000000-1.50%-4.498% / 1.502%, (BM +/- 3%)-4.248% / 1.252%, (BM +/- 2.75%)-3.998% / 1.002%, (BM +/- 2.5%)
CHF.JPYLong/Short11000000011000000001.40%-1.605% / 4.395%, (BM +/- 3%)-1.355% / 4.145%, (BM +/- 2.75%)-1.105% / 3.895%, (BM +/- 2.5%)
CHF.NOKLong/Short800000080000000-1.89%-4.886% / 1.114%, (BM +/- 3%)-4.636% / 0.864%, (BM +/- 2.75%)-4.386% / 0.614%, (BM +/- 2.5%)
CHF.SEKLong/Short800000080000000-2.05%-5.051% / 0.949%, (BM +/- 3%)-4.801% / 0.699%, (BM +/- 2.75%)-4.551% / 0.449%, (BM +/- 2.5%)
CHF.ZARLong/Short14000000140000000-6.59%-10.091% / -3.091%, (BM +/- 3.5%)-9.841% / -3.341%, (BM +/- 3.25%)-9.591% / -3.591%, (BM +/- 3%)
CNH.HKDLong/Short800000080000000-0.19%-3.69% / 3.31%, (BM +/- 3.5%)-3.44% / 3.06%, (BM +/- 3.25%)-3.19% / 2.81%, (BM +/- 3%)
CNH.JPYLong/Short11000000011000000003.29%-0.209% / 6.791%, (BM +/- 3.5%)0.04% / 6.541%, (BM +/- 3.25%)0.291% / 6.291%, (BM +/- 3%)
DKK.JPYLong/Short11000000011000000002.89%-0.107% / 5.893%, (BM +/- 3%)0.143% / 5.643%, (BM +/- 2.75%)0.393% / 5.393%, (BM +/- 2.5%)
DKK.NOKLong/Short800000080000000-0.39%-3.388% / 2.612%, (BM +/- 3%)-3.138% / 2.362%, (BM +/- 2.75%)-2.888% / 2.112%, (BM +/- 2.5%)
DKK.SEKLong/Short800000080000000-0.55%-3.553% / 2.447%, (BM +/- 3%)-3.303% / 2.197%, (BM +/- 2.75%)-3.053% / 1.947%, (BM +/- 2.5%)
EUR.AUDLong/Short130000013000000-0.66%-3.663% / 2.337%, (BM +/- 3%)-3.413% / 2.087%, (BM +/- 2.75%)-3.163% / 1.837%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CADLong/Short130000013000000-1.26%-4.258% / 1.742%, (BM +/- 3%)-4.008% / 1.492%, (BM +/- 2.75%)-3.758% / 1.242%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CHFLong/Short1000000100000001.87%-1.131% / 4.869%, (BM +/- 3%)-0.881% / 4.619%, (BM +/- 2.75%)-0.631% / 4.369%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CNHLong/Short650000065000000-0.03%-3.527% / 3.473%, (BM +/- 3.5%)-3.277% / 3.223%, (BM +/- 3.25%)-3.027% / 2.973%, (BM +/- 3%)
EUR.CZKLong/Short25000000250000000-3.67%-7.172% / -0.172%, (BM +/- 3.5%)-6.922% / -0.422%, (BM +/- 3.25%)-6.672% / -0.672%, (BM +/- 3%)
EUR.DKKLong/Short6500000650000000.37%-2.629% / 3.371%, (BM +/- 3%)-2.379% / 3.121%, (BM +/- 2.75%)-2.129% / 2.871%, (BM +/- 2.5%)
EUR.GBPLong/Short7000007000000-1.27%-4.27% / 1.73%, (BM +/- 3%)-4.02% / 1.48%, (BM +/- 2.75%)-3.77% / 1.23%, (BM +/- 2.5%)
EUR.HKDLong/Short800000080000000-0.22%-3.717% / 3.283%, (BM +/- 3.5%)-3.467% / 3.033%, (BM +/- 3.25%)-3.217% / 2.783%, (BM +/- 3%)
