MACD-indikátor

minulém článku jsme si ukázali, jak je možné díky klouzavým průměrům poznat trend a najít případná místa pro vstup. Jak ale poznáte sílu trendu? Právě k tomu může dobře posloužit MACD indikátor, který je při používání technické analýzy cenným pomocníkem. MACD indikator nám může velmi rychle říci, jak je aktuální trend strmý, zda sílí nebo slábne a také nabízí důležité signály pro vstup do nákupní nebo prodejní pozice.

Co MACD indikátor zobrazuje

MACD je zkratka pro Moving Average Convergence Divergence a jedná se o tzv. momentum indikátor, který je kalkulován na základě několika klouzavých průměrů. Ukazuje směr trendu a především jeho sílu, dynamiku. Krom toho tento indikátor vysílá nákupní nebo prodejní signály.

MACD se skládá ze dvou linií a každá z nich je kalkulována rozdílným způsobem. Hlavní MACD linie je počítána jako rozdíl klouzavého průměru za posledních 26 svíček a průměrné ceny za posledních 12 svíček.

Druhá linie, na kterou v tomto indikátoru narazíte, je linie signální. Jde o exponenciální průměr (EMA) spočítaný za posledních 9 svíček. Obě křivky dohromady tvoří MACD indikátor. Důležitý je nejen sklon a směr těchto linií, ale i to, kde se protnou, což je považováno za nákupní nebo prodejní signál.

Ilustrace MACD indikátoru

MACD indikátor je pod cenovým grafem. Všimněte si, že je tvořen nejen dvěma liniemi, které jsme popsali výše, ale i histogramem úseček. Tyto úsečky udávají velikost rozdílu jednotlivých křivek. Někteří obchodníci, kteří s tímto indikátorem pracují, sledují i výšku těchto úseček, protože je to jednodušší zobrazení, než přes samotné linie.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jaké signály nabízí?

V první řade MACD ukazuje na směr trendu. S rostoucí linií MACD víme, že trend je rostoucí. Pokud linie klesá, je i trend klesající.

Dále tento indikátoru ukazuje nákupní a prodejní signály právě díky křížení hlavní linie s linií signální. Pokud je hlavní MACD linie zkřížena signální linií ze spodu nahoru, považuje se toto za nákupní signál. Pokud naopak MACD linii zkříží linie signální shora dolů, považuje se to za prodejní signál.

MACD indikator se zobrazuje pod cenovým grafem, což vidíte na příkladu dole. Zároveň se na příkladu můžete podívat, jak vypadá průběh linií a kde jsou průsečíky, které by se daly považovat za vstupní signály.

MACD indikátor v grafu

Někteří tradeři nesledují linie na MACD, ale pouze histogram svíček, což je jiný způsob používání tohoto indikátoru. Všimněte si, že pokud jsou svíčky nad nulou, je signální linie nad hlavní linií. Pokud jsou pod nulou, je tomu naopak. Průnik těchto svíček s osou nula se považuje za signál. Jde-li ze záporných hodnot do kladných, je to signál k nákupu, jde-li z kladných do záporných, je to signál k prodeji.

Jak určit sílu trendu pomocí MACD

A konečně, indikátor MACD vypovídá i něco o síle a dynamice trendu. Čím větší je vzdálenost mezi jednotlivými liniemi, tím je trend prudší. Optikou histogramu jde jednoduše o velikost svíček. Čím vyšší svíce, tím silnější trend.

MACD je momentum indikátor – tedy trendový indikátor postavený na klouzavých průměrech. S tímto indikátorem sice neodhadnete úplně dobře vrcholy a dna, ale odhadnete, zda trend sílí či zda slábne. V tomto případě jde skutečně o velmi dobrého pomocníka.

Samozřejmě že i MACD indikator se kombinuje s řadou dalších indicií a málokterý trader otevírá pozice pouze na základě MACD. Pro trendového obchodníka může nicméně MACD představovat velmi dobrý ukazatel, především pokud spekuluje na dlouhodobější obchody. Pokud jste naopak spíš obchodník, který se více specializuje na reverzní protitrendové vstupy, pak vám tento indikátor takovou službu neudělá.

Jak přidat MACD indikator do TWS

Tento indikátor, stejně jako spousta dalších, je k dispozici v obchodní platformě TWS. V úvodu tohoto článku jsme si ukázali, jak tato studie v grafu vypadá a nyní se podíváme na to, jak si ji do grafu přidat.

Návod na přidání indikátoru macd v platformě TWS

V otevřeném grafu, ve kterém chcete MACD indikator zobrazit si klikněte pravým tlačítkem myši a v nabídnutém menu zvolte “Přidat studii”. Následně v další nabídce vyberte “Momentum studies” a v posledním kroku z nabídky zvolte “Klouzavý Prům. Konv. Div”. Indikátor se přenese pod cenový graf.

Přečtěte si také:

LYNX – partner Interactive Brokers v ČR

Máte Máte zájem o investiční účet u Interactive Brokers? Pak spojte výhody obchodování u IB s výhodami investičního účtu prostřednictvím LYNX. Porovnejte naše služby a využijte podpory v českém jazyce. Zjistěte více na: Interactive Brokers

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart