Marže a
úrokové sazby

Margin­ en rentetarieven

Obchodujte za výhodné finanční sazby: Využijte výhodných úrokových sazeb u maržových úvěrů již a plaťte úroky pouze tehdy, když úvěr skutečně využijete.

S maržovým účtem prostřednictvím LYNX máte možnost obchodovat na marži, což zahrnuje vložení vlastní hotovosti nebo cenných papírů jako kolaterálu. Můžete si například u společnosti IB půjčit peníze na nákup akcií nebo si můžete půjčit akcie na shortování. Vaše hotovost a vaše cenné papíry budou tedy považovány za kolaterál pro brokera (IB), který vede váš účet.

Naše aktuální debetní a kreditní úrokové sazby najdete v následujícím přehledu úrokových sazeb. Debetní úrokové sazby jsou relevantní pro maržové úvěry. V přehledu naleznete také informace o obecných kreditních úrocích z hotovostních zůstatků a o nákladech a kreditních úrocích v souvislosti s transakcemi prodejů na krátko. Najdete tu také informace o nákladech spojených s obchodováním CFD.

Debetní a kreditní úrokové sazby, náklady na krátký prodej, sazby financování CFD

Níže naleznete informace o kreditních a debetních úrokových sazbách.

Na klientské účty mohou být připisovány úroky z kladných vypořádaných hotovostních zůstatků. Úrokové sazby jsou denně aktualizovány a vypočítávají se na základě referenční hodnoty (BM) a přirážky pro každou měnu. Upozorňujeme, že kreditní úroková sazba může záviset na velikosti vaší čisté hodnoty aktiv (NAV).

Výše kreditního úroku je uvedena v následující tabulce. Pro zobrazení tabulky prosím zadejte NAV vašeho účtu v USD a zvolte měnu.

Měna Úroveň Úroková sazba p.a. upravená o NAV od

Důležitá upozornění:

 1. Kreditní úroky na účtech vedených u Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) obecně podléhají srážkové dani ve výši 20 % z inkasované částky úroku. V závislosti na právním postavení klienta nebo zemi jeho daňové rezidence jsou k dispozici výjimky a úlevy z této povinnosti. Více informací naleznete zde.

 2. Při výpočtu sazeb mějte na paměti, že se používá smíšená sazba založená na výše uvedených úrovních. Úrovně, z nichž úrokové sazby vycházejí, se mohou měnit bez předchozího upozornění.
 1. V případě, že máte účet u IBIE, bude výpočet kladné vypořádané hotovosti odpovídat: vypořádaná hotovost – hodnota kolaterálu za zapůjčení akcií na short.

 2. Kreditní úroky na účtech vedených u Interactive Brokers U.K. Limited (IBUK) se získávají z kladných vypořádaných hotovostních zůstatků držených v segmentu cenných papírů daného účtu, nikoli však z hotovosti držené v segmentu komodit. Více informací o výpočtu naleznete zde.

Poznámka:

Úrokové sazby jsou variabilní a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Úroková kalkulačka je založena na informacích, které považujeme za přesné a správné, ale společnost LYNX nezaručuje jejich přesnost ani adekvátnost a nemělo by se na ně takto pohlížet. Společnost LYNX neodpovídá za případné chyby či opomenutí nebo za výsledky získané při použití této kalkulačky.

Společnost LYNX není bankou a v tomto smyslu neprovozuje činnost spočívající primárně v samotném přijímání vkladů. LYNX proto nevyplácí kreditní úroky. Klienti společnosti LYNX z EHP (Evropský hospodářský prostor) mají účet u společnosti Interactive Broker Ireland (IBIE) a klienti mimo EHP mají účet u společnosti Interactive Broker U.K. Ltd. (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR) včetně spolupracujících dceřiných společností skupiny může klientům LYNX vyplácet kreditní úroky z kladných vypořádaných hotovostních zůstatků. Účtům s čistou hodnotou aktiv (NAV) od 100 000 USD výše (či ekvivalent v jiné měně) jsou ze strany Interactive Brokers vypláceny úroky v plné sazbě, na kterou mají nárok. Účty s čistou hodnotou aktiv nižší než 100 000 USD (nebo ekvivalent) jsou úročeny sazbami úměrnými velikosti účtu. LYNX účtuje takzvaný LYNX Markdown, což je [%markdown%] částka z kladných vypořádaných hotovostních zůstatků, která se odečte od kreditního úroku vypláceného IBKR. Pokud je kreditní markdown účtovaný společností LYNX vyšší než kreditní úrok placený společností IBKR, nebude klientovi vyplacen žádný úrok.

Kreditní úrok se pro každou úroveň vypočítá takto: Kreditní úrok = Min (sazba IBKR; Max (sazba IBKR – LYNX Markdown;0)). Vezměte prosím na vědomí, že váš účet bude obecně úročen ze strany IBKR, s výjimkou případů, kdy je kreditní úroková sazba IBKR záporná. Pokud je sazba záporná, bude vašemu účtu účtován úrok ze strany IBKR. Záporná sazba uplatňovaná na účty s těmito měnami je stejná bez ohledu na velikost účtu. Za účelem stanovení tzv. sazeb IBKR připočítává IBKR také svůj spread k variabilní referenční úrokové sazbě (BM) pro každou měnu v určitých úrovních. IBKR používá smíšenou sazbu na základě úrovní uvedených na této stránce, kde také najdete jednotlivé benchmarky (BM) a sazby IBKR.

Příklady výpočtu kreditního úroku naleznete zde.

Something went wrong. Please try again later
Loading ...

Při výpočtu sazeb mějte na paměti, že se používá smíšená sazba založená na níže uvedených úrovních. Například při zůstatku nad 1 000 000 USD, prvním 100 000 je účtován úrok dle sazby z Úrovně I, dalším 900 000 dle sazby z Úrovně II atd. Při stanovení spreadu se použije stanovená referenční sazba (BM) nebo referenční sazba 0 pro všechny referenční sazby nižší než 0.

Úroky se akumulují denně, přičemž zaúčtování tohoto úroku za uplynulý měsíc se propíše každý třetí pracovní den následujícího měsíce.

Úrovně, na jejichž základě se úročí, se mohou čas od času měnit bez předchozího oznámení klientům. Takové úpravy se provádějí pravidelně z důvodu přizpůsobení se změnám úrokových sazeb jednotlivých měn. V následujícím přehledu je uvedena debetní úroková sazba k určitému datu. Tento přehled pravidelně aktualizujeme.