EUR.HUFLong/Short2800000002800000000-13.21%-16.713% / -9.713%, (BM +/- 3.5%)-16.463% / -9.963%, (BM +/- 3.25%)-16.213% / -10.213%, (BM +/- 3%)
EUR.ILSLong/Short400000040000000-0.76%-4.257% / 2.743%, (BM +/- 3.5%)-4.007% / 2.493%, (BM +/- 3.25%)-3.757% / 2.243%, (BM +/- 3%)
EUR.JPYLong/Short11000000011000000003.26%0.264% / 6.264%, (BM +/- 3%)0.514% / 6.014%, (BM +/- 2.75%)0.764% / 5.764%, (BM +/- 2.5%)
EUR.MXNLong/Short17000000170000000-11.39%-14.885% / -7.885%, (BM +/- 3.5%)-14.635% / -8.135%, (BM +/- 3.25%)-14.385% / -8.385%, (BM +/- 3%)
EUR.NOKLong/Short800000080000000-0.02%-3.017% / 2.983%, (BM +/- 3%)-2.767% / 2.733%, (BM +/- 2.75%)-2.517% / 2.483%, (BM +/- 2.5%)
EUR.NZDLong/Short130000013000000-2.02%-5.017% / 0.983%, (BM +/- 3%)-4.767% / 0.733%, (BM +/- 2.75%)-4.517% / 0.483%, (BM +/- 2.5%)
EUR.PLNLong/Short400000040000000-4.07%-7.569% / -0.569%, (BM +/- 3.5%)-7.319% / -0.819%, (BM +/- 3.25%)-7.069% / -1.069%, (BM +/- 3%)
EUR.RUBLong/Short70000000700000000-4.09%-7.592% / -0.592%, (BM +/- 3.5%)-7.342% / -0.842%, (BM +/- 3.25%)-7.092% / -1.092%, (BM +/- 3%)
EUR.SEKLong/Short800000080000000-0.18%-3.182% / 2.818%, (BM +/- 3%)-2.932% / 2.568%, (BM +/- 2.75%)-2.682% / 2.318%, (BM +/- 2.5%)
EUR.SGDLong/Short130000013000000-0.94%-3.938% / 2.062%, (BM +/- 3%)-3.688% / 1.812%, (BM +/- 2.75%)-3.438% / 1.562%, (BM +/- 2.5%)
EUR.USDLong/Short100000010000000-1.95%-4.952% / 1.048%, (BM +/- 3%)-4.702% / 0.798%, (BM +/- 2.75%)-4.452% / 0.548%, (BM +/- 2.5%)
EUR.ZARLong/Short14000000140000000-4.72%-8.221% / -1.221%, (BM +/- 3.5%)-7.971% / -1.471%, (BM +/- 3.25%)-7.721% / -1.721%, (BM +/- 3%)
GBP.AUDLong/Short1300000130000000.61%-2.393% / 3.607%, (BM +/- 3%)-2.143% / 3.357%, (BM +/- 2.75%)-1.893% / 3.107%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CADLong/Short1300000130000000.01%-2.987% / 3.013%, (BM +/- 3%)-2.737% / 2.763%, (BM +/- 2.75%)-2.487% / 2.513%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CHFLong/Short1000000100000003.14%0.139% / 6.139%, (BM +/- 3%)0.389% / 5.889%, (BM +/- 2.75%)0.639% / 5.639%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CNHLong/Short6500000650000001.24%-2.257% / 4.743%, (BM +/- 3.5%)-2.007% / 4.493%, (BM +/- 3.25%)-1.757% / 4.243%, (BM +/- 3%)
GBP.DKKLong/Short6500000650000001.64%-1.359% / 4.641%, (BM +/- 3%)-1.109% / 4.391%, (BM +/- 2.75%)-0.859% / 4.141%, (BM +/- 2.5%)
GBP.HKDLong/Short8000000800000001.05%-2.447% / 4.553%, (BM +/- 3.5%)-2.197% / 4.303%, (BM +/- 3.25%)-1.947% / 4.053%, (BM +/- 3%)
GBP.JPYLong/Short11000000011000000004.53%1.534% / 7.534%, (BM +/- 3%)1.784% / 7.284%, (BM +/- 2.75%)2.034% / 7.034%, (BM +/- 2.5%)
GBP.MXNLong/Short17000000170000000-10.12%-13.615% / -6.615%, (BM +/- 3.5%)-13.365% / -6.865%, (BM +/- 3.25%)-13.115% / -7.115%, (BM +/- 3%)
GBP.NOKLong/Short8000000800000001.25%-1.747% / 4.253%, (BM +/- 3%)-1.497% / 4.003%, (BM +/- 2.75%)-1.247% / 3.753%, (BM +/- 2.5%)
GBP.NZDLong/Short130000013000000-0.75%-3.746% / 2.254%, (BM +/- 3%)-3.496% / 2.004%, (BM +/- 2.75%)-3.246% / 1.754%, (BM +/- 2.5%)
GBP.SEKLong/Short8000000800000001.09%-1.912% / 4.088%, (BM +/- 3%)-1.662% / 3.838%, (BM +/- 2.75%)-1.412% / 3.588%, (BM +/- 2.5%)
GBP.USDLong/Short100000010000000-0.68%-3.681% / 2.319%, (BM +/- 3%)-3.431% / 2.069%, (BM +/- 2.75%)-3.181% / 1.819%, (BM +/- 2.5%)
GBP.ZARLong/Short14000000140000000-3.45%-6.951% / 0.048%, (BM +/- 3.5%)-6.701% / -0.201%, (BM +/- 3.25%)-6.451% / -0.451%, (BM +/- 3%)
HKD.JPYLong/Short11000000011000000003.48%-0.018% / 6.981%, (BM +/- 3.5%)0.231% / 6.731%, (BM +/- 3.25%)0.481% / 6.481%, (BM +/- 3%)
MXN.JPYLong/Short110000000110000000014.65%11.149% / 18.149%, (BM +/- 3.5%)11.399% / 17.899%, (BM +/- 3.25%)11.649% / 17.649%, (BM +/- 3%)
NOK.JPYLong/Short11000000011000000003.28%0.281% / 6.281%, (BM +/- 3%)0.531% / 6.031%, (BM +/- 2.75%)0.781% / 5.781%, (BM +/- 2.5%)
NOK.SEKLong/Short800000080000000-0.17%-3.165% / 2.835%, (BM +/- 3%)-2.915% / 2.585%, (BM +/- 2.75%)-2.665% / 2.335%, (BM +/- 2.5%)
NZD.CADLong/Short1300000130000000.76%-2.241% / 3.759%, (BM +/- 3%)-1.991% / 3.509%, (BM +/- 2.75%)-1.741% / 3.259%, (BM +/- 2.5%)
NZD.CHFLong/Short1000000100000003.89%0.886% / 6.886%, (BM +/- 3%)1.136% / 6.636%, (BM +/- 2.75%)1.386% / 6.386%, (BM +/- 2.5%)
NZD.JPYLong/Short11000000011000000005.28%2.281% / 8.281%, (BM +/- 3%)2.531% / 8.031%, (BM +/- 2.75%)2.781% / 7.781%, (BM +/- 2.5%)
NZD.USDLong/Short1000000100000000.07%-2.935% / 3.065%, (BM +/- 3%)-2.685% / 2.815%, (BM +/- 2.75%)-2.435% / 2.565%, (BM +/- 2.5%)
SEK.JPYLong/Short11000000011000000003.45%0.446% / 6.446%, (BM +/- 3%)0.696% / 6.196%, (BM +/- 2.75%)0.946% / 5.946%, (BM +/- 2.5%)
SGD.CNHLong/Short6500000650000000.91%-2.589% / 4.411%, (BM +/- 3.5%)-2.339% / 4.161%, (BM +/- 3.25%)-2.089% / 3.911%, (BM +/- 3%)