MěnaSazby BM od 15/04/2024Benchmark (BM)Debetní sazba
Flag us
USD
5.330%Reference Benchmark USD0 ≤ 100,000: 8.830%
100,000 ≤ 1,000,000: 8.330%
1,000,000 ≤ 50,000,000: 8.080%
50,000,000 ≤ 200,000,000: 7.830%
> 200,000,000: 7.830%
Flag eu
EUR
3.861%Reference Benchmark EUR0 ≤ 90,000: 7.361%
90,000 ≤ 900,000: 6.861%
900,000 ≤ 44,000,000: 6.611%
44,000,000 ≤ 180,000,000: 6.361%
> 180,000,000: 6.361%
Flag ae
AED
5.271%Reference Benchmark AED0 ≤ 350,000: 9.771%
350,000 ≤ 3,500,000: 9.271%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.771%
> 350,000,000: 8.771%
Flag au
AUD
4.291%Reference Benchmark AUD0 ≤ 150,000: 7.791%
150,000 ≤ 1,500,000: 7.291%
1,500,000 ≤ 75,000,000: 7.041%
75,000,000 ≤ 300,000,000: 6.791%
> 300,000,000: 6.791%
Flag ca
CAD
4.882%Reference Benchmark CAD0 ≤ 130,000: 8.382%
130,000 ≤ 1,300,000: 7.882%
1,300,000 ≤ 64,000,000: 7.632%
64,000,000 ≤ 260,000,000: 7.382%
> 260,000,000: 7.382%
Flag ch
CHF
1.267%Reference Benchmark CHF0 ≤ 90,000: 4.767%
90,000 ≤ 900,000: 4.267%
900,000 ≤ 46,000,000: 4.017%
46,000,000 ≤ 180,000,000: 3.767%
> 180,000,000: 3.767%
Flag cn
CNH
5.671%Reference Benchmark CNH0 ≤ 700,000: 11.671%
700,000 ≤ 7,000,000: 10.671%
7,000,000 ≤ 350,000,000: 10.171%
> 350,000,000: 9.671%
Flag cz
CZK
5.666%Reference Benchmark CZK0 ≤ 400,000,000: 10.666%
> 400,000,000: 10.666%
Flag dk
DKK
3.462%Reference Benchmark DKK0 ≤ 120,000,000: 8.462%
> 120,000,000: 8.462%
Flag gb
GBP
5.106%Reference Benchmark GBP0 ≤ 80,000: 8.606%
80,000 ≤ 800,000: 8.106%
800,000 ≤ 38,000,000: 7.856%
38,000,000 ≤ 150,000,000: 7.606%
> 150,000,000: 7.606%
Flag hk
HKD
3.973%Reference Benchmark HKD0 ≤ 780,000: 8.473%
780,000 ≤ 7,800,000: 7.973%
7,800,000 ≤ 780,000,000: 7.473%
> 780,000,000: 7.473%
Flag hu
HUF
7.931%Reference Benchmark HUF0 ≤ 4,500,000,000: 14.931%
> 4,500,000,000: 14.931%
Flag il
ILS
4.029%Reference Benchmark ILS0 ≤ 80,000,000: 11.029%
> 80,000,000: 11.029%
Flag in
INR
6.660%Reference Benchmark INRAll: 11.660%
Flag jp
JPY
-0.256%Reference Benchmark JPY0 ≤ 11,000,000: 3.500%
11,000,000 ≤ 114,000,000: 3.000%
114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 2.750%
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 2.750%
> 23,000,000,000: 2.750%
Flag kr
KRW
3.500%Reference Benchmark KRW0 ≤ 120,000,000: 7.500%
120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 7.000%
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 6.500%
> 24,000,000,000: 6.500%
Flag mx
MXN
10.770%Reference Benchmark MXN0 ≤ 2,000,000: 15.770%
2,000,000 ≤ 20,000,000: 14.770%
20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 14.270%
> 2,000,000,000: 14.270%
Flag no
NOK
4.482%Reference Benchmark NOK0 ≤ 900,000: 7.982%
900,000 ≤ 9,000,000: 7.482%
9,000,000 ≤ 450,000,000: 7.232%
450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 6.982%
> 1,800,000,000: 6.982%
Flag nz
NZD
5.474%Reference Benchmark NZD0 ≤ 150,000: 8.974%
150,000 ≤ 1,500,000: 8.474%
1,500,000 ≤ 150,000,000: 8.224%
> 150,000,000: 8.224%
Flag pl
PLN
5.642%Reference Benchmark PLN0 ≤ 70,000,000: 10.642%
> 70,000,000: 10.642%
Flag ru
RUB
15.700%Reference Benchmark RUB0 ≤ 660,000,000: 22.700%
> 660,000,000: 22.700%
Flag sa
SAR
5.350%Reference Benchmark SAR0 ≤ 350,000: 9.850%
350,000 ≤ 3,500,000: 9.350%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.850%
> 350,000,000: 8.850%
Flag se
SEK
3.766%Reference Benchmark SEK0 ≤ 900,000: 7.266%
900,000 ≤ 9,100,000: 6.766%
9,100,000 ≤ 454,000,000: 6.516%
454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 6.266%
> 1,820,000,000: 6.266%
Flag sg
SGD
3.518%Reference Benchmark SGD0 ≤ 140,000: 7.018%
140,000 ≤ 1,400,000: 6.518%
1,400,000 ≤ 68,000,000: 6.268%
68,000,000 ≤ 270,000,000: 6.018%
> 270,000,000: 6.018%
Flag tr
TRY
39.133%Reference Benchmark TRY0 ≤ 250,000,000: 46.133%
> 250,000,000: 47.133%
Flag za
ZAR
7.675%Reference Benchmark ZAR0 ≤ 1,500,000: 11.175%
1,500,000 ≤ 15,000,000: 10.675%
15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 10.425%
> 1,500,000,000: 10.425%

Poznámka

Debetní úrokové sazby uvedené v tabulce jsou variabilní a zahrnují přirážky účtované společnostmi IBKR a LYNX k příslušné referenční sazbě (BM). Přirážky účtované společností IBKR se mohou lišit podle úrovně. Společnost LYNX si účtuje přirážky ve výši 2 % pro každou měnu. IBKR inkasuje 0,25 % z debetních úrokových přirážek účtovaných společností LYNX.

Při určování úroků, které jsou majitelům účtů vypláceny z hotovostních kreditních zůstatků a účtovány z debetních zůstatků, je každé měně přiřazena referenční hodnota (BM). Referenční hodnotu určuje společnost Interactive Brokers (IBKR) z krátkodobých tržních sazeb, ale je omezena nad/pod široce používané externí referenční sazby nebo případně sazbami bankovních vkladů.

Aktuální referenční hodnoty (BM) naleznete v tabulce níže:

MěnaBenchmark (BM)Sazby BM od 15/04/2024
Flag us
USD
Reference Benchmark USD5.330%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR3.861%
Flag ae
AED
Reference Benchmark AED5.271%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD4.291%
Flag bg
BGN
Reference Benchmark BGN3.780%
Flag br
BRL
Reference Benchmark BRL10.650%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.882%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF1.267%
Flag cn
CNH
Reference Benchmark CNH5.671%
Flag cz
CZK
Reference Benchmark CZK5.666%
Flag dk
DKK
Reference Benchmark DKK3.462%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP5.106%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD3.973%
Flag hu
HUF
Reference Benchmark HUF7.931%
Flag il
ILS
Reference Benchmark ILS4.029%
Flag in
INR
Reference Benchmark INR6.660%
Flag jp
JPY
Reference Benchmark JPY-0.256%
Flag kr
KRW
Reference Benchmark KRW3.500%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN10.770%
Flag no
NOK
Reference Benchmark NOK4.482%
Flag nz
NZD
Reference Benchmark NZD5.474%
Flag pl
PLN
Reference Benchmark PLN5.642%
Flag ro
RON
Reference Benchmark RON5.694%
Flag ru
RUB
Reference Benchmark RUB15.700%
Flag sa
SAR
Reference Benchmark SAR5.350%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK3.766%
Flag sg
SGD
Reference Benchmark SGD3.518%
Flag tr
TRY
Reference Benchmark TRY39.133%
Flag za
ZAR
Reference Benchmark ZAR7.675%

Metodika pro stanovení efektivních sazeb

Vysvětlení
Při určování úroků, které jsou majitelům účtů vypláceny z hotovostních kreditních zůstatků a účtovány z debetních zůstatků, je každé měně přiřazena referenční hodnota (BM) IBKR. Referenční hodnota (BM) IBKR se určuje z krátkodobých tržních sazeb, ale je omezena nad/pod široce používané externí referenční sazby nebo případně sazbami bankovních vkladů. Tato stránka vysvětluje, jak se určují referenční hodnoty IBKR.

Referenční sazby
Referenční sazby jsou stanoveny pomocí třístupňového procesu. Sazby jsou omezeny nad/pod tradiční externí referenční sazby. U měn a přidružených společností IBKR, kde tržní ceny forexových swapů neovlivňují sazby, které platíme a účtujeme našim zákazníkům, je krok 1 z konečného stanovení sazby vynechán.

 1. Tržní implikované sazby
  Pro tržní oceňování využíváme krátkodobé forexové swapové trhy. Vzhledem k tomu, že většina transakcí zahrnuje americký dolar, jsou forexové swapové ceny měn oproti americkému dolaru vybírány během předem stanoveného časového období označovaného jako „Fixing Time Window“, které má být reprezentativní pro likvidní obchodní hodiny a primární obrat. Konkrétní doba swapu do expirace (tenor) a použitá fixační okna závisí na měně. Pro výpočet implikované krátkodobé sazby mimo USD použijeme nejlepší bid a ask ze skupiny až 12 největších bank zabývajících se obchodováním na forexu – obecně přes noc (T/T+1), Tom Next (T+1/T +2) nebo Spot Next (T+2/T+3)). Při uzavření „Fixing Time Window“ se tyto výpočty seřadí, přičemž nejnižší a nejvyšší sazby se neberou v úvahu a zbytek se zprůměruje, aby se určila tržní implikovaná referenční sazba.
 2. Tradiční externí referenční sazby
  Pro tradiční benchmarky používáme zveřejněné referenční sazby a případně sazby bankovních vkladů. Tyto sazby jsou obecně určeny buď bankovním průzkumem, nebo skutečnými transakcemi. Hongkongská mezibankovní nabízená sazba (HIBOR) se například určuje na základě panelového průzkumu bank z hlediska sazby, za kterou by si mohly půjčovat prostředky od jiných bank v konkrétní čas každý den. Naproti tomu efektivní sazba Fed Funds v amerických dolarech se vypočítá jako vážený průměr úrokových sazeb mezibankovních půjček obchodovaných na trhu Fed Funds.Reforma referenčních úrokových sazeb (reforma IBOR), kterou v roce 2013 zahájily země G20 a kterou provedly regulační orgány a pracovní skupiny veřejného a soukromého sektoru, postupně nahrazuje sazby založené na bankovních průzkumech novými referenčními sazbami. Například sazby LIBOR přestanou existovat na konci roku 2021 a budou nahrazeny novými, trhem akceptovanými benchmarky.
 3. Referenční hodnoty IBKR
  Konečné referenční hodnoty IBKR jsou pak určeny pomocí referenční sazby implikované z trhu, jak je popsáno v bodě 1. ale omezené určitou částkou nad/pod tradiční externí referenční sazbou, jak je popsáno v 2. výše. Pro měny a přidružené společnosti IBKR, kde není tržní cena forexových swapů relevantní, se konečné referenční hodnoty IBKR určují pomocí tradičních referenčních sazeb nebo sazeb bankovních vkladů, které jsou omezeny způsobem uvedeným výše. Limity se mohou kdykoli změnit bez výslovného předchozího upozornění a jsou uvedeny v tabulce níže spolu s příslušnými referenčními měnami a referenčními hodnotami.

Příklady A
Předpokládejme, že tržní implicitní sazba přes noc (overnight) pro GBP je 0,55 %. Referenční sazba Sterling Overnight Index Average (SONIA) je 0,65 %. Efektivní sazba se pak rovná tržní implicitní sazbě 0,55 %, protože je stále v mezích 1,00 % kolem referenční sazby SONIA na 0,65 %.

Příklady B
Pokud by například tržní implicitní sazba pro CNH byla 4,5 %, ale referenční sazba přes noc (overnight) CNH za stejné období byla 1,0 %, efektivní sazba by byla omezena na 2,0 % nad referenční sazbou CNH, neboli 3,0 % (1,0 % referenční sazba sazba + 2,0% strop).