SGD.JPYLong/Short11000000011000000004.20%1.202% / 7.202%, (BM +/- 3%)1.452% / 6.952%, (BM +/- 2.75%)1.702% / 6.702%, (BM +/- 2.5%)
USD.CADLong/Short1300000130000000.69%-2.306% / 3.694%, (BM +/- 3%)-2.056% / 3.444%, (BM +/- 2.75%)-1.806% / 3.194%, (BM +/- 2.5%)
USD.CHFLong/Short1000000100000003.82%0.821% / 6.821%, (BM +/- 3%)1.071% / 6.571%, (BM +/- 2.75%)1.321% / 6.321%, (BM +/- 2.5%)
USD.CNHLong/Short6500000650000001.93%-1.575% / 5.425%, (BM +/- 3.5%)-1.325% / 5.175%, (BM +/- 3.25%)-1.075% / 4.925%, (BM +/- 3%)
USD.CZKLong/Short25000000250000000-1.72%-5.22% / 1.78%, (BM +/- 3.5%)-4.97% / 1.53%, (BM +/- 3.25%)-4.72% / 1.28%, (BM +/- 3%)
USD.DKKLong/Short6500000650000002.32%-0.677% / 5.323%, (BM +/- 3%)-0.427% / 5.073%, (BM +/- 2.75%)-0.177% / 4.823%, (BM +/- 2.5%)
USD.HKDLong/Short8000000800000001.74%-1.766% / 5.234%, (BM +/- 3.5%)-1.516% / 4.984%, (BM +/- 3.25%)-1.266% / 4.734%, (BM +/- 3%)
USD.HUFLong/Short2800000002800000000-11.26%-14.761% / -7.761%, (BM +/- 3.5%)-14.511% / -8.011%, (BM +/- 3.25%)-14.261% / -8.261%, (BM +/- 3%)
USD.ILSLong/Short4000000400000001.20%-2.305% / 4.695%, (BM +/- 3.5%)-2.055% / 4.445%, (BM +/- 3.25%)-1.805% / 4.195%, (BM +/- 3%)
USD.JPYLong/Short11000000011000000005.22%2.216% / 8.216%, (BM +/- 3%)2.466% / 7.966%, (BM +/- 2.75%)2.716% / 7.716%, (BM +/- 2.5%)
USD.MXNLong/Short17000000170000000-9.43%-12.934% / -5.934%, (BM +/- 3.5%)-12.684% / -6.184%, (BM +/- 3.25%)-12.434% / -6.434%, (BM +/- 3%)
USD.NOKLong/Short8000000800000001.94%-1.065% / 4.935%, (BM +/- 3%)-0.815% / 4.685%, (BM +/- 2.75%)-0.565% / 4.435%, (BM +/- 2.5%)
USD.PLNLong/Short400000040000000-2.12%-5.618% / 1.382%, (BM +/- 3.5%)-5.368% / 1.132%, (BM +/- 3.25%)-5.118% / 0.882%, (BM +/- 3%)
USD.RUBLong/Short70000000700000000-2.14%-5.64% / 1.36%, (BM +/- 3.5%)-5.39% / 1.11%, (BM +/- 3.25%)-5.14% / 0.86%, (BM +/- 3%)
USD.SEKLong/Short8000000800000001.77%-1.23% / 4.77%, (BM +/- 3%)-0.98% / 4.52%, (BM +/- 2.75%)-0.73% / 4.27%, (BM +/- 2.5%)
USD.SGDLong/Short1300000130000001.01%-1.987% / 4.013%, (BM +/- 3%)-1.737% / 3.763%, (BM +/- 2.75%)-1.487% / 3.513%, (BM +/- 2.5%)
USD.ZARLong/Short14000000140000000-2.77%-6.27% / 0.73%, (BM +/- 3.5%)-6.02% / 0.48%, (BM +/- 3.25%)-5.77% / 0.23%, (BM +/- 3%)
ZAR.JPYLong/Short11000000011000000007.99%4.486% / 11.486%, (BM +/- 3.5%)4.736% / 11.236%, (BM +/- 3.25%)4.986% / 10.986%, (BM +/- 3%)