MěnaPopis referenční úrovněSpodní hranice1Horní hranice1
USDFed Funds Effective (Overnight rate)0,00%0,00%
AEDEIBOR, Emirates Interbank Offered Rate 3,00%3,00%
AUDRBA Daily Cash Rate Target1,00%1,00%
CADBank of Canada Overnight Lending Rate1,00%1,00%
CHFSwiss Average Rate Overnight (SARON)1,00%1,00%
CNY/CNHCNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)2,00%2,00%
CZKPrague ON Interbank Offered Rate1,00%1,00%
DKKDanish Tom/Next Index1,00%1,00%
EUREuro Short-Term Rate (€STR)1,00%1,00%
GBPSterling Overnight Index Average (SONIA)1,00%1,00%
HKDHKD HIBOR (Overnight rate)1,00%1,00%
HUFBudapest Interbank Offered Rate1,00%1,00%
ILSTel Aviv Interbank Offered O/N Rate1,00%1,00%
INRCentral Bank of India Base Rate0,00%0,00%
JPYTokyo Overnight Average Rate (TONAR)1,00%1,00%
KRWKorean Won KORIBOR (1 week)0,00%0,00%
MXNMexican Interbank TIIE (28 day rate)3,00%3,00%
NOKNorwegian Overnight Weighted Average1,00%1,00%
NZDNew Zealand Dollar Official Cash Daily Rate1,00%1,00%
PLNWIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)1,00%1,00%
RUBRUONIA (Ruble Overnight Index Average)3,00%3,00%
SARSAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate3,00%3,00%
SEKSEK STIBOR (Overnight Rate)1,00%1,00%
SGDSingapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate1,00%1,00%
TRYTRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate)NO CAPNO CAP
ZARSouth Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)3,00%3,00%

Stropy nebo odchylka pro efektivní sazbu povolená nad nebo pod fixací benchmarku se mohou kdykoli změnit bez výslovného předchozího upozornění.

Náklady spojené s prodejem na krátko (akcie, dluhopisy atd.) se odvíjejí od 2 faktorů: 

– Výpůjční poplatek (Borrow fee) 

– Úroky z krátkého prodeje, které vám byly vyplaceny

Výpůjční poplatek (Borrow fee)
Pokud obchodujete cenné papíry nakrátko, musíte zaplatit poplatek za výpůjčku. Náklady na výpůjčku se u jednotlivých akcií liší a záleží zejména na dostupnosti těchto akcií. Z toho důvodu jsou poplatky u tzv. „hard to borrow“ akcií vyšší než u běžně dostupných akcií. Tyto dodatečné náklady se promítnou ve formě nižších úroků z krátkých úvěrů na akcie. Upozorňujeme, že pokud náklady na výpůjčku převýší získaný úrok, může to vést k čistému debetnímu úroku. Společnost LYNX účtuje svým klientům přirážky na základě výpůjčních sazeb IBKR, které se zadávají jako variabilní a fixní procento výpůjční sazby IBKR. Fixní rozpětí LYNX je 1 % a variabilní rozpětí LYNX je 20 %. Celkové náklady se vypočítají takto: Celkové náklady = Max (Výpůjční úroková sazba IBKR + fixní LYNX Spread; Výpůjční úroková sazba IBKR x (1 + variabilní LYNX Spread)). Pro zobrazení orientačních krátkých úrokových sazeb pro konkrétní akcie doporučujeme klientům použít nástroj „Short Stock Availability“ (SLB) ve Správě účtu. 

Úroky z krátkého prodeje, které vám byly vyplaceny
Pro účely připisování úroků z peněžních prostředků rovnajících se hodnotám zajištění krátkých akcií budou mít nárok na připisování úroků z těchto peněžních prostředků pouze účty s čistou hodnotou aktiv (NAV) vyšší než 100 000 USD. 

Kreditní úroky z peněžních zůstatků z výnosů z krátkých prodejů naleznete v níže uvedené tabulce a vypočítávají se následovně: 

Kreditní úroková sazba z výnosů z krátkých prodejů = Benchmark (BM) – Spread
Rozpětí se vypočítá takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1 %.  

MěnaBenchmark (BM)Sazby BM od 2024-04-15Úroková sazba
Flag us
USD
Reference Benchmark USD5.330%0 – 100,000: 0.000%
100,000.01 – 1,000,000: 3.080%
1,000,000.01 – 3,000,000: 3.830%
3,000,000.01 +: 4.080%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR3.861%0 – 90,000: 0.000%
90,000.01+: 0.611%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD4.291%0 – 150,000: 0.000%
150,000.01 +: 1.041%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.882%0 – 130,000: 0.000%
130,000.01 – 1,300,000: 2.132%
1,300,000.01 – 3,000,000: 2.782%
3,000,000.01 +: 2.982%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF1.267%0 – 90,000: 0.000%
90,000.01 +: 0.000%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP5.106%0 – 80,000: 0.000%
80,000.01+: 1.856%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD3.973%0 – 780,000: 0.000%
780000.01: 0.723%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN10.770%0 – 2,000,000: 0.000%
2,000,000.01+: 5.770%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK3.766%0 – 900,000: 0.000%
900,000.01+: 0.516%

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 68.6% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Níže naleznete informace ohledně sazeb financování CFD.

Smluvní úrok se počítá denně ze všech otevřených pozic CFD držených na konci obchodní seance. Smluvní úroky pro akciové CFD jsou založeny na referenční hodnotě (BM) a spreadu a počítají se následovně:

Smluvní úroková sazba na dlouhých pozicích = Referenční hodnota (BM) + spread

Smluvní úroková sazba u krátkých pozic = Referenční hodnota (BM) – spread

Spread se vypočítá následovně: Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Spread LYNX je 1 %.
U otevřených dlouhých pozic vám bude úrok naúčtován. U otevřených krátkých pozic je úrok obvykle připisován na váš účet, s výjimkou případů, kdy existuje negativní smluvní úroková sazba. Pokud je smluvní úroková sazba záporná, bude vám úrok naúčtován. Smluvní úrok se účtuje jako smíšená sazba na základě pomyslných zůstatků, jak je uvedeno níže.

Na krátké pozice CFD je účtován dodatečný poplatek za výpůjčku, který je stanoven pro každou akcii individuálně na základě tržních úrokových sazeb. IBKR poskytne klientům nezávazné, orientační úrokové sazby. Výpůjční sazby se mohou bez předchozího upozornění v průběhu trvání krátké pozice změnit na základě tržních podmínek.

MěnaPoziceÚroveň IÚroveň IICFD na akcie pod úrovní 1CFD na akcie mezi Tier 1 a Tier 2CFD na akcie nad úrovní 2
AUDLong/Short14000014000007.822% / 0.822%, (BM +/- 3.5%)7.822% / 0.822%, (BM +/- 3.5%)7.822% / 0.822%, (BM +/- 3.5%)
BRLLong/Short500000500000014.4% / 5.9%%, (BM + 4% / -4.5%)14.15% / 6.4%%, (BM + 3.75% / -4%)13.9% / 6.9%%, (BM + 3.5% / -3.5%)
CHFLong/Short900009000004.763% / -2.237%, (BM +/- 3.5%)4.263% / -1.737%, (BM +/- 3%)3.763% / -1.237%, (BM +/- 2.5%)
CZKLong/ShortN/AN/A10.077% / 0.077%, (BM +/- 5%)10.077% / 0.077%, (BM +/- 5%)10.077% / 0.077%, (BM +/- 5%)
DKKLong/ShortN/AN/A6.99% / -0.01%, (BM +/- 3.5%)6.99% / -0.01%, (BM +/- 3.5%)6.99% / -0.01%, (BM +/- 3.5%)
EURLong/Short900009000007.392% / 0.392%, (BM +/- 3.5%)6.892% / 0.892%, (BM +/- 3%)6.392% / 1.392%, (BM +/- 2.5%)
GBPLong/Short800008000008.705% / 1.705%, (BM +/- 3.5%)8.205% / 2.205%, (BM +/- 3%)7.705% / 2.705%, (BM +/- 2.5%)
HKDLong/Short78000078000007.137% / 0.137%, (BM +/- 3.5%)7.137% / 0.137%, (BM +/- 3.5%)7.137% / 0.137%, (BM +/- 3.5%)
JPYLong/ShortN/AN/A3.5% / -3.544%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -3.544%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -3.544%, (BM +/- 3.5%)
NOKLong/Short90000090000007.846% / 0.846%, (BM +/- 3.5%)7.346% / 1.346%, (BM +/- 3%)6.846% / 1.846%, (BM +/- 2.5%)
RUBLongN/AN/A22.9%%, (BM + 7%)22.9%%, (BM + 7%)22.9%%, (BM + 7%)
SEKLong/Short90000090000007.039% / 0.039%, (BM +/- 3.5%)6.539% / 0.539%, (BM +/- 3%)6.039% / 1.039%, (BM +/- 2.5%)
SGDLong/Short14000014000007.603% / -0.397%, (BM +/- 4%)7.603% / -0.397%, (BM +/- 4%)7.603% / -0.397%, (BM +/- 4%)
USDLong/Short10000010000008.83% / 1.83%, (BM +/- 3.5%)8.33% / 2.33%, (BM +/- 3%)7.83% / 2.83%, (BM +/- 2.5%)
ZARLong/Short15000001500000011.996% / 3.496%%, (BM + 4% / -4.5%)11.746% / 3.996%%, (BM + 3.75% / -4%)11.496% / 4.496%%, (BM + 3.5% / -3.5%)

Smluvní úroky se počítají denně ze všech otevřených pozic CFD držených na konci obchodní seance. Kontraktní úroky pro CFD na indexy a kovy jsou založeny na referenční hodnotě (BM) a spreadu a vypočítávají se následovně:

Smluvní úroková sazba pro dlouhé pozice = referenční hodnota (BM) + spread

Smluvní úroková sazba pro krátké pozice = referenční hodnota (BM) – spread

Spread se vypočítá takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1 %.
U otevřených dlouhých pozic je vám úrok naúčtován. U otevřených krátkých pozic se úrok obvykle připisuje na váš účet, s výjimkou případů, kdy je smluvní úroková sazba záporná. Pokud je smluvní úroková sazba záporná, bude vám tento úrok naúčtován. Smluvní úrok se uplatňuje jako smíšená sazba na základě pomyslných zůstatků, jak je uvedeno níže.

MěnaPoziceSmluvní úroky odepsané/vyplacené za otevřené pozice CFD
AUDLong/Short7.822% / 0.822, (BM +/- 3.5%)
CHFLong/Short4.763% / -2.237, (BM +/- 3.5%)
EURLong/Short7.392% / 0.392, (BM +/- 3.5%)
GBPLong/Short8.705% / 1.705, (BM +/- 3.5%)
HKDLong/Short7.137% / 0.137, (BM +/- 3.5%)
JPYLong/Short3.5% / -3.544, (BM +/- 3.5%)
USDLong/Short8.83% / 1.83, (BM +/- 3.5%)


Smluvní úrok se vždy uplatňuje ve smluvní měně CFD a vypočítává se podle vzorce:

KONTRAKTNÍ ÚROK = I x UPV x N/360 (365 PRO GBP)

= smluvní úroková sazba

UPV = Hodnota podkladové pozice vypočtená jako denní vypořádací cena CFD x počet kontraktů

N = Počet dní, pro které se počítá úrok kontraktu

Transakční úrok u Forex CFD je založen na referenční hodnotě pro konkrétní měnový pár a spreadu:

Kontraktní úroková sazba pro dlouhé pozice = specifický benchmark (BM) měnového páru – spread

Smluvní úroková sazba pro krátké pozice = specifický benchmark (BM) měnového páru + spread

Specifická referenční hodnota pro měnový pár je rozdíl mezi referenčními sazbami pro dvě měny. Vypočítá se jako: BM = BM základní měny – BM měna kotace.

Spread se vypočítá takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX činí 1 %.
Platný kurz pro klienta je BM měnového páru – IBKR spread pro dlouhé pozice a BM měnového páru + spread pro krátké pozice. Je důležité si uvědomit, že sazba pro dlouhé pozice se uplatňuje jako kreditní, sazba pro krátké pozice jako debetní. Z toho vyplývá, že pro dlouhou pozici znamená kladná sazba kredit, záporná sazba poplatek. Pro krátké pozice však kladná sazba znamená poplatek, záporná sazba kredit.

Úroky ze zůstatků forexových CFD se počítají na samostatném základě a nekombinují se ani se nezapočítávají s jinými měnovými expozicemi, včetně spotového FX. Ačkoli IBKR přímo neodkazuje na swapové sazby, vyhrazuje si právo uplatnit vyšší spready za výjimečných tržních podmínek, například při prudkých nárůstech swapových sazeb, ke kterým může docházet kolem konce fiskálního roku.

Úrok se počítá z hodnoty kontraktu vyjádřené v měně kotace a připisuje se nebo odepisuje v této měně.

Měnový párPoziceÚroveň IÚroveň IIBM na měnový párCFD na forex pod úrovní 1CFD na forex mezi Tier 1 a Tier 2CFD na forex nad úrovní 2
AUD.CADLong/Short130000013000000-0.51%-3.509% / 2.491%, (BM +/- 3%)-3.259% / 2.241%, (BM +/- 2.75%)-3.009% / 1.991%, (BM +/- 2.5%)
AUD.CHFLong/Short90000090000002.96%-0.044% / 5.955%, (BM +/- 3%)0.205% / 5.705%, (BM +/- 2.75%)0.455% / 5.455%, (BM +/- 2.5%)
AUD.CNHLong/Short650000065000000-0.68%-4.177% / 2.823%, (BM +/- 3.5%)-3.927% / 2.573%, (BM +/- 3.25%)-3.677% / 2.323%, (BM +/- 3%)
AUD.HKDLong/Short7800000780000001.14%-2.363% / 4.638%, (BM +/- 3.5%)-2.113% / 4.388%, (BM +/- 3.25%)-1.863% / 4.138%, (BM +/- 3%)
AUD.JPYLong/Short15000000015000000004.50%1.5% / 7.5%, (BM +/- 3%)1.75% / 7.25%, (BM +/- 2.75%)2% / 7%, (BM +/- 2.5%)
AUD.NZDLong/Short150000015000000-1.04%-4.038% / 1.962%, (BM +/- 3%)-3.788% / 1.712%, (BM +/- 2.75%)-3.538% / 1.462%, (BM +/- 2.5%)
AUD.SGDLong/Short1400000140000000.56%-2.442% / 3.558%, (BM +/- 3%)-2.192% / 3.308%, (BM +/- 2.75%)-1.942% / 3.058%, (BM +/- 2.5%)
AUD.USDLong/Short100000010000000-1.04%-4.042% / 1.958%, (BM +/- 3%)-3.792% / 1.708%, (BM +/- 2.75%)-3.542% / 1.458%, (BM +/- 2.5%)
AUD.ZARLong/Short20000000200000000-3.40%-6.901% / 0.099%, (BM +/- 3.5%)-6.651% / -0.151%, (BM +/- 3.25%)-6.401% / -0.401%, (BM +/- 3%)
CAD.CHFLong/Short90000090000003.46%0.464% / 6.464%, (BM +/- 3%)0.714% / 6.214%, (BM +/- 2.75%)0.964% / 5.964%, (BM +/- 2.5%)
CAD.CNHLong/Short650000065000000-0.17%-3.668% / 3.332%, (BM +/- 3.5%)-3.418% / 3.082%, (BM +/- 3.25%)-3.168% / 2.832%, (BM +/- 3%)
CAD.HKDLong/Short7800000780000001.65%-1.853% / 5.147%, (BM +/- 3.5%)-1.603% / 4.897%, (BM +/- 3.25%)-1.353% / 4.647%, (BM +/- 3%)
CAD.JPYLong/Short15000000015000000005.01%2.009% / 8.009%, (BM +/- 3%)2.259% / 7.759%, (BM +/- 2.75%)2.509% / 7.509%, (BM +/- 2.5%)
CHF.CNHLong/Short650000065000000-3.63%-7.132% / -0.132%, (BM +/- 3.5%)-6.882% / -0.382%, (BM +/- 3.25%)-6.632% / -0.632%, (BM +/- 3%)
CHF.DKKLong/Short650000065000000-2.17%-5.173% / 0.827%, (BM +/- 3%)-4.923% / 0.577%, (BM +/- 2.75%)-4.673% / 0.327%, (BM +/- 2.5%)
CHF.JPYLong/Short15000000015000000001.55%-1.455% / 4.545%, (BM +/- 3%)-1.205% / 4.295%, (BM +/- 2.75%)-0.955% / 4.045%, (BM +/- 2.5%)
CHF.NOKLong/Short10000000100000000-3.06%-6.064% / -0.064%, (BM +/- 3%)-5.814% / -0.314%, (BM +/- 2.75%)-5.564% / -0.564%, (BM +/- 2.5%)
CHF.SEKLong/Short10000000100000000-2.49%-5.49% / 0.51%, (BM +/- 3%)-5.24% / 0.26%, (BM +/- 2.75%)-4.99% / 0.01%, (BM +/- 2.5%)
CHF.ZARLong/Short20000000200000000-6.36%-9.856% / -2.856%, (BM +/- 3.5%)-9.606% / -3.106%, (BM +/- 3.25%)-9.356% / -3.356%, (BM +/- 3%)
CNH.HKDLong/Short7800000780000001.82%-1.685% / 5.315%, (BM +/- 3.5%)-1.435% / 5.065%, (BM +/- 3.25%)-1.185% / 4.815%, (BM +/- 3%)
CNH.JPYLong/Short15000000015000000005.18%1.677% / 8.677%, (BM +/- 3.5%)1.927% / 8.427%, (BM +/- 3.25%)2.177% / 8.177%, (BM +/- 3%)
DKK.JPYLong/Short15000000015000000003.72%0.718% / 6.718%, (BM +/- 3%)0.968% / 6.468%, (BM +/- 2.75%)1.218% / 6.218%, (BM +/- 2.5%)
DKK.NOKLong/Short10000000100000000-0.89%-3.891% / 2.109%, (BM +/- 3%)-3.641% / 1.859%, (BM +/- 2.75%)-3.391% / 1.609%, (BM +/- 2.5%)
DKK.SEKLong/Short10000000100000000-0.32%-3.317% / 2.683%, (BM +/- 3%)-3.067% / 2.433%, (BM +/- 2.75%)-2.817% / 2.183%, (BM +/- 2.5%)
EUR.AUDLong/Short140000014000000-0.37%-3.371% / 2.629%, (BM +/- 3%)-3.121% / 2.379%, (BM +/- 2.75%)-2.871% / 2.129%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CADLong/Short130000013000000-0.88%-3.881% / 2.119%, (BM +/- 3%)-3.631% / 1.869%, (BM +/- 2.75%)-3.381% / 1.619%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CHFLong/Short90000090000002.58%-0.417% / 5.583%, (BM +/- 3%)-0.167% / 5.333%, (BM +/- 2.75%)0.083% / 5.083%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CNHLong/Short650000065000000-1.05%-4.549% / 2.451%, (BM +/- 3.5%)-4.299% / 2.201%, (BM +/- 3.25%)-4.049% / 1.951%, (BM +/- 3%)
EUR.CZKLong/Short25000000250000000-1.71%-5.207% / 1.793%, (BM +/- 3.5%)-4.957% / 1.543%, (BM +/- 3.25%)-4.707% / 1.293%, (BM +/- 3%)
EUR.DKKLong/Short6500000650000000.41%-2.59% / 3.41%, (BM +/- 3%)-2.34% / 3.16%, (BM +/- 2.75%)-2.09% / 2.91%, (BM +/- 2.5%)
EUR.GBPLong/Short8000008000000-1.31%-4.309% / 1.691%, (BM +/- 3%)-4.059% / 1.441%, (BM +/- 2.75%)-3.809% / 1.191%, (BM +/- 2.5%)
EUR.HKDLong/Short7800000780000000.77%-2.734% / 4.266%, (BM +/- 3.5%)-2.484% / 4.016%, (BM +/- 3.25%)-2.234% / 3.766%, (BM +/- 3%)
EUR.HUFLong/Short3500000003500000000-4.10%-7.602% / -0.602%, (BM +/- 3.5%)-7.352% / -0.852%, (BM +/- 3.25%)-7.102% / -1.102%, (BM +/- 3%)
EUR.ILSLong/Short4000000400000000.18%-3.319% / 3.681%, (BM +/- 3.5%)-3.069% / 3.431%, (BM +/- 3.25%)-2.819% / 3.181%, (BM +/- 3%)
EUR.JPYLong/Short15000000015000000004.13%1.128% / 7.128%, (BM +/- 3%)1.378% / 6.878%, (BM +/- 2.75%)1.628% / 6.628%, (BM +/- 2.5%)
EUR.MXNLong/Short20000000200000000-7.20%-10.696% / -3.696%, (BM +/- 3.5%)-10.446% / -3.946%, (BM +/- 3.25%)-10.196% / -4.196%, (BM +/- 3%)
EUR.NOKLong/Short10000000100000000-0.48%-3.48% / 2.52%, (BM +/- 3%)-3.23% / 2.27%, (BM +/- 2.75%)-2.98% / 2.02%, (BM +/- 2.5%)
EUR.NZDLong/Short150000015000000-1.41%-4.409% / 1.591%, (BM +/- 3%)-4.159% / 1.341%, (BM +/- 2.75%)-3.909% / 1.091%, (BM +/- 2.5%)
EUR.PLNLong/Short400000040000000-1.93%-5.431% / 1.569%, (BM +/- 3.5%)-5.181% / 1.319%, (BM +/- 3.25%)-4.931% / 1.069%, (BM +/- 3%)
EUR.RUBLong/Short70000000700000000-11.81%-15.314% / -8.314%, (BM +/- 3.5%)-15.064% / -8.564%, (BM +/- 3.25%)-14.814% / -8.814%, (BM +/- 3%)
EUR.SEKLong/Short100000001000000000.09%-2.906% / 3.094%, (BM +/- 3%)-2.656% / 2.844%, (BM +/- 2.75%)-2.406% / 2.594%, (BM +/- 2.5%)
EUR.SGDLong/Short1400000140000000.19%-2.813% / 3.187%, (BM +/- 3%)-2.563% / 2.937%, (BM +/- 2.75%)-2.313% / 2.687%, (BM +/- 2.5%)
EUR.USDLong/Short100000010000000-1.41%-4.413% / 1.587%, (BM +/- 3%)-4.163% / 1.337%, (BM +/- 2.75%)-3.913% / 1.087%, (BM +/- 2.5%)
EUR.ZARLong/Short20000000200000000-3.77%-7.272% / -0.272%, (BM +/- 3.5%)-7.022% / -0.522%, (BM +/- 3.25%)-6.772% / -0.772%, (BM +/- 3%)
GBP.AUDLong/Short1400000140000000.94%-2.063% / 3.937%, (BM +/- 3%)-1.813% / 3.687%, (BM +/- 2.75%)-1.563% / 3.437%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CADLong/Short1300000130000000.43%-2.572% / 3.428%, (BM +/- 3%)-2.322% / 3.178%, (BM +/- 2.75%)-2.072% / 2.928%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CHFLong/Short90000090000003.89%0.892% / 6.892%, (BM +/- 3%)1.142% / 6.642%, (BM +/- 2.75%)1.392% / 6.392%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CNHLong/Short6500000650000000.26%-3.24% / 3.76%, (BM +/- 3.5%)-2.99% / 3.51%, (BM +/- 3.25%)-2.74% / 3.26%, (BM +/- 3%)
GBP.DKKLong/Short6500000650000001.72%-1.281% / 4.719%, (BM +/- 3%)-1.031% / 4.469%, (BM +/- 2.75%)-0.781% / 4.219%, (BM +/- 2.5%)
GBP.HKDLong/Short7800000780000002.08%-1.425% / 5.575%, (BM +/- 3.5%)-1.175% / 5.325%, (BM +/- 3.25%)-0.925% / 5.075%, (BM +/- 3%)
GBP.JPYLong/Short15000000015000000005.44%2.437% / 8.437%, (BM +/- 3%)2.687% / 8.187%, (BM +/- 2.75%)2.937% / 7.937%, (BM +/- 2.5%)
GBP.MXNLong/Short20000000200000000-5.89%-9.387% / -2.387%, (BM +/- 3.5%)-9.137% / -2.637%, (BM +/- 3.25%)-8.887% / -2.887%, (BM +/- 3%)
GBP.NOKLong/Short100000001000000000.83%-2.172% / 3.828%, (BM +/- 3%)-1.922% / 3.578%, (BM +/- 2.75%)-1.672% / 3.328%, (BM +/- 2.5%)
GBP.NZDLong/Short150000015000000-0.10%-3.1% / 2.9%, (BM +/- 3%)-2.85% / 2.65%, (BM +/- 2.75%)-2.6% / 2.4%, (BM +/- 2.5%)
GBP.SEKLong/Short100000001000000001.40%-1.598% / 4.402%, (BM +/- 3%)-1.348% / 4.152%, (BM +/- 2.75%)-1.098% / 3.902%, (BM +/- 2.5%)
GBP.USDLong/Short100000010000000-0.11%-3.105% / 2.895%, (BM +/- 3%)-2.855% / 2.645%, (BM +/- 2.75%)-2.605% / 2.395%, (BM +/- 2.5%)
GBP.ZARLong/Short20000000200000000-2.46%-5.964% / 1.036%, (BM +/- 3.5%)-5.714% / 0.786%, (BM +/- 3.25%)-5.464% / 0.536%, (BM +/- 3%)
HKD.JPYLong/Short15000000015000000003.36%-0.138% / 6.862%, (BM +/- 3.5%)0.112% / 6.612%, (BM +/- 3.25%)0.362% / 6.362%, (BM +/- 3%)
MXN.JPYLong/Short150000000150000000011.33%7.825% / 14.825%, (BM +/- 3.5%)8.075% / 14.575%, (BM +/- 3.25%)8.325% / 14.325%, (BM +/- 3%)
NOK.JPYLong/Short15000000015000000004.61%1.609% / 7.609%, (BM +/- 3%)1.859% / 7.359%, (BM +/- 2.75%)2.109% / 7.109%, (BM +/- 2.5%)
NOK.SEKLong/Short100000001000000000.57%-2.426% / 3.574%, (BM +/- 3%)-2.176% / 3.324%, (BM +/- 2.75%)-1.926% / 3.074%, (BM +/- 2.5%)
NZD.CADLong/Short1300000130000000.53%-2.472% / 3.528%, (BM +/- 3%)-2.222% / 3.278%, (BM +/- 2.75%)-1.972% / 3.028%, (BM +/- 2.5%)
NZD.CHFLong/Short90000090000003.99%0.993% / 6.993%, (BM +/- 3%)1.243% / 6.743%, (BM +/- 2.75%)1.493% / 6.493%, (BM +/- 2.5%)
NZD.JPYLong/Short15000000015000000005.54%2.538% / 8.538%, (BM +/- 3%)2.788% / 8.288%, (BM +/- 2.75%)3.038% / 8.038%, (BM +/- 2.5%)
NZD.USDLong/Short1000000100000000.00%-3.004% / 2.996%, (BM +/- 3%)-2.754% / 2.746%, (BM +/- 2.75%)-2.504% / 2.496%, (BM +/- 2.5%)
SEK.JPYLong/Short15000000015000000004.04%1.035% / 7.035%, (BM +/- 3%)1.285% / 6.785%, (BM +/- 2.75%)1.535% / 6.535%, (BM +/- 2.5%)
SGD.CNHLong/Short650000065000000-1.24%-4.736% / 2.264%, (BM +/- 3.5%)-4.486% / 2.014%, (BM +/- 3.25%)-4.236% / 1.764%, (BM +/- 3%)
SGD.JPYLong/Short15000000015000000003.94%0.942% / 6.941%, (BM +/- 3%)1.192% / 6.691%, (BM +/- 2.75%)1.442% / 6.441%, (BM +/- 2.5%)
USD.CADLong/Short1300000130000000.53%-2.467% / 3.533%, (BM +/- 3%)-2.217% / 3.283%, (BM +/- 2.75%)-1.967% / 3.033%, (BM +/- 2.5%)
USD.CHFLong/Short90000090000004.00%0.997% / 6.997%, (BM +/- 3%)1.247% / 6.747%, (BM +/- 2.75%)1.497% / 6.497%, (BM +/- 2.5%)
USD.CNHLong/Short6500000650000000.37%-3.135% / 3.865%, (BM +/- 3.5%)-2.885% / 3.615%, (BM +/- 3.25%)-2.635% / 3.365%, (BM +/- 3%)
USD.CZKLong/Short25000000250000000-0.29%-3.793% / 3.207%, (BM +/- 3.5%)-3.543% / 2.957%, (BM +/- 3.25%)-3.293% / 2.707%, (BM +/- 3%)
USD.DKKLong/Short6500000650000001.82%-1.176% / 4.824%, (BM +/- 3%)-0.926% / 4.574%, (BM +/- 2.75%)-0.676% / 4.324%, (BM +/- 2.5%)
USD.HKDLong/Short7800000780000002.18%-1.32% / 5.68%, (BM +/- 3.5%)-1.07% / 5.43%, (BM +/- 3.25%)-0.82% / 5.18%, (BM +/- 3%)
USD.HUFLong/Short3500000003500000000-2.69%-6.188% / 0.812%, (BM +/- 3.5%)-5.938% / 0.562%, (BM +/- 3.25%)-5.688% / 0.312%, (BM +/- 3%)
USD.ILSLong/Short4000000400000001.60%-1.905% / 5.095%, (BM +/- 3.5%)-1.655% / 4.845%, (BM +/- 3.25%)-1.405% / 4.595%, (BM +/- 3%)
USD.JPYLong/Short15000000015000000005.54%2.542% / 8.542%, (BM +/- 3%)2.792% / 8.292%, (BM +/- 2.75%)3.042% / 8.042%, (BM +/- 2.5%)
USD.MXNLong/Short20000000200000000-5.78%-9.282% / -2.282%, (BM +/- 3.5%)-9.032% / -2.532%, (BM +/- 3.25%)-8.782% / -2.782%, (BM +/- 3%)
USD.NOKLong/Short100000001000000000.93%-2.067% / 3.933%, (BM +/- 3%)-1.817% / 3.683%, (BM +/- 2.75%)-1.567% / 3.433%, (BM +/- 2.5%)
USD.PLNLong/Short400000040000000-0.52%-4.017% / 2.983%, (BM +/- 3.5%)-3.767% / 2.733%, (BM +/- 3.25%)-3.517% / 2.483%, (BM +/- 3%)
USD.RUBLong/Short70000000700000000-10.40%-13.9% / -6.9%, (BM +/- 3.5%)-13.65% / -7.15%, (BM +/- 3.25%)-13.4% / -7.4%, (BM +/- 3%)
USD.SEKLong/Short100000001000000001.51%-1.493% / 4.507%, (BM +/- 3%)-1.243% / 4.257%, (BM +/- 2.75%)-0.993% / 4.007%, (BM +/- 2.5%)
USD.SGDLong/Short1400000140000001.60%-1.399% / 4.601%, (BM +/- 3%)-1.149% / 4.351%, (BM +/- 2.75%)-0.899% / 4.101%, (BM +/- 2.5%)
USD.ZARLong/Short20000000200000000-2.36%-5.859% / 1.141%, (BM +/- 3.5%)-5.609% / 0.891%, (BM +/- 3.25%)-5.359% / 0.641%, (BM +/- 3%)
ZAR.JPYLong/Short15000000015000000007.90%4.401% / 11.401%, (BM +/- 3.5%)4.651% / 11.151%, (BM +/- 3.25%)4.901% / 10.901%, (BM +/- 3%)